Rozvržení webové stránky musí reagovat a přizpůsobovat se rozlišení zařízení, na kterém ji uživatel zobrazí. Rozvržení plovoucí mřížky představuje způsob vizualizace při tvorbě nejrůznějších rozvržení reagujících na zařízení, na nichž je webová stránka zobrazena.

Webovou stránku uživatelé mohou zobrazit například na stolním počítači, tabletu nebo mobilním telefonu. S pomocí rozvržení plovoucí mřížky můžete určit vzhled rozvržení pro každé z těchto zařízení. S ohledem na zařízení použité k zobrazení webové stránky (stolní počítač, tablet nebo mobilní telefon) se použije příslušné rozvržení.

Další informace: Adaptivní rozvržení versus reakční rozvržení

Verze Dreamweaver 12.2 Creative Cloud nabízí řadu rozšíření pro rozvržení plovoucí mřížky, jako je např. podpora strukturálních elementů HTML5 a snadná úprava vnořených elementů. Úplný seznam rozšíření naleznete po kliknutí zde.

Poznámka:

Režim inspektoru pro dokumenty s rozvržením plovoucí mřížky není k dispozici v aplikaci Dreamweaver 13.1 a novějších verzích.

Použití rozvržení plovoucí mřížky

Podívejte se na toto video o používání rozvržení plovoucí mřížky: Prozkoumání rozvržení plovoucí mřížky.

Vytvoření rozvržení plovoucí mřížky

 1. Vyberte možnosti Soubor > Nové rozvržení plovoucí mřížky.

 2. Výchozí hodnota pro počet sloupců v mřížce je uvedena ve středu typu média. Počet sloupců zařízení můžete podle potřeby přizpůsobit úpravou hodnoty.

 3. Budete-li chtít nastavit šířku stránky v poměru k velikosti obrazovky, vyjádřete hodnotu v procentech.

 4. Zároveň můžete nastavit i rozestup. Rozestupem je myšlen prostor mezi dvěma sloupci.

 5. Určete možnosti CSS pro danou stránku.

  Po kliknutí na tlačítko Vytvořit budete vyzváni k výběru souboru CSS. Podle potřeby proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvořte nový soubor CSS.
  • Otevřete stávající soubor CSS.
  • Vyberte soubor CSS otevřený jako soubor CSS plovoucí mřížky.

  Podle výchozího nastavení je zobrazena plovoucí mřížka pro mobilní telefony. U dané plovoucí mřížky se zobrazí také panel Vložit. Pomocí možností na panelu Vložit můžete vytvořit požadované rozvržení.

  Budete-li chtít přejít k návrhu rozvržení pro další zařízení, klikněte mezi možnostmi u zobrazení Návrh na odpovídající ikonu.

 6. Soubor uložte. Při ukládání souboru budete vyzváni k uložení závislých souborů (např. soubor boilerplate.css nebo respond.min.js) do počítače. Vyberte vhodné umístění a klikněte na tlačítko Kopírovat.

  Soubor boilerplate.css vychází z šablony boilerplate pro HTML5. Představuje sadu stylů CSS, které pomáhají zajistit konzistentní vykreslování webové stránky na různých zařízeních. Soubor respond.min.js představuje knihovnu JavaScript poskytující podporu pro multimediální dotazy ve starších verzích prohlížeče. 

   

Vložení elementů plovoucí mřížky

V panelu Vložit (Okno > Vložit) jsou uvedeny elementy, které můžete použít v rozvržení plovoucí mřížky. Při vkládání elementů můžete zvolit, aby byly vkládány jako Plovoucí elementy.

 1. V panelu Vložit vyberte element, který chcete vložit.

 2. V nově otevřeném dialogovém okně vyberte třídu nebo zadejte hodnotu ID. V nabídce Třída naleznete třídy ze souboru CSS určené během vytváření stránky.

 3. Zaškrtněte políčko Vložit jako plovoucí element.

 4. Po výběru vloženého elementu se zobrazí možnost tag Div skrýt, duplikovat, uzamknout nebo odstranit. U tagů Div umístěných jeden na druhém se zobrazí možnost tagy Div zaměnit.

  VolbaPopisekPopis
  AZaměnit DivUmožňuje zaměnit aktuálně vybraný element s elementem nad nebo pod ním.
  BSkrýtUmožňuje skrýt element.

  Pokud budete chtít znovu zobrazit prvek, postupujte následovně:

  Pokud budete chtít znovu zobrazit selektor ID, upravte zobrazení v souboru CSS na blok. (display:block)

  Jestliže budete chtít znovu zobrazit selektor třídy, použitou třídu (hide_<MediaType>) ve zdrojovém kódu odeberte.
  CPosunout o řádek nahoruUmožňuje element o řádek posunout.
  DDuplikovatUmožňuje duplikovat aktuálně vybraný element. Duplikují se také prvky CSS spojené s elementem.
  EOdstranitV případě selektoru ID odstraní prvek HTML i CSS. Chcete-li odstranit pouze prvek HTML, stiskněte klávesu Delete.
  U selektoru třídy se odstraní pouze prvek HTML.
  FZámekUmožňuje převést element na element s absolutní polohou.
  GZarovnáníU selektoru třídy slouží možnost Zarovnání jako tlačítko pro použití nulových okrajů.
  V případě selektoru ID slouží tlačítko Zarovnání pro zarovnání elementu na mřížce.

  Poznámka:

  Mezi plovoucími elementy na stránce lze postupně procházet pomocí klávesy s šipkou vlevo a vpravo. Vymezte ohraničení elementu a stiskněte klávesu se šipkou.

Vnoření elementů

Pokud budete chtít plovoucí elementy vnořit do ostatních plovoucích elementů, ujistěte se, zda jste označili oblast uvnitř nadřazeného elementu. Poté vložte požadovaný podřízený element.

Podle potřeby je podporováno také vnoření duplikovaných elementů. Vnoření duplikovaného elementu umožňuje duplikovat HTML vybraného elementu a vytvořit odpovídající plovoucí prvek CSS. Umístění elementů s absolutní polohou vložených do vybraného elementu se odpovídajícím způsobem upraví. Vnořené elementy lze duplikovat také pomocí tlačítka pro duplikaci.

Při odstranění nadřazeného elementu se odstraní také odpovídající prvek CSS a podřízený a přiřazený prvek HTML. Vnořené elementy lze podle potřeby odstranit také společně pomocí klávesy Delete (klávesová zkratka: Ctrl + Delete).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online