Příručka uživatele Zrušit

Vytváření webových galerií a dokumentů PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Bridge
 2. Úvod
  1. Co je nového v aplikaci Bridge
  2. Systémové požadavky aplikace Bridge
  3. Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge
  4. Importování fotografií pomocí aplikace Photo Downloader
  5. Uspořádání obsahu a datových zdrojů v aplikaci Adobe Bridge
 3. Práce s datovými zdroji
  1. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Bridge
  2. Vytvoření stránky miniatur na výstupní pracovní ploše
  3. Prohlížení a správa souborů v aplikaci Adobe Bridge
  4. Práce s metadaty v aplikaci Adobe Bridge
  5. Práce s vyrovnávací pamětí aplikace Adobe Bridge
  6. Použití klíčových slov v aplikaci Adobe Bridge
  7. Spuštění aplikace Adobe Bridge
  8. Nastavení zobrazení panelu Obsah v aplikaci Adobe Bridge
  9. Náhled obrázků a úprava času pořízení
  10. Použití kolekcí v aplikaci Adobe Bridge
  11. Balíčky souborů v aplikaci Adobe Bridge
  12. Automatizace úloh v aplikaci Adobe Bridge
  13. Tvorba pracovních postupů
  14. Náhled souborů dynamických médií v aplikaci Adobe Bridge
  15. Vytváření webových galerií a dokumentů PDF
  16. Práce se sdílenou vyrovnávací pamětí aplikace Bridge
  17. Správa vyrovnávací paměti médií
 4. Bridge a další aplikace Adobe
  1. Práce s aplikací Adobe Media Encoder
  2. Práce s aplikací Adobe Premiere Pro
 5. Export a publikování
  1. Převod souborů pomocí panelu Exportovat
  2. Publikování obrázků ve službě Adobe Stock
  3. Publikování položek do služby Adobe Portfolio
 6. Klávesové zkratky
  1. Klávesové zkratky pro Adobe Bridge
  2. Panel klávesových zkratek v aplikaci Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  2. Otáčení, oříznutí a úprava obrázků
  3. Oprava obrázků pomocí nástroje Rozšířené odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  4. Kruhové filtry v aplikaci Camera Raw
  5. Automatická korekce perspektivy v aplikaci Camera Raw
  6. Vytváření panoramat
  7. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  8. Vytváření lokálních přizpůsobení v nástroji Camera Raw
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

Platí pro vydání aplikace Adobe Bridge CC z listopadu 2016 (verze 7.0) a starších verzí

Vytváření webových galerií fotografií a dokumentů PDF pomocí skriptu Adobe Output Module

Poznámka:

Počínaje vydáním aplikace Adobe Bridge CC z října 2017 byly provedeny následující aktualizace:

 • Nová výstupní pracovní plocha je uvedena pro nativní generování stránky miniatur PDF v aplikaci Bridge. Nápovědu najdete v části Vytvořit stránky miniatur na výstupní pracovní ploše.
 • Modul Adobe Output Module (AOM), popsaný v tomto článku, již není podporovaný a funkce vytváření webových galerií byla v poslední verzi aplikace Bridge zrušena.
 • Modul Adobe Output Module (AOM) pracuje pouze s vydáním Bridge CC z listopadu 2016 (verze 7.0) a dřívějšími vydáními. 

Adobe® Output Module je skript dodávaný s aplikací Adobe Bridge. Pomocí něj lze vytvářet soubory HTML a webové galerie aplikace Flash®, které odesíláte na webový server. Pomocí skriptu Adobe Output Module lze rovněž vytvářet stránky miniatur ve formátu PDF a prezentace. Skript Adobe Output Module je dostupný v rámci pracovní plochy Výstup.

Skript Adobe Output Module pro generování miniatur snímků, prezentací a webových galerií není dodáván spolu s aplikací Bridge. Skript a pracovní prostor Adobe Output Module pro aplikaci Bridge si můžete ručně stáhnout a nainstalovat podle pokynů na stránce:

Instalace nástroje Adobe Output Module pro aplikaci Bridge

Webová galerie fotografií je webová stránka obsahující domovskou stránku s miniaturami fotografií, která je propojena se stránkou galerie s obrázky v plné velikosti. Skript Adobe Output Module obsahuje různé předlohy galerie, které můžete vybrat a přizpůsobit s použitím panelu Výstup.

 1. Vyberte obrázky, které chcete vložit do galerie, a vyberte Okna > Pracovní plocha > Výstup. Poté klikněte na tlačítko Webové galerie v horní části panelu Výstup.

  Poznámka:

  Pokud není pracovní plocha Výstup v seznamu uvedena, otevřete Předvolby aplikace Adobe Bridge (klávesy Ctrl + K v systému Windows nebo Command + K v systému Mac OS), vyberte panel Skripty při spuštění a vyberte skript Adobe Output Module.

 2. Z nabídky Předloha vyberte galerii a pomocí nabídky Styl určete velikost miniatury. Přizpůsobte vzhled galerie s použitím možností v následujících oblastech:

  Informace o serveru

  Zadejte informace, které se objeví na každé stránce galerie včetně, titulu, popisu, názvu kontaktu a e-mailové adresy.

  Barevná paleta

  Možnosti se mění v závislosti na vybrané šabloně. Vyberte barvy pro různé prvky galerie, jako je text, text záhlaví, pozadí a ohraničení.

  Vzhled

  Možnosti se mění v závislosti na vybrané šabloně. Určete velikost obrazů a miniatur, kvalitu obrazů JPEG, efekty přechodů, rozvržení a zda mají být zahrnuty názvy souborů v obrazech galerie HTML.

  Informace o obrázku

  (Pouze galerie společnosti Airtight) Obsahuje popisek založený na metadatech obrazů galerie.

  Nastavení výstupu

  (Pouze galerie společnosti Airtight) Určete velikost a kvalitu obrazů galerie souborů JPEG.

 3. (Pouze CS5) Kliknutím na tlačítko Aktualizovat náhled zobrazíte galerii v panelu Náhled výstupu v aplikaci Adobe Bridge. Kliknutím na možnost Náhled v prohlížeči zobrazíte náhled galerie ve svém výchozím webovém prohlížeči.

  Poznámka:

  Náhledy galerií umožňují zobrazit až 20 souborů, kompletní galerie je však uložena a odeslána na server.

 4. (Volitelné) Uložte si vlastní nastavení pro další použití kliknutím na tlačítko Uložit styl .

 5. Chcete-li galerii odeslat na server prostřednictvím protokolu FTP, otevřete oblast Vytvořit galerii. Zadejte adresu serveru FTP, uživatelské jméno, heslo a cílové umístění složky. Poté klikněte na možnost Odeslat.

  Poznámka:

  Při zadávání cílové cesty na serveru použijte lomítko pro označení adresářů. Ověřte u poskytovatele webového hostingu cestu pro přístup k veřejné složce na příslušném webovém serveru.

  Poznámka:

  Aplikace Adobe Bridge přidává znaky do textu, který zadáte do pole Heslo hned po kliknutí na kartu či jejím stisknutí, chcete-li přejít na jiné pole. Aplikace Adobe Bridge přidává tyto znaky do pole z bezpečnostních důvodů.

 6. Chcete-li galerii uložit na pevný disk, otevřete oblast Vytvořit galerii a určete umístění pro uložení. Poté klikněte na tlačítko Uložit.

Výukové video: Tvorba galerií obrázků pomocí aplikace Adobe Bridge

Seznamte se s tvorbou webových galerií pomocí skriptu Adobe Output Module. (05:17)

Vytvoření stránky miniatur ve formátu PDF

S použitím skriptu Output Module můžete vytvářet stránky miniatur ve formátu PDF jednoho nebo více obrazů. U stránek miniatur více obrázků mají všechny obrázky v rozvržení rovnoměrnou velikost. Nastavením možností pro přehrávání můžete také vytvořit dokument PDF a použít jej jako prezentaci na celou obrazovku.

Poznámka:

Můžete také použít zásuvný modul Contact Sheet II. V aplikaci Adobe Bridge vyberte možnost Nástroje > Photoshop > Contact Sheet II. Další informace naleznete zde: Tisk rozvržení sady obrazů pomocí podpory Photoshop Community Help.

 1. Vyberte obrázky, které chcete vložit do souboru PDF, a zvolte Okna > Pracovní plocha > Výstup. Poté klikněte na tlačítko PDF v horní části panelu Výstup.

  Poznámka:

  Pokud pracovní plocha Výstup není uvedena, otevřete Předvolby aplikace Adobe Bridge (klávesy Ctrl + K v systému Windows nebo Command + K v systému Mac OS), vyberte panel Skripty při spuštění a vyberte skript Adobe Output Module.

 2. Vyberte možnost z nabídky Předloha. Přizpůsobte dokument PDF s použitím možností v následujících oblastech:

  Dokument

  Můžete určit velikost a orientaci stránky, kvalitu výstupu (v ppi), kvalitu komprese obrázku JPEG, barvu pozadí a volitelná oprávnění.

  Rozvržení

  Možnosti pro umístění obrázku a mezery mezi obrázky.

  Překrytí

  Vytiskněte název souboru pod každým obrázkem a čísly stránek v záhlaví a zápatí.

  Záhlaví a zápatí

  Umožňuje zapnout záhlaví a zápatí a určit jejich umístění a typ.

  Přehrávání

  Možnosti přehrávání dokumentu PDF na obrazovce v aplikacích Adobe Acrobat® nebo Adobe Reader®.

  Vodoznak

  Na každou stránku a do každého obrázku můžete přidat text nebo grafický vodoznak. Můžete přizpůsobit písmo textu, jeho velikost a barvu. Dále lze přizpůsobit změnu velikosti, krytí, posun a natočení textu nebo grafiky.

 3. Kliknutím na tlačítkoAktualizovat náhled zobrazíte náhled souboru PDF v panelu Náhled výstupu.

  Poznámka:

  Panel Náhled výstupu zobrazuje pouze první stránku dokumentu PDF.

 4. (Volitelné) Uložte vlastní nastavení pro další použití kliknutím na tlačítko Uložit předlohu .

 5. Pokud chcete, aby se dokument po uložení automaticky otevřel v aplikaci Acrobat nebo Reader, zaškrtněte možnost Po uložení zobrazit PDF ve spodní části panelu Výstup. V opačném případě klikněte na tlačítko Uložit.

Předvolby skriptu Adobe Output Module

 1. V podokně Skripty při spuštění předvoleb aplikace Adobe Bridge zapněte výběrem možnosti Adobe Output Module panel Výstup .

 2. V podokně Výstup předvoleb aplikace Adobe Bridge určete následující:

  Použít sólový režim pro chování panelu Výstup

  Tato možnost umožňuje současně otevřít pouze jednu oblast možností na panelu Výstup.

  Převést vícebajtové názvy souborů na plné kódování ASCII

  Při generování galerie odebere vícebajtové znaky z názvů souborů. Tuto možnost použijte v případě, že server FTP nepoužívá vícebajtové znaky.

  Zachovat vložený barevný profil

  V případě potřeby zachová profil barev, který je vložen v obrázku. Není-li tento profil podporován v souboru JPEG, převede jej skript Adobe Output Module na RGB.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?