Chybové kódy a řešení chyb s instalací

Aplikace Creative Cloud ukládají informace o procesu instalace a spuštění do souborů protokolu. Tento dokument popisuje chyby, které můžete v těchto protokolech najít, a poskytuje řešení, pokud je možné.

Poznámka:

Rychle vyhledejte konkrétní chybový kód nebo zprávu: K rychlému nalezení chyby v tomto dokumentu použijte funkci Najít ve webovém prohlížeči. Stiskněte Cmd+F (Mac OS) nebo Ctrl+F (Windows).

Nemůžete najít kód chyby?

Informace o dalších chybových kódech instalace Creative Cloud naleznete v tématu Opravy chyb při instalaci aplikací Creative Cloud.

Kde jsou moje soubory protokolu instalace?

Windows (32bitová verze)

\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\

Windows (64bitová verze)

\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers

Systém Mac OS

/Library/Logs/Adobe/Installers/

Chyby instalátoru: kódy ukončení nasazení

Kód chyby

Zaprotokolovaná chybová zpráva

Důvod

Řešení

0

Kód ukončení: 0 Žádná chyba.

ÚSPĚŠNÉ

 

1

Kód ukončení: 1 Nepodařilo se analyzovat příkazový řádek.

Nesprávné argumenty v příkazovém řádku.

Ujistěte se, že jste zadali správné argumenty.

2

Kód ukončení: 2 Zadán neznámý režim uživatelského rozhraní.

Podporován je pouze tichý režim „--mode=silent“.

 

6

Kód ukončení: 6 Tichý pracovní postup byl dokončen s chybami.

Požadovaná součást selhala.

Zkontrolujte výskyt chyby v souboru protokolu a určete přesnou příčinu.

7

Kód ukončení: 7 Nepodařilo se dokončit tichý pracovní postup.

Kritická součást selhala. 

Zkontrolujte výskyt chyby v souboru protokolu a určete přesnou příčinu.

9

Kód ukončení: 9 Nepodporovaná verze operačního systému.

Pokoušíte se nainstalovat produkt na nepodporovanou verzi operačního systému.

Ověřte, zda je operační systém podporován. Podívejte se na systémové požadavky produktu.

10

Kód ukončení: 10 Nepodporovaný systém souborů.

Systém (/Applications), Uživatel (~), Umístění instalátoru: nesmí být umístěno v systému souborů, v němž se rozlišují velká a malá písmena.

 

11

Kód ukončení: 11 Další spuštěná instance. Současně může být spuštěna pouze jedna instance.

  Ukončete další instance aplikace Adobe Application Manager, aby byla spuštěna pouze jedna instance. Pak restartujte počítač.

14

Kód ukončení: 14 Selhání v důsledku nedostatečných oprávnění.

Ověřte, zda instalátor spouštíte v režimu správce.

Viz Chyba protokolu instalace „Selhání v důsledku nedostatečných oprávnění“ | Creative Cloud.

15

Kód ukončení: 15 Synchronizace databáze médií se nezdařila.

Proces instalace neslučuje databázi médií instalátoru s místní databází médií.

1. Ujistěte se, že instalace těchto dvou databázových souborů (media.db a local media.db) není poškozena (nezobrazujte 0 bajtů).

2. Aktualizujte operační systém.

3. Restartujte ho a zkuste to znovu.

4. Zkontrolujte oprávnění u místního souboru media.db.

5. Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte staré instalace. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

16

Kód ukončení: 16 Nepodařilo se načíst soubor nasazení.

Soubor nasazení vygenerovaný AAAME nebo ASU je normálně platný. Dočasný soubor nasazení nelze načíst.

Spusťte instalaci znovu.

18

Kód ukončení: 18 Zavaděč pro Adobe Application Manager selhal.

   

19

Kód ukončení: 19 Běží konfliktní procesy.

Tato chyba se často vyskytuje během tichých instalací.

Ukončete všechny konfliktní procesy. Poté restartujte počítač a zopakujte instalaci.

Viz Chyba protokolu instalace „Kód ukončení: 19“ | Creative Cloud.

20

Kód ukončení: 20 Cesta ke zdroji instalace neexistuje.

 

1. Ujistěte se, že instalátor není poškozen (ve složce datových částí je soubor media.db).

2. Vytvořte místní kopii instalátoru a poté zopakujte instalaci.

21

Kód ukončení: 21 Verze datových částí není podporována nainstalovanou verzí RIBS.

 

Použijte nejnovější verzi instalátoru.

22

Kód ukončení: 22 Kontrola INSTALLDIR se nezdařila.

 

Vyberte jiné umístění instalace.

23

Kód ukončení: 23 Kontrola systémových požadavků pro některé datové části selhala.

 

Ujistěte se, že systém splňuje minimální systémové požadavky.

24

Kód ukončení: 24 Instalace/odinstalace/přeinstalace zrušena uživatelem.

Instalace byla zrušena.

 

25

Kód ukončení: 25 Instalátor překračuje limit MAX_PATH.

 

K instalaci použijte kratší cestu.

26

Kód ukončení: 26 Některé datové části nelze najít. Ověřte instalátor.

 
 • Pokud používáte AAMEE, vytvořte balíček instalátoru znovu, abyste zajistili, že složka s datovými částmi obsahuje všechny datové části.
 • Pokud spouštíte z média: Vytvořte místní kopii instalátoru a zkuste to znovu (disk nemusí být přístupný).
 • Stáhněte si novou kopii instalátoru.
 • Případ více disků: Ujistěte se, že jste zkopírovali všechny datové části z disku 2 do místní kopie disku 1.

Viz Kód ukončení 26: „K pokračování instalace je nutná výměna média, nelze pokračovat.“

27

Kód ukončení: 27 Klíčové soubory nalezeny v cíli.

 

Použijte opravu Sassafras.

28

Kód ukončení: 28 Základní produkt není nainstalován.

Tuto opravu lze použít pouze v případě, že je nainstalován základní produkt.

Před instalací opravy nainstalujte základní produkt. 

Viz Chyby „základní produkt není nainstalován“ a „aktualizace se nezdařily“ | Creative Cloud.

29

Kód ukončení: 29 Základní produkt byl přesunut.

Opravu nelze použít, protože nelze najít základní produkt. Spusťte základní produkt a zkuste znovu použít opravu.

30

Kód ukončení: 30 Instalace byla dokončena s chybami kvůli nedostatku místa na disku.

 

Uvolněte místo na disku, abyste získali místo pro instalaci požadovaných součástí.

Viz Chyby kvůli nedostatku místa na disku s kódem ukončení 30 a 31.

31

Kód ukončení: 31 Instalace se nezdařila kvůli nedostatku místa na disku.

 
 • Volné místo z vybraného místa instalace.

   

 • Ujistěte se, že je na systémovém svazku dostatek místa pro instalaci kritických komponent.

Viz Chyby kvůli nedostatku místa na disku s kódem ukončení 30 a 31.

32.

Kód ukončení: 32 Oprava je již použita.

Produkt je aktuální.

Chcete-li vyřešit problémy související s aktualizačním nástrojem, přeinstalujte aplikaci a poté znovu spusťte opravu.

Viz Chyby „základní produkt není nainstalován“ a „aktualizace se nezdařily“ | Creative Cloud.

33

Kód ukončení: 33 Základní produkt není nainstalován, nelze odinstalovat.

Pokoušíte se odinstalovat produkt, který aktuálně není nainstalován. Pokud je k dispozici pouze záznam ARP, produkt přeinstalujte a poté odinstalujte.

34

Kód ukončení: 34 Informace o datové části nebyly v Media_db nalezeny.

AdobeCS6_PR_HotFixV1

Nahlášeno během předběžného vydání CS6. Nemělo by se vyskytovat v sestaveních GM.

35

Kód ukončení: 35 Některé soubory instalátoru chybí nebo jsou neplatné.

   

36

Kód ukončení: 36 Již je spuštěn jiný instalátor MSI.

(Pouze Windows) Je spuštěna další instalační služba společnosti Microsoft.

 

1. Nechte druhou instalaci MSI dokončit.

2. Restartujte počítač, abyste umožnili novou MSI instalaci.

37

Kód ukončení: 37 Ověření se nezdařilo.

Ověření pravosti média se nezdařilo.

Stáhněte si novou kopii instalátoru od společnosti Adobe.

38

Kód ukončení: 38 Neznámá chyba.

Adobe Application Manager může být poškozen.

Stáhněte si novou kopii instalátoru od společnosti Adobe.

39

Kód ukončení: 39 Vytvoření záznamu ARP se nezdařilo.

 

Restartujte počítač a zopakujte instalaci.

9999

Jejda! Došlo ke katastrofální chybě.

   

Formátování kódů chyb nasazení

Kódy chyb nasazení mají následující formát:

D[X][NNN]

Kde:

 • = nasazení
 • X = F, S, R, W, B, M nebo C
 • NNN = kód chyby, který se pohybuje v rozmezí od 000 do 999

D[X]

Příklad

Důvod

DR

Žádné oprávnění k vytvoření registru.

Problém související s registrem.

DW

Jsou nainstalované konfliktní datové části.

Problém související s pracovním postupem.

DB

Synchronizace Media db se nezdařila.

Problém související s databází.

DF

Chybí zdrojový soubor.

Problém související se souborem/adresářem.

DC

Nepodařilo se aktualizovat data SLCache.

Problém související se SLCache.

DS

Zdroj je poškozený/nepřístupný.

Problém související se zdrojem.

DM

Datovou část x64 nelze nainstalovat na počítač x86.

Stav cílového počítače je špatný.

Kódy a zprávy chyb nasazení

DF – chyby souboru nasazení

Kód chyby Zaprotokolovaná chybová zpráva Důvod Řešení
DF001 Nepodařilo se získat oprávnění pro <cesta>.

Nelze získat oprávnění k souboru/složce.

Viz Chyba protokolu instalace, selhání klíče registru | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows

DF002

Nepodařilo se obnovit oprávnění pro <cesta> do <režim>04o.

Nelze nastavit oprávnění k souboru/složce.

Viz Chyby instalace s kódy ukončení 6 a 7 | Creative Cloud

DF002

Nepodařilo se nastavit oprávnění pro <cesta> na <režim>04o.

Nelze nastavit oprávnění k souboru/složce.

Viz Chyby instalace s kódy ukončení 6 a 7 | Creative Cloud

DF003

Nepodařilo se získat vlastníka/skupinu pro <cesta>.

Nelze získat oprávnění vlastníka k souboru/složce.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF003

Nepodařilo se zachovat vlastníka a skupinu pro <cesta>.

Nelze získat oprávnění vlastníka k souboru/složce.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF004

Nepodařilo se obnovit vlastníka <uid> a skupinu <gid> pro <cesta k souboru>.

Nelze nastavit oprávnění vlastníka k souboru/složce.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF004

Nepodařilo se nastavit vlastníka a skupinu pro <cesta k souboru> na <uid> a <gid>.

Nelze nastavit oprávnění vlastníka k souboru/složce.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF004

Nepodařilo se nastavit vlastníka/skupinu na <cesta>.

Nelze nastavit oprávnění vlastníka k souboru/složce.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF005

Nepodařilo se vyřešit alias pro token <token> s původní cestou <cesta> a data aliasu <alias>.

Nepodařilo se vyřešit alias pro token s jeho původní cestou. 

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF006

Cesta SymLink již existuje v <cesta> pro soubor <název souboru>.

Už existuje jiný soubor/složka se stejným názvem.

Odstraňte symbolický odkaz na uvedené cestě a zkuste instalaci znovu.

DF006

Cesta SymLink již existuje v <cesta>.

Už existuje jiný soubor/složka se stejným názvem.

Odstraňte symbolický odkaz na uvedené cestě a zkuste instalaci znovu.

DF006

Cesta <cesta> již existuje a není to adresář.

Už existuje jiný soubor/složka se stejným názvem.

 

DF006

Nepodařilo se vytvořit adresář <adresář> s režimem <režim>, protože cesta již existuje a není adresářem. Přejmenujte/smažte <název souboru/složky> a zkuste to znovu.

Už existuje jiný soubor/složka se stejným názvem.

 

DF006

Nepodařilo se vytvořit adresář, protože cesta <cesta> již existuje a není to adresář. Přejmenujte ho nebo ho smažte a zkuste to znovu.

Už existuje jiný soubor/složka se stejným názvem.

 

DF007

AnchorService: adobeCode není definován.

Selhání příkazu Anchor Service.

 

DF007

Nepodařilo se najít balíček uzavírajícího frameworku pro cestu <cesta>.

Selhání příkazu Anchor Service.

 

DF007

Nepodařilo se nainstalovat Anchor Service.

Selhání příkazu Anchor Service.

 

DF008

Cesta CreateAlias:Source neexistuje v <cesta>.

Cílový soubor pro alias/zástupce chybí.

 

DF008

Cílová cesta již existuje v <cesta> pro soubor <název souboru>.

Cílový soubor pro alias/zástupce chybí.

 

DF008

Nepodařilo se vytvořit symbolický odkaz, protože cílový soubor v <cesta> neexistuje.

Cílový soubor pro alias/zástupce chybí.

 

DF008

Nepodařilo se přečíst cíl symbolického odkazu zdrojového souboru <cesta>.

Cílový soubor pro alias/zástupce chybí.

 

Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Pokyny viz Řešení problémů podnikových uživatelů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner. Poté zkuste instalaci zopakovat.

DF009

Vyšší verze modulu plug-in již existuje v: <cesta>.

Již je nainstalována vyšší verze balíčku.

 

DF010

Modul plug-in se nenainstaluje do: <cesta>.

Balíček nelze nainstalovat, protože je již nainstalována jeho vyšší verze.

 

DF011

Alias již existuje v <cesta> pro <soubor>.

Soubor aliasu již existuje a příznak přepsání je zakázán.

 

DF012

Nelze přesměrovat alias: Cesta k aliasu v <cesta> neexistuje.

Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Zkuste instalaci zopakovat.

DF012

Nepodařilo se najít knihovnu <knihovna> pro příkaz <command> – Soubor nenalezen.

Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Zkuste instalaci zopakovat.

DF012

Cesta Chmod:Source neexistuje v <cesta>.

Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Zkuste instalaci zopakovat.
DF012 Soubor/složka v <cesta> neexistuje. 

Systém nemůže nalézt uvedený soubor. Instalační soubory jsou poškozené.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DF012

Soubor důvěryhodnosti přehrávače Flash Player <název souboru> neexistuje.

Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Zkuste instalaci zopakovat.

DF012

Zdrojová cesta instalace neexistuje v <cesta>.

Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DF012

Soubor databáze k odinstalaci neexistuje v <cesta>.

Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Zkuste instalaci zopakovat.

DF012

Nepodařilo se najít soubor.

Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Zkuste instalaci zopakovat.

DF012

Nepodařilo se najít soubor v <cesta>.

Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Zkuste instalaci zopakovat.

DF012

Nepodařilo se najít potřebný soubor <název souboru>.

Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Zkuste instalaci zopakovat.

DF012

Cesta k odinstalaci DB nebyla nalezena.

Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DF012

Databázový soubor <soubor> pro čtení vlastnosti <property> neexistuje.

Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Zkuste instalaci zopakovat.

DF012

Soubor nasazení
neexistuje: <path>.

Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

 

DF013

Nepodařilo se odstranit cestu plist v <cesta>.

Chyba při smazání souboru plist služby. Soubor plist možná neexistuje.

 

DF013

Nepodařilo se odstranit plist služby <název souboru>.

Chyba při smazání souboru plist služby. Soubor plist možná neexistuje.

 

DF014

Nepodařilo se vytvořit symbolický odkaz <hodnota>.

Chyba při vytváření symbolického odkazu.

 

DF014

Nepodařilo se vytvořit symbolický odkaz v <cílová cesta>.

Chyba při vytváření symbolického odkazu.

Spusťte instalaci znovu. Vyberte jiné umístění instalace.

DF014

Nepodařilo se znovu vytvořit symbolický odkaz v <cesta> s cílem <název souboru>.

Chyba při vytváření symbolického odkazu.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF015

Nepodařilo se odstranit symbolický odkaz <název>.

Smazání symbolického odkazu v cestě se nezdařilo.

Spusťte instalaci znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte produkty. Pokyny viz Řešení problémů podnikových uživatelů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DF015

Nepodařilo se odstranit symbolický odkaz v <cesta>. <název>.

Smazání symbolického odkazu v cestě se nezdařilo.

Spusťte instalaci znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte produkty. Pokyny viz Řešení problémů podnikových uživatelů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DF016

Nelze vytvořit adresář @<cesta>.

Chyba při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění a dostatek volného místa na disku.

DF016

Nelze vytvořit adresář @<cesta>.

Chyba při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění a dostatek volného místa na disku.

DF016

Nelze vytvořit adresář v <cesta> pro extrakci prostředků. Chyba: <chyba>.

Chyba při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění a dostatek volného místa na disku. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako správce.

DF016

Nepodařilo se vytvořit <název adresáře>.

Chyba při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění a dostatek volného místa na disku.

DF016

Nepodařilo se vytvořit požadované složky.

Chyba při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění a dostatek volného místa na disku.

DF016

SLCache: Nepodařilo se vytvořit adresář SLCache <cesta>. <název souboru>.

Chyba při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění a dostatek volného místa na disku.

DF016

Nepodařilo se vytvořit adresář <adresář> s režimem <režim>

Chyba při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění a dostatek volného místa na disku.

DF016

Nepodařilo se vytvořit adresář <cesta> <popis chyby>.

Chyba při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění a dostatek volného místa na disku.

DF016

Nepodařilo se znovu vytvořit adresář v <cesta> s režimem <režim>.

Chyba při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění a dostatek volného místa na disku.

DF017

Nepodařilo se vytvořit alias Mac <name> s odkazem na <cíl>.

Vytvoření aliasu se nezdařilo.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF018

Nepodařilo se odstranit alias Mac <name>.

Odstranění aliasu se nezdařilo.

 

DF019

Cílový soubor pro kontrolní součet MD5 nebyl nalezen: <název souboru>.

Soubor k opravě neexistuje. Znovu nainstalujte produkt.

DF019

Nepodařilo se najít soubor k opravě v <cesta>.

Soubor k opravě neexistuje. Znovu nainstalujte produkt.

DF020

Nepodařilo se zachovat původní soubor v <cesta>.

Nepodařilo se zachovat původní soubor pro opravu.

 

DF021

Nepodařilo se získat kontrolní součet souboru <název souboru>.

Nepodařilo se vypočítat kontrolní součet pro soubor. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění a že jste přihlášeni jako správce.

DF022

Nový kontrolní součet souboru <hodnota> neodpovídá očekávané hodnotě <hodnota>.

Soubor určený k opravě byl poškozen. Znovu nainstalujte produkt.

DF022

Kontrolní součet <hodnota> neodpovídá očekávané hodnotě <hodnota>.

Soubor určený k opravě byl poškozen. Znovu nainstalujte produkt.

DF022

Neshoda předběžného kontrolního součtu pro soubor <název souboru>.

Soubor určený k opravě byl poškozen. Znovu nainstalujte produkt.

DF023

Nepodařilo se odstranit záložní soubor aliasu <název souboru>.

Odstranění souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF023

Nepodařilo se odstranit záložní soubor v <cesta> <popis chyby>.

Odstranění souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF023

Nepodařilo se odstranit záložní soubor v <cesta>. <popis chyby>.

Odstranění souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF023

Nepodařilo se odstranit soubor <název souboru>. <popis chyby>.

Odstranění souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF023

Nepodařilo se odstranit soubor v <cesta>.

Odstranění souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF023

Nepodařilo se odstranit kopii souboru v <cesta> <popis chyby>.

Odstranění souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF023

Nepodařilo se odstranit přecílený soubor aliasu <název souboru>.

Odstranění souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF024

Nepodařilo se přesunout soubor (restart) v <cesta> do <cestu>. <popis chyby>.

Přesunutí souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz Chyba DF024 při instalaci produktu Creative Cloud, Creative Suite nebo Elements

DF024

Nepodařilo se přesunout soubor v <cesta> do <cestu> <popis chyby>.

Přesunutí souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz Chyba DF024 při instalaci produktu Creative Cloud, Creative Suite nebo Elements

DF024

Nepodařilo se zachovat původní soubor v <cesta> <popis chyby>.

Přesunutí souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz Chyba DF024 při instalaci produktu Creative Cloud, Creative Suite nebo Elements

DF024

Nepodařilo se obnovit soubor <název souboru>. <popis chyby>.

Přesunutí souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz Chyba DF024 při instalaci produktu Creative Cloud, Creative Suite nebo Elements

DF024

Nepodařilo se obnovit soubor v <cesta> ze zálohy v <cesta> <popis chyby>.

Přesunutí souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz Chyba DF024 při instalaci produktu Creative Cloud, Creative Suite nebo Elements

DF024

Nepodařilo se obnovit soubor v <cesta>.

Přesunutí souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.
Viz Chyba DF024 při instalaci produktu Creative Cloud, Creative Suite nebo Elements

DF025

Pokus o registraci aplikace <cesta aplikace> se nezdařil.

Pokus o registraci aplikace se nezdařil.

 

DF026

Nepodařilo se odstranit překlad nastavení PDF pro název <hodnota> v jazyce <jazyk>.

Selhání nastavení PDF.

 

DF026

Nepodařilo se obnovit překlad nastavení PDF pro název <název nastavení> v jazyce <jazyk> na <název nastavení>.

Selhání nastavení PDF.

 

DF026

Nepodařilo se nastavit překlad nastavení PDF pro název <název nastavení> v jazyce <jazyk> na <název nastavení>.

Selhání nastavení PDF.

 

DF027

Ukládání datové části do mezipaměti selhalo.

Instalátor produktu Creative Cloud nemůže uložit komponentu do mezipaměti.

Ukončete všechny konfliktní procesy a pokuste se provést instalaci znovu.

DF027

Nepodařilo se zkopírovat soubor z <zdrojové cesty> do <cílová cesta>.

Kopírování souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění. Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF027

Nelze zkopírovat soubor z <zdrojové cesty> do
<cílová cesta>.

Kopírování souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF027

Nelze kopírovat soubor databáze šablony z <zdroj> do <cíl>.

Instalátoru se nepodařilo nastavit FILE_ATTRIBUTE_NORMAL na soubor v cestě k souboru.

Vyberte jiný instalační adresář.

DF027

Nelze zkopírovat odinstalační soubory <hodnota> třetí strany.

Kopírování souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF027

Soubor <zdroj> se nepodařilo zkopírovat do <cíl>.

Kopírování souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Uvolněte místo na disku a zopakujte instalaci.

DF027

Nepodařilo se zkopírovat soubor ze <zdroj> do <cíl><popis chyby>.

Kopírování souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz Chyby instalace s kódy ukončení 6 a 7 | Creative Cloud

DF027

Nepodařilo se zachovat původní soubor aliasu v <cesta>.

Kopírování souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF027

Nepodařilo se zachovat původní soubor v <cesta>. <chybový řetězec>.

Kopírování souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF027

Nepodařilo se obnovit soubor aliasu v <cesta> ze zálohy v <cesta>.

Kopírování souboru se nezdařilo. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF028

Nepodařilo se znovu zacílit na alias Mac na <cesta> s odkazem na <cílová cesta>.

Nepodařilo se znovu cílit na alias Mac.

 

DF029

ARKServiceControl: Proces <proces> může stále běžet. Bude se přesto pokračovat.

Nepodařilo se zastavit službu.

 

DF029

ARKServiceControl: StartService: Služba <název služby> nebyla spuštěna/zastavena. Aktuální stav: <stav>. Kód ukončení: <kód>. Kód ukončení specifický pro službu: <kód>.

Nepodařilo se zastavit službu.

 

DF029

ARKServiceControl: StopService se nepodařilo zastavit službu <název služby>. Chyba: <chyba>.

Nepodařilo se zastavit službu.

 

DF030

Nepodařilo se nainstalovat plist služby do <cesta>.

Nepodařilo se nainstalovat plist služby.

 

DF031

Nepodařilo se přečíst atributy zobrazení souboru <název souboru>.

Nepodařilo se přečíst atributy zobrazení souboru. Soubor možná neexistuje.

Ověřte, zda máte úplný přístup k umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění.

DF032

Nepodařilo se obnovit atributy zobrazení souboru <název souboru> na <hodnoty>04o s maskou <hodnota>04o.

Nepodařilo se nastavit atributy zobrazení souboru. Soubor možná neexistuje.

 

DF033

Nepodařilo se načíst data aliasu pro cestu <cesta>.

Nepodařilo se načíst data aliasu pro cestu svazku.

 

DF033

Nepodařilo se načíst data aliasu pro cestu svazku <cesta> pro token <token>.

Nepodařilo se načíst data aliasu pro cestu svazku.

 

DF034

Nepodařilo se dotknout souboru <název souboru>.

Selhání dotykového příkazu.

Zkuste instalaci zopakovat.

DF034

SetFileTime se nezdařilo s chybou: <chyba><chybový řetězec>.

Selhání dotykového příkazu.

Zkuste instalaci zopakovat.

DF035

CreateAlias: Soubor ikony neexistuje v <cesta> pro ikonu <název ikony> s cílem <název souboru>.

Soubor ikony pro vytvoření zástupce neexistuje.

 

DF036

Cílová cesta již existuje v <cesta> pro soubor <název souboru>.

Soubor již existuje.

 

DF036

Soubor se již nachází v <cesta>.

Soubor již existuje.

 

DF037

Byl nalezen adresář na místě souboru <cesta>.

Nepodařilo se odstranit adresář.

Viz Chyby instalace s kódy ukončení 6 a 7 | Creative Cloud.

DF037

Byl nalezen adresář na místě souboru.

Nepodařilo se odstranit adresář.

Viz Chyby instalace s kódy ukončení 6 a 7 | Creative Cloud.

DF037

Nepodařilo se odstranit adresář <path>. <popis chyby>.

Nepodařilo se odstranit adresář.

Viz Chyby instalace s kódy ukončení 6 a 7 | Creative Cloud.

DF037

Nepodařilo se odstranit adresář <path>. Nepodařilo se odstranit adresář. Viz Chyby instalace s kódy ukončení 6 a 7 | Creative Cloud.

DF038

e.what().

Příkaz brány firewall se nezdařil.

 

DF038

Nepodařilo se přidat pravidlo brány firewall.

Příkaz brány firewall se nezdařil.

 

DF038

Pravidlo brány firewall nelze odstranit.

Příkaz brány firewall se nezdařil.

 

DF039

Nelze nastavit ikonu složky. <hodnota>.

Nelze nastavit ikonu složky.

 

DF040

Nepodařilo se <dokončit registraci / zrušit registraci> písma <font name>. Chyba: <chybová zpráva>.

Nepodařilo se dokončit/zrušit registraci písma v systému.

 

DF041

Nelze nastavit lokalizovat zobrazovaný název pro <název souboru> se souborem modulu <název souboru> a resID: <ID zdroje>. Chyba: 0x<kód chyby>x.

Nelze nastavit lokalizovaný zobrazovaný název souboru.

 

DF041

Nepodařilo se obnovit lokalizovaný zobrazovaný název pro <název souboru>.

Nelze nastavit lokalizovaný zobrazovaný název souboru.

 

DF042

Nepodařilo se opravit soubor <název souboru>. Buď je poškozen, nebo byl odstraněn kvůli opravě.

Nepodařilo se opravit soubor opravy. Buď je poškozen, nebo byl odstraněn při opravě.

 

DF043

Nezdařilo se 
GetNamedSecurityInfo.

Nepodařilo se získat oprávnění k zabezpečení souboru/složky.

 

DF043

Nepodařilo se uložit ACL souboru <název souboru>.

Nepodařilo se získat oprávnění k zabezpečení souboru/složky.

 

DF044

Selhalo v SetEntriesInAcl.

Nepodařilo se nastavit oprávnění k zabezpečení souboru/složky.

Ověřte, že máte úplný přístup k instalačnímu umístění a že jste přihlášeni jako správce.

DF044

Nezdařilo se 
SetNamedSecurityInfo.

Nepodařilo se nastavit oprávnění k zabezpečení souboru/složky.

Ověřte, že máte úplný přístup k instalačnímu umístění a že jste přihlášeni jako správce.

DF044

Přidělení nebo vytvoření SID se nezdařilo.

Nepodařilo se nastavit oprávnění k zabezpečení souboru/složky.

Ověřte, že máte úplný přístup k instalačnímu umístění a že jste přihlášeni jako správce.

DF044

Obnovení ACL souboru <název souboru> se nezdařilo.

Nepodařilo se nastavit oprávnění k zabezpečení souboru/složky.

Ověřte, že máte úplný přístup k instalačnímu umístění a že jste přihlášeni jako správce.

DF045

Nepodařilo se zálohovat soubor <název souboru>. <popis chyby>.

Nepodařilo se zálohovat soubor v příkazu k opravě. Soubor možná neexistuje.

 

DF046

Nelze <provést vytvoření / zrušit vytvoření> systémové složky pro <název složky>. Chyba: <chyba>.

Nelze nastavit složku na systémovou složku.

 

DF047

ARKServiceControl:: InstallService se nepodařilo nastavit
popis služby <název služby>. Chyba: <chyba>.

Nelze nastavit popis služby.

 

DF047

ARKServiceControl::
ModifyService se nepodařilo nastavit popis služby <název služby>. <hodnota>.

Nelze nastavit popis služby.

 

DF048

ARKServiceControl::
InstallService se nepodařilo nainstalovat službu <název služby>. Chyba: <chyba>.

Selhání instalace služby.

 

DF049

ARKServiceControl::
UninstallService se nepodařilo odebrat službu <název služby>. Chyba: <chyba>.

Selhání odebrání služby.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService se nezdařilo pro službu <název služby>. <hodnota>.

Selhání úpravy služby.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService se nezdařilo při ukládání předchozí konfigurace služby.

Selhání úpravy služby.

 

DF051

Nepodařilo se načíst data konfigurace služby.

Nepodařilo se načíst data konfigurace služby.

 

DF051

Nepodařilo se načíst popisovač služby pro název služby <název služby>. Chyba: <chyba>.

Nepodařilo se načíst data konfigurace služby.

 

DF052

Nepodařilo se otevřít soubor.

Nepodařilo se otevřít soubor. Soubor možná neexistuje nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda soubor existuje, a zkuste instalaci zopakovat.

DF053

Nepodařilo se <povolit/zakázat> Wow64FsReflection. <hodnota>.

Nepodařilo se povolit/zakázat přesměrování systému souborů (WOW64).

 

DF054

Nepodařilo se načíst verzi souboru.

Nepodařilo se načíst verzi souboru. Soubor nemusí obsahovat informace o verzi.

 

DF054

Nepodařilo se přečíst verzi souboru Adobe pro cestu k souboru <cesta>.

Nepodařilo se načíst verzi souboru. Soubor nemusí obsahovat informace o verzi.

 

DF055

Existující soubor v <cesta> má typ <typ souboru>, když by měl mít <typ souboru>.

Verze byla požadována na dvou různých souborech různých typů.

Spusťte instalaci znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DF055

IAF:AFV_CompareFiles. Porovnání verzí mezi <filepath> a <filepath> se nezdařilo.

Verze byla požadována na dvou různých souborech různých typů.

Spusťte instalaci znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DF055

Verze byla požadována na dvou různých souborech různých typů.

Verze byla požadována na dvou různých souborech různých typů.

Spusťte instalaci znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DF056

Prázdný segment cesty může být přítomen pouze na začátku. Zkontrolujte cestu <cesta>.

Neplatná cesta k souboru. Prázdný segment cesty může být přítomen pouze na začátku.

 

DF057

Nelze nastavit atributy souboru <název souboru> na normální.

Nelze nastavit atributy souboru.

 

DF058

Nepodařilo se načíst popisovač správce služeb.

Nelze otevřít správce služeb.

 

DF059

ARKServiceControl::
StartService se nepodařilo spustit službu <název služby>. Chyba: <chyba>.

Selhání spuštění služby.

 

DF060

Nepodařilo se načíst název svazku pro cestu <cesta>.

Nepodařilo se načíst název svazku pro cestu.

 

DF061

Redistribuovatelná cesta je delší než MAX_PATH.

Cesta k souboru překračuje maximální limit.

 

DF062

Soubor je používán jiným procesem.

Soubor je používán jiným procesem.

 

DF063

Nepodařilo se nainstalovat monitorování služeb.

Nepodařilo se nainstalovat monitorování služeb.

 

DF063

Nepodařilo se odebrat monitorování služeb.

Nepodařilo se odebrat monitorování služeb.

 

DF063

Nepodařilo se spustit monitorování služeb.

Nepodařilo se spustit monitorování služeb.

 

DF064

Nepodařilo se přidat ACL pro službu: <název služby>.

Příkaz ACL služby selhal.

 

DF064

ServiceACL::DoPerform: Nepodařilo se přidělit SID. Chyba: <last-errorDF038>

Příkaz ACL služby selhal.

 

DS – chyby zdroje nasazení

Kód chyby Zaprotokolovaná chybová zpráva Důvod Řešení
DS001

Nepodařilo se připojit obraz disku na
<cesta k disku>. Ověřte, zda obraz disku není poškozen.

Nepodařilo se připojit obraz disku. Instalační balíček je možná poškozen.

Znovu vložte nebo připojte disk.

DS002

Prostředek je chráněn, ale nebyl zadán žádný klíč.

Prostředek je chráněn, ale nebyl zadán žádný klíč.

 

DS003

Nelze extrahovat <název souboru zip>.
Chyba: <kód chyby>.
Extrahování souboru zip se nezdařilo. Instalační balíček může být poškozen nebo je disk plný. Viz „ZÁVAŽNÁ CHYBA: Nelze vytvořit extrahované prostředky…“ | Protokol instalátoru | CS5, CS5.5.

DS005

Vlastnost INSTALLDIR je povinná.

Vlastnost INSTALLDIR nebyla nalezena. Tabulka podmínek není správná.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru

DS006

Neplatné operátory podmínek + řetězce podmínek.

Neplatné položky v tabulce podmínek.

 

DS006

Neplatné položky v tabulce podmínek.

Neplatné položky v tabulce podmínek.

 

DS006

Neplatný operátor logické podmínky + řetězce podmínek.

Neplatné položky v tabulce podmínek.

 

DS006

Podporované operátory podmínek
jsou: == !=.

Neplatné položky v tabulce podmínek.

 

DS006

Podporované logické operátory jsou:
&&.

Neplatné položky v tabulce podmínek.

 

DS007

Vlastnost TotalSize není v databázi nastavena.

Vlastnost INSTALLDIR nebyla nalezena.

 

DS008

ParentProductAdobe
Vlastnost kódu pro datovou část <název produktu.verze produktu.kód> nebyla v databázi nalezena.

Vlastnost TotalSize nebyla nalezena.

 

DS009

Nelze načíst celý název písma ze souboru písem + zdroje.

Nesprávné písmo.

 

DS010

Neplatný soubor knihovny <název souboru>. Nelze načíst adresu rozhraní API
GetCommandObject pro příkaz <název příkazu>.

Nesprávný modul.

 

DS010

Soubor vlastní registrace <název souboru> není platný. <kód chyby>.

Nesprávný modul.

 

DS011

<název produktu.verze.kódu produktu>: datová část nebyla nalezena ve složce datových částí: <cesta>.

Neplatné instalační médium. Instalační balíček je možná poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DS011

Neplatná kořenová cesta + kořen.

Neplatné instalační médium. Instalační balíček je možná poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DS011

K umístění vyměnitelného zdroje nebyly poskytnuty žádné informace o médiích.

Neplatné instalační médium. Instalační balíček je možná poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DS011

Cesta datové části neexistuje a není zadán žádný záznam média.

Neplatné instalační médium. Instalační balíček je možná poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DS011

Nepovedlo se najít zdroj datové části.

Neplatné instalační médium. Instalační balíček je možná poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DS011

Balíček Apple neexistuje v <cesta>.

Neplatné instalační médium. Instalační balíček je možná poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DS011

Aplikaci se nepodařilo najít v <cesta>.

Neplatné instalační médium. Instalační balíček je možná poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DS011

Nepovedlo se
najít instalátor MSI v <cesta>.

Neplatné instalační médium. Instalační balíček je možná poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DS012

LocalizeFile: Lokalizovaný řetězec nebyl nalezen pro národní prostředí <národní prostředí>. Zkuste ho načíst pro en_US.

Lokalizovaný řetězec pro dané národní prostředí nebyl nalezen.

Vyberte jiný jazyk instalace.

DS012

LocalizeFile: Lokalizovaný řetězec nebyl nalezen pro národní prostředí <národní prostředí>.

Lokalizovaný řetězec pro dané národní prostředí nebyl nalezen.

Vyberte jiný jazyk instalace.

DS013

Kontrola vztahů mezi upgradem/konfliktem datových částí: Selhalo s kódem <kód chyby>.

Upgrade není kompatibilní s nainstalovaným produktem.

 

DS013

Datová část <kód datové části> je již nainstalována a datová část relace <kód datové části> s ní nemá žádný vztah mezi upgradem a konfliktem.

Upgrade není kompatibilní s nainstalovaným produktem.

 

DS014

Prázdný seznam souborů pro příkaz DefragFiles.

Neplatný parametr.

Spusťte instalátor znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DS014

Neplatná akce <akce> byla úspěšná. Musí být 0 nebo 1.

Neplatný parametr.

Spusťte instalátor znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DS014

Byly zadány neplatné hodnoty parametrů.

Neplatný parametr.

Spusťte instalátor znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DS014

ServiceInstall: Byl zadán neplatný počet argumentů.

Neplatný parametr.

Spusťte instalátor znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DS014

Neznámé SID: + mSID.

Neplatný parametr.

Spusťte instalátor znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DS014

Neznámé oprávnění: + mPermission.

Neplatný parametr.

Spusťte instalátor znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DS014

Nepodporovaný typ datové části zadaný pro datové části třetí strany: <Typ>.

Neplatný parametr.

Spusťte instalátor znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DS014

Neplatná akce: <akce> pro příkaz
ARKServiceControl.

Neplatný parametr.

Spusťte instalátor znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DS015

Nepodařilo se přečíst cíl symbolického odkazu zdrojového souboru <název souboru>.

Symbolický odkaz je poškozen nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz Chyby instalace s kódy ukončení 6 a 7 | Creative Cloud.

DS016

Odinstalační databáze nepodporuje přemístění.

Odinstalační databáze nepodporuje přemístění.

 

DS017

Hodnota <hodnota> je poškozená. Soubor sig <název souboru> je poškozen nebo není přítomen.

Neplatné instalační médium. Instalační balíček je možná poškozen. Ověření souboru sig se nezdařilo.

 

DS017

Hodnota <hodnota> je poškozená. Soubor <název souboru> je poškozený. OCEError: <chyba>.

Neplatné instalační médium. Instalační balíček je možná poškozen. Ověření souboru sig se nezdařilo.

 

DS017

Hodnota <hodnota> je poškozená. Soubor <název souboru> je poškozený. Neshoda názvu souboru.

Neplatné instalační médium. Instalační balíček je možná poškozen. Ověření souboru sig se nezdařilo.

 

DR – chyby registru nasazení

Kód chyby Zaprotokolovaná chybová zpráva Důvod Řešení
DR001

RegGetKeySecurity
selhal: <návratový kód>\n

Nelze načíst popisovač zabezpečení pro klíč registru. Buď klíč registru neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

 

DR002

GetSecurityDescriptor
Dacl selhalo <kód chyby>\n

Nelze načíst seznam řízení libovolného přístupu (DACL) v zadaném popisovači zabezpečení. Buď správce nemá dostatečná oprávnění, nebo jsou oprávnění poškozená.

 

DR003

Nepodařilo se vytvořit SID.
Chyba <chyba>\n

Vytvoření SID se nezdařilo.

 

DR004

SetEntriesInAcl selhalo: <návratový kód>\n

Do klíče registru nelze přidat nový seznam řízení přístupu (ACL). Buď správce nemá dostatečná oprávnění, nebo jsou oprávnění poškozená.

 

DR005

Inicializace popisovače
zabezpečení selhala
<kód chyby>\n

Selhání inicializace popisovače zabezpečení.

 

DR006

SetSecurityDescriptor
Chyba Dacl! (rc<kód chyby>lu)

Nelze nastavit informace v seznamu řízení libovolného přístupu (DACL). Buď správce nemá dostatečná oprávnění, nebo jsou oprávnění poškozená.

 

DR007

Chyba RegSetKeySecurity! (rc=<kód chyby>lu)

Nelze nastavit oprávnění zabezpečení týkající se klíče registru. Buď správce nemá dostatečná oprávnění, nebo jsou oprávnění poškozená.

 

DR008

Neznámé SID: + mRole

Neznámá hodnota parametru SID v instalační databázi.

 

DR009

Neznámé oprávnění: + mPerm

Neznámá hodnota parametru oprávnění v instalační databázi.

 

DR010

Vytvoření klíče registru se nezdařilo – 64bitový začátek: <is64bit>, root:<root>, role:<role>, oprávnění: <oprávnění>, klíč:<klíč>. Chyba: <chyba>

Nepodařilo se upravit klíč registru. Správce může mít nedostatečná oprávnění.

Viz Chyba protokolu instalace, selhání klíče registru | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DR011

Nepodařilo se odstranit klíč registru. Chyba <chyba>

Nepodařilo se upravit klíč registru. Buď klíč registru neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz Chyba protokolu instalace, selhání klíče registru | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DR012

Nastavení hodnoty registru se nezdařilo. <chyba>

Nelze nastavit hodnotu registru.

Viz Chyba protokolu instalace, selhání klíče registru | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DR013

Nepodařilo se odstranit hodnotu registru. Chyba: <chyba>

Nelze odstranit hodnotu registru.

Viz Chyba protokolu instalace, selhání klíče registru | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DR014

Nepodařilo se otevřít klíč. Klíč: <klíč>, chyba: <chyba>

Nepodařilo se otevřít klíč registru. Buď klíč registru neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz Chyba protokolu instalace, selhání klíče registru | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DW – chyby pracovního postupu nasazení

Kód chyby Zaprotokolovaná chybová zpráva Důvod Řešení
DW001

Nastavení datové částí je ve stavu zrušeno.

Operace byla zrušena uživatelem.  

DW002

Byla přijata neočekávaná odpověď uživatele. Probíhá rušení…

Operace byla zrušena uživatelem.

 

DW001

Byla přijata neznámá odpověď uživatele. Probíhá rušení…

Operace byla zrušena uživatelem.

 

DW001

Operace byla zrušena uživatelem.

Operace byla zrušena uživatelem.

 

DW001

Žádost o odpověď uživatele nebyla zpracována.

Operace byla zrušena uživatelem.

 

DW002

Nepodařilo se otevřít zprávu z fronty zpráv vlákna.

Nepodařilo se otevřít zprávu z fronty zpráv vlákna.

 

DW003

Akce InstallPayload se nezdařila.

Instalace datové části se nezdařila.

 

DW004

Akce RepairPayload se nezdařila.

Oprava datové části se nezdařila.

 

DW005

Akce UninstallPayload se nezdařila.

Odinstalace datové části se nezdařila.

 

DW005

Odinstalace se nezdařila.

Odinstalace datové části se nezdařila.

 

DW006

Balíček Apple se nepodařilo úspěšně nainstalovat.

Balíček Apple se nepodařilo úspěšně nainstalovat.

 

DW007

Nepodařilo se načíst cílový svazek. Nepodařilo se pokračovat v instalaci balíčku Apple.

Nepodařilo se načíst cílový svazek. Nepodařilo se pokračovat v instalaci balíčku Apple.

 

DW008

Nepodařilo se načíst instalační adresář z mapy vlastností. Nepodařilo se pokračovat v instalaci balíčku Apple.

Hodnota vlastnosti nebyla nalezena v tabulce vlastností.

 

DW008

Nepodařilo se přečíst vlastnosti instalace pro operaci opravy.

Hodnota vlastnosti nebyla nalezena v tabulce vlastností.

 

DW008

Nepodařilo se přečíst cestu datové části pro operaci opravy.

Hodnota vlastnosti nebyla nalezena v tabulce vlastností.

 

DW008

adobeCode není definován

Hodnota vlastnosti nebyla nalezena v tabulce vlastností.

 

DW008

Vlastnost adobeCode je prázdná

Hodnota vlastnosti nebyla nalezena v tabulce vlastností.

 

DW009

Nepodporovaný typ datové části zadaný pro datové části třetí strany: <typ>.

Nepodporovaný typ datové části zadaný pro datové části třetí strany.

 

DW010

Byl proveden pokus o opravu typu datové části třetí strany, který opravu nepodporuje.

Byl proveden pokus o opravu typu datové části třetí strany, který opravu nepodporuje.

 

DW010

Fyzická oprava dat nainstalovaných pomocí instalačního programu verze 0.0.75.0 a dřívější není na Macu podporována – nezávažná chyba

Byl proveden pokus o opravu typu datové části třetí strany, který opravu nepodporuje.

 

DW010

Fyzická oprava datových částí nainstalovaných pomocí instalačního programu verze 0.0.75.0 a dřívější není na Macu podporována.

Byl proveden pokus o opravu typu datové části třetí strany, který opravu nepodporuje.

 

DW010

Akce RepairThirdPartyPayload není podporována

Byl proveden pokus o opravu typu datové části třetí strany, který opravu nepodporuje.

 

DW011

<název produktu.verze produktu.kód>: Odinstalace dat třetích stran není podporována. Dochází k selhání…

Odinstalace datových částí třetích stran není podporována

 

DW011

Odinstalujte <název produktu> samostatně. Odinstalace balíčku Apple (pkg) <název produktu> není v tuto chvíli podporována.

Odinstalace datových částí třetích stran není podporována

 

DW011

Odinstalace datové části
třetí strany není
podporována

Odinstalace datových částí třetích stran není podporována

 

DW011

Nepodařilo se najít odinstalovávanou aplikaci <cesta k odinstalaci>. Předpokládá se, že už byla odinstalována.

Odinstalace datových částí třetích stran není podporována

 

DW011

Typ datové části nepodporuje odinstalaci: .append(inType)

Odinstalace datových částí třetích stran není podporována

 

DW012

Nelze načíst knihovnu <cesta k souboru>. Soubor nebyl nalezen.

Nelze načíst soubor knihovny instalátoru. Jeden nebo více souborů knihovny chybí nebo může být poškozen instalační balíček.

 

DW012

Neplatný soubor knihovny <filepath>. Nelze načíst rozhraní API <název API>.

Nelze načíst soubor knihovny instalátoru. Jeden nebo více souborů knihovny chybí nebo může být poškozen instalační balíček.

 

DW013

Nepodařilo se nastavit selhání závislé operace.
Vkládání automaticky vytvořeného výsledku selhání.

Během instalace se objevila neznámá výjimka.

Spusťte instalaci znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DW013

Operace datové části se nezdařila z důvodu: <chyba>.

Během instalace se objevila neznámá výjimka.

Spusťte instalaci znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DW013

Operace datové části se nezdařila z důvodu neznámé výjimky.

Během instalace se objevila neznámá výjimka.

Spusťte instalaci znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DW013

Pokyny k vytváření
chyb:

Během instalace se objevila neznámá výjimka.

Spusťte instalaci znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DW013

exceptionString

Během instalace se objevila neznámá výjimka.

Spusťte instalaci znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DW013

re.what()

Během instalace se objevila neznámá výjimka.

Spusťte instalaci znovu. Pokud se chyba zopakuje, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DW014

Data PDB jsou již inicializována pro datovou část +
mAdobeCode.

Data relace/PDB jsou již inicializována pro datovou část.

 

DW014

Data PDB nastavená pro datovou část mají nesprávný AdobeCode.

Data relace/PDB jsou již inicializována pro datovou část.

 

DW014

Data relace jsou již inicializována pro datovou část + mAdobeCode.

Data relace/PDB jsou již inicializována pro datovou část.

 

DW014

Data relace nastavovaná pro datovou část mají nesprávný AdobeCode.

Data relace/PDB jsou již inicializována pro datovou část.

 

DW015

Pokuste se nastavit výsledek závislé operace pro datovou část, která to nevyžaduje.

Neplatný parametr.

Důvody:

 • Byl nalezen neznámý typ závislosti mezi datovými částmi.
 • Neplatný soubor nasazení.
Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DW015

InstallOperationsQueue:
Instalace a odebrání datové části ve stejném běhu není podporováno.

Neplatný parametr.

Důvody:

 • Byl nalezen neznámý typ závislosti mezi datovými částmi.
 • Neplatný soubor nasazení.
Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DW015

Neplatná akce instalátoru (<instalace/odinstalace>) pro<název produktu.verze.kódu produktu>.

Neplatný parametr.

Důvody:

 • Byl nalezen neznámý typ závislosti mezi datovými částmi.
 • Neplatný soubor nasazení.
Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DW015

Neznámý typ
závislosti.

Neplatný parametr.

Důvody:

 • Byl nalezen neznámý typ závislosti mezi datovými částmi.
 • Neplatný soubor nasazení.
Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DW015

Nesprávný stav instalace <int> pro <název produktu.verze.kódu>

Neplatný parametr.

Důvody:

 • Byl nalezen neznámý typ závislosti mezi datovými částmi.
 • Neplatný soubor nasazení.
Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DW016

POZNÁMKA: Nelze nastavit akci
pro datovou části <název produktu.verze produktu.kód>,
protože je již upgradována
datovou částí <název produktu.verze produktu.kód>

Už je nainstalována datová část vyšší verze, takže datovou část média nižší verze nelze nainstalovat.

 

DW017

PayloadPolicyNode.
SetAction: datová část <kód>
<název produktu.verze produktu.kód> je vyžadováno
<název produktu.verze produktu.kód>, ale není volná. Důvod: <řetězec>

Akci datové části nelze nastavit kvůli některým omezením.

 

DW018

Už je nainstalována starší verze productName

Už je nainstalována starší verze produktu.

Odinstalujte starší verzi a zkuste instalaci znovu.

DW019

Serializujte produkt a poté spusťte tento instalátor.

Ve zkušebním režimu nelze nainstalovat chráněný obsah.

Serializujte produkt a poté spusťte tento instalátor znovu.

DW020

POZNÁMKA: Nelze nastavit akci na datovou část <název produktu.verze.kódu produktu>, protože je nainstalována konfliktní datová část.

Datovou část nelze nainstalovat, protože její konfliktní datová část je již v počítači nainstalována.

Odinstalujte tyto produkty, restartujte počítač a poté znovu spusťte tento instalátor.

DW021

Datová část <název produktu.verze produktu.kód> verze <verze> není podporována touto verzí RIBS: <verze>.

Datovou část nelze pomocí aktuálního instalátoru nainstalovat.

 

DW021

Byly zahrnuty nepodporované verze datové části.

Datovou část nelze pomocí aktuálního instalátoru nainstalovat.

 

DW022

AdobeCode + logID +
s verzí
(+ payload >buildInfoInstallerProp
již byly vytvořeny +
nainstalovány s nekompatibilní verzí
( + existingPayload->mIdentifier +

Již byly nainstalovány nekompatibilní datové části.

 

DW022

Již byly nainstalovány nekompatibilní datové části.

Již byly nainstalovány nekompatibilní datové části.

 

DW023

errMsg

Instalační médium nemá nadřazenou datovou část pro datovou část rozšíření (jazykový balíček / oprava).

 

DW024

errMsg

Instalační médium nemá nadřazenou datovou část uživatelského rozhraní pro datovou část, která vyžaduje nadřazené uživatelské rozhraní.

 

DW025

Některé z kritických závislostí jsou
datové části (<hodnota>)

Instalační médium má závislou datovou část (kritická/povinná/
doporučená) pro datovou část.

 

DW026

Nepodařilo se najít datovou část, která vyhovuje <název produktu.verze produktu.kód> v: rodina: <název rodiny>, ProductName: <název_produktu> MinVersion: <verze>.

Instalační médium má závislou datovou část (povinnou) pro datovou část.

 

DW027

Relace má závislosti, kterým nelze vyhovět

Instalační médium má závislou datovou část (kritickou) pro datovou část.

 

DW028

InstallOperationsQueue: Sada instrukcí je prázdná

Z média nelze nainstalovat žádnou datovou část.

Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny aplikace. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DW028

Nepodařilo se otevřít frontu operací Z média nelze nainstalovat žádnou datovou část. Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny aplikace. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DW029

Vlastní akce pro datovou část + payload->LogID() + chce přeskočit tuto datovou část. Přeskakování této datové části.

Vlastní akce pro datovou část (nebo jedna z jejích závislých datových částí) chce tuto datovou část přeskočit.

 

DW029

Datovou část + retValue->LogID()
+ nelze nainstalovat, protože
byla na žádost vlastní akce
přeskočena závislá operace

Vlastní akce pro datovou část (nebo jedna z jejích závislých datových částí) chce tuto datovou část přeskočit.

 

DW030

Vlastní akce pro
payload +
payload->LogID() + vrátila chybu.
Tato datová část selhává.

Vlastní akce pro datovou část vrátila chybu

 

DW031

Datová část: +
parentPayload->
LogID() + byla
aktualizována a byla vybrána k opravě.
Oprava + payload->LogID() + bude nyní odinstalována.

Cesta pro datovou část bude odinstalována, protože se datová část opravuje.

 

DW035

Nástroj pro opravu: + retValue->LogID() + již byl použit. Nástroje pro opravu nelze opravit/přeinstalovat

Oprava již byla použita.

 

DW037

Instalace už je spuštěna.

Už je spuštěna jiná instance instalátoru Adobe.

Zavřete všechny instalace a zkuste instalaci spustit znovu.

DW038

Aktuální uživatel nemá dostatečné bezpečnostní
pověření
k instalaci tohoto softwaru.

Aktuální uživatel nemá dostatečné bezpečnostní pověření k instalaci tohoto softwaru.

Přihlaste se pomocí účtu správce a zkuste instalaci spustit znovu.

DW039

Výběr datové části +
payload->LogID() +
není povolen.
Nelze jej vybrat a
musí se ze souboru deployment.xml odebrat.

Neplatný soubor nasazení.

 

DW039

Uvedené datové části
v souboru nasazení jsou již odinstalovány. Uveďte prosím jakékoli další relevantní akce s datovou částí kromě ovladače.

Neplatný soubor nasazení.

 

DW039

V souboru nasazení byl zadán neplatný AdobeCode: + logID

Neplatný soubor nasazení.

 

DW039

V souboru nasazení nelze kombinovat akci donotinstall s akcemi odebrání.

Neplatný soubor nasazení.

 

DW039

V souboru nasazení nelze kombinovat akce instalace/opravy s akcemi odebrání.

Neplatný soubor nasazení.

 

DW039

V instalačním režimu nelze opravit datovou část.

Neplatný soubor nasazení.

 

DW039

Nepodařilo se nastavit volby datové části instalátoru ze souboru tichého nasazení

Neplatný soubor nasazení.

 

DW039

EDTWorkflow: Nelze nastavit akci <instalace/odinstalace> pro datovou část <název produktu.verze produktu.kód>, protože se nejedná o datovou část třetí strany.

Neplatný soubor nasazení.

 

DW039

Nepodařilo se načíst soubor nasazení

Neplatný soubor nasazení.

 

DW039

Datová část + payload->
LogID() + není nainstalována,
takže by neměla být v souboru nasazení

Neplatný soubor nasazení.

 

DW039

RIBSConstants::
kPropDriver
Kód datové části + vlastnost není specifikována v souboru nasazení pro režim odinstalace

Neplatný soubor nasazení.

 

DW039

Akce configdbonly je
podporována pouze pro pracovní postupy EDT

Neplatný soubor nasazení.

 

DW039

Nepodařilo se přečíst možnosti datové části ze souboru nasazení: <cesta>

Neplatný soubor nasazení.

 

DW039

Nepodařilo se načíst
soubor nasazení: <cesta>

Neplatný soubor nasazení.

 

DW040

Produkt již není nainstalován

Produkt není nainstalován. Nelze pokračovat v odinstalaci.

 

DW040

Produkt <kód>
není nainstalován. Nelze pokračovat v odinstalaci

Produkt není nainstalován. Nelze pokračovat v odinstalaci.

 

DW041

INSTALLDIR: Svazek <název svazku> neexistuje.

Instalační adresář je neplatný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

INSTALLDIR nemůže být
kořenovou cestou.

Instalační adresář je neplatný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

INSTALLDIR obsahuje
neplatné znaky.

Instalační adresář je neplatný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

INSTALLDIR nepopisuje úplnou cestu.

Instalační adresář je neplatný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

INSTALLDIR není na
místním svazku.

Instalační adresář je neplatný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

INSTALLDIR je na svazku, kde se rozlišují velká a malá písmena.

Instalační adresář je neplatný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

Cesta INSTALLDIR překračuje maximální povolenou délku.

Instalační adresář je neplatný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

Cesta INSTALLDIR není na zapisovatelném svazku.

Instalační adresář je neplatný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

Neplatný INSTALLDIR + myInstallDir

Instalační adresář je neplatný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

Neplatný INSTALLDIR - <instalační cesta>

Instalační adresář je neplatný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

Jedna nebo více
reinstalačních cest
vede na svazek, který již není připojen: <cesta svazku>

Instalační adresář je neplatný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

Cesta <instalační cesta> překračuje
maximální limit.

Instalační adresář je neplatný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW042

Nepodařilo se vytvořit položku ARP pro jazyk: <kód jazyka>

Produkt nepodporuje zvolený jazyk instalace.

 

DW042

Jazyk + cit->
second +
není v seznamu podporovaných
jazyků

Produkt nepodporuje zvolený jazyk instalace.

 

DW042

Datová část ovladače <název produktu.verze produktu.code> nepodporuje zvolený jazyk instalace: <kód jazyka>

Produkt nepodporuje zvolený jazyk instalace.

 

DW043

Nepodařilo se načíst seznam podporovaných jazyků

Nepodařilo se načíst seznam podporovaných jazyků.

 

DW044

Chyba při nastavení akce pro + payload->LogID() + :

Akce datové části nebylo možné kvůli některým omezením nastavit.

 

DW046

Byly spuštěny následující konfliktní procesy:
<seznam konfliktních procesů>

Jsou spuštěny konfliktní procesy. Zavřete konfliktní proces a pokračujte.

 

DW047

Kontrola systémových požadavků
se nezdařila

Kontrola systémových požadavků se nezdařila.

 

DW048

Kontrola požadavků na místo na disku se nezdařila

Nedostatek místa na disku.

Uvolněte místo na instalační jednotce a systémové jednotce a zkuste instalaci spustit znovu.

DW048

Datová část: <kód>, místo na disku <hodnota> vyžadované v <instalační cesta> je větší než volné místo <hodnota>

Nedostatek místa na disku.

Uvolněte místo na instalační jednotce a systémové jednotce a zkuste instalaci spustit znovu.

DW049

Datová část + p->LogID()
+ má akci + GetStrFromPayload
Action (actionState) + \,
ale žádný resultState

Instalace datové části byla přeskočena kvůli nějaké chybě nebo zrušení uživatelem.

 

DW050

Kód Adobe datové části + payload
name | + *msg

Instalace/odinstalace datové části se nezdařila

 

DW050

Během instalace byly zjištěny následující chyby datové části: <hodnota>

Instalace/odinstalace datové části se nezdařila.  

DW051

Závislost datové části relace <hodnota> <hodnota> <hodnota> <hodnota> se změnila.

Závislost datové části na médiu se liší od již nainstalované datové části.

 

DW052

Základní produkt není nainstalován.

Nepodařilo se pokračovat v operaci opravy. Tuto opravu lze spustit pouze v případě, že je v počítači nainstalován základní produkt.

Nainstalujte základní produkt a poté nainstalujte opravu.

DW054

Příkaz PatchFile přeruší klíčování.

Oprava se pokouší aktualizovat soubor s klíčem Sassafras v počítači uživatele.

Instaluje se vlastní oprava. Požádejte o pomoc správce systému.

DW054

Příkaz InstallFile přeruší klíčování.

Oprava se pokouší aktualizovat soubor s klíčem Sassafras v počítači uživatele.

Instaluje se vlastní oprava. Požádejte o pomoc správce systému.

DW054

Nelze použít nepřizpůsobenou opravu na
aplikaci s klíčem.

Nelze použít nepřizpůsobenou opravu na aplikaci s klíčem.

Požádejte správce systému o přizpůsobenou opravu.

DW055

Nelze spustit proces <příkaz>. <chyba>

Nelze spustit proces.

 

DW055

Spuštění redistribuovatelného souboru se nezdařilo.

Nelze spustit proces.

 

DW056

Do RunApplication byl předán prázdný parametr.

Za účelem spuštění procesu byl předán prázdný parametr.

 

DW057

Nepodařilo se načíst aktuální token procesu – <kód chyby>\n

Nepodařilo se načíst aktuální token procesu.

 

DW058

Nepodařilo se vyhledat hodnotu oprávnění SE_DEBUG_NAME

Nepodařilo se vyhledat hodnotu oprávnění.

 

DW059

Nepodařilo se upravit oprávnění tokenu pro aktuální proces – \n

Nepodařilo se upravit oprávnění tokenu pro aktuální proces

 

DW060

Nepodařilo se ukončit proces <název procesu>: <chyba>

Nepodařilo se ukončit proces.

 

DW061

Nepodařilo se načíst popisovač procesu <ID procesu>: <cesta k aplikaci>. <chyba>.

Nepodařilo se otevřít proces.

 

DW062

Nepodařilo se najít složku pro token <token>.

Neplatný token adresáře.

Ukončete všechny konfliktní procesy a pokuste se provést instalaci znovu.

DW062

Nepodařilo se najít složku pro token + inToken

Neplatný token adresáře.

Ukončete všechny konfliktní procesy a pokuste se provést instalaci znovu.

DW064

Požadavky na paměť pro <název produktu.verze.kódu produktu> nebyly splněny

Nebyly splněny požadavky na paměť.

 

DW065

Požadavky na zobrazení pro <název produktu.verze.kódu produktu> nebyly splněny

Nebyly splněny požadavky na zobrazení.

 

DW066

Požadavky na operační systém pro <název produktu.verze.kódu produktu> nebyly splněny

Nebyly splněny požadavky na operační systém.

 

DW067

Požadavky na procesor pro <název produktu.verze.kódu produktu> nebyly splněny

Nebyly splněny požadavky na procesor.

 

DW068

Nepodařilo se načíst aktuální verzi MSI

Nepodařilo se načíst aktuální verzi MSI.

 

DW069

Již je spuštěna jiná instalace MSI. Před spuštěním této instalace nejprve dokončete tu spuštěnou.

Již je spuštěna jiná instalace MSI.

 

DW070

Váš systém může mít nedostatek paměti. Zavřete všechny aplikace, restartujte systém a zkuste to znovu.

Nedostatečná paměť.

Zavřete všechny aplikace, restartujte počítač a zkuste instalaci zopakovat.

DW071

Nepodařilo se interpretovat kód ukončení datové části třetí strany.

Selhání související s kódem ukončení.

 

DW071

Byl vrácen chybový kód ukončení.

Selhání související s kódem ukončení.

 

DW071

Nepodařilo se načíst kód ukončení pro aplikaci třetí strany.

Selhání související s kódem ukončení.

 

DW072

Nepodařilo se uložit datovou část třetí strany do mezipaměti na: <cesta-k-datové-části>.

Nepodařilo se uložit datovou část do mezipaměti.

 

DW073

Instalace datové části MSI se nezdařila s chybou: <návratová-hodnota> –
Nepodařilo se nainstalovat MSI.<řetězec-chyby-návratové-zprávy>\nChybová zpráva MSI: <chybová-zpráva-MSI>.

Nepodařilo se nainstalovat MSI.

 

DB – chyby databáze nasazení

Kód chyby Zaprotokolovaná chybová zpráva Důvod Řešení
DB001

Nelze otevřít relaci SLCache. Chyba: <chyba>.

Chyba při otevření databáze. Soubor databáze nebo instalační balíček může být poškozen. Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB001

Nelze otevřít databázový soubor <název_souboru> pro čtení vlastnosti <název vlastnosti>.

Chyba při otevření databáze. Soubor databáze nebo instalační balíček může být poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB001

Databázový soubor <název_souboru> neexistuje.

Chyba při otevření databáze. Soubor databáze nebo instalační balíček může být poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB001

Nelze otevřít soubor databáze <název souboru>.

Chyba při otevření databáze. Soubor databáze nebo instalační balíček může být poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB001

Nepodařilo se přistupovat k vlastnostem instalace pro operaci opravy.

Chyba při otevření databáze. Soubor databáze nebo instalační balíček může být poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB001

Nepodařilo se získat přístup k vlastnostem pro operaci odinstalace.

Chyba při otevření databáze. Soubor databáze nebo instalační balíček může být poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB001

Nepodařilo se otevřít odinstalační databázi pro klíč úložiště <klíč>.

Chyba při otevření databáze. Soubor databáze nebo instalační balíček může být poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB001

logStr.

Chyba při otevření databáze. Soubor databáze nebo instalační balíček může být poškozen.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB002

Chyba při nastavení časového limitu zaneprázdněnosti: (<kód chyby>) <chybová zpráva>.

Chyba vypršení časového limitu databáze

Zavřete všechny instalace a zkuste instalaci spustit znovu.

DB003

sqlite step: (<kód chyby>) <chybová zpráva>.

Krok databáze se nezdařil, protože dotaz je neplatný.

Zavřete všechny instalace a zkuste instalaci spustit znovu.

DB004

sqlite finalize: (<kód chyby>) <chybová zpráva>. Selhání Sqlite finalize pro databázi. Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner Tool a odeberte všechny produkty. Viz Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

DB005

sqlite prepare: <řetězec dotazu> (<kód chyby>) <chybová zpráva>.

Příprava databáze se nezdařila, protože řetězec dotazu je neplatný.

Zavřete všechny instalace a zkuste instalaci spustit znovu.

DB006

Nepodařilo se přidat kolekci <id kolekce>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze CAPS. Databáze CAPS může být poškozena.

 

DB006

Nepodařilo se přidat datovou část <kód datové části> do kolekce <id kolekce>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze CAPS. Databáze CAPS může být poškozena.

 

DB006

Nepodařilo se odebrat AdobeCode <název kódu>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze CAPS. Databáze CAPS může být poškozena.

 

DB006

Nepodařilo se nastavit datovou část installState pro datovou část <kód datové části>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze CAPS. Databáze CAPS může být poškozena.

 

DB006

Nepodařilo se nastavit stav instalace AdobeCode <název kódu>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze CAPS. Databáze CAPS může být poškozena.

 

DB006

Operace odebrání SLCache se nezdařila. Chyba: <kód chyby>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze CAPS. Databáze CAPS může být poškozena.

 

DB007

Nepodařilo se přidat datovou část <kód datové části> do kolekce <id kolekce>.

Chyba při otevření databáze CAPS. Databáze CAPS může být poškozena.

 

DB008

Nelze načíst položky z tabulky prostředků.

Chyba databázového dotazu. Položka možná v tabulce neexistuje.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB008

Nepodařilo se načíst data aliasu pro cestu <cesta>.

Chyba databázového dotazu. Položka možná v tabulce neexistuje.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB008

Nepodařilo se načíst data aliasu pro cestu svazku <cesta> pro token <token>.

Chyba databázového dotazu. Položka možná v tabulce neexistuje.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB008

Nepodařilo se načíst data aliasu z odinstalační databáze pro klíč úložiště <klíč>.

Chyba databázového dotazu. Položka možná v tabulce neexistuje.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB008

Nepodařilo se načíst data svazku tokenu z odinstalační databáze pro klíč úložiště <klíč>.

Chyba databázového dotazu. Položka možná v tabulce neexistuje.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB008

Nepodařilo se přečíst vlastnosti instalace pro operaci opravy.

Chyba databázového dotazu. Položka možná v tabulce neexistuje.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB008

Nepodařilo se přečíst vlastnosti pro operaci odinstalace.

Chyba databázového dotazu. Položka možná v tabulce neexistuje.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB008

Nepodařilo se použít vlastnost UninstallSeq pro určení sekvence odinstalování. Zkouší se základní odinstalace…

Chyba databázového dotazu. Položka možná v tabulce neexistuje.

Znovu rozbalte nebo zkopírujte obsah instalátoru.

DB009

Akce CreateUninstallDataBase selhala při příkazu + curCommand->GetName().

Chyba při vytváření databáze. Soubor databáze možná neexistuje.

Uvolněte místo na disku a zkuste instalaci zopakovat.

DB010

CreateUninstallDataBase: Nelze vložit do vlastnosti <hodnota>=<hodnota>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze.

 

DB010

Nepodařilo se uložit data aliasu pro cestu v <cesta> kvůli chybě <chyba>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze.

 

DB010

Nepodařilo se uložit data aliasu pro cestu v <cesta>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze.

 

DB010

Nepodařilo se uložit alias svazku tokenu pro token <token> s cestou svazku v <cesta> kvůli chybě <chyba>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze.

 

DB010

Nepodařilo se uložit alias svazku tokenu pro token <architektura počítače> s cestou svazku v <cesta>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze.

 

DB011

ostr.str().

Selhání otevření instalačního balíčku MSI. Instalační balíček je možná poškozen.

 

DM – chyby zaváděcího počítače

Kód chyby

Zaprotokolovaná chybová zpráva

Důvod

DM001

Nepodařilo se najít nástroj md5 v <cesta>.

Nepodařilo se najít nástroj md5 v /sbin/md5.

DM002

Nepodařilo se najít nástroj pro opravu v <cesta>.

Nepodařilo se najít nástroj pro opravu /usr/bin.bspatch.

DM003

V nasazení je specifikována datová část <kód datové části>. Aktuálně běží na počítači <architektura počítače>. Přeskakování této datové části. AdobeCode: + i->adobeCode + Název produktu: + logID + Akce nasazení byla: <instalace/odinstalace>.

Tento produkt není pro cílový počítač podporován. Produkt je určen pro 64bitový počítač a cílový počítač je 32bitový.

DM003

Počítač je <architektura počítače> a v souboru nasazení byla zadána datová část AdobeCode <zadaná architektura počítače>: <název produktu.verze produktu.kód>.

Tento produkt není pro cílový počítač podporován. Produkt je určen pro 64bitový počítač a cílový počítač je 32bitový.

DM003

Nelze nainstalovat datovou část <architektura počítače> na počítač <architektura počítače>.

Tento produkt není pro cílový počítač podporován. Produkt je určen pro 64bitový počítač a cílový počítač je 32bitový.

DM004

Nepodařilo se najít nástroj pro dotyk v <cesta>.

Nepodařilo se najít nástroj pro dotyk v /usr/bin/touch.

DC – chyby SLCache při nasazení

Kód chyby

Zaprotokolovaná chybová zpráva

Důvod

Řešení

DC001

Nelze otevřít relaci SLCache. Chyba: <chyba>.

Nepodařilo se otevřít relaci SLCache.

Obnovte oprávnění ke složce Adobe PCD. Viz téma Řešení 2: Obnovení oprávnění ke složkám licencí v článku Chyba konfigurace | Creative Cloud.

DC002

Operace přidání SLCache se nezdařila. Chyba: <chyba>

Nepodařilo se aktualizovat data v SLCache.

Obnovte oprávnění ke složce Adobe PCD. Viz téma Řešení 2: Obnovení oprávnění ke složkám licencí v článku Chyba konfigurace | Creative Cloud.

Chybové zprávy bez chybových kódů

Typ chyby

Zaprotokolovaná chybová zpráva

ERROREX

Operace AMT se nezdařila se stavovým kódem <kód> pro soubor <název souboru>.

ERROREX

Operace AdobeSelfHealing SHRepair se nezdařila s kódem chyby <chyba>.

ERROREX

Operace AdobeSelfHealing SHSerializeAndRepair se nezdařila s kódem chyby <chyba>.

ERROREX

Upozornění: <hodnota>n<hodnota>.

ERROREX

Potvrzení změn dat přemístění vrátilo chybu <chyba>.

ERROREX

Nepodařilo se spustit spustitelný soubor: <hodnota>n<hodnota>.

ERROREX

Složka <název složky> obsahuje neplatné zdrojové soubory.

ERROREX

MSI má nedostatek místa na disku: <hodnota>.

ERROREX

Datová část <kód datové části>: Nelze najít složku prostředků.

ERROREX

Vrácení změn dat přemístění vrátilo chybu <chyba>.

ERROREX

Nepodařilo se získat přístup k odinstalační databázi pro klíč úložiště <klíč> kvůli chybě <chyba>.

ERROREX

Nepodařilo se vytvořit řetězec pro režim instalace <hodnota>.

ERROREX

Nepodařilo se odstranit data o přemístění pro všechny cesty kvůli chybě <chyba>.

ERROREX

Nepodařilo se odstranit data o přemístění svazku tokenů pro všechny tokeny kvůli chybě <chyba>.

ERROREX

Nepodařilo se načíst SHRepair z frameworku se spustitelným souborem v <cesta>.

ERROREX

Nepodařilo se načíst SHSerializeAndRepair z frameworku se spustitelným souborem v <cesta>.

ERROREX

Nepodařilo se najít balíček uzavírající aplikace pro cestu <cesta>.

ERROREX

Nepodařilo se najít informace o balíčku uzavírající aplikace pro cestu <cesta>.

ERROREX

Nepodařilo se najít balíček uzavírajícího frameworku pro cestu <cesta>.

ERROREX

Nepodařilo se otevřít odinstalační databázi pro klíč úložiště <klíč> kvůli chybě <chyba>.

CHYBA

Operace AdobeSelfHealing SHPersonalizeAndRepair se nezdařila s kódem chyby <chyba>% err).

CHYBA

Nestandardní ukončení pro vytvořený proces <val> s chybou <chyba>% executablePath% waitResult).

CHYBA

Nepodařilo se přidat kolekci s ID <ID kód> a kód ovladače <kód ovladače> na CAPS kvůli chybě <chyba>% mCollectionID % mDriverAdobeCode % capsResult).

CHYBA

Nepodařilo se přidat datovou část s ID <ID kód> na CAPS kvůli chybě <chyba>% mAdobeCode % operationResult.lastCapsStatus).

CHYBA

Nepodařilo se potvrdit konfigurační data AMT. Chyba: <chyba>.% amtConfigResult).

CHYBA

Nepodařilo se spustit <val> z rozvětveného procesu% executablePath).

CHYBA

Nepodařilo se označit nový náklad pomocí ID <ID kód>, jak je nainstalováno do CAPS, kvůli chybě <val>% mAdobeCode % capsResult).

CHYBA

Nepodařilo se označit datovou část kódem <kód> z kolekce s ID <ID kód> jako odinstalované v CAPS kvůli chybě <chyba>% mAdobeCode % mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

CHYBA

Nepodařilo se otevřít relaci CAPS kvůli chybě <chyba>% capsResult).

CHYBA

Nepodařilo se odebrat kolekci s ID <ID kód> z CAPS kvůli chybě <chyba>% mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

CHYBA

Nepodařilo se odebrat datovou část pomocí kódu <kód datové části> z kolekce s ID <ID kód> z CAPS kvůli chybě <chyba>% mAdobeCode % mCollectionID % capsResult).

CHYBA

Nepodařilo se vrátit zpět částečnou transakci CAPS kvůli chybě <chyba>% capsResult).

CHYBA

Nepodařilo se vytvořit proces <název procesu>% executablePath).

CHYBA

Nepodařilo se uložit cestu aliasu <val> pro kolekci s ID <ID kód> na CAPS kvůli chybě <chyba>% mAliasPath % mCollectionID % capsResult).

CHYBA

Nepodařilo se uložit původní instalační cestu <val> pro kolekci s ID <ID kód> na CAPS kvůli chybě <chyba>% mOriginalInstallerPath % mCollectionID % capsResult).

CHYBA

Nepodařilo se uložit aktualizovaný alias odinstalačního programu <val> pro kolekci s ID <ID kód> na CAPS kvůli chybě <chyba>% mUpdatedCollectionAliasPath % mCollectionID % capsResult).

CHYBA

Nepodařilo se skenovat dvakrát z %@.

CHYBA

Soubor ARKSELECTOR_FILENAME nebyl nalezen v + arkSelectorPath.Parent().

CHYBA

ASU nečekaně skončilo.

CHYBA

AhmbedDataAccess::GetEULASForAdobeCode – Dekódování EULA se nezdařilo.

CHYBA

Nelze otevřít mediadb.

CHYBA

Soubor nasazení neexistuje: + iterArgs->second.

CHYBA

Nepodařilo se přečíst možnosti datové části ze souboru nasazení: + iterArgs->second.

CHYBA

Vlastnost INSTALLDIR není k dispozici v souboru deploymentFile.

CHYBA

Neplatný soubor ARKSELECTOR_FILENAME.

CHYBA

Neplatný soubor SETUP_FILENAME.

CHYBA

Typ média není aktuálně podporován.

CHYBA

Vlastnost ParentProductAdobeCode nebyla v databázi nalezena.

CHYBA

Kontrola platnosti cesty se nezdařila.

CHYBA

Soubor SETUP_FILENAME nebyl nalezen v + outSetupLibraryPath.Parent().

CHYBA

Tento software byl po své instalaci aktualizován. Chcete-li tento software odebrat, musíte nejprve spustit jeho instalátor aktualizací a aktualizaci odebrat.

CHYBA

Nepodařilo se přiřadit argumenty automatické opravy.

CHYBA

Nepodařilo se inicializovat relaci. Zajistěte, aby všechny závislé datové části byly označeny pro správnou akci.

CHYBA

Nepodařilo se načíst soubor nasazení: + iterArgs->second.

CHYBA

Kód upgradu je stejný jako kód datové části.

CHYBA

Vlastnost adobeCode nebyla v databázi nalezena.

CHYBA

kErrorMessage.

CHYBA

Položka mediaSignature nebyla nalezena.

CHYBA

Složka prostředků nebyla nalezena v + outResourcePath.

FATALEX

Informace o datové části <kód datové části> nebyly nalezeny v Media_db.

WARNEX

Nelze odstranit místní databázi médií. <hodnota>.

WARNEX

Nepodařilo se aktualizovat inventář csu pro návratové hodnoty <hodnota> <hlavní kód chyby>:<vedlejší kód chyby>.

WARNEX

V odinstalačním programu v <cesta> nebyl nalezen žádný nástroj RemoverTool pro knihovnu automatické opravy v <cesta>.

VAROVÁNÍ

Vytvořený proces <proces> byl ukončen se stavem <stav>% executablePath% WEXITSTATUS(waitStatus)).

VAROVÁNÍ

Nepodařilo se získat přístup k pracovní ploše i k cestě svazku pro svazek <název svazku>.% friendlyName).

VAROVÁNÍ

Nepodařilo se získat přístup k datům zmenšené bitové kopie pro svazek <název svazku>.% friendlyName).

VAROVÁNÍ

Nepodařilo se získat přístup k bitové kopii svazku <název svazku>.% friendlyName).

VAROVÁNÍ

Nepodařilo se vytvořit dočasnou bitovou kopii svazku <název svazku>.% friendlyName).

VAROVÁNÍ

Nepodařilo se zapsat bitovou kopii svazku <název svazku> v cestě <cesta>.% friendlyName % tempFile).

VAROVÁNÍ

Výjimka zabránila načtení a přepsání ikony aplikace.

VAROVÁNÍ

Zakázání Wow64FsReflection již bylo voláno.

VAROVÁNÍ

Zakázání Wow64FsReflection nebylo voláno a byl obdržen příkaz k povolení Wow64FsReflection.

VAROVÁNÍ

Byla nalezena běžící aplikace.

VAROVÁNÍ

Uživatel se rozhodl zrušit instalaci.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online