Řešení problémů s hromadným nahráváním uživatelů pomocí souboru CSV | Adobe Admin Console

Přehled

Funkce Přidání uživatelů pomocí souboru CSV dostupná na stránce Uživatelé umožňuje správci vytvořit hromadně více uživatelských účtů v konzoli Admin Console za použití souboru CSV. Stav a průběh vytvoření uživatelského účtu najdete na stránce Výsledky hromadných operací. Vytváření uživatelských účtů můžete kdykoli zrušit.

Další informace o práci s uživateli v konzoli Admin Console najdete v tématu Správa uživatelů.

Požadavky na soubor

Následují požadavky na zpracování, které musí správce ještě před nahráním souboru splnit:

 • Formát souboru a záhlaví
 • Požadavky na data nebo řádky v souboru

Formát souboru a záhlaví

 • Soubor je ve formátu CSV (hodnoty oddělené čárkami) a má příponu .csv. Každý záznam je uveden na samostatném řádku a je oddělen pomocí zalomení řádku (CRLF). Například, aaa,bbb,ccc CRLF. Další podrobnosti najdete v tématu RFC 4180 (specifikace souboru CSV)
 • Záhlaví sloupce je platné. Použití řádku se záhlavím je povinné. Další informace o povinných nebo volitelných polích a formátu souborů najdete v tabulce Formát souboru CSV v tématu Správa uživatelů.
Poznámka:

Nahrané soubory CSV musí k oddělení jednotlivých polí používat čárky („,“). 

V některých národních prostředích se k oddělení polí používá středník („;“). To má za následek, že aplikace Microsoft Excel uloží soubory, kde se jako oddělovač používá středník, což vede k selhání procesu. Tento problém můžete vyřešit dočasnou úpravou místního nastavení. Případně při ukládání souboru v aplikaci Excel vyberte možnost Uložit jako a uložte soubor jako CSV s vybraným typem kódování výběrem UTF -8.

Řešení

Pozor:

Následující změny mohou mít vliv na další aplikace a tabulky. Proveďte proto požadované změny v souboru CSV a poté tato nastavení vraťte zpět. 

Systémy Windows 10

 1. Přejděte do Nastavení systému Windows.

 2. Přejděte do nabídky Čas a jazyk > Nastavení oblasti a jazyka > Další možnosti pro datum, čas a místní nastavení > Změnit datum, čas nebo formáty čísel.

 3. V rozevíracím seznamu Formát vyberte možnost Angličtina (Spojené království).

Systémy Windows 7

 1. Přejděte na Ovládací panely > Všechny položky ovládacích panelů > Oblast a jazyk.

 2. V rozevíracím seznamu Formát vyberte možnost Angličtina (Spojené království).

Požadavky na data nebo řádky

Ujistěte se, že všechny řádky s daty splňují následující požadavky:

 • Obsahuje platnou e-mailovou adresu.
 • Případné profily produktu (nebo konfigurace) jsou platné.
Poznámka:

Pokud jste zákazníkem služby Teams, změňte název sloupce Product Configurations na Team Products. Stejně tak v tomto sloupci zadejte název product (ne product profile).

 • Případné rozšiřující možnosti jsou platné.
Poznámka:

Kódy zemí musí být dvoupísmenné kódy ISO 3166 (alfa-2).

Požadavky na velikost souboru

Soubor CSV může obsahovat až 25 000 řádků (doporučujeme maximálně 5 000 pro optimální výkon). Pokud má soubor víc než 5 000 řádků, dojde při pokusu o zpracování souboru v konzoli Admin Console k problémům s výkonem (viz následující téma Zpracování souboru). Všechny soubory s více než 25 000 řádky budou automaticky odmítnuty.

Pokud potřebujete nahrát více než 25 000 uživatelů, doporučujeme se rozhodnout pro jednu z následujících možností:

 1. Rozdělte soubor CSV na několik souborů (každý s max. 25 000 řádky).  Pro optimální výkon použijte maximálně 5 000 řádků.
 2. Použijte Nástroj pro synchronizaci uživatelů od společnosti Adobe. Jedná se o nástroj využívající příkazového řádku pro přenos informací o uživateli a skupině z podnikového adresářového systému organizace (jako je například služba Active Directory nebo jiné systémy LDAP) do adresáře organizace v konzoli Adobe Admin Console.
 3. Použijte Rozhraní REST API pro správu uživatelů od společnosti Adobe. Toto rozhraní API můžete integrovat do aplikací a procesů pro správu vaší organizace.
 4. Pokud jste v konzoli Admin Console nastavili používání Federated ID s federací Microsoft Azure nebo Google Google, použijte jejich konektory pro konzoli Admin Console. Další informace najdete v tématu Nastavení federace Google pro jednotné přihlášení k produktům Adobe nebo Nastavení SSO pomocí konektoru Azure AD.
 5. Pokud k hromadnému nahrání uživatelů nemůžete použít žádnou z výše uvedených metod, přihlaste se do konzole Admin Console, přejděte do sekce Podpora a kontaktujte zákaznickou podporu Adobe.

Zpracování souboru

Během zpracování souboru (na základě konkrétní domény) se každá položka zpracovává samostatně v souladu s informacemi v následující tabulce.

Po úplném zpracování bude správci, který akci inicioval, odeslán e-mail se souhrnnými informacemi. Jakmile je import zrušen, zpracování se zastaví. Zpracované řádky nicméně zůstávají dokončeny.

Typ identity

Akce

Výjimky

Business ID

 • Účet je vytvořen s uvedenou e-mailovou adresou.
 • Do zadaných konfigurací produktu bude přidán účet.
 • Uživateli bude odeslán uvítací e-mail.

 • Existuje zpracovávaná pozvánka nebo účet s uvedeným e-mailem.
 • Případná uvedená země se neotevře pro firemní účet Adobe.*
 • Pokud není k dispozici dostatek licencí prostřednictvím zadaného profilu produktu, v závislosti na typu organizace nebo smlouvy dojde k jedné z následujících situací:
  • Týmy: Zobrazí se chyba „Nedostatek licencí“.
  • VIP: Do zadaných profilů produktů bude přidán účet. Protože ale došlo k překročení kvóty pro licence, produkty nebudou uživatelům k dispozici.
  • ETLA: Do zadaných profilů produktů bude přidán účet. Uživatelé získají přístup k zadaným produktům. Při pozdějším prodloužení vám bude účtována odpovídající částka.

Poznámka:

Aby bylo možné zpřístupnit podnikové úložiště a další funkce na podnikové úrovni, všechna stávající Adobe ID převádíme na Business ID. Všichni noví firemní zákazníci budou pro své členy týmu používat Business ID.

Jakmile bude pro vaši organizaci přechod naplánován, budeme vás o tom informovat. Další informace najdete v části Úvod k Business ID a nové funkce úložiště. Dokud vaše organizace nepřejde na systém nových identifikátorů, budete pro přístup do organizace nadále používat Adobe ID. Podpora Adobe ID pak bude vyhrazena pouze pro jednotlivé zákazníky.

Typ identity

Akce

Výjimky

Federated ID

 • Vytvoří se záznam uživatele obsahující uživatelské jméno.
 • Do zadaných profilů produktů bude přidán účet.
 • E-mailová adresa se používá výhradně k určení domény.
 • Pokud je povoleno zasílání upozornění pro profil produktu, bude uživateli zaslán e-mail.

 • Existuje uživatelské jméno.
 • Případná uvedená země se neotevře pro firemní účet Adobe.*
 • Pokud není k dispozici dostatek licencí prostřednictvím zadaného profilu produktu, v závislosti na typu organizace nebo smlouvy dojde k jedné z následujících situací:
  • Týmy: Zobrazí se chyba „Nedostatek licencí“.
  • VIP: Do zadaných profilů produktů bude přidán účet. Protože ale došlo k překročení kvóty pro licence, produkty nebudou uživatelům k dispozici.
  • ETLA: Do zadaných profilů produktů bude přidán účet. Uživatelé získají přístup k zadaným produktům. Při pozdějším prodloužení vám bude účtována odpovídající částka.

Enterprise ID

 • Účet je vytvořen s uvedenou e-mailovou adresou.
 • Do zadaných konfigurací produktu bude přidán účet.
 • Uživateli bude odeslán uvítací e-mail.

 • Existuje zpracovávaná pozvánka nebo účet s uvedeným e-mailem.
 • Případná uvedená země se neotevře pro firemní účet Adobe.*
 • Pokud není k dispozici dostatek licencí prostřednictvím zadaného profilu produktu, v závislosti na typu organizace nebo smlouvy dojde k jedné z následujících situací:
  • Týmy: Zobrazí se chyba „Nedostatek licencí“.
  • VIP: Do zadaných profilů produktů bude přidán účet. Protože ale došlo k překročení kvóty pro licence, produkty nebudou uživatelům k dispozici.
  • ETLA: Do zadaných profilů produktů bude přidán účet. Uživatelé získají přístup k zadaným produktům. Při pozdějším prodloužení vám bude účtována odpovídající částka.

Adobe ID

 • Účet je vytvořen s uvedenou e-mailovou adresou.
 • Pozvánka je přidružena k uvedeným profilům produktů.
 • Pokud účet existuje, přidejte jej do profilů produktů.
 • Uživateli bude odeslán uvítací e-mail.

 • Existuje účet s uvedeným e-mailem.
 • Případná uvedená země se neotevře pro firemní účet Adobe.*
 • Pokud není k dispozici dostatek licencí prostřednictvím zadaného profilu produktu, v závislosti na typu organizace nebo smlouvy dojde k jedné z následujících situací:
  • Týmy: Zobrazí se chyba „Nedostatek licencí“.
  • VIP: Do zadaných profilů produktů bude přidán účet. Protože ale došlo k překročení kvóty pro licence, produkty nebudou uživatelům k dispozici.
  • ETLA: Do zadaných profilů produktů bude přidán účet. Uživatelé získají přístup k zadaným produktům. Při pozdějším prodloužení vám bude účtována odpovídající částka.

Služby a software Adobe podléhají exportním zákonům USA, které omezují exportování a používání služeb a softwaru Adobe v určitých oblastech, jako je mimo jiné Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán, Sýrie a oblast Krymu na Ukrajině.

Poznámka:

Funkce Import uživatelů nepodporuje přezdívky uživatelů obsahující speciální znaky, jako je například čárka (,) a středník (;).

Podrobnosti k výkonu

Aby se zabránilo přetížení systému, je součástí zpracování pravidlo „66,6 % pracovního cyklu“.  Pokud se čas na zpracování záznamu bude od klouzavého průměru lišit o více než 10 %, pak se omezení upraví tak, aby zpracování požadavku využívalo pouze 2/3 reálného času.

Na rychlost zpracování má navíc vliv i omezení řízené provozním týmem.  Pokud je řízení omezení nastaveno explicitně, bude řízení pracovního cyklu deaktivováno. K dispozici je také volání API pro přechod zpět na omezení vycházející ze zatížení pracovního cyklu.

Zobrazuje počet zpracovaných požadavků za sekundu a nabízí tak přehled o aktuálním výkonu.

Cílová rychlost při vytváření 1 000 účtů, kde každý z nich je přidáván do 2 konfigurací produktu, je 1 účet za sekundu (bez zohlednění 66,6 % pracovního cyklu, kdy rychlost zpracování může být 0,66 účtu za sekundu, což je přibližně 40 účtů za minutu).  Vytvoření 1 000 účtů touto rychlostí potrvá 25 minut.  Vytvoření 5 000 účtů touto rychlostí potrvá 2 hodiny 5 minut.

Řešení problémů

Část Řešení problémů slouží k odstranění chyb nebo jiných problémů, které mohou nastat při používání funkce hromadného importu v konzoli Adobe Admin Console.

Chyby při nahrávání

Pokud nejsou splněny určité podmínky, nahrání souborů může skončit chybou.

Chybová zpráva se zobrazí za následujících podmínek:

 • Soubor není ve formátu CSV.
 • Povinné záhlaví sloupce (například „Email“) je neplatné nebo chybí.
 • Chybí požadovaný sloupec.

Postupujte takto:

 • Používejte pouze formát CSV.
 • Zkontrolujte, že je záhlaví sloupců platné.
 • Zkontrolujte, že jsou data ve sloupcích platná.

Další informace o povinných nebo volitelných polích a formátu souborů najdete v tabulce Formát souboru CSV v tématu Správa uživatelů.

Řešení problémů s formátem dat v souboru CSV:

 1. Otevřete soubor CSV v aplikaci Microsoft Excel.

 2. Vyberte (označte) libovolný sloupec na listu, který obsahuje data.

 3. Přejděte na kartu Data a klikněte na tlačítko Text do sloupců.

 4. V nově otevřeném dialogovém okně klikejte opakovaně na tlačítko Další, dokud se namísto tlačítka Další nezobrazí tlačítko Dokončit.

 5. Klikněte na tlačítko Dokončit a soubor uložte a zavřete.

 6. Aktualizovaný soubor CSV nahrajte do konzole Admin Console.

Chybová zpráva se zobrazí za následujících podmínek:

 • Pokud je k dispozici požadované záhlaví sloupce (například „Email“), ale chybí odpovídající data na řádcích.

Ujistěte se, že jsou na každém řádku zadány odpovídající hodnoty.

Chyby při zpracování

Pokud systém nedokáže zpracovat řádky s daty v nahraném souboru, bude oznámena chyba zpracování. Podrobnosti najdete na stránce Výsledky hromadných operací.

Chybu INTERNAL_SERVER_ERROR vyvolá vypršení časového limitu brány. Ve sloupci STATUS na obrazovce s výsledky chyby se zobrazí nápis INTERNAL_SERVER_ERROR.

Můžete to znovu zkusit později.

Pokud znovu nahrajete již existující uživatele, u kterých nedošlo k žádným změnám, ve sloupci STATUS na obrazovce s výsledky chyby se zobrazí nápis Uživatel byl již přidán.

Uživatel byl již přidán

Ujistěte se, že znovu nenahráváte již existující uživatele. Odstraňte řádky s daty pro existující uživatele.

K této chybě dochází v přidružených adresářích služby Azure Sync nebo Google Sync. Uživatelé jsou spravováni na straně poskytovatele identity.

Doporučujeme upravit a spravovat synchronizovaná data na portálu poskytovatele identity a povolit zavádění změn prostřednictvím synchronizace. Pokud to není nezbytně nutné, neměňte data ručně v konzoli Admin Console.

Pokud jsou uvedena požadovaná záhlaví sloupců (například „Email“), ale chybí odpovídající data na řádcích, ve sloupci STATUS na obrazovce s výsledky chyby se zobrazí nápis Chyba při analýze dat

Error parsing

Ujistěte se, že jsou na každém řádku zadány odpovídající hodnoty.

U uživatelů Enterprise ID nebo Federated ID  dojde k chybě v případě, že doména nesplňuje následující požadavky:

 • Platný název domény ve sloupci Domain
 • ID e-mailu s platným názvem domény
 • Uživatelské jméno  s platným názvem domény

Ve sloupci STATUS na obrazovce s výsledky chyby se zobrazí nápis Nenalezena doména ve vaší organizaci.

Poznámka:

K chybě dojde v případě, že použijete neplatný název domény, tj. název domény, která není vaší organizací deklarována nebo není důvěryhodná.

Postupujte takto:

 • Do sloupce Domain zadejte platný název domény.
 • Zadejte platné ID e-mailu na základě typu identity.
 • Zadejte platné uživatelské jméno  na základě typu identity.

K této chybě dochází, pokud organizace nevlastní doménu, do které chcete přidat uživatele. Chcete-li do domény přidat uživatele, proveďte jeden z následujících úkonů:

U uživatelů Enterprise ID nebo Federated ID  dojde k chybě v případě, že chybí záhlaví s kódem země, data nebo obojí.

Ve sloupci STATUS na obrazovce s výsledky chyby se zobrazí nápis Kód země musí mít formát dvoupísmenného kódu ISO-3166.

Chybný kód země

Ujistěte se, že jste zadali data do záhlaví sloupce s kódem země a platné hodnoty na řádcích.

K této chybě dojde v případě, že vaše organizace přešla na nové Business ID a vy jste jako typ identity v souboru CSV zadali Adobe ID.

Typ uživatele musí být buď „Business ID“, „Enterprise ID“, nebo „Federated ID“.

K této chybě dojde v případě, že vaše organizace nepřešla na nové Business ID a vy jste jako typ identity v souboru CSV zadali Business ID.

Typ uživatele musí být buď „Adobe ID“, „Enterprise ID“, nebo „Federated ID“.

K této chybě dojde v případě, že vaše organizace přešla na nové Adobe Business ID a vy jste jako typ identity v souboru CSV zadali Adobe ID.

Typ uživatele musí být buď „Business ID“, „Enterprise ID“, nebo „Federated ID“.

K této chybě dojde v případě, že vaše organizace přešla na nové Adobe Business ID a vy jste do skupiny uživatelů přidali uživatele Adobe ID.

Uživatel přidaný do skupiny uživatelů musí být typu „Business ID“, „Enterprise ID“, nebo „Federated ID“.

K této chybě dojde v případě, že se pokusíte upravit křestní jméno, příjmení nebo zemi uživatele s Business ID. Tato operace není v případě uživatelů typu Business ID k dispozici.

Pokud máte i nadále problémy s hromadným nahráním uživatelů, vytvořte žádost o podporu, použijte chat s podporou nebo, pokud jste správce systému nebo podpory, otevřete existující žádost o podporu na kartě Podpora v konzoli Admin Console.

Další informace najdete v tématu Založení případu podpory

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.