Přidání písem Edge a webových písem do seznamu písem (CC)

Do seznamu písem v aplikaci Dreamweaver můžete přidat jak písmo Adobe Edge, tak webová písma. V seznamu písem jsou sady písem podporované aplikací Dreamweaver uvedeny před webovými písmy a písmy Edge.

Přidání písem Adobe Edge do seznamu písem

Nyní na svých webových stránkách můžete používat písma Adobe Edge. Při použití písma Edge na stránce vznikne nový tag skriptu sloužící jako odkaz na soubor JavaScript. Tento soubor poté stáhne písma ze serveru Creative Cloud přímo do mezipaměti prohlížeče.

Při zobrazení stránky se písma ze serveru Creative Cloud stáhnou i za situace, kdy je písmo již v počítači uživatele k dispozici.

Například formát tagu skriptu využívající pouze písmo „Abel“ je následující (ve verzi 12.2):

<!--Následující tag skriptu slouží ke stažení písma ze serveru s písmy Adobe Edge Web Fonts a uloží je pro další použití na webové stránce. Doporučujeme písmo nijak neupravovat.-->

<script src="http://webfonts.creativecloud.com/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

Výraz „abel“ představuje interní název, který server používá k určení písma. Položka n4 signalizuje, že stahovaná varianta písma využívá „normální“ styl a šířku „400“.

V aplikaci Dreamweaver CC byl přidán následující skript:

<!--Následující tag skriptu slouží ke stažení písma ze serveru s písmy Adobe Edge Web Fonts a uloží je pro další použití na webové stránce. Doporučujeme písmo nijak neupravovat.-->

<script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script>

<script src="http://use.edgefonts.net/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

 1. Vyberte možnost Změnit > Spravovat písma.

 2. Na kartě Písma Adobe Edge naleznete všechna písma Adobe Edge, která můžete do seznamu písem přidat.

 3. Postup vyhledání a přidání písma z tohoto seznamu do seznamu písem je následující:

  • Klikněte na písmo, jež chcete přidat do seznamu písem.
  • Budete-li chtít označení písma zrušit, znovu na ně klikněte.
  • Pomocí filtrů můžete omezit seznam na požadovaná písma. Pokud chcete například zobrazit pouze písma typu Serif, klikněte na symbol .
  • Současně můžete použít i více než jeden filtr. Budete-li chtít v seznamu zobrazit pouze písma typu Serif vhodná pro použití v odstavcích, klikněte na symboly .
  • Pokud budete chtít vyhledat písmo podle jeho názvu, zadejte je do pole pro hledání.
 4. Kliknutím na symbol můžete aktivovat filtr vybraných písem.

 5. Klikněte na tlačítko Hotovo.

 6. V libovolném umístění otevřete seznam písem. Můžete například použít Seznam písem v části CSS na panelu Vlastnosti.

  V seznamu písem jsou nejprve uvedeny sady písem aplikace Dreamweaver a poté až webová písma. Procházením seznamu se dostanete až k vybraným písmům.

Názor odborníka:

Train Simple

Přidání místních webových písem do seznamu písem

Podle potřeby můžete do seznamu písem v aplikaci Dreamweaver přidat také webová písma z počítače. Přidaná písma budou k dispozici ve všech nabídkách písem aplikace Dreamweaver. Podporována jsou písma typu EOT, WOFF, TTF a SVG.

 1. Vyberte možnost Změnit > Spravovat písma.

 2. V nově otevřeném dialogovém okně klikněte na kartu Místní webová písma.

 3. U typu písma, které chcete přidat, klikněte na tlačítko Procházet. Pokud je například požadované písmo formátu EOT, klikněte na tlačítko Procházet pro Písmo EOT.

 4. Přejděte do umístění v počítači, kde se písmo nachází. Vyberte soubor a otevřete jej. Pokud se v tomto umístění nachází také písma jiných formátů, automaticky se přidají do dialogového okna. Pole Název písma se automaticky vyplní podle názvu daného písma.

 5. Označte pole u žádosti o potvrzení, že opravňujete použití písma na webové stránce.

 6. Klikněte na tlačítko Hotovo. Seznam písem se zobrazí v nabídce Aktuální seznam místních písem.

  Poznámka:

  Budete-li chtít webové písmo ze seznamu písem odebrat, vyberte odpovídající písmo v nabídce Aktuální seznam místních písem a klikněte na tlačítko Odebrat.

Vytvoření vlastní sady písem

Sada písem představuje seznam písem v rámci deklarace řady písem CSS. Na kartě Vlastní sady písem v dialogovém okně Spravovat písma máte k dispozici následující možnosti:

 • Kliknutím na tlačítko „+“ můžete přidat novou sadu písem.
 • Budete-li chtít upravit stávající sadu písem, vyberte ji ze seznamu písem. Následně pomocí tlačítek „>>“ a „<<“ můžete upravit seznam vybraných písem.
 • Pomocí tlačítka „-“ můžete stávající sadu písem odstranit.
 • S využitím tlačítek se šipkami můžete měnit pořadí sad.

Zobrazení náhledu vložených písem

V rámci zobrazení návrhu nelze zobrazit náhled písma Edge ani webových písem. To je možné v živém zobrazení nebo po zobrazení náhledu stránky v prohlížeči.

Aktualizace tagu Script pro webová písma u více souborů

Pokud aktualizujete písmo v souboru CSS propojeného s několika soubory HTML, budete vyzváni k aktualizaci tagu Script ze souvisejících souborů HTML. Po kliknutí na tlačítko Aktualizovat se aktualizují tagy Script ve všech souvisejících souborech HTML.

Aktualizace tagu Script pro webová písma na stránce

Výběrem možnosti Příkazy > Vymazat tag Script pro webová písma (Aktuální stránka) aktualizujete veškerá webová písma na webové stránce, která nejsou v tagu Script uvedena.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?