Příručka uživatele Zrušit

Převod souborů pomocí panelu Exportovat

 1. Průvodce uživatele aplikace Bridge
 2. Úvod
  1. Co je nového v aplikaci Bridge
  2. Systémové požadavky aplikace Bridge
  3. Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge
  4. Importování fotografií pomocí aplikace Photo Downloader
  5. Uspořádání obsahu a datových zdrojů v aplikaci Adobe Bridge
 3. Práce s datovými zdroji
  1. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Bridge
  2. Vytvoření stránky miniatur na výstupní pracovní ploše
  3. Prohlížení a správa souborů v aplikaci Adobe Bridge
  4. Práce s metadaty v aplikaci Adobe Bridge
  5. Práce s vyrovnávací pamětí aplikace Adobe Bridge
  6. Použití klíčových slov v aplikaci Adobe Bridge
  7. Spuštění aplikace Adobe Bridge
  8. Nastavení zobrazení panelu Obsah v aplikaci Adobe Bridge
  9. Náhled obrázků a úprava času pořízení
  10. Použití kolekcí v aplikaci Adobe Bridge
  11. Balíčky souborů v aplikaci Adobe Bridge
  12. Automatizace úloh v aplikaci Adobe Bridge
  13. Tvorba pracovních postupů
  14. Náhled souborů dynamických médií v aplikaci Adobe Bridge
  15. Vytváření webových galerií a dokumentů PDF
  16. Práce se sdílenou vyrovnávací pamětí aplikace Bridge
  17. Správa vyrovnávací paměti médií
 4. Bridge a další aplikace Adobe
  1. Práce s aplikací Adobe Media Encoder
  2. Práce s aplikací Adobe Premiere Pro
 5. Export a publikování
  1. Převod souborů pomocí panelu Exportovat
  2. Publikování obrázků ve službě Adobe Stock
  3. Publikování položek do služby Adobe Portfolio
 6. Klávesové zkratky
  1. Klávesové zkratky pro Adobe Bridge
  2. Panel klávesových zkratek v aplikaci Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  2. Otáčení, oříznutí a úprava obrázků
  3. Oprava obrázků pomocí nástroje Rozšířené odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  4. Kruhové filtry v aplikaci Camera Raw
  5. Automatická korekce perspektivy v aplikaci Camera Raw
  6. Vytváření panoramat
  7. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  8. Vytváření lokálních přizpůsobení v nástroji Camera Raw

 

Zjistěte, jak pomocí panelu Exportovat v aplikaci Bridge exportovat všechny podporované typy souborů jako soubory obrázku.

Pomocí panelu Exportovat v aplikaci Bridge můžete nyní převádět své soubory, jako jsou videa, PDF nebo obrázky, a exportovat je ve formátu souboru obrázku. Ve výchozím nastavení je panel Exportovat zvýrazněn, když pracujete na pracovních plochách Základní a Výstup v aplikaci Bridge

Přístup k panelu Exportovat:

 1. Jednoduše přejděte na možnost Okno v řádku nabídek.

 2. Z možností rozevíracího seznamu vyberte panel Exportovat.

 3. Nastavte umístění a šířku panelu Exportovat, který se otevře podle vašich preferencí. V panelu Exportovat můžete vybrat – Vlastní export nebo Vytvořit nové přednastavení pro zahájení procesu exportu.

Vyberte panel Exportovat z možnosti Okno v řádku nabídek
Vyberte panel Exportovat z možnosti Okno v řádku nabídek.

Panel Exportovat v aplikaci Bridge umožňuje export souborů ve formátu JPEG na disk.
Panel Exportovat v aplikaci Bridge umožňuje export souborů v jiném obrazovém formátu na disk.

Jak exportovat soubory

Chcete-li exportovat soubory pomocí panelu Exportovat, můžete použít Vlastní export nebo Vytvořit nové přednastavení.

Vlastní export

 1. Na panelu Obsah vyberte soubory, které chcete exportovat, a proveďte jakýkoli z následujících úkonů:

  • Přetáhněte vybrané soubory z panelu Obsah do možnosti Vlastní export v panelu Exportovat.
  Vlastní export v aplikaci Bridge.
  Vlastní export v aplikaci Bridge

  • Kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (systémy Mac) nebo kliknutím pravým tlačítkem myši (systémy Windows) zobrazíte kontextovou nabídku. Vyberte možnosti Exportovat do > Vlastní export.
  • Přejděte do nabídky Soubor (panel nabídek) > Exportovat do > Vlastní export.
 2. V dialogovém okně Export, které se otevře, zadejte název přednastavení a nastavte předvolby pro –Možnosti ukládání, Formát obrázku, Velikost obrázkuMetadata.

  Možnosti ukládání:

  • Exportovat do: Rozbalte rozevírací možnost a zvolte umístění – Původní umístění souboru a Specifická složka.
  • Pokud vyberete možnost Specifická složka, můžete dále použít pole Procházet a nastavit umístění exportovaných souborů.
  • Zaškrtněte možnost s názvem Uložit do podsložky s názvem a zadejte název určující umístění podsložky.
  • Můžete také spravovat konflikty výběrem libovolné možnosti z rozevíracího seznamu – Vytvořit jedinečný název souboru, Přepsat existující soubor nebo Přeskočit soubor.
  Prozkoumejte různé možnosti ukládání v aplikaci Bridge.
  Prozkoumejte různé možnosti ukládání v aplikaci Bridge.

  Formát obrázku: Použitím této možnosti vyberte formát pomocí panelu Exportovat. Aplikace Bridge podporuje pro export soubory JPEG, DNG, TIFF a PNG. Na základě vybraného formátu si můžete vybrat z dalších nastavení.

  Vyberte požadovaný formát obrázku podle svých požadavků.
  Vyberte požadovaný formát obrázku podle svých požadavků.

  Velikost obrázku:

  • Měřítko: Chcete-li v poli Obrázek nastavit procenta měřítka, vyberte možnost Měřítko.
  • Změnit velikost na: Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit velikost souborů tak, aby se přizpůsobily cílové obdélníkové oblasti nebo ji vyplnily, a nastavte rozměry. Velikost obrázků můžete změnit na základě dlouhého okraje, krátkého okraje nebo šířky/výšky v panelu Exportovat. Můžete také povolit možnost Nezvětšovat, abyste zajistili, že se obrázek při exportu nezvětší. Ve výchozím nastavení je možnost Nezvětšovat povolena pro možnost Přizpůsobit a zakázána pro možnost Vyplnit.
   • Při výběru možnosti Přizpůsobit můžete obrázek přizpůsobit tak, že změníte jeho velikost podle dlouhého okraje, krátkého okraje, nebo šířky/výšky.
    1. Dlouhý okraj: Před exportem obrázků můžete ručně změnit rozměry a rozlišení.
    2. Krátký okraj: Před exportem obrázků můžete ručně změnit rozměry a rozlišení.
    3. Šířka, výška: Před exportem obrázků můžete ručně změnit šířku, výšku a rozlišení. Když jako možnost přizpůsobení vyberete šířku/výšku, změní se velikost obrázku podle cílového obdélníku.
   • Při výběru možnosti Vyplnit můžete změnit velikost na základě šířky, výšky. Miniatury obrázků můžete také zobrazit pomocí možnosti Změnit velikost se zobrazením původní a nové velikosti obrázků pod každou miniaturou.
   • Můžete určit Rozlišení obrázku v pixelech/palec nebo pixelech/cm a Rozměry metrikách rozměrů v pixelech/palcích/cm.
  • Náhled obrázku: Vedle možností změny velikosti také uvidíte náhled obrázků, abyste se mohli rychle podívat na použité změny šířky a výšky.
  • Metoda převzorkování: Zvolte některou dostupnou metodu převzorkování – bilineární, bikubickou (vhodná na hladké přechody) nebo bikubickou ostřejší (vhodná na redukci).
  Vyberte možnost Přizpůsobit velikosti v aplikaci Adobe Bridge.
  Vyberte možnost Přizpůsobit velikosti v aplikaci Adobe Bridge.

  Vyberte možnost Vyplnit v aplikaci Adobe Bridge.
  Vyberte možnost Vyplnit v aplikaci Adobe Bridge.

  Metadata:

  • Zahrnout původní metadata: Zaškrtněte toto políčko a pomocí rozevírací nabídky vyberte metadata spojená se soubory, které chcete zachovat.
  • Chcete-li z exportovaných souborů odebrat metadata specifická pro polohu, vyberte zaškrtávací políčko Odstranit informace o poloze.
  • Aplikovat šablonu metadat: Zaškrtněte toto políčko a vyberte z následujícího pole:
  1. Název: Z rozevíracího seznamu Název vyberte jakákoli dostupná metadata.
  2. Metoda: Vyberte metodu – Přidat metadata nebo Nahradit metadata.
  3. Další klíčová slova (oddělena středníkem): Toto pole slouží k přidání dalších klíčových slov k souborům, které chcete exportovat.

  Další informace o použití šablon metadat naleznete v tématu Práce s šablonami metadat.

  Prozkoumejte různé možnosti související s metadaty v aplikaci Adobe Bridge.
  Prozkoumejte různé možnosti související s metadaty v aplikaci Adobe Bridge.

 3. Výběrem možnosti Zahájit export v dialogovém okně Export nebo v dolní části panelu Export spusťte proces exportu.

  Prozkoumejte dialogové okno Postup exportu v aplikaci Adobe Bridge.
  Prozkoumejte dialogové okno Postup exportu v aplikaci Adobe Bridge.

Vytvoření nového přednastavení

Můžete vytvořit vlastní přednastavení na základě často používaného nastavení exportu a uložit je pro usnadnění přístupu v budoucnosti.

Chcete-li vytvořit nové přednastavení, proveďte jakýkoli z následujících úkonů:

 • Na panelu Export vyberte možnost Vytvořit nové přednastavení.
 • Vyberte ikonu Přidat přednastavení () ze spodní části panelu Exportovat
 • Kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (systémy Mac) nebo kliknutím pravým tlačítkem myši (systémy Windows) v panelu Export zobrazíte kontextovou nabídku. Vyberte možnost Vytvořit nové přednastavení.

Po otevření dialogového okna Vytvořit nové přednastavení můžete zadat název přednastavení a nastavit předvolby pro položky, jako jsou Možnosti ukládání, Formát obrázku, Velikost obrázku a Metadata, stejně jako pro položku Vlastní export (kroky 2-3). Výběrem tlačítka Uložit v dialogovém okně Vytvořit nové přednastavení uložte přednastavení a zařaďte jej na panel Exportovat.

Zjistěte, jak vytvořit nové přednastavení v aplikaci Adobe Bridge.
Zjistěte, jak vytvořit nové přednastavení v aplikaci Adobe Bridge.

Změnit pořadí přednastavení exportu

V panelu Exportovat můžete snadno přetáhnout přednastavení exportu a uspořádat je v požadovaném pořadí pro snadný přístup. Pořadí přednastavení zůstane v rámci výchozích nebo vlastních pracovních ploch v aplikaci Bridge nezměněno. Pořadí přednastavení zůstane beze změn i při příštím spuštění aplikace Bridge. Ve výchozím nastavení se nová přednastavení přidají do dolní části seznamu přednastavených položek v panelu Exportovat.

Zjistěte, jak změnit pořadí přednastavení exportu v aplikaci Adobe Bridge.
Zjistěte, jak změnit pořadí přednastavení exportu v aplikaci Adobe Bridge.

Podporované formáty obrázků

JPEG

Kvalita obrázku: Pomocí posuvníku nastavte kvalitu obrázku pro export. Hodnoty se mohou lišit v rozmezí od 1 (minimální kvalita obrázku) do 12 (maximální kvalita obrázku). Nyní máte možnost exportovat soubor s příponou .jpg/.jpeg pro potřeby tvůrce exportu a pracovních postupů.

Vyberte formát obrázku JPEG a nastavte požadovanou příponu souboru.
Vyberte formát obrázku JPEG a nastavte požadovanou příponu souboru.

PNG

Obrázky lze exportovat ve formátu PNG, před exportem do formátu PNG můžete nakonfigurovat následující možnosti:

 • Bitová hloubka: 16bitová nebo 8bitová verze
 • Barevný prostor:Ve většině pracovních postupů se správou barev je nejlepší použít předdefinovaná nastavení barev, která byla testována společností Adobe, například sRGB. Vyberte možnost barevného prostoru na základě svého požadavku.
 • Uložit průhlednost: Umožňuje zachovat průhlednost obrázku.
Vyberte formát obrázku PNG.
Vyberte formát obrázku PNG.

TIFF

TIFF je další populární formát ve vydavatelském průmyslu a u tvůrčích profesionálů, jako jsou grafici, umělci a fotografové. Před exportem do formátu TIFF můžete nakonfigurovat následující možnosti:

 • Komprimace: Při exportu obrázků ve formátu TIFF můžete soubory komprimovat a zipovat.
 • Barevný prostor: Ve většině pracovních postupů se správou barev je nejlepší použít předdefinovaná nastavení barev, která byla testována společností Adobe, například sRGB. Vyberte si jeden na základě svého požadavku.
 • Bitová hloubka: Uživatelé si mohou zvolit ukládání informací o barvách ve dvou schématech – 8 bitů na komponentu nebo 16 bitů na komponentu.
 • Uložit průhlednost: Umožňuje zachovat průhlednost obrázku.
Vyberte formát obrázku TIFF.
Vyberte formát obrázku TIFF.

DNG

Jakmile vyberete formát DNG – neupravený formát obrázku vyvinutý společností Adobe, můžete před exportem nakonfigurovat následující možnosti:

 • Náhled JPEG: Můžete vybrat možnost náhledu – Žádný, Střední a Úplný.
 • Vložit originální neupravený soubor: Tuto možnost zapněte, chcete-li při exportu vložit původní nezpracovaný soubor.
 • Odstranit původní soubor: Povolením této funkce odstraníte původní soubor po úspěšném exportu.
Vyberte formát obrázku DNG.
Vyberte formát obrázku DNG.

Export do přednastavení DNG: Jedná se o vestavěné přednastavení vzorků pro export souborů s výchozími možnostmi nakonfigurovanými pro export do formátu DNG. S tímto přednastavením můžete snadno pracovat, upravovat ho nebo ho dokonce odstranit. Po odstranění však toto přednastavení nebude v panelu Exportovat k dispozici.

Zjistěte, jak exportovat do formátu DNG v aplikaci Adobe Bridge.
Zjistěte, jak exportovat do formátu DNG v aplikaci Adobe Bridge.

Zakázané možnosti při Exportování do DNG: Při exportu souborů do DNG jsou v dialogovém okně exportu zakázány možnosti Velikost obrázku a Metadata > Zahrnout původní metadata.

Úpravy přednastavení exportu

Kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (systémy Mac) nebo kliknutím pravým tlačítkem myši (systémy Windows) v panelu Export zobrazíte kontextové možnosti:

 • Duplikovat: Tuto možnost použijte, chcete-li duplikovat přednastavení exportu, přitom provést jen minimum změn a uložit přednastavení pro pozdější použití.
 • Přejmenovat: Pomocí této možnosti můžete přejmenovat přednastavení exportu.
 • Odstranit: Pomocí této možnosti můžete odstranit přednastavení exportu.
 • Upravit: Tuto možnost použijte, chcete-li upravit všechna nastavení v přednastavení exportu a uložit je pro budoucí použití.

Chcete-li upravit nastavení exportu, můžete také vybrat ikonu Upravit přednastavení () v dolní části panelu Export. Potřebujete-li odstranit přednastavení, vyberte ikonu Odstranit přednastavení ().

Zjistěte, jak upravit požadovaná nastavení v přednastavení exportu.
Zjistěte, jak upravit požadovaná nastavení v přednastavení exportu.

Zobrazení postupu exportu

Můžete zobrazit celý seznam úloh exportu, který obsahuje nevyřízené úlohy, aktivní úlohy a dokončené úlohy.

Chcete-li zkontrolovat průběh úloh exportu, proveďte následující kroky:

1. Vyberte možnost Zobrazit postup v dolní části panelu Export.

2. V otevřeném dialogovém okně Postup exportu můžete sledovat stav průběhu úloh exportu.

3. Výběrem možnosti Vymazat odeberte seznam úloh. > Výběrem možnosti Zavřít ukončete okno postupu.

V okně Postup exportu můžete sledovat průběh úloh exportu.
V okně Postup exportu můžete sledovat průběh úloh exportu.

Zrušit export

Chcete-li kdykoli zastavit proces exportu, klikněte v dialogovém okně Postup exportu na ikonu Zrušit (), která se zobrazuje vedle stavu vybrané úlohy. Výběrem možnosti Zavřít ukončete okno postupu.

Jakmile je úloha exportu dokončena, výběr ikony Zrušit () pouze odebere informace o úloze ze seznamu a neovlivní proces exportu.

Zjistěte, jak zrušit proces exportu v aplikaci Adobe Bridge.
Zjistěte, jak zrušit proces exportu v aplikaci Adobe Bridge.

Nastavení předvoleb exportu

Chcete-li nastavit předvolby exportu, postupujte takto:

1. Přejděte do nabídky Adobe Bridge > Předvolby > Export (systémy Mac) nebo Upravit > Předvolby > Export (systémy Windows).

2. Na panelu Možnosti můžete nastavit předvolby pro informace, které se objeví v dialogovém okně Postup exportu.

 • Maximální počet úloh exportu, které mají být uchovány v seznamu úloh: Ručně zadejte požadovanou hodnotu. Maximální počet podrobností o úloze v dialogovém okně postupu úlohy je standardně nastaven na maximální hodnotu 100. Aplikace Bridge odstraňuje starší historii přesahující 100 podrobností úlohy.
 • Maximální počet probíhajících úloh exportu: Ručně zadejte požadovanou hodnotu. Do fronty můžete zařadit 20 úloh exportu najednou.
Zjistěte, jak nastavit předvolby exportu v aplikaci Adobe Bridge.
Zjistěte, jak nastavit předvolby exportu v aplikaci Adobe Bridge.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.