Příručka uživatele Zrušit

Importování fotografií pomocí aplikace Photo Downloader

 1. Průvodce uživatele aplikace Bridge
 2. Úvod
  1. Co je nového v aplikaci Bridge
  2. Systémové požadavky aplikace Bridge
  3. Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge
  4. Importování fotografií pomocí aplikace Photo Downloader
  5. Uspořádání obsahu a datových zdrojů v aplikaci Adobe Bridge
 3. Práce s datovými zdroji
  1. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Bridge
  2. Vytvoření stránky miniatur na výstupní pracovní ploše
  3. Prohlížení a správa souborů v aplikaci Adobe Bridge
  4. Práce s metadaty v aplikaci Adobe Bridge
  5. Práce s vyrovnávací pamětí aplikace Adobe Bridge
  6. Použití klíčových slov v aplikaci Adobe Bridge
  7. Spuštění aplikace Adobe Bridge
  8. Nastavení zobrazení panelu Obsah v aplikaci Adobe Bridge
  9. Náhled obrázků a úprava času pořízení
  10. Použití kolekcí v aplikaci Adobe Bridge
  11. Balíčky souborů v aplikaci Adobe Bridge
  12. Automatizace úloh v aplikaci Adobe Bridge
  13. Tvorba pracovních postupů
  14. Náhled souborů dynamických médií v aplikaci Adobe Bridge
  15. Vytváření webových galerií a dokumentů PDF
  16. Práce se sdílenou vyrovnávací pamětí aplikace Bridge
  17. Správa vyrovnávací paměti médií
 4. Bridge a další aplikace Adobe
  1. Práce s aplikací Adobe Media Encoder
  2. Práce s aplikací Adobe Premiere Pro
 5. Export a publikování
  1. Převod souborů pomocí panelu Exportovat
  2. Publikování obrázků ve službě Adobe Stock
  3. Publikování položek do služby Adobe Portfolio
 6. Klávesové zkratky
  1. Klávesové zkratky pro Adobe Bridge
  2. Panel klávesových zkratek v aplikaci Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  2. Otáčení, oříznutí a úprava obrázků
  3. Oprava obrázků pomocí nástroje Rozšířené odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  4. Kruhové filtry v aplikaci Camera Raw
  5. Automatická korekce perspektivy v aplikaci Camera Raw
  6. Vytváření panoramat
  7. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  8. Vytváření lokálních přizpůsobení v nástroji Camera Raw

 

Načtení fotografií z vašeho zařízení do aplikace Bridge

Načtení fotografií z fotoaparátu

Pozor:

Než začnete importovat snímky pomocí aplikace Photo Downloader, ujistěte se, že máte nainstalovánu nejnovější verzi aplikace Bridge. Chcete-li zjistit dostupnost aktualizací, zvolte možnost Nápověda > Aktualizace. Informace o postupu při aktualizaci aplikace najdete v článku Aktualizace aplikací Creative Cloud.

 1. Připojte fotoaparát, čtečku karet nebo mobilní zařízení k počítači pomocí podporovaného kabelu.

  Poznámka:

  (platí je pro systém macOS) V počítači Mac můžete aplikaci Adobe Bridge nakonfigurovat tak, aby po připojení fotoaparátu k počítači automaticky otevřela aplikaci Photo Downloader. Vyberte Adobe Bridge > Předvolby. V oblasti Chování na panelu Obecné zaškrtněte políčko Automaticky spustit aplikaci Adobe Photo Downloader po připojení fotoaparátu. Poté klikněte na tlačítko OK.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Windows) Klikněte na tlačítko Stáhnout obrázky. Použijte ikonu Adobe Bridge v okně Automaticky spustit nebo zvolte možnost Soubor > Načíst fotografie z fotoaparátu.

  • (mac OS) V aplikaci Adobe Bridge vyberte možnosti Soubor > Načíst fotografie z fotoaparátu.

 3. Zobrazí se nové okno aplikace Adobe Bridge CC Photo Downloader. V tomto okně zvolte název zařízení v nabídce Načíst fotografie z.

  Adobe Bridge Photo Downloader
  Adobe Bridge Photo Downloader

  Poznámka:

  Pokud se v rozbalovací nabídce Načíst fotografie z v okně aplikace Photo Downloader nezobrazuje připojené zařízení nebo se po výběru zařízení zobrazuje hlášení „Nebyly nalezeny platné soubory“, přečtěte si následující pokyny podle typu zařízení, které chcete připojit:

  • Ujistěte se, že máte zařízení zapnuto a že používáte podporovaný kabel USB.

  (zařízení iDevice)

  • Připojujete-li mobilní zařízení Apple k počítači Mac, pak v případě, že se zobrazí upozornění Důvěřovat tomuto počítači, odemkněte zařízení a klepněte na možnost Důvěřovat.
  • Připojujete-li mobilní zařízení Apple k počítači se systémem Windows, pak v případě, že se zobrazí upozornění Povolit tomuto zařízení přístup k fotografiím a videím, odemkněte zařízení a klepněte na možnost Povolit. V okně aplikace Photo Downloader zvolte možnost Obnovit z rozevíracího seznamu Načíst fotografie z.

  (zařízení se systémem Android)

  • Připojujete-li mobilní zařízení se systémem Android k počítači Mac nebo k počítači se systémem Windows, pak v případě, že se v zařízení zobrazí upozornění USB pro, zařízení odemkněte a zvolte některý z dostupných režimů připojení USB – MTP, PTP, hromadný přenos USB. 
  • Pokud se upozornění USB pro nezobrazuje, můžete v zařízení ručně změnit režim. V zařízení přejděte do nabídky Nastavení > Nastavení USB > Režim. Pokud toto nastavení nemůžete najít, vyhledejte si dokumentaci výrobce pro zařízení.
  • Jakmile vyberete režim přenosu USB, zvolte možnost Obnovit z rozevíracího seznamu Načíst fotografie z v okně aplikace Photo Downloader.

  (digitální fotoaparáty)

  • Informace o připojení fotoaparátu k počítači naleznete v dokumentaci výrobce.
 4. Chcete-li zobrazit miniatury snímků uložených v zařízení, klikněte na možnost Rozšířené dialogové okno v pravém dolním rohu okna. Okno Rozšířené dialogové okno umožňuje vybrat multimediální soubory pro import a také nabízí další možnosti importu.

  Adobe Bridge – Photo Downloader (Rozšířené dialogové okno)
  (Rozšířené dialogové okno) Adobe Bridge – Photo Downloader

  Chcete-li odebrat fotografii z importované dávky, kliknutím na tlačítko pod miniaturou fotografie možnost Rozšířené dialogové okno zrušte. Ve výchozím nastavení se vyberou všechny fotografie.

 5. Možnosti uložení

  Umístění:

  Chcete-li změnit výchozí umístění složky, kam aplikace Bridge importuje vybrané multimediální soubory, klikněte na tlačítko Procházet (Windows) nebo na tlačítko Vybrat (Mac OS) vedle položky Umístění a specifikujte nové umístění.

 6. Tvorba podsložky (podsložek):

  Chcete-li importovat fotografie do podsložky nebo podsložek ve výše zadaném umístění, vyberte možnost z rozevíracího seznamu Vytvořit podsložku (podsložky).

  • Žádná nevytvoří žádné podsložky a fotografie se uloží do výše zadaného umístění složky.
  • Vlastní název vytvoří podsložku s názvem, který zadáte.
  • Dnešní datum vytvoří podsložku s názvem podle aktuálního data.
  • Datum snímku vytvoří podsložku s názvem podle data a času pořízení fotografie. Můžete zvolit jakýkoli formát data z možností dostupných v rozevíracím seznamu.
 7. Přejmenování souborů:

  Chcete-li při importu soubory přejmenovávat, vyberte možnosti z nabídky Přejmenovat soubory. Všechny soubory v importované dávce sdílejí stejný název vycházející z hodnot Dnešní datum, Datum snímku a Vlastní název nebo z kombinace hodnot Datum snímku a Vlastní název. Ke každému snímku je na konci připojeno jedinečné číslo. 

  • Pokud importované soubory nechcete přejmenovat, můžete zvolit možnost Nepřejmenovávat soubory z rozevíracího seznamu.
  • Chcete-li přejmenovat soubory podle názvu podsložky zadaného v předchozím kroku, zvolte možnost Stejný jako název podsložky z rozevíracího seznamu.

  Text Příklad pod možností Přejmenovat soubory zobrazuje, jak budou přejmenované soubory vypadat podle možností, které jste vybrali. 

  Chcete-li zachovat původní název souboru v metadatech XMP jako referenci, zaškrtněte položku Zachovat současný název souboru v metadatech XMP. Podrobnější informace naleznete v části Práce s metadaty v aplikaci Adobe Bridge.

  (pouze systém macOS) V rozevíracím seznamu Přejmenovat soubory zvolte možnost Rozšířené přejmenování a přejmenujte soubory podle vlastní kombinace hodnot Text, Nová přípona, Zachovaný název souboru, Číslo sekvence, Písmeno sekvence, Datum a čas a Metadata. Zvolením této možnosti se otevře okno Photo Downloader – Rozšířené přejmenování, kde můžete vytvořit vlastní kombinaci.

  Photo Downloader – Rozšířené přejmenování. K dispozici pouze v systému macOS.
  (pouze systém macOS) Photo Downloader – Rozšířené přejmenování

  V části Nové názvy souborů:

  • Kliknutím na tlačítko (+) přidejte vlastní pole a zvolte typ vlastního pole z rozevírací nabídky – Text, Nová přípona, Zachovaný název souboru, Číslo sekvence, Písmeno sekvence, Datum a čas a Metadata. V závislosti na zvoleném vlastním poli se zobrazí další možnosti odpovídající danému poli.
  • Chcete-li vlastní pole odebrat, klikněte na tlačítko (-).

  V části Možnosti:

  • Můžete vybrat možnosti Windows a Unix, aby byly přejmenované soubory kompatibilní s těmito operačními systémy.

  V části Náhled se zobrazuje podoba přejmenovaných souborů (Nový název souboru) závislá na kombinacích vlastních polí, které jste vytvořili.

 8. Další možnosti

  Otevřete aplikaci Adobe Bridge

  Po importování fotografií otevře aplikaci Adobe Bridge.

  Vybrat převod na DNG

  Převede při importu soubory Camera Raw do formátu DNG. Kliknutím na tlačítko Nastavení otevřete okno Nastavení převodu na DNG (popis okna je uveden dále). Chcete-li se o formátu DNG dozvědět více, přečtěte si část Digitální negativ (DNG).

  Odstranit původní soubory

  Po dokončení importu odstraní původní fotografie z fotoaparátu, čtečky karet nebo mobilního zařízení.

  Uložit kopie do

  Při importu uloží kopie fotografií do zadaného umístění.

  Dialogové okno Nastavení převodu na DNG v aplikaci Adobe Bridge
  Nastavení převodu na DNG zadejte při importování snímků do aplikace Bridge.

  • Náhled JPEG: Zvolením možnosti Střední velikost nebo Plná velikost můžete generovat náhledy JPEG převedených snímků ve formátu DNG. Pokud náhledy JPEG vytvářet nechcete, zvolte v rozevírací nabídce možnost Žádné.
  • Komprimované (bezztrátové): Výběrem této možnosti zmenšíte velikost souboru převáděného snímku.
  • Metoda převodu snímku: Zvolením možnosti Zachovat nezpracovaný snímek zajistíte maximální zachování dat v souboru převedeném do formátu DNG. Jinak zvolte možnost Převod na lineární snímek.  
  • Vložit originální nezpracovaný soubor: Výběrem této možnosti vložíte nezpracovaný soubor z fotoaparátu (nikoli ve formátu DNG) do souboru DNG. Tím vznikne větší soubor DNG, ale bude k dispozici možnost později extrahovat nezpracovaný soubor, bude-li to třeba. 
 9. Použití metadat

  (Volitelné) Chcete-li aplikovat metadata, zvolte možnost Základní metadata z rozevírací nabídky Šablona k použití. Poté zadejte údaje do polí Tvůrce a Copyright.

  Veškeré vlastní šablony metadat vytvořené v aplikaci Bridge jsou dostupné i v nabídce Šablona k použití. Související informace naleznete v části Práce s šablonami metadat.

 10. Klikněte na možnost Načíst média. Fotografie se objeví v aplikaci Adobe Bridge.

  Poznámka:

  Pokud jste zaškrtli políčko Otevřít v aplikaci Adobe Bridge, aplikace Bridge automaticky otevře umístění, kam jste importovali multimediální soubory, a zobrazí vám fotografie nebo podsložky v tomto umístění na panelu Obsah

Import ze zařízení v systému macOS

V systému macOS poskytuje aplikace Bridge další možnost importu medií ze zařízení: Soubor > Import ze zařízení. Tuto možnost s omezenými možnostmi importu lze v systému macOS použít jako alternativu k možnosti Soubor > Získat fotografie z fotoaparátu.

Pro zařízení připojená v režimu PTP nebo MTP (například fotoaparáty nebo zařízení se systémem Android)

Změňte režim PTP/MTP zařízení na režim USB či režim velkokapacitního paměťového zařízení a potom připojte zařízení ke svému počítači.

Poznámka:

Pokyny týkající se změny režimu najdete v dokumentaci poskytnuté výrobcem zařízení.

Aplikace Adobe Bridge rozpozná zařízení a vy můžete zahájit import médií z tohoto zařízení. Postup naleznete níže.

Pro zařízení iDevice (například iPad nebo iPhone)

 1. Připojte zařízení iDevice ke svému počítači.

 2. Klikněte na možnost Soubor > Import ze zařízení. Připojená zařízení budou automaticky rozpoznána a zobrazí se v dialogovém okně.

 3. Vyberte média, která chcete importovat, vyberte umístění, do kterého je chcete importovat (Importovat do) a klikněte na položku Stáhnout.

  Import ze zařízení v systému macOS
  Import ze zařízení v systému macOS

  Vybrané soubory médií se importují do aplikace Adobe Bridge.

 4. Vybrané soubory médií se importují do aplikace Adobe Bridge. Mediální soubory se ve výchozím nastavení importují do složky /Uživatelé/<uživatelské jméno>/Obrázky. Tuto složku najdete v panelu Složky .

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.