Vložení widgetů Ověření hesla Spry v aplikaci Dreamweaver

Poznámka:

Widgety Spry jsou v aplikaci Dreamweaver CC a novější nahrazeny widgety jQuery. Stávající widgety Spry na stránce sice můžete upravit, ale nemůžete přidávat nové.

O widgetu Heslo ověření

widget Heslo ověření sady Spry je textové pole pro heslo, které můžete použít, chcete-li zavést pravidla pro heslo (např. počet a typ znaků). widget Heslo ověření zajišťuje varovné a chybové zprávy, jejichž obsah závisí na tom, co uživatel do pole zadá.

Poznámka:

Než začnete pracovat s widgetem Heslo ověření, měli byste se seznámit s widgety ověření sady Spry. Pokud s nimi nejste obeznámeni, než budete dále pokračovat, podívejte se nejprve do části Práce s widgetem Ověření textového pole Spry nebo do kteréhokoli jiného přehledu widgetů ověření. Tento přehled neobsahuje všechny základní informace o widgetech ověření.

Následující příklad zobrazuje widget Heslo ověření v různých stavech:

Widget Ověření hesla v různých stavech

A. widget Heslo, stav při minimálním počtu znaků B. widget Heslo, stav při maximálním počtu znaků C. widget Heslo, stav Vyžadováno 

widget Heslo ověření obsahuje celou řadu stavů (například platný, neplatný, vyžadovaný, minimální počet znaků atd.). Vlastnosti těchto stavů můžete měnit prostřednictvím úprav v příslušném souboru CSS (SpryValidationPassword.css) podle toho, jaké výsledky ověření požadujete. widget Heslo ověření může ověřovat v různých okamžicích – například, když návštěvník webové stránky klepne mimo textové pole, když píše nebo když se snaží odeslat formulář.

Počáteční stav

Stav widgetu, když se stránka načte do prohlížeče nebo když uživatel obnoví formulář.

Stav aktivace

Stav widgetu, když uživatel umístí textový kurzor do widgetu.

Platný stav

Stav widgetu, kdy uživatel správně zadá informace a formulář je možné odeslat.

Stav neplatné síly

Stav widgetu, kdy uživatel zadá text, který nesplňuje kritéria síly pro textové pole hesla. (Například jste určili, že heslo musí obsahovat alespoň dvě velká písmena a zadané heslo obsahuje jen jedno nebo žádné velké písmeno.)

Stav Vyžadováno

Stav widgetu, kdy se uživateli nepodaří zadat do textového pole vyžadovaný text.

Stav Minimální počet znaků

Stav widgetu, kdy uživatel zadá do textového pole hesla menší než minimální vyžadovaný počet znaků.

Stav Maximální počet znaků

Když uživatel zadá do textového pole hesla vyšší než maximální povolený počet znaků.

Podrobnější vysvětlení činnosti widgetu Heslo ověření, včetně dalších informací o jeho struktuře, najdete na adrese www.adobe.com/go/learn_dw_sprypassword_cz.

Vložení a úpravy widgetu Heslo ověření

Vložení widgetu Heslo ověření

 1. Vyberte volbu Vložit > Spry > Heslo ověření sady Spry.
 2. Vyplňte dialogové okno Atributy tagu vstupu pro usnadnění přístupu a klepněte na tlačítko OK.
Poznámka:

widget Heslo ověření můžete vložit také pomocí kategorie Spry na panelu Vložit.

Změna vyžadovaného stavu widgetu Heslo ověření

Všechny widgety Hesla ověření, které vkládáte pomocí aplikace Dreamweaver, vyžadují při publikaci na webové stránce standardní uživatelské zadání. Vyplnění textových polí hesla ale můžete volitelně ponechat na uživateli.

 1. V okně dokumentu klikněte na modrou záložku widgetu Hesla ověření.
 2. V inspektoru Vlastnosti (Okno > Vlastnosti) podle požadavků vyberte volbu Vyžadované nebo její výběr zrušte.

Zobrazení stavů widgetu v zobrazení Návrh

 1. V okně dokumentu klikněte na modrou záložku widgetu Hesla ověření.
 2. V inspektoru Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) vyberte stav, který chcete vidět v rozbalovací nabídce Náhled stavů. Pokud například chcete vidět widget v jeho platném stavu, vyberte volbu Platný.

Určení, kdy proběhne ověření

Okamžik, ve kterém proběhne ověření, můžete nastavit – když návštěvník webu klikne mimo widget, když návštěvník zapisuje nebo když zkouší odeslat formulář.

 1. V okně dokumentu klikněte na modrou záložku widgetu Hesla ověření.
 2. V inspektorovi Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) vyberte volbu, která určuje, kdy chcete, aby ověření proběhlo. Můžete vybrat všechny volby, nebo pouze volbu Odeslání.

  Rozostření

  Ověření proběhne pokaždé, když uživatel klepne mimo textové pole hesla.

  Změna

  Ověření proběhne, jakmile uživatel změní text v textovém poli hesla.

  Odeslání

  Ověření v okamžiku, kdy se uživatel pokusí odeslat formulář. Volba Odeslání je vybrána ve výchozím nastavení a její výběr nelze zrušit.

Nastavení síly hesla

Síla hesla udává, jaké požadavky musí zadávané heslo splňovat (kombinace určitých znaků atd.). Například jste vytvořili formulář, v němž si uživatelé vybírají heslo, a chcete, aby jejich hesla zahrnovala určitý počet velkých písmen, určitý počet speciálních znaků atd.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení widgetu Heslo není nastavena žádná z voleb.

 1. Kliknutím na modrou záložku vyberte widget Heslo ověření.

 2. V nastavení Inspektor vlastností (Okno > Vlastnosti) nastavte požadované možnosti. Čísla, která zadáte do jednotlivých polí, udávají počet znaků, které budou widgetem vyžadovány k ověření. Zadáte-li například do políčka Minimální počet znaků číslo 8, widget nezačne s ověřováním, pokud uživatel nezadá do textového pole hesla alespoň 8 znaků.

Minimální/maximální počet znaků

Udává minimální a maximální počet znaků, které musí platné heslo mít.

Minimální/maximální počet písmen

Udává minimální a maximální počet písmen (a, b, c atd.), které musí platné heslo obsahovat.

Minimální/maximální počet čísel

Udává minimální a maximální počet čísel (1, 2, 3 atd.), které musí platné heslo obsahovat.

Minimální/maximální počet velkých písmen

Udává minimální a maximální počet velkých písmen (A, B, C atd.), které musí platné heslo obsahovat.

Minimální/maximální počet zvláštních znaků

Udává minimální a maximální počet zvláštních znaků (!, @, # atd.), které musí platné heslo obsahovat.

Ponechání některé z výše uvedených voleb prázdné způsobí, že widget nebude provádět ověření podle příslušného kritéria. Pokud například ponecháte prázdnou volbu Minimální/maximální počet čísel, widget nebude v řetězci hesla vyhledávat čísla.

Přizpůsobení widgetu Heslo ověření

I když vám panel Vlastnosti umožňuje jednoduché úpravy widgetu Heslo ověření, nepodporuje úlohy přizpůsobení stylu. Pro widget Heslo ověření můžete upravit CSS a vytvořit tak widget, který je stylově upraven podle vašich potřeb. Seznam pokročilejších úloh přizpůsobení stylu naleznete na adrese www.adobe.com/go/learn_dw_sprypassword_custom_cz.

Všechna pravidla CSS v níže uvedených tématech se vztahují ke standardním pravidlům umístěným v souboru SpryValidationPassword.css. Aplikace Dreamweaver uloží soubor SpryValidationPassword.css do složky zdrojů Spry webového místa pokaždé, když vytvoříte widget Heslo ověření sady Spry. Přečtení tohoto souboru je užitečné, protože soubor obsahuje vysvětlující informace o nejrůznějších stylech, které se k widgetu vztahují.

Poznámka:

I když můžete pravidla pro widget Heslo ověření snadno upravovat přímo v přiloženém souboru CSS, k úpravě CSS widgetu můžete použít také panel Styly CSS. Panel Styly CSS je užitečný k vyhledání tříd CSS přiřazených k různým částem widgetu, zejména pokud používáte režim panelu Současný.

Nastavení stylu widgetu Heslo ověření (všeobecné pokyny)

 1. Otevřete soubor SpryValidationPassword.css.

 2. Vyhledejte pravidlo CSS, které se vztahuje k widgetu, který chcete změnit. Chcete-li například změnit barvu pozadí vyžadovaného stavu widgetu Heslo ověření, upravte v souboru SpryValidationPassword.css pravidlo input.passwordRequiredState.

 3. Proveďte změny v CSS a soubor uložte.

Soubor SpryValidationPassword.css obsahuje podrobné informace, které vysvětlují kódy a účel konkrétních pravidel. Další informace viz soubor SpryValidationPassword.css.

Nastavení stylu textu chybových zpráv widgetu Heslo ověření

Standardně se chybové zprávy widgetu Heslo ověření zobrazují červeně, přičemž text je ohraničen okrajem o šířce 1 obrazového bodu.

 1. Chcete-li změnit styl textu chybových zpráv widgetu Heslo ověření, použijte k vyhledání příslušného pravidla CSS následující tabulku a pak změňte výchozí vlastnosti nebo přidejte svoje vlastnosti a hodnoty stylu textu.

  Text, který chcete změnit

  Příslušné pravidlo CSS

  Příslušné vlastnosti, které se mají změnit

  Text chybové zprávy

  .passwordRequiredState .passwordRequiredMsg, .passwordMinCharsState .passwordMinCharsMsg, .passwordMaxCharsState .passwordMaxCharsMsg, .passwordInvalidStrengthState .passwordInvalidStrengthMsg, .passwordCustomState .passwordCustomMsg

  color: #CC3333; border: 1px solid #CC3333;

Změna barev pozadí widgetu Heslo ověření

 1. Chcete-li změnit barvy pozadí widgetu Heslo ověření v různých stavech, použijte k vyhledání příslušného pravidla CSS následující tabulku a pak změňte standardní hodnoty barvy pozadí.

  Barva, kterou chcete změnit

  Příslušné pravidlo CSS

  Příslušná vlastnost, kterou chcete změnit

  Barva pozadí widgetu v platném stavu

  .passwordValidState input, input.passwordValidState

  background-color: #B8F5B1;

  Barva pozadí widgetu v neplatném stavu

  input.passwordRequiredState, .passwordRequiredState input, input.passwordInvalidStrengthState, .passwordInvalidStrengthState input, input.passwordMinCharsState, .passwordMinCharsState input, input.passwordCustomState, .passwordCustomState input, input.passwordMaxCharsState, .passwordMaxCharsState input

  background-color: #FF9F9F;

  Barva pozadí widgetu při aktivaci

  .passwordFocusState input, input.passwordFocusState

  background-color: #FFFFCC;

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.