Chyba při stahování nebo aktualizaci aplikací Creative Cloud

Naučte se odhalit a vyřešit chyby, které se objevují při stahování, instalaci nebo aktualizaci aplikací služby Creative Cloud.

Popis chyb a jejich řešení

Problém

Při pokusu o stažení, nainstalování nebo aktualizaci aplikace Creative Cloud se zobrazí chybová zpráva.

Řešení: Najděte svůj typ chyby.

Tato chybová zpráva značí, že nebylo možné dokončit stahování. Najděte si číslo chyby a její doporučené řešení v následující tabulce. Pomocí výše uvedeného filtru najdete chybu rychleji.

Není-li zde příslušná chyba uvedena, přečtěte si oddíl Řešení potíží se sítí a připojením v tomto dokumentu.

Chyby stahování

Typ

Chyba

Řešení

Stahování

-60

Stáhněte si zkušební verzi aplikace, kterou se pokoušíte nainstalovat. Viz článek Chyba -60 při stahování produktů.

Stahování

49

Instalační program nemohl získat přístup k důležitému souboru nebo adresáři, viz článek Chyba 49 při stahování aplikací služby Creative Cloud.

Chyby instalace

Typ

Chyba

Řešení

Instalace

Ukončovací kód 6

Instalace

Ukončovací kód 7

Instalace

Kód chyby 43

Poznámka:

Další chyby při instalaci a spouštění, které nejsou uvedeny v předchozí tabulce, najdete v článku Chyby protokolu při instalaci a spouštění.

Chyby aktualizace

Dostupné aktualizace aplikací můžete vyhledat v aplikaci Creative Cloud pro počítače. V závislosti na verzi vaší aplikace Creative Cloud pro počítače postupujte následovně:

V levém podokně aplikace v části Aplikace klikněte na možnost Aktualizace.

Aktualizace aplikace CCD

Klikněte na ikonu se třemi tečkami pod sebou, která se nachází v pravém horním rohu aplikace, a poté v nabídce zvolte možnost Vyhledat aktualizace aplikací.

Aktualizace aplikace Thor

Při odstraňování chyb, ke kterým dochází při pokusu o aktualizaci aplikací, můžete využít následující tabulku.

Typ

Chyba

Řešení

Aktualizace

U43M1D200

Stahovaný soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Zrušit, několik minut počkejte a zkuste to znovu.

Aktualizace

U43M1D204

Stahovaný soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Zrušit, několik minut počkejte a zkuste to znovu. Velikost souboru uvedená v manifestu se neshoduje se skutečnou velikostí souboru.

Aktualizace

U43M1D205

Stahovaný soubor je poškozený.
Klikněte na tlačítko Zrušit, několik minut počkejte a zkuste to znovu. Soubor není k dispozici na určeném místě na aktualizačním serveru.

Aktualizace

U43M1D207

Stahovaný soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Zrušit, několik minut počkejte a zkuste to znovu.
Podpis staženého souboru je neplatný.

Aktualizace

U43M1D214

Stahovaný soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Zrušit, několik minut počkejte a zkuste to znovu.

Aktualizace

U44M1P7

Poznámka:

Pokud máte ve svém počítači předprodejní verze aplikací Creative Cloud nebo Creative Suite, mohly by být příčinou konfliktu s novými instalacemi. Nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner odstraní záznamy předprodejních instalací. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

Řešení potíží se sítí a připojením

Problém

Při pokusu o stažení, nainstalování nebo aktualizaci aplikace Creative Cloud se zobrazí chybová zpráva značící problémy s připojením k síti nebo jeho stabilitou.

Řešení

Pokud jste připojeni k samosprávné nebo domácí síti, dodržujte postup pro řešení potíží s připojením uvedený v článku Řešení chyb připojení.

Pokud jste se ujistili, že se nejedná o chybu konfigurace nebo softwaru, pak by se mohlo jednat o problém kvality služeb při stahování velkých souborů. Zkuste alternativní připojení k internetu:

  • Použijte kabelové připojení namísto bezdrátového.
  • Použijte jiný ethernetový kabel a port.
  • Stáhněte soubor prostřednictvím jiného poskytovatele internetových služeb.

Konfigurace brány firewall

Problém

Uživatelé nahlásili případy, kdy nastavení softwarové/hardwarové brány firewall vedlo ke vzniku chyb při stahování. Nejčastější chybou spojenou s tímto problémem je chyba 205. Další chyby by mohly vznikat v souvislosti s konfigurací softwarové/hardwarové brány firewall.

Řešení

Pokud jste připojeni ke spravované síti, obraťte se na správce sítě nebo si přečtěte část Síťové koncové body pro služby Adobe Creative Cloud, kde se dozvíte, jak nakonfigurovat bránu firewall, aby vyhovovala stahovaným položkám a službám Creative Cloud.

Jak zkontrolovat protokoly stahování

Protokoly stahování ve vašem počítači obsahují podrobné informace o přesné příčině každého selhání při stahování.

Pokud je stahování i nadále neúspěšné, můžete zkontrolovat protokoly stahování a vyhledat v nich další informace o příčinách selhání stahování.

Protokoly stahování najdete v následujících umístěních:

  • macOS: ~/Library/Logs/AdobeDownload/
  • Windows: %temp%\AdobeDownload\  (Protokol najdete tak, že tento řetězec vložíte do vyhledávacího pole v nabídce Start.)
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.