Seskupujte snímky na jednom místě a usnadněte si tak jejich prohlížení.

Pomocí kolekcí lze seskupovat snímky na jednom místě, a usnadnit tak jejich prohlížení, i když se nachází v různých složkách nebo na různých pevných discích. Kolekce Smart jsou vytvářeny z uloženého hledání. Panel Kolekce umožňuje vytvářet, najít a otevírat kolekce; také slouží k vytváření a úpravě kolekcí Smart.

Vytváření kolekce

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Nová kolekce dole na panelu Kolekce, chcete-li vytvořit novou prázdnou kolekci.

  • Vyberte jeden či více souborů na panelu Obsah a potom klikněte na tlačítko Nová kolekce na panelu Kolekce. Na dotaz, zda chcete zahrnout vybrané soubory do nové kolekce, odpovězte Ano.

Poznámka:

Pokud vyberete soubor v kolekci, standardně bude uveden jako soubor umístěný ve složce kolekce. Pro přechod do složky, ve které je soubor umístěn, vyberte soubor a poté zvolte možnosti Soubor > Najít v Bridge.

Vytváření kolekce Smart

 1. Klikněte na tlačítko Nová kolekce smart ve spodní části panelu Kolekce.

Poznámka:

Chcete-li přidat nebo odebrat kolekci Smart z panelu Oblíbené, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na kolekci Smart na panelu Kolekce a vyberte možnost Přidat k oblíbeným nebo Odstranit z oblíbených.

Úprava kolekce Smart

 1. V panelu Kolekce vyberte kolekci Smart.
 2. Klikněte na tlačítko Upravit kolekci Smart .
 3. Zadejte nová kritéria kolekce smart a poté klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka:

  Fotografie z kolekce Smart můžete odstranit upravením kritérií. Odstraněním fotografie při procházení kolekce Smart fotografii přesunete do Koše (Windows i Mac OS).

Přejmenování kolekce

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Poklikejte na název kolekce a zadejte nový název.

  • klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na název kolekce a vyberte v nabídce možnost Přejmenovat. Potom přepište název kolekce.

Odstranění kolekce

Poté, co kolekci odstraníte, jednoduše ji odeberete ze seznamu kolekcí v aplikaci Adobe Bridge. Z pevného disku se neodstraní žádné soubory.

 1. Chcete-li odstranit kolekci, proveďte libovolný následující úkon:
  • Na panelu Kolekce vyberte název kolekce a potom klikněte na ikonu koše.

  • klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) (nebo stiskněte klávesu Ctrl (Mac OS)) na název kolekce a vyberte v nabídce možnost Odstranit.

Přidávání souborů do kolekce

 1. Chcete-li přidat do kolekce soubory, proveďte libovolný následující úkon:
  • Přetáhněte soubory z panelu Obsah, Průzkumníka (Windows) nebo aplikace Finder (Mac OS) na název kolekce na panelu Kolekce.

  • Zkopírujte a vložte soubory z panelu Obsah do názvu kolekce na panelu Kolekce.

Odebrání souborů z kolekce

 1. Chcete-li odebrat soubory z kolekce, vyberte kolekci na panelu Kolekce a proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte soubor na panelu Obsah a klikněte na možnost Odstranit z kolekce, případně klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) a zvolte možnost Odstranit z kolekce.

  • Vyberte soubor na panelu Obsah a stiskněte klávesu Delete. Kliknutím na tlačítko Zamítnout označte soubor jako zamítnutý. Kliknutím na tlačítko Odstranit přemístěte soubor do Koše (Windows i Mac OS). Chcete-li soubor zachovat, klikněte na tlačítko Zrušit.

Kopírování souborů mezi kolekcemi

 1. Vyberte kolekci na panelu Kolekce.
 2. Z panelu Obsah přetáhněte soubor do té kolekce v panelu Kolekce, do které chcete soubor zkopírovat.

Vyhledání chybějících souborů

Aplikace Adobe Bridge si udržuje přehled o umístění souborů v kolekcích. Pokud je soubor přemístěn v aplikaci Adobe Bridge, soubor zůstane v kolekci. Pokud kolekce obsahuje soubory, které byly přemístěny nebo přejmenovány v aplikaci Explorer (Windows) nebo Finder (Mac OS), nebo pokud jsou soubory umístěny na vyměnitelném pevném disku, který během prohlížení kolekce není připojen, aplikace Adobe Bridge zobrazí výstrahu v horní části panelu Obsah upozorňující na skutečnost, že soubory chybí.

 1. Chcete-li se pokusit najít chybějící soubory, klikněte na tlačítko Opravit.
 2. V dialogovém okně Nalézt chybějící soubory vyberte chybějící soubory a proveďte následující kroky:
  • Po kliknutí na tlačítko Procházet můžete vyhledat nová umístění souborů.

  • Chybějící soubory lze ignorovat kliknutím na tlačítko Přeskočit.

  • kliknutím na tlačítko Odstranit vymažete chybějící soubory z kolekce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online