Kódy chyb instalace a jejich řešení

Aplikace služby Creative Cloud ukládají informace o procesech instalace a spouštění v souborech protokolů. V tomto dokumentu jsou popsány chyby, které v těchto protokolech můžete najít, a kde je to možné, jsou uvedena i příslušná řešení.

Poznámka:

Rychlé nalezení určitého kódu chyby nebo určité chybové zprávy: Požadovanou chybu můžete v tomto dokumentu rychle najít pomocí funkce hledání používaného webového prohlížeče. Stiskněte kombinaci kláves Cmd+F (systém Mac OS) nebo Ctrl+F (systém Windows).

Nemůžete kód chyby najít?

Informace o kódech dalších chyb služby Creative Cloud najdete v článcích Řešení potíží se stahováním a instalací a Chyby stahování a instalace.

Umístění souborů instalačních protokolů

Windows (32bitová verze):

\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\

Windows (64bitová verze):

\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers

Mac OS:

/Library/Logs/Adobe/Installers/

Chyby instalačního balíčku: Ukončovací kódy při nasazení

Kód chyby

Chybová zpráva zaznamenaná v protokolu

Příčina

Řešení

0

Exit code: 0 No Error.

Instalace proběhla ÚSPĚŠNĚ.

 

1

Exit code: 1 Unable to parse command line.

Argumenty použité na příkazovém řádku nejsou správné.

Zkontrolujte, zda jste zadali správné argumenty.

2

Exit code: 2 Unknown UI mode specified.

Je podporován pouze bezobslužný režim (--mode=silent).

 

6

Exit code: 6 Silent workflow completed with errors.

Došlo k chybě požadované součásti.

Přesnou příčinu zjistíte, když se podíváte na výskyt této chyby v souboru protokolu.

7

Exit code: 7 Unable to complete Silent workflow.

Došlo k chybě nepostradatelné součásti. 

Přesnou příčinu zjistíte, když se podíváte na výskyt této chyby v souboru protokolu.

9

Exit code: 9 Unsupported OS version.

Produkt je instalován do nepodporované verze operačního systému.

Ověřte, zda je používaný operační systém podporován. Zkontrolujte systémové požadavky příslušného produktu.

10

Exit code: 10 Unsupported file system.

Umístění systémových souborů (/Applications), uživatelských souborů (~) a instalačních souborů nesmí být v systému souborů, ve kterém jsou rozlišována velká a malá písmena.

 

11

Exit code: 11 Another instance running, Only a single instance can be run at a time.

  Ukončete další instance nástroje Adobe Application Manager a nechte spuštěnu pouze jednu instanci. Potom restartujte počítač.

14

Exit code: 14 Failed due to insufficient privileges.

Zkontrolujte, zda je instalační program spuštěn v režimu správce.

Viz článek Chyba v protokolu instalace: „Failed due to insufficient privileges“ | Creative Cloud.

15

Exit code: 15 Media DB Sync failed.

Při procesu instalace nedochází ke sloučení databáze instalačního média s databází místního média.

1. Zkontrolujte, zda není poškozena instalace těchto dvou databázových souborů: media.db a local media.db (jejich velikost nesmí být 0 bajtů).

2. Aktualizujte operační systém.

3. Restartujte počítač a akci opakujte.

4. Zkontrolujte oprávnění k souboru local media.db.

5. Pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner odeberte starší instalace. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

16

Exit code: 16 Failed to load deployment file.

Standardně je platný soubor nasazení generovaný nástrojem AAAME nebo ASU. Dočasný soubor nasazení nelze načíst.

Spusťte instalaci znovu.

18

Exit code: 18 Adobe Application Manager Bootstrap Failed.

   

19

Exit code: 19 Conflicting processes running.

K této chybě často dochází během bezobslužných instalací.

Ukončete všechny konfliktní procesy. Potom restartujte počítač a pokuste se provést instalaci znovu.

Viz článek Chyba „Exit Code: 19“ v protokolu instalace | Creative Cloud.

20

Exit code: 20 Install source path does not exist.

 

1. Ujistěte se, že instalační balíček není poškozený (že se ve složce datových částí nachází soubor media.db).

2. Vytvořte místní kopii instalačního balíčku a pokuste se provést instalaci znovu.

21

Exit code: 21 Payloads version is not supported by installed version of RIBS.

 

Použijte nejnovější verzi instalačního balíčku.

22

Exit code: 22 INSTALLDIR check failed.

 

Vyberte jiné umístění instalace.

23

Exit code: 23 System requirement check failed for some payload.

 

Ujistěte se, že používaný systém vyhovuje minimálním systémovým požadavkům.

24

Exit code: 24 User canceled out of install/uninstall/reinstall.

Instalace byla zrušena.

 

25

Exit code: 25 Installer exceeding MAX_PATH limit.

 

Nainstalujte produkt do umístění s kratší cestou.

26

Exit code: 26 Some of the payloads cannot be located.  Please verify your installer.

 
 • Při použití nástroje AAMEE: Vytvořte instalační balíček znovu, abyste měli jistotu, že se ve složce datových částí nachází všechny datové části.
 • Při spuštění z média: Vytvořte místní kopii instalačního programu a akci opakujte (k disku možná nebyl přístup).
 • Stáhněte si aktuální kopii instalačního programu.
 • Při použití více disků: Zkontrolujte, zda jste do místní kopie disku 1 zkopírovali všechny datové části z disku 2.

Viz článek Chyba „Exit code: 26 – Media swap required to continue installation, cannot proceed“

27

Exit code: 27 Keyed files found in target.

 

Použijte opravu Sassafras.

28

Exit code: 28 The base product is not installed.

Tuto opravu lze spustit pouze v případě, že je nainstalován základní produkt.

Před použitím opravy nainstalujte základní produkt. 

Viz článek Chyby „Base product not installed“ a „updates failed“ | Creative Cloud.

29

Exit code: 29 The base product has been moved.

Opravu nelze použít, protože nelze najít základní produkt. Spusťte základní produkt a potom se pokuste použít opravu znovu.

30

Exit code: 30 Installation done with errors due to low disk space.

 

Uvolněte na disku místo, aby tam mohly být nainstalovány požadované součásti.

Viz článek Chyby s ukončovacím kódem 30 a s ukončovacím kódem 31 (nedostatek místa na disku).

31

Exit code: 31 Installation failed due to low disk space.

 
 • Uvolněte ve vybraném umístění instalace místo.

   

 • Zajistěte, aby bylo na systémovém svazku dostatek místa pro instalaci nepostradatelných součástí.

Viz článek Chyby s ukončovacím kódem 30 a s ukončovacím kódem 31 (nedostatek místa na disku).

32

Exit code: 32 The patch is already applied.

Příslušný produkt je aktuální.

Chcete-li odstranit problémy související se seznamem prostředků aktualizačního programu, přeinstalujte aplikaci a potom spusťte opravu znovu.

Viz článek Chyby „Base product not installed“ a „updates failed“ | Creative Cloud.

33

Exit code: 33 The product is not installed, cannot uninstall.

Snažíte se odinstalovat produkt, který není momentálně nainstalován. V případě, že je k dispozici pouze soubor ARP, nejprve produkt přeinstalujte a potom jej odinstalujte.

34

Exit code: 34 Payload information not found in Media_db.

Oprava AdobeCS6_PR_HotFixV1

K této chybě docházelo v předprodejní verzi sady SC6. V sestaveních GM by k ní již docházet nemělo.

35

Exit code: 35 Some of the installer files are missing or invalid.

   

36

Exit code: 36 Another MSI installation is already in progress.

(Pouze v systému Windows) Již probíhá jiný proces instalační služby MSI (Microsoft Installer Service).

 

1. Dokončete probíhající instalaci balíčku MSI.

2. Restartuje počítač a proveďte novou instalaci balíčku MSI.

37

Exit code: 37 Validation failed.

Ověření pravosti média se nezdařilo.

Stáhněte si z webu společnosti Adobe aktuální kopii instalačního programu.

38

Exit code: 38 Unknown error.

Je možné, že je poškozen nástroj Adobe Application Manager.

Stáhněte si z webu společnosti Adobe aktuální kopii instalačního programu.

39

Exit code: 39 ARP Entry creation failed.

 

Restartujte počítač a pokuste se provést instalaci znovu.

9999

Je nám líto, ale došlo ke katastrofické chybě.

   

Formát kódů chyb nasazení

Kódy chyb nasazení mají následující formát:

D[X][NNN]

Kde:

 • D = nasazení (z anglického slova „Deployment“)
 • X = F, S, R, W, B, M nebo C
 • NNN = kód chyby (od 000 do 999)

D[X]

Příklad

Příčina

DR

No permission to create registry.

Problém související s registrem

DW

Conflicting payloads installed.

Problém související s pracovním postupem

DB

Media db sync failed.

Problém související s databází

DF

Source file missing.

Problém související se souborem či adresářem

DC

Unable to update SLCache data.

Problém související se složkou SLCache

DS

Source corrupted/inaccessible.

Problém související se zdrojem

DM

x64 payload cannot be installed on x86 machine.

Nesprávný stav cílového počítače

Kódy chyb nasazení a příslušné chybové zprávy

Chyby DF (Deployment File) související se souborem nasazení

Kód chyby Chybová zpráva zaznamenaná v protokolu Příčina Řešení
DF001 Unable to get permissions of <cesta>.

Nelze získat oprávnění k souboru či složce.

Viz článek Chyba v protokolu instalace, chyba klíče registru | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows

DF002

Unable to restore permissions of <cesta> to <režim>04o.

Nelze nastavit oprávnění k souboru či složce.

Viz článek Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | Creative Cloud

DF002

Unable to set permissions of <cesta> to <režim>04o.

Nelze nastavit oprávnění k souboru či složce.

Viz článek Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | Creative Cloud

DF003

Unable to get owner/group of <cesta>.

Nelze získat oprávnění vlastníka k souboru či složce.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF003

Unable to preserve owner and group of <cesta>.

Nelze získat oprávnění vlastníka k souboru či složce.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF004

Unable to restore owner <ID_uživatele> and group <ID_skupiny> for <cesta_k_souboru>.

Nelze nastavit oprávnění vlastníka k souboru či složce.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF004

Unable to set owner and group of <cesta_k_souboru> to <ID_uživatele> and <ID_skupiny>.

Nelze nastavit oprávnění vlastníka k souboru či složce.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF004

Unable to set owner/group to <cesta>.

Nelze nastavit oprávnění vlastníka k souboru či složce.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF005

Unable to resolve alias for token <token> with original path <cesta> and alias data <alias>.

Nelze přeložit alias pro token s jeho původní cestou. 

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF006

SymLink path already exists at <cesta> for file <název_souboru>.

Již existuje jiný soubor nebo jiná složka se stejným názvem.

Odstraňte symbolický odkaz v uvedené cestě a pokuste se provést instalaci znovu.

DF006

SymLink path already exists at <cesta>.

Již existuje jiný soubor nebo jiná složka se stejným názvem.

Odstraňte symbolický odkaz v uvedené cestě a pokuste se provést instalaci znovu.

DF006

The path <cesta> already exists and is not a directory.

Již existuje jiný soubor nebo jiná složka se stejným názvem.

 

DF006

Unable to create directory <adresář> with mode <režim> as the path already exists and is not a directory. Please rename/delete <název_souboru/složky> and retry.

Již existuje jiný soubor nebo jiná složka se stejným názvem.

 

DF006

Unable to create directory as the path <cesta> already exists and is not a directory. Please rename/delete and retry.

Již existuje jiný soubor nebo jiná složka se stejným názvem.

 

DF007

AnchorService: adobeCode not defined.

Došlo k chybě příkazu služby Anchor Service.

 

DF007

Unable to locate enclosing framework bundle for path <cesta>.

Došlo k chybě příkazu služby Anchor Service.

 

DF007

Failed to install anchor service.

Došlo k chybě příkazu služby Anchor Service.

 

DF008

CreateAlias:Source path does not exist at <cesta>.

Chybí cílový soubor pro alias/zástupce.

 

DF008

Destination path already exists at <cesta> for file <název_souboru>.

Chybí cílový soubor pro alias/zástupce.

 

DF008

Fail to create symlink as destination file not exist at <cesta>.

Chybí cílový soubor pro alias/zástupce.

 

DF008

Unable to read symlink target of source file <cesta>.

Chybí cílový soubor pro alias/zástupce.

 

Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Pokyny naleznete v článku Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner. Potom se pokuste provést instalaci znovu.

DF009

Higher version plug-in already exists at: <cesta>.

Již je nainstalovaná novější verze sady prostředků.

 

DF010

Not installing plug-in to: <cesta>.

Sadu prostředků nelze nainstalovat, protože je již nainstalována její novější verze.

 

DF011

Alias already exists at <cesta> for <soubor>.

Soubor aliasu již existuje a příznak pro přepsání je deaktivován.

 

DF012

Cannot retarget Alias: Alias path not exists at <cesta>.

Systém nemůže najít zadaný soubor.

Pokuste se provést instalaci znovu.

DF012

Cannot find library‘<knihovna>' for command '<příkaz>' - File not found.

Systém nemůže najít zadaný soubor.

Pokuste se provést instalaci znovu.

DF012

Chmod:Source path does not exist at <cesta>.

Systém nemůže najít zadaný soubor.

Pokuste se provést instalaci znovu.
DF012 File/folder does not exist at <cesta>. 

Systém nemůže najít zadaný soubor. Instalační soubory jsou poškozené.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DF012

Flash player trust file '<název_souboru>' does not exist.

Systém nemůže najít zadaný soubor.

Pokuste se provést instalaci znovu.

DF012

Installation source path does not exist: <cesta>.

Systém nemůže najít zadaný soubor.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DF012

Uninstallation database file does not exist at <path>.

Systém nemůže najít zadaný soubor.

Pokuste se provést instalaci znovu.

DF012

Unable to find file.

Systém nemůže najít zadaný soubor.

Pokuste se provést instalaci znovu.

DF012

Unable to locate file at <cesta>.

Systém nemůže najít zadaný soubor.

Pokuste se provést instalaci znovu.

DF012

Unable to locate file to touch <název_souboru>.

Systém nemůže najít zadaný soubor.

Pokuste se provést instalaci znovu.

DF012

Uninstall DB path not found.

Systém nemůže najít zadaný soubor.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DF012

database file '<soubor>' does not exist to read property <vlastnost>.

Systém nemůže najít zadaný soubor.

Pokuste se provést instalaci znovu.

DF012

Deployment file does
not exist:<cesta>.

Systém nemůže najít zadaný soubor.

 

DF013

Failed to delete plist path at <cesta>.

Došlo k chybě při odstraňování souboru PLIST služby. Soubor PLIST pravděpodobně neexistuje.

 

DF013

Unable to delete service plist <název_souboru>.

Došlo k chybě při odstraňování souboru PLIST služby. Soubor PLIST pravděpodobně neexistuje.

 

DF014

Unable to create symlink <hodnota>.

Došlo k chybě při vytváření symbolického odkazu.

 

DF014

Unable to create symlink at <cílová_cesta>.

Došlo k chybě při vytváření symbolického odkazu.

Spusťte instalaci znovu. Vyberte jiné umístění instalace.

DF014

Unable to re-create symlink at <cesta> with a target of <název_souboru>.

Došlo k chybě při vytváření symbolického odkazu.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF015

Unable to delete symlink <název>.

Odstranění symbolického propojení v cestě se nezdařilo.

Znovu spusťte instalaci. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a produkty odeberte. Pokyny najdete v článku Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DF015

Unable to delete symlink at <cesta>. <název>.

Odstranění symbolického propojení v cestě se nezdařilo.

Znovu spusťte instalaci. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a produkty odeberte. Pokyny najdete v článku Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DF016

Cannot create dir @ <path>.

Došlo k chybě při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte k danému umístění úplný přístup a že je na disku dostatek volného místa.

DF016

Cannot create dir @ <path>.

Došlo k chybě při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte k danému umístění úplný přístup a že je na disku dostatek volného místa.

DF016

Cannot create directory at <cesta> for asset extraction. Error: <chyba>.

Došlo k chybě při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte k danému umístění úplný přístup a že je na disku dostatek volného místa. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako správce.

DF016

Failed to create <název_adresáře>.

Došlo k chybě při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte k danému umístění úplný přístup a že je na disku dostatek volného místa.

DF016

Failed to create required folders.

Došlo k chybě při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte k danému umístění úplný přístup a že je na disku dostatek volného místa.

DF016

SLCache: Failed to create SLCache directory <cesta>. <název_souboru>.

Došlo k chybě při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte k danému umístění úplný přístup a že je na disku dostatek volného místa.

DF016

Unable to create directory <adresář> with mode <režim>

Došlo k chybě při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte k danému umístění úplný přístup a že je na disku dostatek volného místa.

DF016

Unable to create directory <path> <popis chyby>.

Došlo k chybě při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte k danému umístění úplný přístup a že je na disku dostatek volného místa.

DF016

Unable to re-create directory at <cesta> with mode <režim>.

Došlo k chybě při vytváření adresáře.

Ověřte, že máte k danému umístění úplný přístup a že je na disku dostatek volného místa.

DF017

Unable to create Mac alias <název> referring to <cíl>.

Došlo k chybě při vytváření aliasu.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF018

Unable to delete Mac alias <název>.

Došlo k chybě při odstraňování aliasu.

 

DF019

Target file not found for MD5 check-sum: <název_souboru>.

Soubor, u kterého má být použita oprava, neexistuje. Přeinstalujte produkt.

DF019

Unable to locate file to patch at <cesta>.

Soubor, u kterého má být použita oprava, neexistuje. Přeinstalujte produkt.

DF020

Unable to preserve original file at <cesta>.

Nelze zachovat původní soubor, u kterého má být použita oprava.

 

DF021

Failed to get checksum of file <název_souboru>.

Nelze vypočítat kontrolní součet pro soubor. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte k danému umístění úplný přístup a že jste přihlášeni jako správce.

DF022

New file checksum <hodnota> does not match the expected value <hodnota>.

Soubor, u kterého má být použita oprava, je poškozený. Přeinstalujte produkt.

DF022

Post patching checksum <hodnota> does not match the expected value <hodnota>.

Soubor, u kterého má být použita oprava, je poškozený. Přeinstalujte produkt.

DF022

Pre checksum mismatch for file <název_souboru>.

Soubor, u kterého má být použita oprava, je poškozený. Přeinstalujte produkt.

DF023

Unable to delete backup alias file <název_souboru>.

Došlo k chybě při odstraňování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF023

Unable to delete backup file at <cesta> <popis_chyby>.

Došlo k chybě při odstraňování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF023

Unable to delete backup file at <cesta>. <popis_chyby>.

Došlo k chybě při odstraňování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF023

Unable to delete file <název_souboru>. <popis_chyby>.

Došlo k chybě při odstraňování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF023

Unable to delete file at <cesta>.

Došlo k chybě při odstraňování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF023

Unable to delete file copy at <cesta> <popis_chyby>.

Došlo k chybě při odstraňování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF023

Unable to delete retargetted alias file <název_souboru>.

Došlo k chybě při odstraňování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF024

Unable to move file (reboot) at <cesta> to <cesta>. <popis_chyby>.

Došlo k chybě při přesouvání souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz článek Chyba DF024 při instalaci aplikací Creative Cloud, Creative Suite nebo Elements.

DF024

Unable to move file at <cesta> to <cesta> <popis_chyby>.

Došlo k chybě při přesouvání souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz článek Chyba DF024 při instalaci aplikací Creative Cloud, Creative Suite nebo Elements.

DF024

Unable to preserve original file at <cesta> <popis_chyby>.

Došlo k chybě při přesouvání souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz článek Chyba DF024 při instalaci aplikací Creative Cloud, Creative Suite nebo Elements.

DF024

Unable to restore file <název_souboru>. <popis_chyby>.

Došlo k chybě při přesouvání souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz článek Chyba DF024 při instalaci aplikací Creative Cloud, Creative Suite nebo Elements.

DF024

Unable to restore file at <cesta> from backup at <cesta> <popis_chyby>.

Došlo k chybě při přesouvání souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz článek Chyba DF024 při instalaci aplikací Creative Cloud, Creative Suite nebo Elements.

DF024

Unable to restore file at <cesta>.

Došlo k chybě při přesouvání souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.
Viz článek Chyba DF024 při instalaci aplikací Creative Cloud, Creative Suite nebo Elements.

DF025

Attempt to register application <cesta_k_aplikaci> failed.

Nezdařil se pokus o registraci aplikace.

 

DF026

Unable to remove PDF setting translation for name <hodnota> in language <jazyk>.

Došlo k chybě nastavení formátu PDF.

 

DF026

Unable to restore PDF setting translation for name <název_nastavení> in language <jazyk> to <název_nastavení>.

Došlo k chybě nastavení formátu PDF.

 

DF026

Unable to set PDF setting translation for name <název_nastavení> in language <jazyk> to <název_nastavení>.

Došlo k chybě nastavení formátu PDF.

 

DF027

Caching the payload - Failed.

Instalační program služby Creative Cloud nemůže do mezipaměti uložit určitou součást.

Ukončete všechny konfliktní procesy a pokuste se provést instalaci znovu.

DF027

Cannot copy file from <zdrojová_cesta> to <cílová_cesta>.

Došlo k chybě při kopírování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění. Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF027

Cannot copy file from <zdrojová_cesta> to
<cílová_cesta>.

Došlo k chybě při kopírování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF027

Cannot copy template database file from <zdroj> to <cíl>.

Instalační program nemohl nastavit parametr FILE_ATTRIBUTE_NORMAL na soubor v příslušném umístění.

Vyberte jiný instalační adresář.

DF027

Cannot copy third-party <hodnota> uninstall files.

Došlo k chybě při kopírování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF027

Failed to copy file '<zdroj>' to '<cíl>'.

Došlo k chybě při kopírování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Uvolněte místo na disku a pokuste se provést instalaci znovu.

DF027

Unable to copy file from <zdroj> to <cíl> <popis_chyby>.

Došlo k chybě při kopírování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz článek Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | Creative Cloud

DF027

Unable to preserve original alias file at <cesta>.

Došlo k chybě při kopírování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF027

Unable to preserve original file at <cesta>. <text_chyby>.

Došlo k chybě při kopírování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF027

Unable to restore alias file at <cesta> from backup at <cesta>.

Došlo k chybě při kopírování souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF028

Unable to retarget Mac alias at <cesta> referring to <cílová_cesta>.

Nelze změnit cíl aliasu pro Mac.

 

DF029

ARKServiceControl: Process <proces> may still be running; continuing anyway.

Nepodařilo se zastavit službu.

 

DF029

ARKServiceControl: StartService: Service not started/stopped <název_služby>.Current State: <stav> Exit Code: <kód> Service SpecificExit Code: <kód>.

Nepodařilo se zastavit službu.

 

DF029

ARKServiceControl: StopService failed to stop service <název_služby>. Error: <chyba>.

Nepodařilo se zastavit službu.

 

DF030

Unable to install service plist at <cesta>.

Nelze nainstalovat soubor PLIST služby.

 

DF031

Unable to read display attributes of <název_souboru>.

Nelze číst atributy zobrazení souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje.

Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, případně vyberte jiné umístění.

DF032

Unable to restore display attributes of <název_souboru> to <hodnota>04o with mask <hodnota>04o.

Nelze nastavit atributy zobrazení souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje.

 

DF033

Unable to get alias data for path <cesta>.

Nelze načíst data aliasu pro cestu ke svazku.

 

DF033

Unable to get alias data for volume path <cesta> for token <token>.

Nelze načíst data aliasu pro cestu ke svazku.

 

DF034

Failed to touch the file <název_souboru>.

Došlo k chybě příkazu Touch.

Pokuste se provést instalaci znovu.

DF034

SetFileTime failed with error:<chyba><text_chyby>.

Došlo k chybě příkazu Touch.

Pokuste se provést instalaci znovu.

DF035

CreateAlias:Icon file does not exist at <cesta> for icon <název_ikony> with target <název_souboru>.

Soubor ikony pro vytvoření zástupce neexistuje.

 

DF036

Destination path already exists at <cesta> for file <název_souboru>.

Soubor již existuje.

 

DF036

File already present at <cesta>.

Soubor již existuje.

 

DF037

Directory found in place of file '<cesta>'.

Nelze odstranit adresář.

Viz článek Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | Creative Cloud

DF037

Directory found in place of file.

Nelze odstranit adresář.

Viz článek Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | Creative Cloud

DF037

Unable to delete directory <cesta>. <popis_chyby>.

Nelze odstranit adresář.

Viz článek Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | Creative Cloud

DF037

Unable to delete directory <cesta>. Nelze odstranit adresář. Viz článek Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | Creative Cloud

DF038

e.what().

Příkaz brány firewall se nezdařil.

 

DF038

Unable to add firewall rule.

Příkaz brány firewall se nezdařil.

 

DF038

Unable to remove firewall rule.

Příkaz brány firewall se nezdařil.

 

DF039

Cannot set folder icon. <hodnota>.

Nelze nastavit ikonu složky.

 

DF040

Failed to <register/unregister> Font '<název_písma>'. Error: <chybová_zpráva>.

Došlo k chybě při registraci nebo zrušení registrace písma v systému.

 

DF041

Cannot set localize display name for <název_souboru> with module file <název_souboru> and resID:<ID_prostředku>. Error:0x<kód_chyby>x.

Nelze nastavit lokalizovaný zobrazovaný název souboru.

 

DF041

Unable to restore localize display name for <název_souboru>.

Nelze nastavit lokalizovaný zobrazovaný název souboru.

 

DF042

Unable to repair file <název_souboru>. It is either corrupt or has been deleted due to patching.

Soubor, u kterého má být použita oprava, nelze opravit. Je buď poškozený, nebo byl během opravy odstraněn.

 

DF043

Failed in 
GetNamedSecurityInfo.

Nepodařilo se získat oprávnění zabezpečení pro soubor nebo složku.

 

DF043

Failed to save ACL of file <název_souboru>.

Nepodařilo se získat oprávnění zabezpečení pro soubor nebo složku.

 

DF044

Failed in SetEntriesInAcl.

Nepodařilo se nastavit oprávnění zabezpečení pro soubor nebo složku.

Ověřte, že máte k umístění instalace úplný přístup a že jste přihlášeni jako správce.

DF044

Failed in 
SetNamedSecurityInfo.

Nepodařilo se nastavit oprávnění zabezpečení pro soubor nebo složku.

Ověřte, že máte k umístění instalace úplný přístup a že jste přihlášeni jako správce.

DF044

Failed to alloc or create SID.

Nepodařilo se nastavit oprávnění zabezpečení pro soubor nebo složku.

Ověřte, že máte k umístění instalace úplný přístup a že jste přihlášeni jako správce.

DF044

Failed to restore ACL of file <filename>.

Nepodařilo se nastavit oprávnění zabezpečení pro soubor nebo složku.

Ověřte, že máte k umístění instalace úplný přístup a že jste přihlášeni jako správce.

DF045

Unable to back up file <filename>. <popis_chyby>.

Při použití příkazu pro opravu nelze vytvořit zálohu souboru. Soubor pravděpodobně neexistuje.

 

DF046

Cannot <make/unmake> make System Folder for <název_složky> Error: <chyba>.

Složku nelze nastavit jako systémovou.

 

DF047

ARKServiceControl:: InstallService failed to set
description for service <název_služby>. Error: <chyba>.

Nelze nastavit popis služby.

 

DF047

ARKServiceControl::
ModifyService failed to set description for service <název_služby>. <hodnota>.

Nelze nastavit popis služby.

 

DF048

ARKServiceControl::
InstallService failed to install service <název_služby>. Error: <chyba>.

Došlo k chybě při instalaci služby.

 

DF049

ARKServiceControl::
UninstallService failed to remove service <název_služby>. Error: <chyba>.

Došlo k chybě při odebírání služby.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService failed for service <název_služby>. <hodnota>.

Došlo k chybě při změně služby.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService failed while saving previous service configuration.

Došlo k chybě při změně služby.

 

DF051

Unable to get service config data.

Nelze načíst konfigurační data služby.

 

DF051

Unable to get service handle for service name '<název_služby>'. Error: <chyba>.

Nelze načíst konfigurační data služby.

 

DF052

Unable to open file.

Nelze otevřít soubor. Soubor pravděpodobně neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Ověřte, zda soubor existuje, a pokuste se provést instalaci znovu.

DF053

Failed to <enable/disable> able Wow64FsReflection. <hodnota>.

Nepodařilo se povolit/zakázat přesměrování systému souborů (WOW64).

 

DF054

Unable to get version of file.

Nelze načíst verzi souboru. Soubor pravděpodobně neobsahuje informace o verzi.

 

DF054

Unable to read Adobe file version for file path '<cesta>'.

Nelze načíst verzi souboru. Soubor pravděpodobně neobsahuje informace o verzi.

 

DF055

Existing file has type <typ_souboru> when it should have <typ_souboru> at <cesta>.

Verze byla požadována u dvou různých souborů různých typů.

Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DF055

IAF:AFV_CompareFiles. Version comparison between '<filepath>' and '<filepath>' failed.

Verze byla požadována u dvou různých souborů různých typů.

Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DF055

Version was requested on two different files of different types.

Verze byla požadována u dvou různých souborů různých typů.

Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DF056

Blank path segment can only be present at the beginning. Check path <cesta>.

Cesta k souboru není platná. Prázdný segment cesty může být pouze na začátku.

 

DF057

Cannot set file attributes to normal for file <název_souboru>.

Nelze nastavit atributy souboru.

 

DF058

Unable to get service manager handle.

Nelze otevřít správce služby.

 

DF059

ARKServiceControl::
StartService failed to start service <název_služby>. Error: <chyba>.

Došlo k chybě při spuštění služby.

 

DF060

Unable to get volume name for path <cesta>.

Nelze získat název svazku pro cestu.

 

DF061

Redistributable path longer than MAX_PATH.

Cesta k souboru je delší než povolené maximum.

 

DF062

File is being used by another process.

Soubor je právě používán jiným procesem.

 

DF063

Unable to install service monitor.

Nelze nainstalovat nástroj pro sledování služby.

 

DF063

Unable to remove service monitor.

Nelze odebrat nástroj pro sledování služby.

 

DF063

Unable to launch service monitor.

Nelze spustit nástroj pro sledování služby.

 

DF064

Could not add ACL for service : <název_služby>.

Nepodařilo se provést příkaz ACL pro službu.

 

DF064

ServiceACL::DoPerform: Could not allocate SID. Error: <poslední_chyba_DF038>

Nepodařilo se provést příkaz ACL pro službu.

 

Chyby DS (Deployment Source) související se zdrojem nasazení

Kód chyby Chybová zpráva zaznamenaná v protokolu Příčina Řešení
DS001

Failed to mount the disk image at
<cesta_k_disku>. Please verify that the disk image is not corrupt.

Nepodařilo se připojit bitovou kopii disku. Instalační balíček je pravděpodobně poškozený.

Vložte disk znovu nebo jej připojte.

DS002

Asset is protected but no key supplied.

Prostředek je chráněn, ale nebyl zadán žádný klíč.

 

DS003

Cannot extract '<název_souboru_ZIP>'.
Error: <kód_chyby>.
Nepodařilo se extrahovat soubor ze souboru ZIP. Pravděpodobně je poškozen instalační balíček, nebo je plný disk. Viz článek Chyba: „ZÁVAŽNÁ CHYBA: Nelze vytvořit zdroje extrakce...“ | Protokol instalačního programu | CS5, CS5.5.

DS005

INSTALLDIR property is required.

Vlastnost INSTALLDIR nebyla nalezena. Tabulka podmínek není správná.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DS006

Invalid condition operators + condition strings.

Položky v tabulce podmínek nejsou platné.

 

DS006

Invalid entries in condition table.

Položky v tabulce podmínek nejsou platné.

 

DS006

Invalid logical condition operator + condition strings.

Položky v tabulce podmínek nejsou platné.

 

DS006

Supported condition operators
are: == !=.

Položky v tabulce podmínek nejsou platné.

 

DS006

Supported logical operators are:
&&.

Položky v tabulce podmínek nejsou platné.

 

DS007

TotalSize property not set in database.

Vlastnost INSTALLDIR nebyla nalezena.

 

DS008

ParentProductAdobe
Code property for payload <název_produktu.verze_produktu.kód> not found in database.

Vlastnost TotalSize nebyla nalezena.

 

DS009

"Cannot get full font name from font file + src“.

Chybné písmo

 

DS010

Invalid library file <název_souboru>. Cannot get GetCommandObject
API address for command <název_příkazu>.

Chybný modul

 

DS010

Self Register file '<název_souboru>' is not valid. <kód_chyby>.

Chybný modul

 

DS011

<název_produktu.verze_produktu.kód>: payload not found in the payloads folder: <cesta>.

Instalační médium není platné. Instalační balíček je pravděpodobně poškozený.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DS011

Invalid root path + root.

Instalační médium není platné. Instalační balíček je pravděpodobně poškozený.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DS011

No media information provided for removable source location.

Instalační médium není platné. Instalační balíček je pravděpodobně poškozený.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DS011

Payload path does not exist and no media record specified.

Instalační médium není platné. Instalační balíček je pravděpodobně poškozený.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DS011

Unable to find payload source.

Instalační médium není platné. Instalační balíček je pravděpodobně poškozený.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DS011

Apple package does not exist at: <path>.

Instalační médium není platné. Instalační balíček je pravděpodobně poškozený.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DS011

Failed to locate the application at <cesta>.

Instalační médium není platné. Instalační balíček je pravděpodobně poškozený.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DS011

Unable
to find MSI installer <cesta>.

Instalační médium není platné. Instalační balíček je pravděpodobně poškozený.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DS012

LocalizeFile: Localized string not found for locale '<národní_prostředí>' try fetching for en_US.

Nebyl nalezen lokalizovaný řetězec pro dané národní prostředí.

Vyberte jiný jazyk instalace.

DS012

LocalizeFile: Localized string not found for locale '<národní_prostředí>'.

Nebyl nalezen lokalizovaný řetězec pro dané národní prostředí.

Vyberte jiný jazyk instalace.

DS013

Checking payloads upgrade/conflict relationships : Failed with code <kód_chyby>.

Upgrade není kompatibilní s nainstalovaným produktem.

 

DS013

Payload <kód_datové_části> is already installed and the session payload <kód_datové_části> has no upgrade/conflict relationship with it.

Upgrade není kompatibilní s nainstalovaným produktem.

 

DS014

Empty file list for DefragFiles command.

Parametr není platný.

Spusťte instalační program znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DS014

Invalid action <akce> passed. Should be 0 or 1.

Parametr není platný.

Spusťte instalační program znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DS014

Invalid parameter values were provided.

Parametr není platný.

Spusťte instalační program znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DS014

ServiceInstall:Invalid number of arguments supplied.

Parametr není platný.

Spusťte instalační program znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DS014

Unknown SID : + mSID.

Parametr není platný.

Spusťte instalační program znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DS014

Unknown permission: + mPermission.

Parametr není platný.

Spusťte instalační program znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DS014

Unsupported payload type provided toInstallThirdParty Payload: <Type>.

Parametr není platný.

Spusťte instalační program znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DS014

Invalid action: <akce> for ARKServiceControl
Command.

Parametr není platný.

Spusťte instalační program znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DS015

Unable to read symlink target of source file <název_souboru>.

Symbolický odkaz je poškozený, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz článek Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | Creative Cloud

DS016

uninstall database does not support relocation.

Odinstalační databáze nepodporuje přemístění.

 

DS017

<hodnota> is corrupted. Sig file '<název_souboru>' is corrupted or not present.

Instalační médium není platné. Instalační balíček je pravděpodobně poškozený. Nepodařilo se ověřit soubor SIG.

 

DS017

<hodnota> is corrupted. File '<název_souboru>' is corrupted. OCEError: <error>.

Instalační médium není platné. Instalační balíček je pravděpodobně poškozený. Nepodařilo se ověřit soubor SIG.

 

DS017

<hodnota> is corrupted. File '<název_souboru>' is corrupted. Filename mismatch.

Instalační médium není platné. Instalační balíček je pravděpodobně poškozený. Nepodařilo se ověřit soubor SIG.

 

Chyby DR (Deployment Registry) související s registrem nasazení

Kód chyby Chybová zpráva zaznamenaná v protokolu Příčina Řešení
DR001

RegGetKeySecurity
Failed: <návratový_kód>\n

Nelze načíst popisovač zabezpečení pro klíč registru. Buď klíč registru neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

 

DR002

GetSecurityDescriptor
Dacl failed <kód_chyby>\n

V zadaném popisovači zabezpečení nelze najít volitelný seznam řízení přístupu (DACL). Buď správce nemá dostatečná oprávnění, nebo jsou oprávnění poškozená.

 

DR003

Failed to create SID.
Error <chyba>\n

Nepodařilo se vytvořit identifikátor SID.

 

DR004

SetEntriesInAcl failed <návratový_kód>\n

Do klíče registru nelze přidat nový seznam řízení přístupu (ACL). Buď správce nemá dostatečná oprávnění, nebo jsou oprávnění poškozená.

 

DR005

InitializeSecurity
Descriptor failed
<kód_chyby>\n

Došlo k chybě při inicializaci popisovače zabezpečení.

 

DR006

SetSecurityDescriptor
Dacl error! (rc<kód_chyby>lu)

Ve volitelném seznamu řízení přístupu (DACL) nelze nastavit informace. Buď správce nemá dostatečná oprávnění, nebo jsou oprávnění poškozená.

 

DR007

RegSetKeySecurity error! (rc=<kód_chyby>lu)

Nelze nastavit oprávnění zabezpečení ke klíči registru. Buď správce nemá dostatečná oprávnění, nebo jsou oprávnění poškozená.

 

DR008

Unknown SID : + mRole

Neznámá hodnota parametru identifikátoru SID v instalační databázi

 

DR009

Unknown permission: + mPerm

Neznámá hodnota parametru oprávnění v instalační databázi

 

DR010

Creating Registry Key Failed - Start 64-bit:<64bitová_verze> root:<kořenová_složka> role:<role> perm:<oprávnění> key:<klíč>. Error:<chyba>

Nelze změnit klíč registru. Správce pravděpodobně nemá dostatečná oprávnění.

Viz článek Chyba v protokolu instalace, chyba klíče registru | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DR011

Deleting Registry Key - failure. Error <chyba>

Nelze změnit klíč registru.Buď klíč registru neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz článek Chyba v protokolu instalace, chyba klíče registru | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DR012

Setting Registry Value Failed. <chyba>

Nelze nastavit hodnotu registru.

Viz článek Chyba v protokolu instalace, chyba klíče registru | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DR013

Deleting Registry Value - failure. Error: <chyba>

Nelze odstranit hodnotu registru.

Viz článek Chyba v protokolu instalace, chyba klíče registru | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DR014

Key opening - failure. Key: <klíč> Error: <chyba>

Došlo k chybě při otevírání klíče registru. Buď klíč registru neexistuje, nebo správce nemá dostatečná oprávnění.

Viz článek Chyba v protokolu instalace, chyba klíče registru | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

Chyby DW (Deployment Workflow) související s pracovním postupem nasazení

Kód chyby Chybová zpráva zaznamenaná v protokolu Příčina Řešení
DW001

Set payload canceled status.

Operace byla uživatelem zrušena.  

DW002

Unexpected user response received; canceling...

Operace byla uživatelem zrušena.

 

DW001

Unknown user response received; canceling...

Operace byla uživatelem zrušena.

 

DW001

User canceled the operation.

Operace byla uživatelem zrušena.

 

DW001

User response request not handled.

Operace byla uživatelem zrušena.

 

DW002

Unable to pop message from thread message queue.

Zprávu nelze vyjmout z fronty zpráv ve vláknu.

 

DW003

InstallPayload failed.

Instalace datové části se nezdařila.

 

DW004

RepairPayload failed.

Oprava datové části se nezdařila.

 

DW005

UninstallPayload failed.

Odinstalace datové části se nezdařila.

 

DW005

Uninstallation failed.

Odinstalace datové části se nezdařila.

 

DW006

Apple Package failed to install successfully.

Instalace balíčku společnosti Apple neproběhla úspěšně.

 

DW007

Failed to get target volume. Unable to proceed with the Apple Package Installation.

Nepodařilo se dostat k cílovému svazku. V instalaci balíčku společnosti Apple nelze pokračovat.

 

DW008

Failed to get installation directory from the Property map. Unable to proceed with the Apple Package Installation.

V tabulce vlastností nebyla nalezena hodnota vlastnosti.

 

DW008

Unable to read install properties for repair operation.

V tabulce vlastností nebyla nalezena hodnota vlastnosti.

 

DW008

Unable to read payload path for repair operation.

V tabulce vlastností nebyla nalezena hodnota vlastnosti.

 

DW008

adobeCode is not defined

V tabulce vlastností nebyla nalezena hodnota vlastnosti.

 

DW008

adobeCode property is empty

V tabulce vlastností nebyla nalezena hodnota vlastnosti.

 

DW009

Unsupported payload type provided to InstallThirdPartyPayload: <type>

Byl zadán typ datové části, který není pro datové části jiných výrobců podporován.

 

DW010

Attempt made to repair third-party payload type that doesn't support repair.

Byl proveden pokus o opravu datové části jiného výrobce takového typu, u kterého není oprava podporována.

 

DW010

Physically repairing payloads installed with Setup versions 0.0.75.0 and earlier is not supported on Mac - non-fatal error

Byl proveden pokus o opravu datové části jiného výrobce takového typu, u kterého není oprava podporována.

 

DW010

Physically repairing payloads installed with Setup versions 0.0.75.0 and earlier is not supported on Mac.

Byl proveden pokus o opravu datové části jiného výrobce takového typu, u kterého není oprava podporována.

 

DW010

RepairThirdPartyPayload is not supported

Byl proveden pokus o opravu datové části jiného výrobce takového typu, u kterého není oprava podporována.

 

DW011

<název produktu.verze produktu.kód> : Uninstallation of third-party payload is not supported; failing...

Odinstalace datové části jiného výrobce není podporována.

 

DW011

Please uninstall <název_produktu> separately. Uninstallation of <název_produktu> Apple Package (pkg) is not supported at the moment.

Odinstalace datové části jiného výrobce není podporována.

 

DW011

UninstallThirdParty
Payload is not
supported

Odinstalace datové části jiného výrobce není podporována.

 

DW011

Could not locate uninstall application <cesta_odinstalace>. Assuming already uninstalled.

Odinstalace datové části jiného výrobce není podporována.

 

DW011

Payload type doesn't support uninstallation: .append(inType)

Odinstalace datové části jiného výrobce není podporována.

 

DW012

Cannot load library '<cesta_k_souboru>' - File not found.

Nelze načíst instalační soubor knihovny. Chybí jeden nebo více souborů knihoven, nebo může být poškozen instalační balíček.

 

DW012

Invalid library file <cesta_k_souboru>. Cannot get <API name> API.

Nelze načíst instalační soubor knihovny. Chybí jeden nebo více souborů knihoven, nebo může být poškozen instalační balíček.

 

DW013

Failed to set dependent operation failure.
Inserting automatically created failure result.

Během instalace došlo k neznámé výjimce.

Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DW013

Payload operation failed because of <chyba>.

Během instalace došlo k neznámé výjimce.

Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DW013

Payload operation failed because of an unknown exception.

Během instalace došlo k neznámé výjimce.

Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DW013

error creating
instructions:

Během instalace došlo k neznámé výjimce.

Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DW013

exceptionString

Během instalace došlo k neznámé výjimce.

Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DW013

re.what()

Během instalace došlo k neznámé výjimce.

Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DW014

PDB data already initialized for payload +
mAdobeCode.

Data souboru PDB/relace byla pro datovou část již inicializována.

 

DW014

PDB data being set for payload has wrong AdobeCode.

Data souboru PDB/relace byla pro datovou část již inicializována.

 

DW014

Session data already initialized for payload + mAdobeCode.

Data souboru PDB/relace byla pro datovou část již inicializována.

 

DW014

Session data being set for payload has wrong AdobeCode.

Data souboru PDB/relace byla pro datovou část již inicializována.

 

DW015

Attempt to set dependent operation result for payload that does not require it.

Parametr není platný.

Příčiny:

 • Byl zjištěn neznámý typ závislosti mezi datovými částmi.
 • Soubor nasazení není platný.
Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DW015

InstallOperationsQueue:
Installing and removing payloads in the same run is not supported.

Parametr není platný.

Příčiny:

 • Byl zjištěn neznámý typ závislosti mezi datovými částmi.
 • Soubor nasazení není platný.
Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DW015

Invalid installer action <install/uninstall> for <název_produktu.verze_produktu.kód>.

Parametr není platný.

Příčiny:

 • Byl zjištěn neznámý typ závislosti mezi datovými částmi.
 • Soubor nasazení není platný.
Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DW015

Unknown dependency
type.

Parametr není platný.

Příčiny:

 • Byl zjištěn neznámý typ závislosti mezi datovými částmi.
 • Soubor nasazení není platný.
Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DW015

Bad install state <int> for <název produktu.verze produktu.kód>

Parametr není platný.

Příčiny:

 • Byl zjištěn neznámý typ závislosti mezi datovými částmi.
 • Soubor nasazení není platný.
Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DW016

NOTE: Cannot set action
to the payload <název_produktu.verze_produktu.kód>
as it is already upgraded
by the payload <název_produktu.verze_produktu.kód>

Je již nainstalována novější verze datové části, takže její starší verzi nelze nainstalovat.

 

DW017

PayloadPolicyNode.
SetAction: <code> payload
<název produktu.verze produktu.kód> is required by
<název produktu.verze produktu.kód> but isn't free. Reason: <řetězec>

Akci datové části nelze kvůli určitým omezením nastavit.

 

DW018

An older version of productName is already installed

Již je nainstalována starší verze produktu.

Odinstalujte starší verzi a potom se pokuste provést instalaci znovu.

DW019

Please serialize the product and then run this installer.

V režimu zkušební verze nelze nainstalovat chráněný obsah.

Proveďte serializaci produktu a potom spusťte tento instalační programu znovu.

DW020

NOTE: Cannot set action to the payload <název_produktu.verze_produktu.kód> as conflicting payload is installed.

Datovou část nelze nainstalovat, protože je v počítači již nainstalována jiná datová část, která je s ní v konfliktu.

Odinstalujte tyto produktu, restartujte počítač a potom spusťte tento instalační program znovu.

DW021

"Payload <název produktu.verze produktu.kód> of version: <version> is not supported by this version: <version> of RIBS.

Datovou část nelze pomocí aktuálního instalačního programu nainstalovat.

 

DW021

Unsupported payload versions included.

Datovou část nelze pomocí aktuálního instalačního programu nainstalovat.

 

DW022

"AdobeCode + logID +
with version
(+ payload >buildInfoInstallerProp
Created + already
installed with incompatible version
( + existingPayload->mIdentifier + "

Již jsou nainstalovány nekompatibilní datové části.

 

DW022

Incompatible payloads already installed.

Již jsou nainstalovány nekompatibilní datové části.

 

DW023

errMsg

Instalační médium neobsahuje nadřazenou datovou část pro datovou část rozšíření (jazykovou sadu/opravu).

 

DW024

errMsg

Instalační médium neobsahuje nadřazenou datovou část uživatelského rozhraní pro datovou část, která ji potřebuje.

 

DW025

Some of the critical dependencies are
<hodnota> payloads

Instalační médium neobsahuje závislou datovou část (nepostradatelnou/požadovanou/
doporučenou) pro určitou datovou část.

 

DW026

"Unable to find a payload that satisfies <název produktu.verze produktu.kód> dependency on: Family: <název_řady> ProductName: <název_produktu> MinVersion: <version>.

Instalační médium neobsahuje závislou datovou část (požadovanou) pro určitou datovou část.

 

DW027

Session has dependencies that cannot be satisfied

Instalační médium neobsahuje závislou datovou část (nepostradatelnou) pro určitou datovou část.

 

DW028

InstallOperationsQueue: Instruction set is empty

Na médiu není ani jedna datová část, kterou by bylo možné nainstalovat.

Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny aplikace. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DW028

Unable to open operation queue Na médiu není ani jedna datová část, kterou by bylo možné nainstalovat. Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny aplikace. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DW029

Custom Action for payload + payload->LogID() + wants to skip this payload. Skipping this payload.

Vlastní akce pro datovou část (nebo některou z jejích závislých datových částí) chce tuto datovou část vynechat.

 

DW029

Payload + retValue->LogID()
+ cannot be installed due
to dependent operation skipped
as requested by custom action

Vlastní akce pro datovou část (nebo některou z jejích závislých datových částí) chce tuto datovou část vynechat.

 

DW030

Custom Action for
payload +
payload->LogID() + returned error.
Failing this payload.

Vlastní akce pro datovou část vrátila chybu.

 

DW031

"Payload: +
parentPayload->
LogID() + has been
updated and has been selected for repair.
The patch + payload->LogID() + will be uninstalled now."

Oprava datové části bude odinstalována, protože se daná datová část opravuje.

 

DW035

Patcher: + retValue->LogID() + has already been applied. Patchers cannot be repaired/reinstalled

Oprava již byla použita.

 

DW037

Setup is already running.

Již je spuštěna jiná instance instalačního programu společnosti Adobe.

Ukončete všechny instalace a pokuste se provést instalaci znovu.

DW038

The current user doesn't have sufficient security
credentials to
install this software.

Aktuální uživatel nemá k instalaci tohoto softwaru dostatečná oprávnění zabezpečení.

Přihlaste se pomocí účtu správce a pokuste se provést instalaci znovu.

DW039

"Selection of payload +
payload->LogID() +
is not allowed.
It is non-selectable and
should be removed from deployment.xml file "

Soubor nasazení není platný.

 

DW039

"The specified payloads in
deployment file are already uninstalled. Please specify any other relevant payload actions besides the driver."

Soubor nasazení není platný.

 

DW039

An invalid AdobeCode was specified in the deployment file: + logID

Soubor nasazení není platný.

 

DW039

Cannot mix donotinstall action with remove actions in a deployment file.

Soubor nasazení není platný.

 

DW039

Cannot mix install/repair actions with remove actions in a deployment file.

Soubor nasazení není platný.

 

DW039

Cannot repair payloads in install mode.

Soubor nasazení není platný.

 

DW039

Could not set the installer payload choices from the silent deployment file

Soubor nasazení není platný.

 

DW039

EDTWorkflow: Cannot set action '<install/uninstall>' action for payload <název_produktu.verze_produktu.kód> as it is not third-party payload.

Soubor nasazení není platný.

 

DW039

Failed to load deployment File

Soubor nasazení není platný.

 

DW039

Payload + payload->
LogID() + is not installed
so should not be there in the deployment file

Soubor nasazení není platný.

 

DW039

RIBSConstants::
kPropDriver
Payload Code + property not specified in deployment file for uninstall mode

Soubor nasazení není platný.

 

DW039

configdbonly action is
supported only for EDT workflows

Soubor nasazení není platný.

 

DW039

Failed to read payload options from deployment file: <path>

Soubor nasazení není platný.

 

DW039

Unable to load
deployment file: <path>

Soubor nasazení není platný.

 

DW040

Product is no longer installed

Produkt není nainstalován. V odinstalaci nelze pokračovat.

 

DW040

The product <kód> is
not installed. Cannot proceed with the uninstall

Produkt není nainstalován. V odinstalaci nelze pokračovat.

 

DW041

INSTALLDIR Volume <název_svazku> doesn't exist.

Instalační adresář není platný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

INSTALLDIR cannot be
the root path.

Instalační adresář není platný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

INSTALLDIR contains
invalid characters.

Instalační adresář není platný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

INSTALLDIR does not describe a full path.

Instalační adresář není platný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

INSTALLDIR is not on a
local volume.

Instalační adresář není platný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

INSTALLDIR is on a case-sensitive volume.

Instalační adresář není platný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

INSTALLDIR path exceeds the maximum allowable length.

Instalační adresář není platný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

INSTALLDIR path is not on a writable volume.

Instalační adresář není platný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

Invalid INSTALLDIR + myInstallDir

Instalační adresář není platný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

Invalid INSTALLDIR - <cesta_instalace>

Instalační adresář není platný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

One or more
reinstallation paths
is to a volume that is no longer mounted: '<cesta_ke_svazku>'

Instalační adresář není platný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW041

Path '<cesta_instalace>' exceeds
the max limit.

Instalační adresář není platný.

Vyberte jiný instalační adresář.

DW042

ARP Entry couldn't be created for language : <kód_jazyka>

Produkt nepodporuje zvolený jazyk instalace.

 

DW042

Language + cit->
second +
is not in the list of supported
languages

Produkt nepodporuje zvolený jazyk instalace.

 

DW042

The Driver payload <název_produktu.verze_produktu.kód>does not support the chosen install language : <kód_jazyka>

Produkt nepodporuje zvolený jazyk instalace.

 

DW043

Could not get the list of supported languages

Nebylo možné načíst seznam podporovaných jazyků.

 

DW044

Error setting action for + payload->LogID() + :

Akce datové části nebylo možné kvůli určitým omezením nastavit.

 

DW046

Following Conflicting processes
were running - <seznam_konfliktních_procesů>

Jsou spuštěny konfliktní procesy. Ukončete konfliktní procesy a pokračujte.

 

DW047

System Requirements Check
has Failed

Kontrola systémových požadavků neproběhla úspěšně.

 

DW048

Disk space Requirements Check has Failed

Na disku není dostatek místa.

Uvolněte místo na jednotce instalace i systémové jednotce a pokuste se provést instalaci znovu.

DW048

Payload : <kód> disk space <hodnota> required on '<cesta_instalace>' is greater than free space <value>

Na disku není dostatek místa.

Uvolněte místo na jednotce instalace i systémové jednotce a pokuste se provést instalaci znovu.

DW049

Payload + p->LogID()
+ has an action + GetStrFromPayload
Action (actionState) +
\ but no resultState

Instalace datové části byla přeskočena z důvodu chyby nebo proto, že ji zrušil uživatel.

 

DW050

Payload adobe code + payload
name | + *msg

Datovou část se nepodařilo nainstalovat/odinstalovat.

 

DW050

The following payload errors were found during install: <hodnota>

Datovou část se nepodařilo nainstalovat/odinstalovat.  

DW051

Dependency of session payload <hodnota> <hodnota> <hodnota> <hodnota> has changed.

Závislost datových částí na médiu je odlišná od již nainstalované datové části.

 

DW052

The base product is not installed.

V operaci opravy nelze pokračovat. Tuto opravu lze spustit pouze v případě, že je v počítači nainstalován základní produkt.

Nainstalujte základní produkt a potom nainstalujte opravu.

DW054

A PatchFile command will break the keying.

Oprava se snaží aktualizovat v počítači uživatele soubor s klíčem Sassafras.

Instaluje se vlastní oprava. Požádejte o pomoc svého správce systému.

DW054

An InstallFile command will break the keying.

Oprava se snaží aktualizovat v počítači uživatele soubor s klíčem Sassafras.

Instaluje se vlastní oprava. Požádejte o pomoc svého správce systému.

DW054

Cannot apply a non-customized patch to a
keyed application.

U aplikace s klíčem nelze použít nepřizpůsobenou opravu.

Požádejte správce systému o přizpůsobenou opravu.

DW055

Cannot launch process '<příkaz>'. <chyba>

Nelze spustit proces.

 

DW055

Failed to launch redistributable.

Nelze spustit proces.

 

DW056

Empty parameter passed to RunApplication.

Byl předán prázdný parametr pro spuštění procesu.

 

DW057

Unable to get current process token - <kód chyby>\n

Nelze načíst token aktuálního procesu.

 

DW058

Unable to look up privilege value SE_DEBUG_NAME

Nelze vyhledat hodnotu oprávnění.

 

DW059

Unable to adjust token privileges for current process - \n

Nelze upravit oprávnění tokenu pro aktuální proces.

 

DW060

Cannot terminate Process '<název_procesu>' <chyba>

Proces nelze ukončit.

 

DW061

Could not get process handle for Process(<ID_procesu>) '<cesta_k_aplikaci>' <chyba>.

Došlo k chybě při otevírání procesu.

 

DW062

Unable to locate folder for token <token>.

Token adresáře není platný.

Ukončete všechny konfliktní procesy a pokuste se provést instalaci znovu.

DW062

Unable to locate folder for token + inToken

Token adresáře není platný.

Ukončete všechny konfliktní procesy a pokuste se provést instalaci znovu.

DW064

Memory requirements not met for <název_produktu.verze_produktu.kód>

Nejsou splněny požadavky na paměť.

 

DW065

Display requirements not met for <název_produktu.verze_produktu.kód>

Nejsou splněny požadavky na zobrazovací zařízení.

 

DW066

OS requirements not met for <název_produktu.verze_produktu.kód>

Nejsou splněny požadavky na operační systém.

 

DW067

CPU requirements not met for <název_produktu.verze_produktu.kód>

Nejsou splněny požadavky na procesor.

 

DW068

Unable to get current MSI version

Nelze získat aktuální verzi balíčku MSI.

 

DW069

Another MSI installation is already in progress. Please complete that installation before running this one.

Již probíhá jiná instalace balíčku MSI.

 

DW070

Your system may be running low on memory. Please close all applications, restart the system, and then try again.

Nedostatek paměti

Ukončete všechny aplikace, restartujte počítač a potom se pokuste provést instalaci znovu.

DW071

Failed to interpret third-party payload exit code.

Chyba související s ukončovacím kódem

 

DW071

Failure exit code returned.

Chyba související s ukončovacím kódem

 

DW071

Failed to get exit code for third-party application.

Chyba související s ukončovacím kódem

 

DW072

Failed to cache third-party payload at: <cesta_k_datové_části>.

Datovou část se nepodařilo uložit do mezipaměti.

 

DW073

Install MSI payload failed with error: <návratová_hodnota> -
Failed to install MSI.<návratová_hodnota_text_chyby>\nMSI Error message: <chybová_zpráva_MSI>.

Instalace balíčku MSI se nezdařila.

 

Chyby DB (Deployment Database) související s databází nasazení

Kód chyby Chybová zpráva zaznamenaná v protokolu Příčina Řešení
DB001

Cannot open SLCache session. Error: <chyba>.

Došlo k chybě při otevírání databáze. Databázový soubor nebo instalační balíček jsou pravděpodobně poškozené. Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB001

Cannot open database file '<název_souboru>' to read property <název_vlastnosti>.

Došlo k chybě při otevírání databáze. Databázový soubor nebo instalační balíček jsou pravděpodobně poškozené.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB001

Database file '<název_souboru>' does not exist.

Došlo k chybě při otevírání databáze. Databázový soubor nebo instalační balíček jsou pravděpodobně poškozené.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB001

Cannot open database file <název_souboru>.

Došlo k chybě při otevírání databáze. Databázový soubor nebo instalační balíček jsou pravděpodobně poškozené.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB001

Unable to access install properties for repair operation.

Došlo k chybě při otevírání databáze. Databázový soubor nebo instalační balíček jsou pravděpodobně poškozené.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB001

Unable to access properties for uninstall operation.

Došlo k chybě při otevírání databáze. Databázový soubor nebo instalační balíček jsou pravděpodobně poškozené.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB001

Unable to open uninstall database for storage key <klíč>.

Došlo k chybě při otevírání databáze. Databázový soubor nebo instalační balíček jsou pravděpodobně poškozené.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB001

logStr.

Došlo k chybě při otevírání databáze. Databázový soubor nebo instalační balíček jsou pravděpodobně poškozené.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB002

Error setting busy timeout: (<kód_chyby>) <chybová_zpráva>.

Došlo k chybě s časovým limitem databáze.

Ukončete všechny instalace a pokuste se provést instalaci znovu.

DB003

sqlite step: (<kód_chyby>) <chybová_zpráva>.

Při provádění kroku databáze došlo k chybě, protože dotaz není platný.

Ukončete všechny instalace a pokuste se provést instalaci znovu.

DB004

sqlite finalize: (<kód_chyby>) <chybová_zpráva>. Při finalizaci knihovny Sqlite databáze došlo k chybě. Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

DB005

sqlite prepare: '<řetězec_dotazu>' (<kód_chyby>) <chybová_zpráva>.

Proces přípravy databáze se nezdařil, protože řetězec dotazu není platný.

Ukončete všechny instalace a pokuste se provést instalaci znovu.

DB006

Failed to add collection <ID_kolekce>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze CAPS. Databáze CAPS je pravděpodobně poškozená.

 

DB006

Failed to add payload <kód_datové_části> to collection <ID_kolekce>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze CAPS. Databáze CAPS je pravděpodobně poškozená.

 

DB006

Failed to remove the AdobeCode <kódový_název>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze CAPS. Databáze CAPS je pravděpodobně poškozená.

 

DB006

Failed to set payload installState for payload <kód_datové_části>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze CAPS. Databáze CAPS je pravděpodobně poškozená.

 

DB006

Failed to set the installed state of the AdobeCode <kódový_název>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze CAPS. Databáze CAPS je pravděpodobně poškozená.

 

DB006

SLCache remove operation failed. Error: <kód_chyby>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze CAPS. Databáze CAPS je pravděpodobně poškozená.

 

DB007

Failed to add payload <kód_datové_části> to collection <ID_kolekce>.

Došlo k chybě při otevírání databáze CAPS. Databáze CAPS je pravděpodobně poškozená.

 

DB008

Cannot fetch entries from Assets table.

Došlo k chybě při zadávání databázového dotazu. Položka v tabulce pravděpodobně neexistuje.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB008

Unable to get alias data for path <cesta>.

Došlo k chybě při zadávání databázového dotazu. Položka v tabulce pravděpodobně neexistuje.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB008

Unable to get alias data for volume path <cesta> for token <token>.

Došlo k chybě při zadávání databázového dotazu. Položka v tabulce pravděpodobně neexistuje.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB008

Unable to get alias data from uninstall db for storage key <klíč>.

Došlo k chybě při zadávání databázového dotazu. Položka v tabulce pravděpodobně neexistuje.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB008

Unable to get token volume data from uninstall db for storage key <klíč>.

Došlo k chybě při zadávání databázového dotazu. Položka v tabulce pravděpodobně neexistuje.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB008

Unable to read install properties for repair operation.

Došlo k chybě při zadávání databázového dotazu. Položka v tabulce pravděpodobně neexistuje.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB008

Unable to read properties for uninstall operation.

Došlo k chybě při zadávání databázového dotazu. Položka v tabulce pravděpodobně neexistuje.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB008

Unable to use property 'UninstallSeq' for determining uninstall sequence. Trying basic uninstall ...

Došlo k chybě při zadávání databázového dotazu. Položka v tabulce pravděpodobně neexistuje.

Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního balíčku.

DB009

CreateUninstallDataBase failed on command + curCommand->GetName().

Došlo k chybě při vytváření databáze. Databáze pravděpodobně neexistuje.

Uvolněte místo na disku a pokuste se provést instalaci znovu.

DB010

CreateUninstallDataBase: Cannot insert into Property <hodnota>=<hodnota>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze.

 

DB010

Unable to store alias data for path at <cesta> due to error <chyba>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze.

 

DB010

Unable to store alias data for path at <cesta>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze.

 

DB010

Unable to store token volume alias data for token <token> with volume path at <cesta> due to error <chyba>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze.

 

DB010

Unable to store token volume alias data for token <architektura_počítače> with volume path at <cesta>.

Došlo k chybě při aktualizaci databáze.

 

DB011

ostr.str().

Došlo k chybě při otevírání instalačního balíčku MSI. Instalační balíček je pravděpodobně poškozený.

 

Chyby DM (Deployment Machine) související s počítačem nasazení

Kód chyby

Chybová zpráva zaznamenaná v protokolu

Příčina

DM001

Unable to locate md5 Utility at <cesta>.

V umístění /sbin/md5 nelze najít nástroj md5.

DM002

Unable to locate patch Utility at <cesta>.

V umístění /usr/bin.bspatch nelze najít nástroj pro opravu.

DM003

<kód_datové_části> payload specified in deployment. Currently running on <machine architecture> machine. Skipping this payload. AdobeCode: + i->adobeCode + Product Name: + logID + Deployment action was: <install/uninstall>.

Tento produkt není v cílovém počítači podporován. Produkt je určen pro 64bitový počítač a cílový počítač je 32bitový.

DM003

Machine is <architektura_počítače> and <zadaná_architektura_počítače> payload AdobeCode was specified in the deployment file: <název_poduktu.verze_produktu.kód>.

Tento produkt není v cílovém počítači podporován. Produkt je určen pro 64bitový počítač a cílový počítač je 32bitový.

DM003

Cannot install <architektura_počítače> payloads on a <architektura_počítače> machine.

Tento produkt není v cílovém počítači podporován. Produkt je určen pro 64bitový počítač a cílový počítač je 32bitový.

DM004

Unable to locate touch Utility at <cesta>.

V umístění /usr/bin/touch nelze najít nástroj Touch.

Chyby DM (Deployment SLCache) související se složkou SLCache nasazení

Kód chyby

Chybová zpráva zaznamenaná v protokolu

Příčina

Řešení

DC001

Cannot open SLCache session. Error: <chyba>.

Nelze otevřít relaci SLCache.

Obnovte oprávnění ke složce Adobe PCD. Viz část Řešení 2: Obnovte oprávnění k licenčním složkám v článku Chyba konfigurace | Creative Cloud.

DC002

SLCache add operation failed. Error: <chyba>

Nelze aktualizovat data ve složce SLCache.

Obnovte oprávnění ke složce Adobe PCD. Viz část Řešení 2: Obnovte oprávnění k licenčním složkám v článku Chyba konfigurace | Creative Cloud .

Chybové zprávy bez kódů chyb

Typ chyby

Chybová zpráva zaznamenaná v protokolu

ERROREX

AMT Operation failed with status code <kód> for file <název_souboru>.

ERROREX

AdobeSelfHealing SHRepair failed with error code <chyba>.

ERROREX

AdobeSelfHealing SHSerializeAndRepair failed with error code <chyba>.

ERROREX

Alert: <hodnota>n<hodnota>.

ERROREX

Commit of relocation data changes returned error <chyba>.

ERROREX

Failed to launch executable: <hodnota>n<hodnota>.

ERROREX

Folder <název_složky> contains invalid resource files.

ERROREX

MSI Out of disk space: <hodnota>.

ERROREX

Payload <kód_datové_části>: Cannot locate resource folder.

ERROREX

Rollback of relocation data changes returned error <chyba>.

ERROREX

Unable to access uninstall database for storage key <klíč> due to error <chyba>.

ERROREX

Unable to create string for install mode <hodnota>.

ERROREX

Unable to delete relocation data for all paths due to error <chyba>.

ERROREX

Unable to delete token volume relocation data for all tokens due to error <chyba>.

ERROREX

Unable to load SHRepair from framework with executable at <cesta>.

ERROREX

Unable to load SHSerializeAndRepair from framework with executable at <cesta>.

ERROREX

Unable to locate enclosing application bundle for path <cesta>.

ERROREX

Unable to locate enclosing application bundle information for path <cesta>.

ERROREX

Unable to locate enclosing framework bundle for path <cesta>.

ERROREX

Unable to open uninstall database for storage key <klíč> due to error <chyba>.

ERROR

AdobeSelfHealing SHPersonalizeAndRepair failed with error code <chyba>% err).

ERROR

Non-standard exit for spawned process <hodnota> with error <chyba>% executablePath% waitResult).

ERROR

Unable to add collection with ID <ID_kódu> and driver code <kód_ovladače> to CAPS due to error <chyba>% mCollectionID % mDriverAdobeCode % capsResult).

ERROR

Unable to add payload with ID <ID_kódu> to CAPS due to error <chyba>% mAdobeCode % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Unable to commit AMT configuration data. Error: <chyba>.% amtConfigResult).

ERROR

Unable to exec <hodnota> from forked process% executablePath).

ERROR

Unable to mark new payload with ID <ID_kódu> as installed to CAPS due to error <hodnota>% mAdobeCode % capsResult).

ERROR

Unable to mark payload with code <code> from collection with ID <ID_kódu> as uninstalled in CAPS due to error <chyba>% mAdobeCode % mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Unable to open CAPS session due to error <chyba>% capsResult).

ERROR

Unable to remove collection with ID <ID_kódu> from CAPS due to error <chyba>% mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Unable to remove payload with code <kód_datové_části> from collection with ID <ID_kódu> from CAPS due to error <chyba>% mAdobeCode % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Unable to roll back partial CAPS transaction due to error <chyba>% capsResult).

ERROR

Unable to spawn process <název_procesu>% executablePath).

ERROR

Unable to store alias path of <hodnota> for collection with ID <ID_kódu> to CAPS due to error <chyba>% mAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Unable to store original install path of <hodnota> for collection with ID <ID_kódu> to CAPS due to error <chyba>% mOriginalInstallerPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Unable to store updated uninstaller alias path of <hodnota> for collection with ID <ID_kódu> to CAPS due to error <chyba>% mUpdatedCollectionAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Unable to scan double from %@.

ERROR

ARKSELECTOR_FILENAME not found at + arkSelectorPath.Parent().

ERROR

ASU has quit unexpectedly.

ERROR

AhmbedDataAccess::GetEULASForAdobeCode - Decode of EULA failed.

ERROR

Cannot open mediadb.

ERROR

Deployment file does not exist: + iterArgs->second.

ERROR

Failed to read payload options from deployment file: + iterArgs->second.

ERROR

INSTALLDIR property not provided in deploymentFile.

ERROR

Invalid file ARKSELECTOR_FILENAME.

ERROR

Invalid file SETUP_FILENAME.

ERROR

Media type not currently supported.

ERROR

ParentProductAdobeCode property not found in database.

ERROR

Path validity check failed.

ERROR

SETUP_FILENAME not found at + outSetupLibraryPath.Parent().

ERROR

This software has been updated since it was originally installed. To remove this software, you must first run its update installer and remove the update.

ERROR

Unable to allocate self-healing arguments.

ERROR

Unable to initialize session. Ensure all dependent payloads marked for proper action.

ERROR

Unable to load deployment file: + iterArgs->second.

ERROR

Upgrade code is same as payload code.

ERROR

adobeCode property not found in database.

ERROR

kErrorMessage.

ERROR

mediaSignature not found.

ERROR

resource folder not found at + outResourcePath.

FATALEX

Payload '<kód_datové_části>' information not found in Media_db.

WARNEX

Cannot delete local media db. <hodnota>.

WARNEX

Failed to update the csu inventory for <hodnota> return values <hlavní_kód_chyby>:<vedlejší_kód_chyby>.

WARNEX

No RemoverTool was found in the uninstaller at <cesta> for the self-healing library at <cesta>.

WARN

Spawned process <proces> exited with status <stav>% executablePath% WEXITSTATUS(waitStatus)).

WARN

Unable to access both workspace and volume path for volume <název_svazku>.% friendlyName).

WARN

Unable to access scaled image data for volume <název_svazku>.% friendlyName).

WARN

Unable to access volume image for volume <název_svazku>.% friendlyName).

WARN

Unable to create temporary volume image for volume <název_svazku>.% friendlyName).

WARN

Unable to write volume image for volume <název_svazku> at path <cesta>.% friendlyName % tempFile).

WARN

An exception prevented loading and overriding the application icon.

WARN

Disable Wow64FsReflection already called.

WARN

Disable Wow64FsReflection not called and got Enable Wow64FsReflection command.

WARN

Found running application.

WARN

User opted to Cancel the install.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.