Příručka uživatele Zrušit

Úprava typu identity uživatele

 1. Příručka pro správu podnikových a týmových produktů Adobe
 2. Plánování nasazení
  1. Základní koncepty
   1. Licencování
   2. Identita
   3. Správa uživatelů
   4. Nasazení aplikace
   5. Admin Console – přehled
   6. Role správce
  2. Průvodci nasazením
   1. Průvodce nasazením na jméno
   2. Průvodce nasazením SDL
   3. Nasazení aplikace Adobe Acrobat 
  3. Nasazení produktů Creative Cloud pro vzdělávací instituce
   1. Průvodce nasazením
   2. Povolení aplikace Adobe Express v nástroji Google Classroom
   3. Integrace pomocí Canvas LMS
   4. Integrace pomocí Blackboard Learn
   5. Konfigurace jednotného přihlašování pro školní portály a systémy pro vedení výuky
   6. Nejčastější dotazy ke službě Kivuto
   7. Pokyny pro způsobilost základních a středních škol
 3. Nastavit vaši organizaci
  1. Nastavení identity
   1. Typy identit | přehled
   2. Nastavení organizace pomocí Enterprise ID
   3. Nastavení organizace pomocí Federated ID
    1. Přehled SSO
    2. Nastavení Azure Connector a synchronizace
     1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí účtu Microsoft prostřednictvím Azure OIDC
     2. Přidání Azure Sync do adresáře
     3. Nejčastější dotazy – Konektor Azure
    3. Nastavte Google Federation a synchronizujte
     1. Nastavení jednotného přihlašování SSO pomocí Google Federation
     2. Přidat Google Sync do vašeho adresáře
     3. Nejčastější dotazy – Google Federation
    4. Obecný SAML
     1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pro jiné poskytovatele SAML
     2. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí Microsoft ADFS
     3. Časté dotazy k jednotnému přihlašování SSO
     4. Řešení problémů s jednotným přihlašováním SSO
    5. Jednotné přihlašování SSO pro vzdělávací instituce
     1. Konfigurovat jednotné přihlašování SSO pro školní portály a systémy pro vedení výuky
     2. Časté dotazy
   4. Ověření vlastnictví domény
   5. Přidávání a správa domén
   6. Propojení domén s adresáři
   7. Správa stávajících domén a adresářů
   8. Pomocí důvěryhodnosti adresářů přidejte předem nárokované domény
   9. Přechod na nového poskytovatele ověřování
  2. Nastavení datových zdrojů
  3. Nastavení ověřování
  4. Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty
  5. Nastavení konzole
  6. Správa šifrování
 4. Správa produktů a oprávnění
  1. Správa uživatelů
   1. Přehled
   2. Role pro správu
   3. Techniky správy uživatelů
    1. Správa uživatelů jednotlivě   
    2. Správa více uživatelů (hromadné nahrávání CSV)
    3. Nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST)
    4. Synchronizace Microsoft Azure
    5. Synchronizace Google Federation
   4. Změna typu identity uživatele
   5. Správa skupin uživatelů
   6. Správa uživatelů v adresáři
   7. Správa vývojářů
   8. Přesun stávajících uživatelů do konzole Adobe Admin Console
   9. Přesun správy uživatelů do konzole Adobe Admin Console
  2. Správa produktů a jejich profilů
   1. Spravovat produkty
   2. Správa profilů produktů pro podnikové uživatele
   3. Správa zásad samoobsluhy
   4. Správa integrací do aplikací
   5. Správa oprávnění k produktům v konzoli Admin Console  
   6. Povolení/zakázání služeb pro profil produktu
   7. Jedna aplikace | Creative Cloud pro podniky
   8. Volitelné služby
  3. Správa licencí pro sdílená zařízení
   1. Co je nového
   2. Průvodce nasazením
   3. Vytváření balíčků
   4. Obnova licencí
   5. Migrace z licencí pro zařízení
   6. Správa profilů
   7. Licensing Toolkit
   8. Časté dotazy k licencím pro sdílená zařízení
 5. Správa úložiště a položek
  1. Úložiště
   1. Správa podnikového úložiště
   2. Adobe Creative Cloud: aktualizace úložiště
   3. Správa úložiště Adobe
  2. Migrace datových zdrojů
   1. Automatická migrace datových zdrojů
   2. Časté dotazy k automatické migraci datových zdrojů
   3. Správa přenesených datových zdrojů
  3. Převzetí datových zdrojů od uživatele
  4. Přenesení studentských datových zdrojů | Pouze EDU
   1. Automatické přenesení studentských datových zdrojů
   2. Přenesení datových zdrojů
 6. Správa služeb
  1. Adobe Stock
   1. Balíčky kreditů Adobe Stock pro týmy
   2. Adobe Stock pro podniky
   3. Používání služby Adobe Stock pro podniky
   4. Schválení licence služby Adobe Stock
  2. Vlastní písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Přehled
   2. Vytvoření skupiny uživatelů
   3. Nastavení služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurace a instalace nástroje Adobe Asset Link
   5. Správa datových zdrojů
   6. Adobe Asset Link pro XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavení služby Adobe Acrobat Sign pro podnik nebo týmy
   2. Adobe Acrobat Sign – správce funkcí pro týmy
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzoli Admin Console
  5. Creative Cloud pro podniky – bezplatné členství
   1. Přehled
   2. Začínáme
 7. Nasazení aplikací a aktualizací
  1. Přehled
   1. Nasazení a dodávání aplikací a aktualizací
   2. Plánování nasazení
   3. Příprava k nasazení
  2. Vytváření balíčků
   1. Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console
   2. Vytváření balíčků k licencování na jméno
   3. Šablony Adobe pro balíčky
   4. Správa balíčků
   5. Správa licencí pro zařízení
   6. Licence pro sériové číslo
  3. Přizpůsobení balíčků
   1. Přizpůsobení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
   2. Přidání doplňků do balíčku
  4. Nasazení balíčků 
   1. Nasazování balíčků
   2. Nasazení balíčků Adobe pomocí služby Microsoft Intune
   3. Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM
   4. Nasazení balíčků produktů Adobe pomocí nástroje ARD
   5. Instalace produktů do složky Výjimky
   6. Odinstalování produktů Creative Cloud
   7. Použití podnikové edice sady nástrojů Adobe Provisioning Toolkit
   8. Licenční identifikátory pro Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizací
   1. Řízení změn pro zákazníky společnosti Adobe využívající produkty pro podniky a týmy
   2. Nasazení aktualizací
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Přehled nástroje AUSST
   2. Nastavení interního aktualizačního serveru
   3. Údržba interního aktualizačního serveru
   4. Časté případy použití nástroje AUSST   
   5. Řešení problémů s interním aktualizačním serverem
  7. Nástroj Remote Update Manager (RUM)
   1. Použití nástroje Adobe Remote Update Manager
   2. Další informace naleznete v tématu ID kanálů k použití s nástrojem Adobe Remote Update Manager
   3. Vyřešení chyb RUM
  8. Řešení problémů
   1. Odstraňování chyb při instalaci a odinstalování aplikací Creative Cloud
   2. Odeslání dotazu do klientských počítačů pro kontrolu nasazení balíčku
   3. Chybová zpráva balíčku aplikací Creative Cloud „Instalace se nezdařila“
  9. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager (pro aplikace CC 2018 nebo starší)
   1. Creative Cloud Packager
   2. Creative Cloud Packager – poznámky k verzi
   3. Vložení aplikací do balíčku
   4. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager
   5. Vytváření balíčků s licencemi pro konkrétní uživatele
   6. Vytváření balíčků s licencemi pro zařízení
   7. Vytvoření balíčku s licencí
   8. Vytváření balíčků s licencemi pro sériové číslo
   9. Automatizace vytváření balíčků
   10. Vytváření balíčků jiných produktů než Creative Cloud
   11. Úpravy a ukládání konfigurací
   12. Nastavení národního prostředí na úrovni systému
 8. Správa účtu
  1. Správa účtu týmu
   1. Přehled
   2. Aktualizace platebních údajů
   3. Správa faktur
   4. Změna vlastníka smlouvy
   5. Změna distributora
  2. Přiřazení licencí uživateli v týmu
  3. Přidání produktů a licencí
  4. Prodlužování
   1. Členství týmů: prodloužení
   2. Podnik v rámci VIP: prodloužení a soulad
  5. Automatizované fáze vypršení platnosti smluv ETLA
  6. Přepínání typů smluv v rámci existující konzole Adobe Admin Console
  7. Soulad s požadavky na nákup
  8. Program Value Incentive Plan (VIP) v Číně
  9. Nápověda k programu VIP Select
 9. Zprávy a protokoly
  1. Protokol auditu
  2. Zprávy o přiřazení
  3. Protokoly obsahu
 10. Zažádat o asistenci
  1. Kontaktování péče o zákazníky Adobe
  2. Možnosti podpory pro týmové účty
  3. Možnosti podpory pro podnikové účty
  4. Možnosti podpory pro Experience Cloud

Pokud už některý typ identity používáte a potřebujete svůj model identity upravit, můžete jako správce systému změnit typ identity koncového uživatele.

Pozor:

Postupy popsané v tomto dokumentu se nevztahují na zákazníky Experience Cloud. Pokud jste zákazníkem služby Experience Cloud, kontaktujte péči o zákazníky společnosti Adobe.

Úvod

Pomocí konzole Admin Console můžete typy identity stávajících uživatelů následujícím způsobem upravit:

 • Enterprise ID na Federated ID,
 • Federated ID na Enterprise ID,
 • Adobe ID na Enterprise ID nebo
 • Adobe ID na Federated ID.
Poznámka:

Abyste mohli změnit typ identity uživatele z Enterprise ID na Federated ID nebo naopak, potřebujete nový nebo již existující adresář. Další podrobnosti najdete v tématu Přesunutí domén napříč adresáři.

Pozor:

Úprava typu identity není aktuálně podporována pro Business ID.

Migrace uživatelů | Přehled

Následující přehled popisuje pracovní postupy při migraci typů identity:

  Adobe ID na Enterprise ID
Adobe ID na Federated ID

Adobe ID na Federated ID (synchronizace se službou Azure a Google)

Enterprise ID na Federated ID

Federated ID na Enterprise ID

Postup... V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé a vyberte možnost Upravit typ identity.
 1. Nejprve nastavte konektor a vytvořte uživatele.
 2. Použijte proces Upravit typ identity.

Poznámka: Před migrací již musí uživatelé existovat v konzoli Admin Console.

Změňte adresář, na který je propojena doména. Uživatelé budou automaticky převedeni.

Co se stane s datovými zdroji uživatelů?

Datové zdroje jsou automaticky převedeny.

Uživatelé s oprávněním Creative Cloud: datové zdroje jsou automaticky převedeny.

Uživatelé s oprávněním Document Cloud nebo oprávněním pro jinou službu než Creative Cloud nebudou mít své soubory automaticky migrovány. Je nutné provést ruční migraci.

Datové zdroje jsou automaticky převedeny.
Soubory uživatelů v různých regionech nejsou automaticky migrovány. Je nutné provést ruční migraci. Podrobnosti o regionech najdete v tématu Regiony a zóny dostupnosti.

 

Poznámky:
 • Před zahájením migrace je nutné nastavit identitu.
 • Migrace není k dispozici, pokud má uživatel ve stejné konzoli Creative CloudMarketing Cloud.

Poznámka:

 • Aby nedocházelo k potížím při přihlašování, ujistěte se, že všechny informace o uživateli nahrané prostřednictvím souboru CSV odpovídají informacím ve vašem adresáři.
 

Poznámka:

Doporučujeme, abyste nepřeváděli uživatele v šifrovaných adresářích nebo organizacích.

 

Dopad na koncové uživatele služby Creative Cloud

Změníte-li typ identity uživatelů s Adobe ID na typ s Federated ID / Enterprise ID, tito uživatelé budou mít i nadále přístup ke svým osobním Adobe ID. K přístupu k aplikacím, službám a řešením Adobe v rámci organizace však budou používat nově přidělené Federated ID nebo Enterprise ID.

Pokud uživatelé už Adobe ID používali a měli ke svému účtu přiřazené datové zdroje, mohou je přenést z jejich účtu Adobe ID do svého nového podnikového účtu.

Úprava typů identity

Poznámka:

Určeno službě Creative Cloud pro podniky a Document Cloud pro podniky.

Následujícím způsobem můžete změnit typ identity uživatelů:

Poznámka:
 • Kromě toho můžete upravovat údaje uživatelů, například jejich e‑mailové adresy a jména. Změny lze provést v nástroji Admin Console, pomocí nástroje pro synchronizaci uživatelů nebo rozhraní API pro správu uživatelů.
 • Před nahráním souboru CSV za účelem přepnutí typu identity se ujistěte, že jste pro Azure Sync povolili synchronizaci uživatelů.
 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte do nabídky Uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit typ identity pomocí formátu CSV.

  Otevře se dialogové okno Upravit typ identity pomocí formátu CSV.

  Upravit typ identity pomocí formátu CSV

 3. Pokud chcete přidat uživatele, u kterých se chystáte upravit typ identity, stáhněte si kliknutím na Stáhnout šablonu CSV aktuální seznam uživatelů nebo standardní šablonu ve formátu CSV.

  Stažený soubor CSV obsahuje následující údaje:

  Název pole

  Popis

  Typ identity

  Typ identity aktuálně přiřazený uživateli.

  Uživatelské jméno

  Uživatelské jméno, které odpovídá příslušnému ID uživatele.

  Doména

  Doména, která odpovídá identifikátoru Enterprise ID nebo Federated ID..

  Nový typ identity

  Zadejte typ identity, na který chcete ten stávající změnit.

  Tato hodnota určuje typ ID přiřazený uživateli. Nerozlišují se velká/malá písmena. Typ identity musí být pro danou doménu platný.

  Platné hodnoty:

  • Federated ID
  • Enterprise ID
  • Adobe ID

  Nový e‑mail

  Platná e‑mailová adresa.

  Maximálně 60 znaků

  Jméno a doména. Pokud je typ identity Enterprise ID nebo Federated ID, organizace musí danou doménu deklarovat a aktivovat. Uživatelské jméno určuje název účtu. 

  U ostatních typů účtů název určuje e‑mailová adresa používaná uživatelem a název účtu. 

  Viz RFC 2822, část 3.4.1

  Nové uživatelské jméno

  Omezeno na ASCII.

  Uživatelské jméno, které odpovídá příslušnému ID uživatele.

  V případě uživatelů s Adobe ID použijte uživatelské jméno definované pro Adobe ID daného uživatele.

  Maximální délka je 255 znaků.

  Nový kód země

  Dvoumístný kód země (například Česká republika = „CZ“).

  Pokud je údaj uveden, zkontrolujte, zda uživatel pochází ze země, ve které společnost Adobe působí. Uvedeno pro společností spravované účty.

  Pokyny ke stanovení kódu země naleznete zde: https://www.iso.org/obp/ui/#home.

  Další informace naleznete zde: ISO 3166-1 alpha-2, kódy země

 4. Otevřete soubor CSV v aplikaci podporující úpravu souborů CSV (např. Microsoft Excel) a podle potřeby upravte typy identity.

  Poznámka:

  Pokud měníte typ identity Adobe ID na Federated ID nebo Enterprise ID, e‑mailová adresa Adobe ID musí odpovídat e‑mailové adrese podnikového účtu.

  E‑mail Adobe ID

  E mail Federated ID nebo Enterprise ID

  Upravit typ identity

  jananovakova@xyz.com

  jananovakova@xyz.com

  Úspěch

  jannovak@adobe.com

  jannovak.@xyz.com

  Chyba

 5. Otevřete dialogové okno Upravit typ identity pomocí formátu CSV a nahrajte aktualizovaný soubor .csv. Ujistěte se, že jste tento soubor uložili s kódováním UTF-8.

  Po dokončení procesu dostanete e‑mailem oznámení.

V rámci tohoto procesu se přenesou oprávnění a poskytnuté produkty všech přenesených uživatelů. Uživatelé, jejichž identita se změnila, obdrží upozornění, že mají při práci s produkty Adobe, které jim byly poskytnuty, používat nové účty s Enterprise ID nebo Federated ID.

Pokud mimo to uživatelé již dříve používali Adobe ID a měli ke svému účtu přiřazené datové zdroje, budou tito uživatelé požádáni o vyjádření souhlasu s migrací zdrojů. Během migrace datových zdrojů dojde automaticky k převedení zdrojů uživatele z jejich účtu Adobe ID do nového podnikového účtu.

Migrace datových zdrojů

Při úpravě typu identity uživatelů z Adobe ID na Federated ID / Enterprise ID budou mít uživatelé možnost převést podporovaný obsah ze stávajícího účtu Adobe ID přidaného organizací na svůj nový podnikový účet. Tuto migraci lze provést dvěma způsoby:

Aby uživatelé mohli automaticky migrovat svůj obsah, musí jim být přiřazen přístup k úložišti/službám pro Creative Cloud a Document Cloud. Aby uživatelé měli přístup k úložišti pro Creative Cloud a Document Cloud, musí provést jednu z těchto akcí:

 • Přiřadit profil produktu, který nabízí plán Creative Cloud Všechny aplikace s úložištěm a má zapnuté služby PDF Services.
 • Přiřadit profil produktu Creative Cloud s úložištěm a profil produktu Document Cloud s úložištěm (nezahrnuje nabídky pouze pro stolní počítače) se zapnutými službami PDF Services.
Poznámka:

Všechny licence k produktům, ke kterým je uživatel přiřazen, musí nabízet také úložiště. Jinak se migrace datových zdrojů nezdaří. Pokud je například uživateli s Adobe ID přidělena licence pro jednu aplikaci „Photoshop“ bez úložiště a další licence pro jednu aplikaci „XD“ se 100GB úložištěm, datové zdroje nebude možné migrovat automaticky.

Po dokončení úpravy typu identity obdrží koncový uživatel e‑mail s podrobným postupem migrace datových zdrojů.

Jako správce IT si můžete stáhnout zprávu o stavu dokončení migrace datových zdrojů u všech uživatelů, kterých se úprava identity týkala. Při stahování hlášení postupujte následovně:

 1. Přejděte ke konzoli Admin Console a do nabídky Uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko a z rozevíracího seznamu vyberte možnost Exportovat hlášení o migraci ve formátu CSV.

  Dojde ke stažení hlášení.

Hlášení vám poskytne informace o uživatelích, kteří s migrací souhlasí, o těch, kteří nesouhlasí, a o uživatelích, kteří se zatím nerozhodli. Další informace o typech obsahu, který lze do migrace zapojit, naleznete v tématu Nejčastější dotazy k migraci datových zdrojů.

Poznámka:

Automatickou migraci datových zdrojů někdy nelze u vybraných uživatelů spustit. Tito uživatelé budou vyzváni k ručnímu převedení obsahu a budou z hlášení o migraci vyloučeni.

Zapojte se do konverzace

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se témat, konceptů nebo postupů popsaných v tomto článku se neváhejte připojit k diskusi.

Zapojte se

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.