Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge

Zjistěte, jak v aplikaci Adobe Bridge používat a spravovat panely, barvy, nastavení jazyka, předvolby a mnohem více.

Pracovní plochy v aplikaci Adobe Bridge

Pracovní plocha – přehled

Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge se skládá ze tří sloupců (nebo panelů), které obsahují různé panely. Pracovní plochu aplikace Adobe Bridge můžete přizpůsobit přemístěním nebo změnou velikosti panelů. Můžete si vytvořit vlastní pracovní plochy nebo vybrat z několika přednastavených pracovních ploch aplikace Adobe Bridge.

bridge-workspace
Uživatelské rozhraní aplikace Adobe Bridge

Následující položky jsou hlavní součásti pracovního prostoru aplikace Adobe Bridge:

Panel nabídky

Kliknutím na libovolnou z položek Soubor, Upravit, Zobrazit, Balíčky, Štítek, Nástroje, Okno a Nápověda na panelu nabídky zobrazíte dostupné možnosti rozevírací nabídky specifické pro danou aplikaci.

Pruh aplikace

Poskytuje tlačítka pro důležité úlohy, jako je publikování do služeb Adobe Stock a Adobe Portfolio, vytváření stránek miniatur PDF, procházení struktury složek, přepínání pracovních prostorů a vyhledávání souborů.

Řádek s cestou

Zobrazuje cestu k zobrazené složce a umožňuje procházet adresářem.

Panel Oblíbené

Poskytuje rychlý přístup k často procházeným složkám.

Panel Složky

Zobrazuje hierarchii složek. Použijte ho k procházení složek.

Panel Filtr

Umožňuje uspořádání a filtrování souborů, které se zobrazují v panelu Obsah.

Panel Kolekce

Umožňuje vytvářet, vyhledávat a otevírat kolekce a kolekce Smart.

Panel Exportovat

Umožňuje převádět soubory, jako jsou videa, PDF nebo obrázky, a exportovat je ve formátu souboru obrázku pro rychlejší nahrávání na web. Další informace naleznete v tématu Převod souborů pomocí panelu Exportovat.

Panel Obsah

Zobrazí soubory vybrané pomocí navigačních tlačítek nabídky, řádku s cestou, panelu Oblíbené a panelu Kolekce. Okraje a mezery v panelu Obsah byly efektivně využity, aby se do výchozího zobrazení vešlo více miniatur.

Panel Publikovat

Nahrávejte obsah do služby Adobe Stock a Adobe Portfolio přímo z aplikace Bridge. Více podrobností najdete v části Publikování obrázků do služby Adobe Stock a Publikování položek do služby Adobe Portfolio.
Chcete-li tento panel zobrazit na jakékoli pracovní ploše, vyberte Okna > Panel Publikovat.

Panel Náhled

Zobrazuje náhled vybraného souboru nebo souborů. Náhledy jsou samostatné a obvykle větší než miniatura obrázku zobrazovaná v panelu Obsah. Změnou velikosti panelu můžete zvětšit nebo zmenšit náhled.

Metadata, panel

Obsahuje informace metadat pro vybraný soubor. Pokud je vybráno více souborů, jsou zde uvedena společná data (například klíčová slova, datum vytvoření a nastavení expozice).

Panel Klíčová slova

Usnadňuje uspořádání obrázků tím, že se k nim připojí klíčová slova.

Panel Výstup

Obsahuje možnosti pro vytváření stránek miniatur PDF. Zobrazí se při výběru výstupní pracovní plochy. Více informací najdete v části Vytvořit stránky miniatur na výstupní pracovní ploše.

Vyhledávání ve službě Adobe Stock

Kromě možnosti hledat položky v aplikaci Bridge nebo na vašem počítači můžete také v poli Rychlé vyhledávání (v pravé části pruhu aplikace) hledat vysoce kvalitní ilustrace, vektorové grafiky a fotografie ve službě Adobe Stock. Při hledání se výsledky zobrazují ve výchozím webovém prohlížeči na webu Adobe Stock. Více informací o službě Adobe Stock , najdete na webu Informace a podpora pro službu Adobe Stock.

Pomocí rozevíracího seznamu v poli Rychlé vyhledávání můžete přepínat mezi prohledáváním Adobe Stock a prohledáváním nápovědy Windows (Win)/Spotlight (Mac).

search-adobe-stock
Možnost prohledávání služby Adobe Stock

Přizpůsobení panelů

Okno aplikace Adobe Bridge můžete přizpůsobit přemístěním a změnou velikosti jeho panelů. Panely však nelze přemístit mimo okno aplikace Adobe Bridge.

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Přetáhněte panel za jeho štítek do jiného panelu.

 • Přetáhněte vodorovný oddělovací pruh mezi panely, abyste je zvětšili nebo zmenšili.

 • Přetáhněte svislý oddělovací pruh mezi panely a panelem Obsah, abyste změnili velikost panelů nebo panelu Obsah.

 • Chcete-li zobrazit nebo skrýt všechny panely kromě centrálního (vzhled centrálního panelu závisí na zvoleném režimu pracovního prostoru), stiskněte klávesu Tab.

 • Zvolte Okna a název panelu, který chcete zobrazit nebo skrýt.

 • Pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac OS) klikněte na štítek panelu a zvolte název panelu, který chcete zobrazit.

Práce s Oblíbenými

 • Chcete-li nastavit předvolby pro Oblíbené, vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby (Mac OS). Klikněte na možnost Všeobecné a vyberte požadované možnosti v oblasti Oblíbené položky dialogového okna Předvolby.
 • Chcete-li přidat položku do Oblíbených, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte soubor nebo složku na panel Oblíbené z Průzkumníka (Windows), aplikace Finder (Mac OS) nebo z panelů Obsah nebo Složky aplikace Adobe Bridge.
  • V aplikaci Adobe Bridge vyberte soubor, složku nebo kolekci a poté vyberte možnost Soubor > Přidat k oblíbeným.

Poznámka:

Chcete-li položku odstranit z panelu Oblíbené, označte ji a vyberte možnost Soubor > Odstranit z oblíbených. Alternativně klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo podržte stisknutou klávesu Control a klikněte (Mac OS) na zvolenou položku a v místní nabídce vyberte možnost Odstranit z oblíbených.

Vybírání a správa pracovních ploch

Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge představuje konfiguraci nebo rozvržení panelů. Můžete zvolit buď přednastavenou pracovní plochu, nebo vlastní pracovní plochu, kterou jste si předtím uložili.

Pokud uložíte různé pracovní plochy aplikace Adobe Bridge, můžete pracovat v různých rozvrženích (a rychle mezi nimi přepínat). Můžete například používat jednu pracovní plochu pro třídění nových fotografií a jinou pro práci s video soubory kompozice After Effects.

Aplikace Adobe Bridge nabízí následující přednastavené pracovní plochy:

Základy

Zobrazí panely Oblíbené, Složky, Filtr, Kolekce, Obsah, Náhled, Metadata a Klíčová slova. Toto je výchozí pracovní plocha.

Knihovny

Zobrazuje Knihovnu, Náhled, Složky, Obsah a panely Metadat. Také zobrazuje náhled vybraných položek na panelu Náhled.

Filmový pás

Zobrazí miniatury ve vodorovném pásu, který lze posunovat (v panelu Obsah) spolu s náhledem aktuálně vybrané položky (v panelu Náhled). Zobrazeny jsou rovněž panely Oblíbené, Složky, Filtr a Kolekce.

Výstup

Zobrazuje možnosti pro vytváření stránek miniatur PDF.

Metadata

Zobrazí panel Obsah v zobrazení seznamu a dále panely Oblíbené, Metadata a Filtr.

Klíčová slova

Zobrazí panel Obsah v zobrazení Podrobnosti a dále panely Oblíbené, Klíčová slova a Filtr.

Náhled

Zobrazí velký panel Náhled, úzký svislý panel Obsah v zobrazení Miniatury a dále panely Oblíbené, Složky, Filtr a Kolekce.

Světlá tabulka

Zobrazuje pouze panel Obsah. Soubory se zobrazují v zobrazení miniatur.

Složky

Zobrazí panel Obsah v zobrazení Miniatury a dále panely Oblíbené a Složky.

Poznámka:

V systému Mac OS stisknutím kombinace Command+F5 používané pro načtení pracovního prostoru Klíčová slova spustíte ve výchozím nastavení nástroj voice-over. K načtení pracovního prostoru Náhled pomocí klávesové zkratky je třeba nejprve zakázat zkratku nástroje voice-over v předvolbách klávesových zkratek systému Mac OS. Další pokyny najdete v nápovědě pro Mac OS.

 • Chcete-li vybrat pracovní plochu, vyberte možnost Okna > Pracovní plocha a pak zvolte požadovanou pracovní plochu. Nebo klikněte na některé z tlačítek pracovních ploch na panelu aplikací nástroje Adobe Bridge.
Poznámka:

Přetáhnutím svislého panelu nalevo od pracovního prostoru můžete zobrazit více nebo naopak méně tlačítek. Pořadí tlačítek lze pozměnit jejich přetahováním.

 • Chcete-li uložit aktuální rozvržení jako pracovní plochu, vyberte možnost Okna > Pracovní plocha >Nová pracovní plocha. V dialogovém okně Nová pracovní plocha zadejte název pracovní plochy, vyberte možnosti pracovní plochy a poté klikněte na tlačítko Uložit.
 • Chcete-li odstranit nebo obnovit vlastní pracovní plochu, vyberte možnost Okna > Pracovní plocha a pak zvolte jeden z následujících příkazů:

Odstranit pracovní plochu

Odstraní uloženou pracovní plochu. Zvolte pracovní plochu z nabídky Pracovní plocha v dialogové okně Odstranit pracovní plochu a klikněte na možnost Odstranit.

Obnovit původní pracovní plochu

Dojde k obnovení vybrané uložené pracovní plochy na výchozí nastavení.

Obnovit standardní pracovní plochu

Obnoví výchozí nastavení předdefinovaných pracovních ploch Adobe (Základní, Výstup apod.)

Podpora průhlednosti

V panelu obsahu můžete zvolit zobrazení průhlednosti miniatur a náhledů pro podporované formáty souborů. Ve výchozím nastavení jsou povoleny možnosti průhlednosti. 

Aplikace Bridge podporuje průhlednost v následujících formátech souborů:

 • AI
 • EPS
 • PSD
 • PNG
 • SVG
Přepnout průhlednost
Povolit možnost Zobrazit průhlednost k zobrazení průhledných oblastí souborů v Bridge.

Chcete-li zobrazit průhlednost souborů, proveďte některý z následujících kroků:

 • Přejděte na Úpravy > Předvolby > Miniatury (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby > Miniatury (macOS) a vyberte možnost Zobrazit průhlednost.
 • Chcete-li zobrazit možnosti pro kvalitu miniatur a generování náhledů, klikněte na v pravém horním rohu panelu obsahu. V rozevírací nabídce vyberte Zobrazit průhlednost.

Když zapnete průhlednost, můžete také vidět kostkované pozadí mřížky, které identifikuje průhledné oblasti vašich souborů v panelu obsahu. Chcete-li zobrazit mřížku průhlednosti souborů, proveďte některý z následujících kroků:

 • Přejděte na Úpravy > Předvolby > Miniatury (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby > Miniatury (macOS) a vyberte položku Zobrazit mřížku průhlednosti.
 • Klepněte na ikonu kvalita miniatur () v pravém horním rohu panelu obsahu. V rozbalovací nabídce vyberte Zobrazit mřížku průhlednosti.

Možnosti průhlednosti pro miniatury souborů můžete zakázat. Po vypnutí možnosti Zobrazit průhlednost se automaticky vypne možnost Zobrazit mřížku průhlednosti a kostkované pozadí je v průhledných souborech nahrazena matným bílým pozadím.

Zobrazit průhlednost a mřížku průhlednosti zapnuto
Zapnutím možnosti Zobrazit průhlednost a Zobrazit mřížku průhlednosti určíte průhledné oblasti souboru, které budou nahrazeny kostkovaným pozadím.

Průhlednost vypnuta
Chcete-li vypnout viditelnost průhledných oblastí v souborech a nahradit je matným bílým pozadím, vypněte možnosti průhlednosti.

Vlastnosti miniatury

 • Zaškrtávací políčko Dlaždice se zobrazuje také v dolní části panelu Obsah. Ve výchozím nastavení je možnost Dlaždice zaškrtnuta a v panelu obsahu v aplikaci Bridge se zobrazí dlaždice pro soubory. Pokud není možnost Dlaždice zaškrtnutá, dlaždice souborů se zvětší a vyplní prázdné mezery. Možnost Dlaždice lze vypnout ve všech typech zobrazení – Mřížka, Zobrazení miniatur, Zobrazení podrobností, Seznam.
  Dlaždice lze použít pouze pro vybranou pracovní plochu. Až přepnete pracovní plochu, je třeba znovu nastavit předvolby možnosti Dlaždice.
tiles-on1 tiles-on2
 • V dolní části panelu obsahu můžete vidět zaškrtávací políčko Pouze miniatury vedle možností zobrazení. Tato možnost skryje hodnocení hvězdičkami, názvy souborů a další podrobnosti. To zmenšuje mezery mezi jednotlivými soubory v panelu Obsah a zlepšuje zobrazení.

Miniatury lze použít pouze pro vybraný pracovní prostor. Po přepnutí pracovního prostoru znovu nastavte předvolby Pouze miniatury.

no-thumbnails thumbnails-on1
 • Ikona s nulovým hodnocením je viditelná i poté, co jste zrušili hodnocení souboru a zrušili výběr miniatury.

Jednoznaková hodnocení a popisky

Nyní můžete snadno přepínat mezi hodnocením/popisky a navigací souborů v aplikaci Adobe Bridge. Ve výchozím nastavení je možnost Pro hodnocení a popisky použít klávesy Ctrl/Cmd zakázána. Pokud je tato možnost zakázána, použijte popisky a hodnocení u souborů v ovládacím panelu pomocí jednočíselných kláves, aniž byste podrželi klávesy Ctrl/Cmd. 

K možnosti jednoznakového hodnocení a popisků lze přistupovat z libovolného z následujících umístění:

 • Zaškrtávací políčko Pro hodnocení a popisky použít klávesy Ctrl/Cmd v dolní části panelu Obsah.
 • Popisek > Pro klávesové zkratky použít klávesy Ctrl/Cmd
 • Úpravy > Předvolby > Popisky a hodnocení > Možnosti klávesnice > Pro hodnocení a popisky použít klávesu Ctrl/Cmd

Pokud tuto možnost povolíte, můžete pro navigaci v souborech použít numerické klávesy 0–9. 

Jednoznaková hodnocení a popisky

Správa barev

Pokud používáte aplikaci Adobe Creative Cloud, můžete za účelem automatické synchronizace nastavení barev ve všech aplikacích použít nástroj Adobe Bridge Tato synchronizace zajistí, že barvy budou vypadat stejně ve všech aplikacích Adobe se správou barev.

Pokud nastavení barev nejsou synchronizovaná, objeví se v každé aplikaci v horní části dialogového okna Dialogové okno Nastavení barev v jednotlivých aplikacích. Doporučujeme vám, abyste synchronizovali nastavení barev dříve, než začnete pracovat s novými nebo stávajícími dokumenty.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte příkaz Úpravy > Nastavení barev.
  • Stiskněte Control+Shift+K (Windows) nebo Command+Shift+K (macOS).
 2. Ze seznamu vyberte nastavení barev a klikněte na tlačítko Použít.

  Poznámka:

  Zvolte Zobrazit rozšířený seznam souborů pro nastavení barev, abyste seznam rozšířili.

Změna nastavení jazyka

Aplikace Adobe Bridge může zobrazovat nabídky, možnosti a popisky v různých jazycích. Můžete také nastavit, aby aplikace Adobe Bridge používala určitý jazyk pro klávesové zkratky.

 1. Vyberte příkaz Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby (Mac OS) a klikněte na položku Další možnosti.

 2. Proveďte jeden nebo oba následující úkony:
  • V nabídce Jazyk zvolte jazyk pro zobrazení nabídek, možností a tipů nástrojů.
  • V nabídce Klávesnice zvolte jazyk, jehož konfigurace kláves bude použita pro klávesové zkratky.
 3. Klikněte na OK a restartujte aplikaci Adobe Bridge.

  Nový jazyk vejde v platnost při příštím spuštění aplikace Adobe Bridge.

Povolení skriptů po spuštění

Skripty po spuštění můžete povolit nebo zakázat v předvolbách aplikace Adobe Bridge. Seznam skriptů se liší podle toho, které součásti sady Creative Suite® jste nainstalovali. Zakažte skripty po spuštění, chcete-li zlepšit výkon, nebo chcete-li vyřešit nekompatibilitu mezi skripty.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby (Mac OS) a klikněte na položku Skripty při spuštění.

 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte nebo odznačte požadované skripty.
  • Chcete-li povolit nebo zakázat všechny skripty, klikněte na možnost Povolit vše nebo Zakázat vše.
  • Kliknutím na položku Zobrazit mé startovací skripty se přesunete do složky Adobe Bridge Startup Scripts (Skripty při spuštění aplikace Adobe Bridge) na pevném disku.

Podpora obrazovek HiDPI a Retina

Aktualizováno ve vydání Bridge CC 2015 6.3

Na monitorech HiDPI a Retina společnosti Apple lze zobrazit více obrazových bodů. Aby bylo možné využívat pokroků v technologiích displejů s vysokým rozlišením, zahrnuje aplikace Adobe Bridge nativní podporu pro displeje s vysokým rozlišením na systémech Windows a Mac OS X (například na MacBook Pro s displejem Retina).

Aplikace Bridge počítá s různým nastavením DPI u monitorů. Při práci na monitoru HiDPI nastaveném na rozlišení DPI 150 % nebo vyšším se nastaví velikost uživatelského rozhraní Bridge automaticky na 200 %, takže můžete i nadále vidět prvky UI ostře a jasně, fonty s čitelnou velikostí a ostré ikony napříč širokou škálou nastavení DPI displeje.

Poznámka:

Aplikace Bridge podporuje minimální rozlišení obrazovky 2560 x 1600. Práce na monitorech HiDPI s rozlišením obrazovky nastaveným pod 2560 x 1600 ořízne uživatelské rozhraní aplikace Bridge a některé z položek se nemusí na obrazovku vejít.

Předvolby uživatelského rozhraní

Předvolby měřítka

Pokud je v systému Windows zapnuta podpora HiDPI, nastaví se uživatelské rozhraní Bridge automaticky na 200 % DPI. Bridge ale také umožňuje ruční nastavení předvoleb škálování:

 1. Zvolte možnost Úpravy > Předvolby > Uživatelské rozhraní.

 2. V dialogovém okně Předvolby klikněte na část Rozhraní.

  Vzhled:

  V otevřeném kontextovém panelu vyberte v části Vzhled možnost Barevný motiv. Pomocí posuvníku Pozadí obrázku nastavte úrovně kontrastu na pozadí panelů Obsah a Předvolby podle svých preferencí. Tato upravená barva pozadí je nezávislá na vybraném barevném tématu rozhraní. V operačních systémech Windows 10 a MacOS odpovídá konzistentnímu barevnému schématu s vybraným barevným motivem rozhraní také panel nabídky.

  Možnost Škálování uživatelského rozhraní v předvolbách Bridge
  Nastavení předvoleb rozhraní v části Vzhled

  Text:

  V otevřeném kontextovém panelu vyberte v části Text možnost Velikost textu. V rozbalovacím seznamu Škálování uživatelského rozhraní vyberte jednu z následujících možností škálování:

  • Automatické: (Výchozí) Automaticky škáluje uživatelské rozhraní Bridge na následující procentuální hodnoty, založené na nastavení DPI monitoru: 
   1. 200 % při DPI >= 150% 
   2. 100 % při DPI < 150%
  • 100%: Otevře aplikaci Bridge se 100% škálováním. Tuto možnost vyberte, chcete-li se vrátit ke vzhled platnému před nástupem HiDPI.
  • 200%: Otevře aplikaci Bridge se 200% škálováním. Tuto možnost vyberte při práci na HiDPI monitorech.
  Poznámka:

  Možnost 200 % vyberte, pokud při práci na monitorech bez HiDPI dochází k ořezu nebo deformaci uživatelského rozhraní.

  Možnost Škálování uživatelského rozhraní v předvolbách Bridge
  Nastavení předvoleb rozhraní v části Text

 3. Klikněte na tlačítko OK. Spusťte znovu aplikaci Bridge.

  Nová hodnota škálování začne platit při příštím spuštění aplikace Adobe Bridge.

Obnova předvoleb

Mnohá nastavení programů jsou uložená ve složce předvoleb aplikace Adobe Bridge, včetně zobrazení, aplikace Adobe Photo Downloader, výkonu a možností zpracování souborů.

Obnovení předvoleb obnovuje výchozí hodnoty nastavení a často může opravit neobvyklé chování aplikace.

 1. Při spouštění aplikace Adobe Bridge stiskněte a podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo klávesu Option (Mac OS).
  restore-preferences
  Dialogové okno Obnovení nastavení

 2. V dialogovém okně Obnovit nastavení vyberte jednu nebo více následujících možností:

  Obnovit předvolby

  Obnovuje výchozí hodnoty nastavení předvoleb. Některé štítky a hodnocení mohou být ztraceny. Při spuštění aplikace Adobe Bridge bude vytvořen soubor předvoleb.

  Vymazat všechny soubory z místní vyrovnávací paměti

  Vyčištění celé místní vyrovnávací paměti pomáhá vyřešit problém nesprávného zobrazování miniatur v aplikaci Adobe Bridge. Při spuštění aplikace Adobe Bridge je vyrovnávací paměť znovu vytvořena.

  Obnovit standardní pracovní plochy

  Obnovuje výchozí hodnoty nastavení konfigurací u předdefinovaných pracovních ploch Adobe.

 3. Klikněte na tlačítko OK nebo na možnost Zrušit, chcete-li otevřít aplikaci Adobe Bridge, aniž byste museli obnovovat předvolby.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.