Používání widgetu Popisek Spry v aplikaci Dreamweaver

Poznámka:

Widgety Spry jsou v aplikaci Dreamweaver CC a novější nahrazeny widgety jQuery. Stávající widgety Spry na stránce sice můžete upravit, ale nemůžete přidávat nové.

O widgetu Popisek

Pokud uživatel přejede přes určitou položku na webové stránce, widget Spry Popisek zobrazí doplňkové informace. Doplňkový obsah zmizí poté, co uživatel přestane přes položku přejíždět. Popisky můžete nastavit tak, aby zůstaly otevřeny delší dobu a uživatel tak mohl na obsah uvnitř reagovat.

Widget Popisek se skládá ze tří následujících částí:

 • Kontejner popisku. Jedná se o prvek, který obsahuje zprávu nebo obsah, který se má zobrazit, když uživatel popisek aktivuje.

 • Prvek (prvky) stránky, který popisek aktivuje.

 • Konstrukční skript. Jde o skriptovací jazyk JavaScript, pomocí něhož systém Spry zajistí funkčnost popisku.

Vložíte-li widget Popisek, aplikace Dreamweaver vytvoří prostřednictvím tagů div kontejner popisku, a zabalí „element“ (prvek stránky, který popisek aktivuje) pomocí tagůspan. Tyto tagy používá aplikace Dreamweaver ve výchozím nastavení, nicméně pro popisek a spouštěcí oblast mohou být použity jakékoli tagy, které se nachází v těle stránky.

Při práci s widgetem Popisek mějte na paměti následující informace:

 • Otevřený popisek se zavře předtím, než se otevře další.

 • Popisky zůstávají zobrazeny, pokud uživatel přejíždí přes spouštěcí oblast.

 • Pro spouštěcí oblasti a obsah popisku můžete používat naprosto libovolné tagy. (Doporučujeme ovšem užívat prvky na úrovni bloků, aby nedocházelo k případným interpretačním problémům při přechodech z jednoho prohlížeče do druhého.)

 • Ve výchozím nastavení se popisek objeví 20 obrazových bodů pod kurzorem (po jeho pravé straně). V inspektoru Vlastnosti můžete pomocí volby Vodorovného a Svislého odsazení nastavit vlastní místo zobrazení popisku.

 • V současné době nelze zajistit, aby byl popisek otevřený během načítání stránky v prohlížeči.

Widget Popisek vyžaduje jen malé množství kódování CSS. Systém Spry používá k zobrazování, skrývání a umísťování popisku skriptovací jazyk JavaScript. Pomocí standardních technik CSS můžete libovolně upravovat styl popisku podle toho, jak to vaše stránka vyžaduje. Jediným pravidlem obsaženým ve výchozím nastavení souboru CSS je nástroj pro řešení problémů s prohlížečem Internet Explorer 6, jehož účelem je, aby se popisek objevoval nad prvky formuláře a filmy Flash.

Podrobnější vysvětlení činnosti widgetu Popisek Spry, včetně úplné struktury jeho kódu, najdete na adrese www.adobe.com/go/learn_dw_sprytooltip_cz.

Výukovou lekci na videu o práci s widgetem Popisek Spry najdete na webové stránce na adrese www.adobe.com/go/lrvid4046_dw_cz.

Vložení widgetu Popisek

 1. Vyberte volbu Vložit > Spry > Spry Popisek.
Poznámka:

Widget Popisek můžete vložit také pomocí kategorie Spry na panelu Vložit.

Tímto způsobem vložíte nový widget Popisek s kontejnerem pro obsah popisku a větu, která bude plnit funkci zástupného znaku a sloužit jako spouštěcí oblast popisku.

Také můžete vybrat existující prvek na stránce (např. obrázek) a potom popisek vložit. Vybraný prvek bude poté sloužit jako nová spouštěcí oblast popisku. Musíte vybrat prvek, který je obklopen tagy (např. tagy img nebo p), aby mu aplikace Dreamweaver mohla přiřadit atribut ID (pokud už jej prvek nemá).

Volby úprav widgetu Popisek

Můžete nastavit volby, s jejichž pomocí budete moci přizpůsobovat chování widgetu Popisek.

 1. Umístěte textový kurzor do oblasti obsahu popisku na stránce (textovým kurzorem můžete přes oblast obsahu také přejet).

 2. Kliknutím vyberte modrou záložku widgetu Popisek.

 3. Na panelu Vlastnosti widgetu Popisek nastavte požadované volby.

Název

Název kontejneru popisku. V kontejneru popisku najdete obsah popisku. Ve výchozím nastavení používá aplikace Dreamweaver jako kontejner tag div.

Aktivátor

Prvek na stránce, který popisek aktivuje. Ve výchozím nastavení vloží aplikace Dreamweaver jako spouštěcí oblast větu, která funguje jako zástupný znak a která je obklopena tagy span. Vy ovšem můžete vybrat na stránce jakýkoli prvek, kterému byl přidělen jedinečný atribut ID.

Podle myši

Vyberete-li tuto volbu, popisek bude během přejíždění přes spouštěcí oblast sledovat pohyb myši.

Skrýt po odsunutí myši

Vyberete-li tuto volbu, popisek zůstane otevřený, dokud přes něj budete přejíždět myší (dokonce i když myš opustí spouštěcí oblast). Ponechání popisku otevřeného je velmi praktické v případě, kdy máte v popisku odkazy nebo jiné interaktivní prvky. Pokud tuto volbu nevyberete, popisek se zavře, jakmile myš opustí spouštěcí oblast.

Vodorovné odsazení

Vypočítá vodorovné umístění popisku vzhledem ke kurzoru myši. Hodnota odsazení se udává v obrazových bodech a výchozí nastavení je 20 obrazových bodů.

Svislé odsazení

Vypočítá svislé umístění popisku vzhledem ke kurzoru myši. Hodnota odsazení se udává v obrazových bodech a výchozí nastavení je 20 obrazových bodů.

Prodleva zobrazení

Prodleva v milisekundách, než se zobrazí popisek poté, co vstoupil do spouštěcí oblasti. Výchozí hodnota je 0.

Prodleva skrytí

Prodleva v milisekundách, než popisek zmizí poté, co opustil spouštěcí oblast. Výchozí hodnota je 0.

Efekt

Typ efektu, který chcete použít při zobrazení popisku. Volba Roleta napodobuje okenní roletu, která se pohybuje nahoru a dolů a tak odkrývá a skrývá popisek. Volba Objevit se/Zmizet znamená, že se popisek objeví a opět zmizí. Výchozí hodnota je Žádný.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?