Chyba v protokolu instalace: „Failed due to insufficient privileges“ | Creative Suite

Problém: Chyba „Exit Code: 14“

Při instalaci produktu Creative Suite se v protokolu instalačního programu produktu Creative Suite zobrazí následující chyba:

Exit Code: 14 – Failed due to insufficient privileges (Ukončovací kód: 14 – Instalace se nezdařila kvůli nedostatečným oprávněním.)

Tato chyba se zobrazí, pokud nejste přihlášeni k účtu s oprávněními správce.

Instalační program produktu Creative Suite je třeba spustit z účtu s oprávněními správce. Pokud použijete příkaz Spustit jako ze standardního uživatelského účtu (s omezenými oprávněními), produkty Creative Suite se nenainstalují.  

Řešení: Přihlášení k účtu správce nebo vytvoření dočasného místního účtu správce

Odhlaste se ze stávajícího uživatelského účtu a přihlaste se k účtu s oprávněními správce. Poté zkuste produkt nainstalovat znovu.

Nemáte účet s oprávněními správce? Vytvořte dočasný místní účet správce. Díky vytvoření nového místního účtu správce lze předejít problémům s poškozenými účty nebo objekty zásad skupiny, které mohou bránit instalaci produktu.

Chcete-li vytvořit nový dočasný místní účet správce, postupujte podle pokynů pro příslušný operační systém:

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?