InDesign CS6 8.0.3 – Poznámky k verzi

Systémové požadavky

Nejnovější požadavky na systém naleznete na stránce Požadavky aplikace InDesign na systém.

Pokyny pro instalaci

Podrobný návod k instalaci najdete na stránce http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_cz.

Vyřešené problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz naleznete nejnovější informace a informace o známých problémech pro všechny aplikace sady Creative Suite 6.

InDesign

 • Určité soubory EPS způsobují ukončení aplikace InDesign při exportování dokumentu do PDF. [3608014]
 • Aplikace InDesign CS6 nerozpoznává odkazy, pokud k nim přistupuje v rámci správy digitálních aktiv (DAM) pomocí softwaru Adobe Drive. [3649135]
 • Volby Uložit, Uložit jako a Uložit kopii jsou po přetažení z aplikace Finder nebo Bridge deaktivovány. [3653735]
 • U hebrejštiny a arabštiny není podmínkový text v Editoru příběhů správně zvýrazněn. [3667884]
 • V hebrejské verzi aplikace InDesign se řada stran u dokumentů s pravolevou vazbou zobrazuje nesprávně. [3669233]
 • V různých zobrazeních kontroly hebrejského pravopisu se zvýrazňují špatná slova. [3675104]
 • Objekty umístěné na vzorových stránkách při exportu do PDF mizí nebo jsou umístěny na neočekávaných místech. [3675929]
 • Aplikace InDesign se v konkrétní situaci ukončí po vyvolání funkce SetTextSelection. [3678597]
 • Aplikace InDesign se ukončí při kliknutí na dialogové okno Karta Vazby a obrázky při vyvolání téže funkce z panelu Knihy. [3689149] 
 • Aplikaci InDesign trvá asi 10 sekund, než dokončí operaci přepínání viditelnosti vrstvy u dokumentu s několika vzorovými stránkami. [3689151]
 • Aplikace InDesign se ukončí při otevření souboru IDML, který má prázdný štítek textového rámečku s posloupným textovým rámečkem. [3689166]
 • Aplikace InDesign se ukončí při exportování souboru CS6 do .idml a jeho opětovném otevření. [3691025]
 • Aplikace InDesign se ukončí při exportování idml do idml s určitými křížovými odkazy a stránkovými odkazy v panelu Rejstřík. [3695290]
 • Použití štítku způsobuje přeformátování, protože styly se použijí nesprávně. [3151594]
 • Aplikace InDesign se ukončí při aktualizaci různých vlastností textových rámečků pomocí JavaScriptu. [3594208]
 • Aplikace InDesign se ukončí při přetažení slova do prázdné poznámky v režimu textového editoru. [3623132]
 • Příkaz Přizpůsobit rámeček obsahu ukončí aplikaci InDesign. [3628642]
 • Aplikace InDesign nesprávně aplikuje styly při importování ICML se štítky. [3629232]
 • U verzí pro Indii: Není možný pohyb kurzoru v některém shlukovém textu v tamilštině. [3637073]
 • Kurzor se vrací na začátek textu, jakmile se dotkne poznámky na řádku obsahujícím text s pomlčkou. [3638783]
 • Aplikace InDesign se ukončí při umisťování položek knihovny. [3646838]
 • Slova se rozdělují, ale pomlčka se při vložení neviditelného rozdělovníku nezobrazí. [3653718]
 • Proměnné prázdného textu se neexportují správně do PDF. [3656476]
 • Aplikace InDesign se ukončí při aktualizaci čísla strany v dokumentu se zapnutým přemisťováním stran a na přemisťovaných stranách jsou zamknuté položky. [3656879]

InCopy

 • Umístění a pohyb kurzoru při práci v textovém rámečku se dvěma oblastmi CopyFit nefungují podle očekávání. [3539539]
 • Profily kontroly před výstupem vložené do výsledků rozvržení v chybové zprávě v aplikaci InCopy CS6 – chybějící „Package a Preflight.InDesignPlugin“. [3641893]
 • Aplikace InCopy CS6 se ukončí během importování příběhu s odstraněným textem. [3485725]
 • Pomocí kurzorových šipek nelze přesunout kurzor, který se dostal za sbalenou poznámku. [3613889]
 • Aplikace InCopy se ukončí při otevírání souboru ICMA, který byl vytvořen z dokumentu určeného pro web nebo digitální publikování. [3629800]

InDesign Server

 • Aplikace InDesign Server se ukončí při pokusu zkopírovat tabulku se štítky do nového dokumentu. [3488416]
 • Písma dokumentu se v aplikaci InDesign Server nenačtou. [3635822]

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci produktů a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz

.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online