Řešení problémů se synchronizací v aplikaci Dreamweaver CS4 a CS5

Řešení potíží se synchronizací

Při synchronizaci souborů nebo jejich odesílání na server pomocí aplikace Adobe Dreamweaver CS4 nebo CS5 dojde k jednomu z následujících problémů:

 • Při odesílání souborů zobrazí aplikace Dreamweaver upozornění s informací, že došlo ke změně vzdáleného souboru uloženého na serveru: „my_file.htm se na vzdáleném serveru změnil od poslední operace získání nebo odeslání. Odeslání souboru může přepsat změny souboru. Chcete soubor přesto odeslat?“ Jste si však jistí, že se vzdálené soubory nezměnily.
 • V dialogovém okně náhledu synchronizace nejsou správně uvedeny soubory, které je potřeba synchronizovat.
 • V dialogovém okně náhledu synchronizace je uvedeno, že synchronizace není potřeba, ačkoli víte, že některé soubory byly změněny.

Poznámka: V aplikaci Adobe Dreamweaver 8 byla synchronizace výrazně vylepšena. Aktuální verze aplikace Adobe Dreamweaver CS4 a CS5 využívá podobnou technologii.

V závislosti na rozsahu problémů se synchronizací postupujte podle jednoho z následujících dvou řešení.

Řešení 1: Odstraňte konkrétní soubory dwsync.xml.

Podle těchto pokynů postupujte, pokud se problémy se synchronizací vyskytly pouze u několika souborů.

 1. Ukončete aplikaci Dreamweaver.
 2. V Průzkumníku Windows nebo aplikaci Finder systému Mac přejděte do složky, v níž jsou uloženy soubory, u kterých dochází při synchronizaci k problémům.

 3. V každé složce se soubory, u kterých dochází k problémům, vyhledejte složku _notes a odstraňte z ní soubor dwsync.xml.


  Poznámka: Soubory dwsync.xml se ukládají pouze místně. Aplikace Dreamweaver je nikdy neodesílá na server ani není důvod je na něj odesílat.

 4. Znovu spusťte aplikaci Dreamweaver a ověřte, zda je problém vyřešen.

Řešení 2: Deaktivujte nastavení Udržovat informace o synchronizaci.

Podle těchto pokynů postupujte, pokud k problémům se synchronizací dochází ve velkém měřítku.

Poznámka: Aplikace Dreamweaver znovu vytvoří informace o synchronizaci pro příslušný web.

 1. Zvolte možnost Web > Správa webů, vyberte web, který chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit.
 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Udržovat informace o synchronizaci, čímž odstraníte stávající soubory dwsync.xml. Umístění této možnosti je ve verzi CS4 a CS5 odlišné:

  CS4

  V dialogovém okně Definice webu vyberte v kategorii Další volby položku Vzdálené informace a zrušte zaškrtnutí políčka Udržovat informace o synchronizaci.

  CS5

  a. V kategorii Servery vyberte příslušný web a klikněte na ikonu tužky.

  b. Vyberte kartu Další volby a zrušte zaškrtnutí políčka Udržovat informace o synchronizaci.

 3. Ukončete aplikaci Dreamweaver.
 4. Zkontrolujte, zda byly z místního kořenového adresáře a všech jeho podsložek odstraněny soubory dwsync.xml.

  Poznámka: Soubory dwsync.xml jsou uloženy ve složkách _notes, které jsou ve výchozím nastavení aplikace Dreamweaver skryty. Složky _notes a soubory dwsync.xml je proto třeba zkontrolovat v Průzkumníku Windows nebo v prohlížeči souborů systému Mac. Soubory dwsync.xml se ukládají pouze místně. Aplikace Dreamweaver je nikdy neodesílá na server ani není důvod je na něj odesílat.

 5. Znovu spusťte aplikaci Dreamweaver, zvolte možnost Web > Správa webů a znovu upravte web, který jste vybrali v kroku 1.
 6. Opět zaškrtněte políčko Udržovat informace o synchronizaci. Rozdíly v umístění této možnosti ve verzi CS4 a CS5 jsou popsány v kroku 2 výše.
  Poznámka: Aplikace Dreamweaver znovu vytvoří soubory dwsync.xml při jejich přenosu na server a stažení ze serveru.

 7. Ověřte, zda je problém vyřešen.

Další informace

Při stažení nebo odeslání souborů ukládá aplikace Adobe Dreamweaver CS4 a CS5 údaje o vzdáleném i místním datu a čase do místních souborů s názvem dwsync.xml. Tyto soubory jsou umístěny ve složce _notes, která se nachází ve stejné složce jako přenášené soubory. V některých případech může dojít k poškození souborů dwsync.xml.

Další informace o funkcích synchronizace v aplikaci Dreamweaver naleznete v dokumentu Synchronizace souborů.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.