Příručka uživatele Zrušit

Použití kolekcí v aplikaci Adobe Bridge

 1. Průvodce uživatele aplikace Bridge
 2. Úvod
  1. Co je nového v aplikaci Bridge
  2. Systémové požadavky aplikace Bridge
  3. Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge
  4. Importování fotografií pomocí aplikace Photo Downloader
  5. Uspořádání obsahu a datových zdrojů v aplikaci Adobe Bridge
 3. Práce s datovými zdroji
  1. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Bridge
  2. Vytvoření stránky miniatur na výstupní pracovní ploše
  3. Prohlížení a správa souborů v aplikaci Adobe Bridge
  4. Práce s metadaty v aplikaci Adobe Bridge
  5. Práce s vyrovnávací pamětí aplikace Adobe Bridge
  6. Použití klíčových slov v aplikaci Adobe Bridge
  7. Spuštění aplikace Adobe Bridge
  8. Nastavení zobrazení panelu Obsah v aplikaci Adobe Bridge
  9. Náhled obrázků a úprava času pořízení
  10. Použití kolekcí v aplikaci Adobe Bridge
  11. Balíčky souborů v aplikaci Adobe Bridge
  12. Automatizace úloh v aplikaci Adobe Bridge
  13. Tvorba pracovních postupů
  14. Náhled souborů dynamických médií v aplikaci Adobe Bridge
  15. Vytváření webových galerií a dokumentů PDF
  16. Práce se sdílenou vyrovnávací pamětí aplikace Bridge
  17. Správa vyrovnávací paměti médií
 4. Bridge a další aplikace Adobe
  1. Práce s aplikací Adobe Media Encoder
  2. Práce s aplikací Adobe Premiere Pro
 5. Export a publikování
  1. Převod souborů pomocí panelu Exportovat
  2. Publikování obrázků ve službě Adobe Stock
  3. Publikování položek do služby Adobe Portfolio
 6. Klávesové zkratky
  1. Klávesové zkratky pro Adobe Bridge
  2. Panel klávesových zkratek v aplikaci Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  2. Otáčení, oříznutí a úprava obrázků
  3. Oprava obrázků pomocí nástroje Rozšířené odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  4. Kruhové filtry v aplikaci Camera Raw
  5. Automatická korekce perspektivy v aplikaci Camera Raw
  6. Vytváření panoramat
  7. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  8. Vytváření lokálních přizpůsobení v nástroji Camera Raw

 

Seskupujte snímky na jednom místě a usnadněte si tak jejich prohlížení.

Pomocí kolekcí lze seskupovat snímky na jednom místě, a usnadnit tak jejich prohlížení, i když se nachází v různých složkách nebo na různých pevných discích. Kolekce Smart jsou vytvářeny z uloženého hledání. Panel Kolekce umožňuje vytvářet, najít a otevírat kolekce; také slouží k vytváření a úpravě kolekcí Smart.

Vytváření kolekce

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Nová kolekce dole na panelu Kolekce, chcete-li vytvořit novou prázdnou kolekci.

  • Vyberte jeden či více souborů na panelu Obsah a potom klikněte na tlačítko Nová kolekce na panelu Kolekce. Na dotaz, zda chcete zahrnout vybrané soubory do nové kolekce, odpovězte Ano.

Poznámka:

Pokud vyberete soubor v kolekci, standardně bude uveden jako soubor umístěný ve složce kolekce. Pro přechod do složky, ve které je soubor umístěn, vyberte soubor a poté zvolte možnosti Soubor > Najít v Bridge.

Vytváření kolekce Smart

 1. Klikněte na tlačítko Nová kolekce smart ve spodní části panelu Kolekce.
Poznámka:

Chcete-li přidat nebo odebrat kolekci Smart z panelu Oblíbené, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na kolekci Smart na panelu Kolekce a vyberte možnost Přidat k oblíbeným nebo Odstranit z oblíbených.

Úprava kolekce Smart

 1. V panelu Kolekce vyberte kolekci Smart.
 2. Klikněte na tlačítko Upravit kolekci Smart .
 3. Zadejte nová kritéria kolekce smart a poté klikněte na tlačítko Uložit.
  Poznámka:

  Fotografie z kolekce Smart můžete odstranit upravením kritérií. Odstraněním fotografie při procházení kolekce Smart fotografii přesunete do Koše (Windows i Mac OS).

Přejmenování kolekce

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Poklikejte na název kolekce a zadejte nový název.

  • klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na název kolekce a vyberte v nabídce možnost Přejmenovat. Potom přepište název kolekce.

Odstranění kolekce

Poté, co kolekci odstraníte, jednoduše ji odeberete ze seznamu kolekcí v aplikaci Adobe Bridge. Z pevného disku se neodstraní žádné soubory.

 1. Chcete-li odstranit kolekci, proveďte libovolný následující úkon:
  • Na panelu Kolekce vyberte název kolekce a potom klikněte na ikonu koše.

  • klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) (nebo stiskněte klávesu Ctrl (Mac OS)) na název kolekce a vyberte v nabídce možnost Odstranit.

Přidávání souborů do kolekce

 1. Chcete-li přidat do kolekce soubory, proveďte libovolný následující úkon:
  • Přetáhněte soubory z panelu Obsah, Průzkumníka (Windows) nebo aplikace Finder (Mac OS) na název kolekce na panelu Kolekce.

  • Zkopírujte a vložte soubory z panelu Obsah do názvu kolekce na panelu Kolekce.

Odebrání souborů z kolekce

 1. Chcete-li odebrat soubory z kolekce, vyberte kolekci na panelu Kolekce a proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte soubor na panelu Obsah a klikněte na možnost Odstranit z kolekce, případně klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) a zvolte možnost Odstranit z kolekce.

  • Vyberte soubor na panelu Obsah a stiskněte klávesu Delete. Kliknutím na tlačítko Zamítnout označte soubor jako zamítnutý. Kliknutím na tlačítko Odstranit přemístěte soubor do Koše (Windows i Mac OS). Chcete-li soubor zachovat, klikněte na tlačítko Zrušit.

Kopírování souborů mezi kolekcemi

 1. Vyberte kolekci na panelu Kolekce.
 2. Z panelu Obsah přetáhněte soubor do té kolekce v panelu Kolekce, do které chcete soubor zkopírovat.

Vyhledání chybějících souborů

Aplikace Adobe Bridge si udržuje přehled o umístění souborů v kolekcích. Pokud je soubor přemístěn v aplikaci Adobe Bridge, soubor zůstane v kolekci. Pokud kolekce obsahuje soubory, které byly přemístěny nebo přejmenovány v aplikaci Explorer (Windows) nebo Finder (Mac OS), nebo pokud jsou soubory umístěny na vyměnitelném pevném disku, který během prohlížení kolekce není připojen, aplikace Adobe Bridge zobrazí výstrahu v horní části panelu Obsah upozorňující na skutečnost, že soubory chybí.

 1. Chcete-li se pokusit najít chybějící soubory, klikněte na tlačítko Opravit.
 2. V dialogovém okně Nalézt chybějící soubory vyberte chybějící soubory a proveďte následující kroky:
  • Po kliknutí na tlačítko Procházet můžete vyhledat nová umístění souborů.

  • Chybějící soubory lze ignorovat kliknutím na tlačítko Přeskočit.

  • kliknutím na tlačítko Odstranit vymažete chybějící soubory z kolekce.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?