Řešení chyb při instalaci a spuštění | CS6, CS5.5, CS5

Používáte službu Creative Cloud?

Identifikace chyb a hledání řešení

Poznámka:

Pokud dojde k chybě, vyhledejte v tomto dokumentu (pomocí klávesové zkratky CMD + F nebo Ctrl + F v prohlížeči) příslušné pokyny k řešení potíží.

Chyby protokolu při hlavní instalaci

Řetězec protokolu Popis chyby Možné řešení
Ukončovací kód: 11 – Je spuštěna jiná instance, v danou chvíli může být spuštěna jen jedna instance Již je spuštěna jiná instance instalačního programu. Ukončete druhou instanci instalačního programu a opakujte akci, nebo počkejte, než bude druhá instance instalačního programu dokončena, a poté opakujte akci.
Ukončovací kód: 14 – Instalace se nezdařila kvůli nedostatečným oprávněním Při zahájení instalace nebyla k dispozici oprávnění správce. Viz Chyba v protokolu instalace: „Instalace se nezdařila kvůli nedostatečným oprávněním“ | Creative Suite 5, CS5.5.
Ukončovací kód: 15 – Synchronizace databáze médií se nezdařila Synchronizace databáze médií se nezdařila. Znovu spusťte instalaci. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Informace naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
Ukončovací kód: 16 – Nepodařilo se načíst soubor nasazení Dočasný soubor implementace nelze načíst. Znovu spusťte instalaci.
Ukončovací kód: 19 – Datovou část nelze nainstalovat, protože se vyskytla chyba v dílčí operaci. Ukončení konfliktních procesů Viz Chyba „Ukončovací kód: 19“ v protokolu instalace | Creative Suite 5, CS5.5.
Ukončovací kód: 20 – Cesta ke zdroji instalace neexistuje Chybí zdrojové soubory instalace. Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního programu.
Ukončovací kód: 21 – Nainstalovaná verze RIBS nepodporuje verzi Komponenta instalačního programu obsahuje novější číslo verze, než očekává instalační modul. Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního programu.
Ukončovací kód: 22 – Kontrola INSTALLDIR se nezdařila Nelze přistupovat k umístění instalace. Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, nebo zvolte jiné umístění.
Ukončovací kód: 25 – Instalační program překročil limit MAX_PATH Cesta instalace překročila omezení systému souborů. Přesuňte instalační program do jiné cesty instalace, která bude obsahovat méně znaků, nebo vyberte kratší umístění.
Ukončovací kód: 26 – Chcete-li pokračovat v instalaci, je nutné vyměnit média. Nelze pokračovat. V instalaci lze pokračovat až po vložení dalšího disku. Viz Chyba „Ukončovací kód: 26 – Chcete-li pokračovat v instalaci, je nutné vyměnit média. Nelze pokračovat“.
Ukončovací kód: 27 – V cíli byly nalezeny klíčované soubory Na systém se aplikuje nepřizpůsobená oprava, která je spuštěna v prostředí s klíčováním Sassafras. Obraťte se na svého místního správce systému se žádostí o přizpůsobenou opravu.
Ukončovací kód: 28 – Základní produkt není nainstalován Opravu lze na počítači použít až po nainstalování produktu. Viz Chyba „Základní produkt není nainstalován“ | Instalace aktualizace | CS5.
Ukončovací kód: 29 – Základní produkt byl přesunut Základní produkt byl přesunut. Spusťte produkt a poté zkuste aplikaci opravy opakovat.

Ukončovací kód: 30 – Instalace byla dokončena s chybami kvůli nedostatku místa na disku

Ukončovací kód: 31 – Instalace se nezdařila kvůli nedostatku místa na disku

Pro dokončení instalace není dost místa na disku. Viz Chyby „Ukončovací kódy 30 a 31 – Nedostatek místa na disku“.
Ukončovací kód: 32 – Oprava je již použita Oprava je již nainstalována. Viz dokument Chyba The base product not installed | Instalace aktualizace | CS5.

DR010 Vytváření klíče registru se nezdařilo – Spustit 64bitové:<is64Bit> root:<root> role:<role> oprávnění:<permissions> klíč:<key>. Chyba:<error>

DR011 Odstraňování klíče registru – chyba. Chyba <error>

DR012 Došlo k chybě: <error code>

DR013 Odstraňování hodnoty registru – chyba. Chyba: <error>

DF001 Nelze získat oprávnění pro „<filepath>“

Odstraňování hodnoty registru – chyba. Chyba: <error>

DF002 Nelze nastavit oprávnění pro „<filepath>“

DF002 Nelze obnovit <uid> vlastníka a <gid> skupiny pro <filepath>

DR014 Otevírání klíče – chyba. Klíč: <key> Chyba: <error code>

Nelze upravit klíč registru.

Viz Chyba v protokolu instalace, chyba klíče registru | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DF001 Nelze zachovat vlastníka a skupinu pro <filepath>

DF004 Nelze nastavit vlastníka a skupinu pro <filepath> na <uid> a <gid>

 

DF001 Nelze získat oprávnění pro <path>

DF003 Nelze zachovat vlastníka a skupinu pro <path>

DF037 Nelze odstranit adresář <path>

DF002 Nelze nastavit oprávnění pro „<filepath>“ na <mode>

DF002 Nelze obnovit oprávnění pro „<filepath>“ na <mode>

DF027 Nelze zkopírovat soubor z „<source>“ do „<destination>“

Nelze upravit soubor nebo složku. Viz dokument Chyby instalace s ukončovacím kódem 6 a 7 | CS.

DF016 Nelze znovu vytvořit adresář v cestě <path> s režimem <mode> 

Instalační program sady Creative Suite nemůže znovu vytvořit adresář. Ověřte, že máte pro dané umístění dostatečná oprávnění a že na disku zbývá dostatek volného místa.
DF019 Nelze najít soubor k použití opravy. Znovu nainstalujte produkt a poté znovu použijte opravu. Soubor, na který chcete použít opravu, neexistuje. Tento problém může vyřešit opětovná instalace produktu.  
Potřeba vyměnit disk, výzva uživateli k výměně disku <volume name> <volume path> Byl připojen disk se stejným názvem, ale chybí požadované instalační soubory. Vyjměte DMG a znovu připojte instalační program.
DF027 Nelze zkopírovat soubor z <source> do <destination> Operace kopírování souboru se nezdařila. Ověřte, zda zdrojový soubor existuje. Ověřte, že máte pro dané umístění dostatečná oprávnění a že na disku zbývá dostatek volného místa.
DS001 Nepodařilo se připojit bitovou kopii disku v <path to disc>. Ověřte, zda není bitová kopie disku poškozena. Instalační program sady Creative Suite na disku nemůže najít software. Znovu disk vložte nebo připojte.
DF027 Ukládání datové části do mezipaměti – chyba Instalační program sady Creative Suite nemůže uložit komponentu do mezipaměti. Zavřete všechny procesy s konflikty a zkuste instalaci opakovat.
Potřeba vyměnit disk, výzva uživateli k výměně disku <volume name> <volume path> Některé soubory jsou uloženy ve sdíleném úložišti SMB. Přesuňte soubory do sdíleného úložiště AFP nebo umístěte DMG do sdíleného úložiště SMB.
Chyba při nastavování časového limitu zaneprázdnění Nelze otevřít relaci databáze. Zavřete všechny stávající instalace a zkuste instalaci opakovat.
Neznámý typ závislosti. Neznámý typ závislosti. Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Informace naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
Pokus o nastavení závislého výsledku operace pro datovou část, která jej nevyžaduje Nastavení výsledku operace datové části na základě závislostí se nezdařilo. Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Informace naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
DW028 Nelze otevřít frontu operací Frontu operací datové části nelze úspěšně inicializovat. Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Informace naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
DW041 INSTALLDIR obsahuje neplatné znaky Instalační adresář obsahuje nepoužitelné znaky. Vyberte jiný instalační adresář.
DW041 INSTALLDIR nepopisuje celou cestu Cesta instalace není úplná. Vyberte jiný instalační adresář.
DW062 Nelze najít složku pro token <token> Nelze vyřešit token adresáře do skutečné cesty. Zavřete všechny procesy s konflikty a zkuste instalaci opakovat.
DS005 Neplatné INSTALLDIR <installdir> Instalační program má problémy se získáním informací o cestě instalace. Vyberte jiný instalační adresář.
DF016 Nelze vytvořit adresář v cestě <path> pro extrakci zdrojů. Chyba: <error> Nelze vytvořit adresář. Ověřte, že máte pro dané umístění dostatečná oprávnění a že na disku zbývá dostatek volného místa. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako správce.
DW020 Ve vybraných datových částech byly nalezeny konflikty. Zastavování instalace. Mezi komponentami instalace existují konflikty. Odinstalujte sestavení předprodejní verze a opakujte instalaci. V případě chyby spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Informace naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
DS003 Nelze vytvořit zdroje extrakce v cestě <path> ze souboru ZIP <zip file name> Operace rozbalení se nezdařila. Mohly by být problémy s oprávněním adresáře nebo s prostorem na disku. Viz Chyba: „ZÁVAŽNÁ CHYBA: Nelze vytvořit zdroje extrakce...“ | Protokol instalačního programu | CS5, CS5.5.
DF012 Cesta ke zdroji instalace neexistuje: <path> Instalační soubory jsou poškozeny. Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního programu.
DF027 Nelze zkopírovat soubor z <source> do <destination> Operace kopírování souboru se nezdařila. Ověřte, zda zdrojový soubor existuje.  Ověřte, že máte pro dané umístění dostatečná oprávnění a že na disku zbývá dostatek volného místa.
DF012 Odinstalovaná cesta nenalezena Instalační soubory jsou poškozeny. Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního programu.
DF027 Nelze kopírovat soubor databáze šablony z <path> do <path> Instalační program nemohl nastavit parametr FILE_ATTRIBUTE_NORMAL na soubor v cestě k souboru. Vyberte jiný instalační adresář.
DF055 Verze byla požadována u dvou různých souborů různých typů Instalační program má nesprávné parametry. Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Informace naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
DS014 Byly zadány neplatné hodnoty parametrů Instalačnímu programu byly předány neplatné parametry. Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Informace naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
DB001 Nelze otevřít soubor databáze: <file path> Nelze otevřít soubor databáze instalace. Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního programu.
DB001 Soubor databáze <file> neexistuje. Soubor databáze instalace chybí. Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního programu.
DW013 Operace datové části se nezdařila kvůli výjimce <exception> Výjimka způsobila selhání operace instalace. Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Informace naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
DW013 Operace datové části se nezdařila, protože došlo k neznámé výjimce. Během operace datové části došlo k výjimce. Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Informace naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
DW041 Cesta <path> překračuje maximální limit Cesta v parametru INSTALLDIR překročila hodnotu MAX_PATH v systému Windows a hodnotu PATH_MAX v systému OSX. Znovu spusťte instalaci. Vyberte jiné umístění instalace s kratší cestou.
DF008 Nelze přečíst cíl symbolického propojení zdrojového souboru <filepath> Instalace datové části se nezdařila. Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Pokyny naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
DB001 Nelze otevřít soubor databáze: <filename> Soubor databáze nelze otevřít. Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního programu.
DF008 Nelze přečíst cíl symbolického propojení zdrojového souboru <filepath> Nelze extrahovat informace o cíli ze souboru symbolického propojení. Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního programu.
DF014 Nelze vytvořit symbolické propojení v cestě <destinationpath> Vytvoření symbolického propojení v cílové cestě se nezdařilo. Znovu spusťte instalaci. Vyberte jiné umístění instalace.
DW036 Datovou část <AdobeCode> nelze nainstalovat, protože se vyskytla chyba v dílčí operaci. Byl spuštěn proces bránící instalaci komponenty. Viz Chyba „Ukončovací kód: 19“ v protokolu instalace | Creative Suite 5, CS5.5.
DF015 Nelze odstranit vytvořený symbolické propojení v <path> Odstranění symbolického propojení v cestě se nezdařilo. Znovu spusťte instalaci. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte produkty. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
DF052 Nelze otevřít soubor Nelze načíst platný popisovač pro požadovaný soubor. Ověřte, zda soubor existuje, a zkuste instalaci znovu.
DF034 Operace SetFileTime selhala s chybou:<error> Popisovač souboru byl úspěšně otevřen, ale rozhraní API operace SetFileTime selhalo. Zkuste opakovat instalaci.
Nelze odstranit kopii souboru v cestě „<filepath>“ Operace odstranění souboru se nezdařila při vracení příkazu kopírování souboru. Spusťte instalaci znovu. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Informace naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
Cílová cesta existuje v cestě <path> pro soubor <file> Cílová cesta existuje Odstraňte soubor zadaný v chybě a znovu zkuste instalaci.
DF012 Soubor nelze najít Instalační program nemůže najít soubor Zkuste opakovat instalaci.
Byly zadány neplatné hodnoty parametrů Byly zadány neplatné hodnoty parametrů Zkuste opakovat instalaci.
Verze byla požadována u dvou různých souborů různých typů Neočekávané ve verzi GM produktu. Znovu spusťte instalaci. Pokud k chybě dojde znovu, spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Informace naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
DW048 Datová část: <payload code> diskový prostor <space> požadovaný na jednotce <drive> je větší než volný prostor <space> Málo místa na disku pro instalaci. Uvolněte místo na jednotce instalace i systémové jednotce a opakujte instalaci.
DW041 Jednotka INSTALLDIR <volume> neexistuje. Neplatný instalační adresář Vyberte jiné umístění instalace a opakujte instalaci.
DW054 Příkaz InstallFile narušuje klíčování Oprava se snaží aktualizovat soubor s klíčováním Sassafras na počítači uživatele. Instaluje se vlastní oprava. Požádejte o pomoc svého správce systému.
DW054 Příkaz PatchFile narušuje klíčování Oprava se snaží aktualizovat soubor s klíčováním Sassafras na počítači uživatele. Instaluje se vlastní oprava. Požádejte o pomoc svého správce systému.
DF016 Nelze vytvořit adresář @ <path> Instalační program nemůže vytvořit ADRESÁŘ Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, nebo zvolte jiné umístění.
DF014 Nelze vytvořit symbolické propojení v cestě <path> Instalační program nemůže vytvořit symbolické propojení Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, nebo zvolte jiné umístění.
DW028 Neznámý typ závislosti Instalační program sady Creative Suite nemůže rozpoznat typ závislosti. Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Pokyny naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
DF008 Nelze přečíst cíl symbolického propojení zdrojového souboru <path> Instalační program nemůže přečíst symbolické propojení Zkuste opakovat instalaci.
DF027 Nelze zkopírovat soubor z <srcpath> do <dstpa> Operace kopírování souboru se nezdařila. Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, nebo zvolte jiné umístění.
DS011 Cesta k datové části neexistuje a není zadán žádný mediální záznam. Instalační program nemůže na médiu najít cestu k datové části. Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního programu.
DS011 Neučeny žádné informace o médiích pro vyjímatelné umístění zdroje Neurčeny žádné informace o médiích pro vyjímatelné umístění zdroje Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního programu.
DW037 Instalace je již spuštěna. Je spuštěna jiná instance instalace. Zavřete všechny instalace a zkuste instalaci opakovat.
DB003 Krok sqlite Nelze pokračovat frontou SQLite. Zavřete všechny instalace a zkuste instalaci opakovat.
DB004 Dokončení sqlite Rozhraní API SQL selhalo.   Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Pokyny naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
DB005 Příprava sqlite Příkaz SQLite nelze připravit. Zavřete všechny instalace a zkuste instalaci opakovat.
DW038 Aktuální uživatel nemá dostatečná bezpečnostní oprávnění k instalaci tohoto softwaru. Aktuální uživatel nemá dostatečná bezpečnostní oprávnění k instalaci tohoto softwaru. Přihlaste se jako uživatel s oprávněními správce a zkuste opakovat instalaci.
DW041 Neplatný parametr INSTALLDIR – <exception> Vybraný instalační ADRESÁŘ je neplatný Vyberte jiný instalační adresář.
DF003 Nelze zachovat vlastníka a skupinu pro <filepath> Správce nemá oprávnění k aktualizaci vlastníka/skupiny určeného souboru. Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, nebo zvolte jiné umístění.
DF004 Nelze nastavit vlastníka a skupinu pro <filepath> na <uid> a <gid> Správce nemá oprávnění k aktualizaci vlastníka/skupiny určeného souboru. Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, nebo zvolte jiné umístění.
DF005 Nelze obnovit <uid> vlastníka a <gid> skupiny pro <filepath> Správce nemá oprávnění k aktualizaci vlastníka/skupiny určeného souboru. Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, nebo zvolte jiné umístění.
DB002 Chyba při nastavování časového limitu zaneprázdnění Nelze otevřít relaci souboru databáze. Zavřete všechny ostatní instance instalací a opakujte akci.
DF006 Cesta k symbolickému propojení existuje v <path> Instalační program zjistil, že cesta k symbolickému propojení existuje Odstraňte symbolické propojení v uvedené cestě a opakujte instalaci.
DF017  Nelze vytvořit alias pro Mac v cestě <path> odkazující na <target> Instalační program nemůže vytvořit alias pro Mac Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, nebo zvolte jiné umístění.
DF016 Nelze znovu vytvořit adresář v cestě <path> s režimem <mode>  Instalační program nemůže znovu vytvořit adresář. Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, nebo zvolte jiné umístění.
Nepodařilo se připojit bitovou kopii disku v <path to the DMG>. Ověřte, zda není bitová kopie disku poškozena. Instalační program nemůže najít disk/médium. Znovu připojte DMG. Pokud dojde k chybě, znovu stáhněte DMG.
Nelze zkopírovat soubor z <source> do <destination> Operace kopírování souboru se nezdařila. Ověřte, zda zdrojový soubor existuje. Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, nebo zvolte jiné umístění.
Ukládání datové části do mezipaměti – chyba Ukládání datové části do mezipaměti se nezdařilo. Zavřete všechny aplikace a zkuste instalaci opakovat.
Nelze najít složku pro token <token> Nelze vyřešit token adresáře do příslušné skutečné cesty. Vyžádejte si maloobchodní software. Byla dodána beta verze softwaru.
Nelze vytvořit adresář v cestě <path> pro extrakci zdrojů. Chyba: <error> Vytváření adresáře v zadané cestě se nezdařilo. Zdroje nelze extrahovat. „chyba“ je kód chyby, který vrací GetLastError() Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, nebo zvolte jiné umístění.
Příkaz <command> se nezdařil. Zadaný příkaz se nezdařil. Restartujte počítač a opakujte akci.
DB009 CreateUninstallDataBase: Nelze vložit do Vlastnosti <name>=<value> Příkaz Vložit se na databázi instalace nezdařil. Uvolněte místo na disku a opakujte instalaci.
DW063 Chyba při provádění příkazu <command> Příkaz nelze provést. Ověřte, že máte úplný přístup k umístění instalace, nebo zvolte jiné umístění.
DB001 Nelze otevřít soubor databáze <databasefilename> pro čtení vlastnosti <propertyname> Databáze instalačního programu je poškozena. Odinstalujte všechny produkty a opakujte instalaci.
DS005 Je požadována vlastnost INSTALLDIR Tabulka podmínek není správná. Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního programu.
DB008 Nelze načíst záznamy z tabulky zdrojů Tabulka zdrojů není ve správném stavu. Znovu extrahujte nebo zkopírujte obsah instalačního programu.
DW015 Pokus o nastavení závislého výsledku operace pro datovou část, která jej nevyžaduje Instalační program sady Creative Suite se pokusil provést neplatnou akci. Spusťte nástroj Creative Cloud Cleaner a odeberte všechny produkty. Pokyny naleznete v části Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.
DF027 Chyba při kopírování souborů z <source> do <destination> Operace kopírování souboru ze zdroje do cíle se nezdařila. Uvolněte místo na disku a opakujte instalaci.

Chyby amt3.log

Řetězec protokolu Popis chyby Možné řešení
AMT: CHYBA: Produktu chybí SIF a není pasivně aktivováno Chybí Application.sif. Nainstalujte produkt znovu.
AMT: CHYBA: ALM se nezdařilo inicializovat a přečíst důvěryhodné úložiště, proto chybí licence SLConfig.xml chybí / je poškozený. Nainstalujte produkt znovu.
AMT: CHYBA: soubor konfigurace Soubor application.xml pro produkt chybí. Nebo něco ze složky chybí v umístění, kde je nainstalován produkt: složka AMT Legal. Nainstalujte produkt znovu.
PCDService: Hlavní PCD neexistuje. Hlavní soubor pcd.database nelze najít. Nainstalujte produkt znovu.
AMT: CHYBA: Aplikace není nainstalována, ale vyžaduje instalaci Aplikace nebyla nainstalována (nebo byla instalace neúspěšná). Přesouvání aplikací většinou vyžaduje instalaci. Nainstalujte produkt znovu.
AMT: CHYBA: PCD mezipaměti není zapisovatelné, proto se operace ukončí.

Instalační program nemohl přečíst PCD mezipaměti (cache.database), pravděpodobně proto, že mu zabránil soubor zaznamenávání deníku SQLLite. Tato chyba by mohla být způsobena chybějícím adobe_caps.dll/framework v umístění, kde je produkt nainstalován. Tato chyba někdy také znamená, že PCD mezipaměti nemá oprávnění k zápisu. V takovém případě se produkt nepustí.

1. Ověřte oprávnění do sdílené složky Adobe.

  • Windows (32bitová verze): \Program Files\Common Files\Adobe
  • Windows (64bitová verze): \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Odstraňte všechny soubory JOURNAL umístěné ve složce Adobe PCD.

CHYBA: PCD mezipaměti se selhalo; ukončování!

Instalační program nemohl přečíst PCD mezipaměti (cache.database), pravděpodobně proto, že mu zabránil soubor zaznamenávání deníku SQLLite. Tato chyba by mohla být způsobena chybějícím adobe_caps.dll/framework v umístění, kde je produkt nainstalován.

Tato chyba někdy také může znamenat, že PCD mezipaměti nemá oprávnění k zápisu. V takovém případě se produkt nepustí.

1. Ověřte oprávnění do sdílené složky Adobe.

  • Windows (32bitová verze): \Program Files\Common Files\Adobe
  • Windows (64bitová verze): \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Odstraňte všechny soubory JOURNAL umístěné ve složce Adobe PCD.

Chyba přístupu k úložišti licencí: Úložiště licencí neumožňuje zápis (213:11) Licenční soubory mají nesprávná oprávnění. Viz Chyba „Úložiště licencí neumožňuje zápis“ | Protokol instalace | CS5, CS5.5.

 

Nepodařilo se otevřít hlavní PCD.

AMT: Chyba: PCD mezipaměti není zapisovatelné, proto se operace ukončí. (Chyba = 16)

Hlavní databáze je nepřístupná. Viz Chyba protokolu instalace „Nepodařilo se otevřít hlavní PCD„ nebo „PCD mezipaměti není zapisovatelné“ | Creative Suite 5, CS5.5.
nelze najít AMTErrnoServiceALMErrno Chyba: Systém načítání služeb nemůže načíst funkci: Tato chyba znamená, že se systém načítání služeb pokusil načíst funkci z .dll/framework a neuspěl. Tuto chybu může způsobit chybějící či poškozený soubor amtservices.dll/framework. Nainstalujte produkt znovu.
nelze najít AMTErrnoServiceErrno Chyba: Systém načítání služeb nemůže načíst funkci: Tato chyba znamená, že se systém načítání služeb pokusil načíst funkci z .dll/framework a neuspěl. Tuto chybu může způsobit chybějící či poškozený soubor amtservices.dll/framework. Nainstalujte produkt znovu.
Ověření licence v době před prohlížečem Chrome Nelze přistoupit k informacím o uživateli. Další informace naleznete v Adobe Centru nápovědy.
nelze najít C_AMTConfigurationServiceCreate Chyba: Systém načítání služeb nemůže načíst funkci: Tato chyba znamená, že se systém načítání služeb pokusil načíst funkci z .dll/framework a neuspěl. Tuto chybu může způsobit chybějící či poškozený soubor amtservices.dll/framework. Nainstalujte produkt znovu.

oobelib.log

Řetězec protokolu Popis chyby Možné řešení
FlexiSrz: Ověření sériového čísla se nezdařilo (příznak = 0x00) Zadané sériové číslo se neověřuje Viz Chyba „Uvedené sériové číslo není pro tento produkt platné.“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Ověření sériového čísla se nezdařilo (příznak = 0x01) Zadané sériové číslo se neověřuje Viz Chyba „Uvedené sériové číslo není pro tento produkt platné.“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Ověření sériového čísla se nezdařilo (příznak = 0x02) Zadané sériové číslo se neověřuje Viz Chyba „Uvedené sériové číslo není pro tento produkt platné.“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Ověření sériového čísla se nezdařilo (příznak = 0x04) Zadané sériové číslo se neověřuje Viz Chyba „Uvedené sériové číslo není pro tento produkt platné.“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Ověření sériového čísla se nezdařilo (příznak = 0x08) Zadané sériové číslo se neověřuje Viz Chyba „Uvedené sériové číslo není pro tento produkt platné.“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Ověření sériového čísla se nezdařilo (příznak = 0x10) Zadané sériové číslo se neověřuje Viz Chyba „Uvedené sériové číslo není pro tento produkt platné.“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Ověření sériového čísla se nezdařilo (příznak = 0x20) Zadané sériové číslo se neověřuje Spusťte aplikaci, a pokud je to možné, změňte výběr jazyka, nebo aplikaci nainstalujte znovu pomocí sériového čísla.
FlexiSrz: Ověření sériového čísla se nezdařilo (příznak = 0x40) Zadané sériové číslo se neověřuje Viz Chyba „Uvedené sériové číslo není pro tento produkt platné.“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Ověření sériového čísla se nezdařilo (příznak = 0x80) Zadané sériové číslo se neověřuje Viz Chyba „Uvedené sériové číslo není pro tento produkt platné.“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Ověřené sériového čísla se nezdařilo (příznak = 0x100) Zadané sériové číslo se neověřuje Viz Chyba „Uvedené sériové číslo není pro tento produkt platné.“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Ověření sériového čísla se nezdařilo (příznak = 0x200) Zadané sériové číslo se neověřuje Viz Chyba „Uvedené sériové číslo není pro tento produkt platné.“ | Creative Suite.
Soubor OOBELib SIF neexistuje soubor application.sif nenalezen Znovu nainstalujte produkt CS5.
Uživatel zadal stejné sériové číslo v příliš mnoha pracovních postupech Pokud uživatel zadává stejné sériové číslo na obrazovce odmítnutí, číslo se nepřijme. Viz Chyba „Uvedené sériové číslo není pro tento produkt platné.“ | Creative Suite.

Chyby aul.log

Řetězec protokolu

Popis chyby

Možné řešení

AUL: Zjištěno syntakticky správné sériové číslo pro produkt

Platná sériová čísla opravňující k upgradu neexistují na počítači uživatele.

nezobrazuje se v záznamu konfiguračního souboru aul.xml pro id

Platná sériová čísla opravňující k upgradu neexistují na počítači uživatele.

Chyby PDApp.log

Řetězec protokolu Popis chyby Možné řešení
[CHYBA] Chyba příkazu DownloadUpdates UWA.HostMessageHandler. Instalační program se již používá... Jiná instance aktualizačního programu je již spuštěna. Opakujte akci. Zavřete všechny instance aktualizace a opakujte akci.
[CHYBA] UWANative – Instalace aktualizací vrátila kód statusCode:44, errorCode:14 Pokračujte provedením autorizace pomocí přihlašovacích údajů správce. Přihlaste se jako uživatel s oprávněními správce.
[CHYBA] UWANative – Došlo k chybě při inicializaci aktualizace. Kód chyby: 23 Aktualizace jsou zakázány. Aktualizace byly v době instalace zakázány. Kontaktování správce systému s žádostí o pomoc.
[CHYBA] Chyba příkazu DownloadUpdates UWA.HostMessageHandler. Instalační program se již používá. Aplikace Adobe Application Manager je již spuštěna. Chcete-li pokračovat s touto aplikací, zavřete všechny instance aplikace Adobe Application Manager. Zavřete všechny instance aktualizace a opakujte akci.
[CHYBA] UWANative – Stahování aktualizací vrátilo kód statusCode:43, errorCode:201 Došlo k chybě při stahování této aktualizace. Přidělte oprávnění k zápisu a opakujte akci. Ověřte, zda máte kompletní kontrolu nad dočasnou složkou.
[CHYBA] UWANative – Stahování aktualizací vrátilo kód statusCode:43, errorCode:202 Došlo k problému se stahováním aktualizací do umístění určeného v předvolbách. Změňte cestu a pokračujte. Stáhněte aktualizaci z webu Adobe.com/cz a nainstalujte ji.
[CHYBA] UWANative – Stahování aktualizací vrátilo kód statusCode:43, errorCode:203 Velikost vybraných aktualizací převyšuje místo dostupné na pevném disku. Uvolněte dostatek místa a klikněte na tlačítko Pokračovat. K instalaci je třeba další prostor na pevném disku.
[CHYBA] UWANative – Stahování aktualizací vrátilo kód statusCode:43, errorCode:204 Při stahování aktualizace se vyskytla chyba. Instalaci ukončete a po chvíli akci opakujte. Zkuste stahování později nebo aktualizaci stáhněte z webu Adobe.com/cz.
[CHYBA] UWANative – Stahování aktualizací vrátilo kód statusCode:43, errorCode:205 Při stahování aktualizace se vyskytla chyba. Instalaci ukončete a po chvíli akci opakujte. Obraťte se na podporu společnosti Adobe s žádostí o pomoc.
[CHYBA] UWANative – Stahování aktualizací vrátilo kód statusCode:43, errorCode:206 Během stahování došlo k chybě. Zkuste to znovu později. Zkuste stahování později nebo aktualizaci stáhněte z webu Adobe.com/cz.
[CHYBA] UWANative – Stahování aktualizací vrátilo kód statusCode:43, errorCode:207 Při stahování aktualizace se vyskytla chyba. Instalaci ukončete a po chvíli akci opakujte. Zkontrolujte, zda brána firewall upravuje stažený obsah. Případně můžete přejít na web Adobe.com/cz a stáhnout a nainstalovat aktualizaci ručně.
[CHYBA] UWANative – Instalace aktualizací vrátila kód statusCode:44, errorCode:210 Při instalaci aktualizace se vyskytla chyba. Instalaci ukončete a po chvíli akci opakujte. Stáhněte aktualizaci z webu Adobe.com/cz a nainstalujte ji.
[CHYBA] UWANative – Kontrola aktualizací vrátila kód statusCode:41, errorCode:212 Aktualizační server nereaguje. Server je dočasně offline nebo máte nesprávné nastavení internetu či brány firewall. Zkuste to znovu později. Brána firewall nebo server proxy možná brání přístupu k aktualizacím. Dokud se problém nevyřeší, stahujte aktualizace z webu Adobe.com/cz.
[CHYBA] UWANative – Kontrola aktualizací vrátila kód statusCode:41, errorCode:213 Aktualizační server nereaguje. Server je dočasně offline nebo máte nesprávné nastavení internetu či brány firewall. Zkuste to znovu později. Odstraňte dočasné soubory.
Nelze načíst knihovnu UWANative UWANative chybí nebo je poškozena Nainstalujte produkt znovu.
Nelze spustit applet UWANative Jádro aktualizace chybí nebo je poškozeno nebo došlo k vnitřní chybě. Nainstalujte produkt znovu.
Nelze načíst soubor ZString pro jakékoli národní prostředí Instalace je poškozena. Aktualizace se nespouští Nainstalujte produkt znovu.
Chyba v pdatabaseOpenSessionNoCreate V uživatelském rozhraní aktualizace nejsou zobrazeny všechny ikony produktů a instalace se někdy také nezdaří. K této chybě dojde, když pdatabase chybí nebo je poškozena Nainstalujte produkt znovu.
Chyba v pdatabaseGetPayloads. Chyba při získávání seznamu datových částí V uživatelském rozhraní aktualizace nejsou zobrazeny všechny ikony produktů a instalace se někdy také nezdaří. K této chybě dojde, když pdatabase chybí nebo je poškozena Nainstalujte produkt znovu.
Chyba v mdatabaseOpenSessionNoCreate V uživatelském rozhraní aktualizace nejsou zobrazeny všechny ikony produktů. K této chybě dojde, když databáze médií chybí nebo je poškozena Nainstalujte produkt znovu.
Došlo k chybě při generování XML aktualizace V hlavním uživatelském rozhraní se zobrazí „Chyba při načítání pracovního postupu aktualizace“. Oprava je poškozena Stáhněte aktualizaci z webu Adobe.com/cz a nainstalujte ji.
Režim PostSelfUpdate: Načítání stavu uloženého xml se nezdařilo. Ukončování. Aktualizace se nespouští v režimu po automatické aktualizaci. Stáhněte aktualizaci z webu Adobe.com/cz a nainstalujte ji.
OpenUpdater: Vytváření procesu se nezdařilo Aktualizace se nespouští z nástroje AAM Updates Notifier Nainstalujte produkt znovu.
Nepodařilo se uvolnit semaforový zámek Instalace / automatická aktualizace se nezdařila. Restartujte počítač.
[CHYBA] Chyba příkazu InstallUpdates UWA.HostMessageHandler. Instalace automatické aktualizace se nezdařila... Automatická aktualizace se nezdaří, pokud je spuštěn soubor Logtransport2.exe Restartujte počítač.
[CHYBA] UWA.HostMessageHandler setProxyInfo nevrátil řetězec úspěchu. Vrátil: <error>Došlo k chybě v jádru aktualizace</error> [Ověřování serveru proxy]Aktualizace se nemohla připojit, pokud uživatelské jméno a heslo obsahuje multibajtové znaky. Uživatelské jméno nebo heslo využívá multibajtové znaky. Ověřovací dialog nemá přístup k multibajtovým znakům, jako je například Kanji.
Neextrahovány žádné datové části nejvyšší úrovně Na obrazovce možností instalace se nezobrazují žádné produkty, protože hlavní produkt se nenainstaloval. Pokračujte v instalaci.
Nevrácena žádná hodnota DWA.ProductOptionsMediator Dočasný adresář byl v průběhu instalace prázdný. Zkuste opakovat instalaci.
Na médiu se neobjevuje žádný manifest instalace Během instalace se zobrazuje „Inicializace instalačního programu se nezdařila“, protože je instalační program poškozený. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
DWA.FetchMediaInformationCommand Nelze načíst knihovnu DWANative Zobrazuje se „Inicializace instalačního programu se nezdařila“, protože je instalační program poškozený. Chybí DWA Native. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Nelze načíst soubor ZString pro jakékoli národní prostředí Instalační program se nezobrazí. Instalační program je poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Mapování datové části není úspěšné Během instalace se zobrazuje „Inicializace instalačního programu se nezdařila“, protože je instalační program poškozený. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
CheckForUpgrade sériové číslo vrátilo prázdné upgradeXML Seznam opravňujících produktů na obrazovce upgradu je prázdný, protože informace o upgradu chybí. Používáte sériové číslo upgradu, ale váš instalační program upgrade nepodporuje. Použijte jiný instalační program / sériové číslo.
PWA nelze načíst. Funkce zřizování nebude dostupná Sériové číslo se neověřuje. Neprovede se žádná funkce zřizování. PWANative je poškozeno Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Nativní strana nevrátila žádné datové části Během instalace se zobrazuje „Inicializace instalačního programu se nezdařila“, protože je instalační program poškozený. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Ovladač není povolen, proto je tlačítko instalace zakázáno Tlačítko instalace je zakázáno. Ovladač nelze do počítače nainstalovat. Zkontrolujte systémové požadavky pro produkt.
GetChallengeString nevrátilo tag výsledku Řetězec výzvy není zobrazen na vstupní obrazovce zadních vrátek upgradu Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Chyba při zapisování informací o značce do souboru U produktu je zobrazena výchozí ikona (-) Je zobrazena nesprávná ikona. Pokračujte v instalaci.
Chyba při načítání mdatabaseGetBrandingData U produktu je zobrazena výchozí ikona (-) Pouze problém s uživatelským rozhraním, místo ikony produktu se zobrazuje výchozí ikona, jinak to nemá žádný vliv na funkčnost.
Nepodařilo se spustit proces DE Systém nasazení je poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Zápis XML nasazení do souboru se nezdařil Po kliknutí na tlačítko instalace se nic nestane. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Nepodařilo se naslouchat paketům IPC. Po kliknutí na tlačítko instalace se nic nestane. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Seznam datových částí nemá žádný výsledný tag nejvyšší úrovně: Návratová hodnota je Během instalace se zobrazuje „Inicializace instalačního programu se nezdařila“, protože je instalační program poškozený. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Chyba při získávání volného místa na disku Je hlášeno volné místo na disku ve výši 0 kB s výstražným (!) symbolem. Na instalační jednotce nebo na systémové jednotce je potřeba další volné místo, aby bylo možné dokončit instalaci.
Nepodařilo se spustit proces Ikona produktu na konci instalace nespustí produkt. Opusťte instalaci a spusťte produkt normálním způsobem.
Nelze extrahovat responseCode z xml odpovědi. „Nyní nelze produkt zaregistrovat. Zkuste to znovu později.“ nebo „Nelze zahájit předplatné služby Adobe CS Live. Zkuste to znovu později.“ se zobrazí, protože server Adobe poskytl špatnou odpověď. Zkuste dokončení procesu Adobe ID později.
Nepodařilo se vytvořit místní kopii souboru podpisu Soubory Install.sig nebo update.sig chybí. Instalační program je poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Načtení souboru podpisu selhalo Soubory Install.sig nebo update.sig chybí. Instalační program je poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Došlo k chybě při extrahování zdrojů. Pima (soubor zdroje) chybí. Instalační program je poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Soubor appletu nebyl v počítači nalezen – Instalace AAM je v počítači poškozena. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Nelze kopírovat PDAppFlex.swf o úroveň výše Během instalace se zobrazuje chyba „Inicializace instalačního programu se nezdařila“. Instalační program nebo příkaz „ditto“ jsou možná poškozeny. Nainstalujte produkt znovu.
Nelze spustit PDApp. Chyba při provádění další kopie PDAppFlex Během instalace se zobrazuje chyba „Inicializace instalačního programu se nezdařila“. Instalační program je možná poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Chyba při analyzování argumentů příkazového řádku v – Použity chybně strukturované argumenty příkazového řádku. Pokračujte v instalaci.
Spustitelný soubor aplikace Adobe Application Manager v umístění neexistuje Během instalace se zobrazuje chyba „Inicializace instalačního programu se nezdařila“. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Spustitelný soubor aplikace Deployment Engine v umístění neexistuje Instalační program je poškozen Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Cesta ke spuštění je příliš dlouhá. Spusťte instalační program z jiného umístění Během instalace se zobrazuje „Cesta ke spuštění je příliš dlouhá. Spusťte instalační program z jiného umístění“. Přesuňte instalační soubory do kratší cesty a zkuste instalaci znovu.
Předána neúplná/chybějící sada argumentů příkazového řádku Byly předány nesprávné argumenty příkazového řádku. Zkontrolujte dokumentaci nasazení a zkontrolujte platné argumenty příkazového řádku.
Soubor přepsání neexistuje – Soubor přepsání uvedený v argumentu příkazového řádku „--overrideFile=“ neexistuje. Opravte cestu k souboru přepsání.
Soubor nasazení neexistuje – Soubor nasazení uvedený v argumentu příkazového řádku „--deploymentFile=“ neexistuje. Opravte cestu k souboru nasazení.
Odinstalace pomocí zavaděče je podporována pouze v bezobslužném režimu K dokončení odinstalace jsou potřeba oprávnění správce. Přihlaste se jako uživatel s oprávněními správce a zkuste opakovat instalaci.
Nelze načíst PIM a/nebo funkce hledání Během instalace se zobrazuje „Inicializace instalačního programu se nezdařila“. PIM chybí nebo je poškozeno. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Setup.xml neexistuje Během instalace se zobrazuje „Inicializace instalačního programu se nezdařila“. V instalačním programu chybí manifest instalace. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Není možné provést inicializaci. Chyba při analýze souboru setup.xml Během instalace se zobrazuje „Inicializace instalačního programu se nezdařila“. Soubor manifestu instalace je poškozen Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Chyba inicializace. Chyba při analýze souboru setup.xml Během instalace se zobrazuje „Inicializace instalačního programu se nezdařila“. Soubor manifestu instalace je poškozen Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Poškozený či neexistující soubor manifestu Manifest v balíčku je neplatný. Instalační program je poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Chyba inicializace. Analýza manifestu se nezdařila Manifest v balíčku je neplatný. Instalační program je poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Datové části v umístění neexistují: Zdroj instalace určený pomocí příkazového řádku není platný. Uveďte do příkazového řádku platné umístění.
Cesta ke zdroji instalace neexistuje – Zdroj instalace určený pomocí příkazového řádku není platný. Uveďte do příkazového řádku platné umístění.
Při zavírání jiných pracovních postupů vypršel časový limit. Během instalace se zobrazuje „Inicializace instalačního programu se nezdařila“. Zavaděči se nepodařilo zavřít ostatní instalace. Zavřete všechny instalace a zkuste proces opakovat.
Chyba při zavírání pracovních postupů. Nelze nainstalovat Během instalace se zobrazuje „Inicializace instalačního programu se nezdařila“. Zavaděči se nepodařilo zavřít ostatní instalace. Zavřete všechny instalace a zkuste proces opakovat.
Chyba při zavírání pracovních postupů upozornění Během instalace se zobrazuje „Inicializace instalačního programu se nezdařila“. Zavaděči se nepodařilo zavřít ostatní instalace. Zavřete všechny instalace a zkuste proces opakovat.
Není možné provést inicializaci knihovny Zstring Zavádění instalačního programu je zobrazeno v angličtině. Instalační program je poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Chyba při otevírání souboru slovníku jazyka národního prostředí Zavádění instalačního programu je zobrazeno v angličtině. Instalační program je poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Chyba při čištění. Chyba:   Pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner můžete odstranit všechny produkty.
Chyba při instalaci .pim_copyPkgsFromACFToCFPath vrátila Instalace v ACF je pravděpodobně poškozena. Nainstalujte produkt znovu.
Již je spuštěn jiný pracovní postup nasazení ... Pokračujte po dokončení tohoto pracovního postupu Pokusili jste se spustit nebo aktualizovat produkt, zatímco probíhala instalace. Dokončete instalaci, poté spusťte nebo aktualizujte jiné produkty Adobe.
Ukončování aktuálního pracovního postupu zřizování, protože jiný pracovní postup nasazení aktualizuje ACF... Pokračujte ve zřizování dokončením daného pracovního postupu Pokusili jste se spustit nebo aktualizovat produkt, zatímco probíhala instalace. Dokončete instalaci, poté spusťte nebo aktualizujte jiné produkty Adobe.
Otevírání kanálu se nezdařilo. Nelze otevřít pro zápis. Vráceno Windows GetLastError Aplikace Adobe Application Manager je již spuštěna. Zavřete všechny instalace a zkuste proces opakovat.
Nelze načíst informace o registraci appletu. Problém může vyřešit opětovná instalace aplikace „Adobe Application Manager“ Instalace aplikace AAM je poškozena. Databáze PIM nebo PIM je poškozena Nainstalujte produkt znovu.
Nelze načíst informace o registraci appletu! Ukončování aplikace. Problém může vyřešit opětovná instalace aplikace „Adobe Application Manager“ Instalace aplikace AAM je poškozena. Databáze PIM nebo PIM je poškozena Nainstalujte produkt znovu.
Soubor appletu nebyl v počítači nalezen – Instalace aplikace AAM je poškozena Nainstalujte produkt znovu.
Chyba při vytváření hlavního okna PDApp – Hostitelský soubor SWF chybí Instalace aplikace AAM je poškozena Nainstalujte produkt znovu.
Soubor knihovny databáze appletů chybí v cestě – Instalace aplikace AAM je poškozena. PIM chybí. Nainstalujte produkt znovu.
Soubor databáze appletů chybí v cestě – Instalace aplikace AAM je poškozena. PIM chybí. Nainstalujte produkt znovu.
Chyba při hledání souboru slovníku jazyka národního prostředí Použití výchozího nastavení jazyka – angličtina Aplikace AAM zobrazuje v systému Mac OS nabídky v angličtině Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Chyba: Nelze vytvořit cestu ke společné složce PIM. Během instalace se zobrazuje „Inicializace instalačního programu se nezdařila“. Nemáte oprávnění do složky instalace. Ověřte, zda máte úplnou kontrolu nad následujícími složkami počítače Mac: /~/Applications/Adobe a /Library/Application Support/Adobe/.
Zjištěn soubor žurnálu databáze, aplikace Adobe Application Manager je v poškozeném stavu v Pokračování instalace zapříčinilo ukončení vypínání nebo instalační programu. Instalace aplikace AAM je poškozena Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Chyba: Nelze vytvořit soubor databáze Zobrazí se chybová zpráva „Inicializace instalačního programu se nezdařila“. Tato chyba může nastat, pokud nemáte oprávnění ke složce, kde probíhá instalace. Ověřte, zda máte úplnou kontrolu nad následujícími složkami počítače Mac: /~/Applications/Adobe a /Library/Application Support/Adobe/.
Chyba: Nelze načíst //package_installation_info/ Některý manifest v balíčku je neplatný. Instalační program je poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Nepodařilo se upravit velikost cesty Instalace aplikace AAM je poškozena Pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner můžete odstranit všechny produkty.
Chyba: Nepodařilo se zpracovat soubor manifestu Manifest v balíčku je neplatný. Instalační program je poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Chyba: Nelze inicializovat XML. Nesprávný soubor xml v rejstříku Manifest v balíčku je neplatný. Instalační program je poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Nepodařilo se kopírovat balíčky z Instalace se nezdařila. Některé soubory jsou zamčeny. Restartujte počítač a opakujte instalaci.
Soubor updaterInventory.dll se v umístění nenachází Inventář aktualizace v instalačním programu chybí. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Nepodařilo se načíst knihovnu updaterInventory Inventář aktualizace je v instalačním programu poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
chybí v manifestu balíčku. Manifest v balíčku je neplatný. Instalační program je poškozen. Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Chyba: Nepodařilo se načíst velikost starého balíčku v systému Instalace aplikace AAM je poškozena Pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner můžete odstranit všechny produkty.
Chyba: Neplatná hodnota pro velikost zdroje balíčku Instalační program aplikace AAM je poškozen Znovu instalační program stáhněte a extrahujte.
Nelze extrahovat responseCode z xml odpovědi. „Nyní nelze produkt zaregistrovat. Zkuste to znovu později.“ nebo „Nelze zahájit předplatné služby Adobe CS Live. Zkuste to znovu později.“ se zobrazí, protože společnost Adobe poskytla špatnou odpověď. Zkuste dokončení procesu Adobe ID později.
Nastal problém při zpracování openFile!. Shellexecute retVal je 2 Složka OBLRes chybí. Nainstalujte produkt znovu.
Chyba v mdatabaseOpenSessionNoCreate Relace databáze médií není vytvořena. Media_database chybí. Nainstalujte produkt znovu.
Ve složce nelze najít seznam smluv EULA Smlouva EULA se nenachází ve složce AMT. Nainstalujte produkt znovu.
Chyba při načítání seznamu smluv EULA ve složce Smlouva EULA se nenachází ve složce AMT. Nainstalujte produkt znovu.
Chyba při načítání nainstalovaných kódů Adobe z databáze Došlo k chybě při načítání nainstalovaných kódů Adobe z databáze. K deaktivaci může dojít bez problémů.
adobe_oobelib dll/dylib chybí nebo je poškozeno Uživatel nevidí žádný pracovní postup zřizování. OOBElib je poškozeno nebo chybí Nainstalujte produkt znovu.
Nelze načíst obsah souboru AMTLibXML

Uživatel nevidí žádný pracovní postup zřizování.

Znovu spusťte aplikaci, a pokud problém přetrvává, znovu ji nainstalujte.
Nelze načíst tag amtlib_parameters ze souboru AMTLibXML Uživatel nevidí žádný pracovní postup zřizování. Znovu spusťte aplikaci, a pokud problém přetrvává, znovu ji nainstalujte.
Nelze načíst knihovnu PWANative! Nativní komponenty zřizování (LWA) mohou chybět nebo být poškozeny. PWA Native je poškozeno nebo chybí. Nainstalujte produkt znovu.
Nelze načíst soubor ZString pro jakékoli národní prostředí. ZString komponenta zřizování (LWA) může chybět nebo být poškozena. Uživatel nevidí žádný pracovní postup zřizování. Nainstalujte produkt znovu.
Nelze najít správný uzel tagu výsledku v XML v reakci na pwa_getEULALocaleList Soubor místní smlouvy EULA a databáze médií chybí. Nainstalujte produkt znovu.
LoadTrial nevrací tag úspěchu. Návratová hodnota je Konfigurační soubory jsou poškozeny. Nainstalujte produkt znovu.
LaunchApplication nevrací tag úspěchu. Návratová hodnota je Aplikace se nespouští z obrazovek zřizování. Nainstalujte produkt znovu.
Nelze nastavit produkty na kontrolu oprávnění první úrovně V pracovním postupu sériového čísla upgradu se zobrazuje prázdný seznam. Obraťte se na podporu společnosti Adobe s žádostí o pomoc v otázce souboru aul.log.
Nelze nastavit produkty na kontrolu oprávnění druhé úrovně V pracovním postupu sériového čísla upgradu se zobrazuje prázdný seznam. Obraťte se na podporu společnosti Adobe s žádostí o pomoc v otázce souboru aul.log.
Nelze načíst tag výsledku pro podrobnosti o aktivaci sady Došlo k chybě při načítání nainstalovaných kódů Adobe z databáze. Pokračujte v deaktivaci.
Síť je offline, přeskakování AdobeId Při chybě sítě nebo zpomalení se nezobrazuje obrazovka Adobe Id Při problémech společnost Adobe kontroluje připojení k internetu. Pokud v té době společnost Adobe nemůže zjistit stav sítě, obrazovka AdobeID se přeskočí. Tento problém vyřeší kvalitnější připojení k internetu.
Soubor appletu nebyl v počítači nalezen – LWA_ui Aplikace se nespustí, pokud je složka LWA poškozena/odstraněna. Stáhněte si aplikaci Adobe Application Manager z webu Adobe a znovu ji nainstalujte.
Nelze otevřít uvedenou adresu URL Uživatel klikl na tlačítko registrace, ale adresa URL se neotevřela. Přihlaste se na web Adobe.com/cz.
Chyba při hledání souboru slovníku jazyka národního prostředí Použití výchozího nastavení jazyka – angličtina Upozornění se zobrazuje anglicky a nikoli v jazyce produktu. Přihlaste se na web Adobe.com/cz.
Chyba v getInstallStatusOfTheMedia  

Přejmenujte soubor media_database.database:
Mac: [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/caps/
Windows: %Program Files%/Common Files/Adobe/caps/

Nadále potřebujete pomoc?

Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na podporu společnosti Adobe.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.