Rozšíření formátu EPUB

Od této verze sady Creative Cloud nabízí aplikace InDesign podporu exportu do formátu EPUB s pevným rozvržením, řízení výšky/šířky objektů CSS, řízení přidávání značek pro typ formátu epub a přizpůsobení výšky/tloušťky CSS. Rozšíření obsažená v této verzi nabízejí také vylepšené CSS pro styly tabulek a buněk. Nyní můžete nejen aktualizovat metadata v pevném i přeformátovatelném rozvržení, ale také zobrazovat exportované výstupy na kartách Zobrazující aplikace.

  • Pevné rozvržení: Aplikace InDesign nyní podporuje tento populární, zajímavý a interaktivní formát.Na rozdíl od standardních souborů e-knih dokáží e-knihy s pevným rozvržením zachovat stejné rozvržení a návrh stránky jako tištěné knihy. Dokument aplikace InDesign můžete exportovat do formátu EPUB s pevným rozvržením. Tento formát se běžně používá pro dětské e-knihy a pro složité knihy, jako jsou kuchařky nebo učebnice.
  • Přizpůsobitelná výška/šířka CSS objektu: Nyní můžete v dialogu Volby exportu objektu upravit šířku/výšku objektu v souboru CSS.
Vlastní šířka/výška CSS
  • Nová značka typu formátu epub: Zavedli jsme nový typ formátu EPUB, který zjednodušuje přístupnost komponent v návrhu exportovaném do formátu EPUB. Nový typ formátu epub pomáhá definovat prvky v publikaci, které pomáhají definovat pořadí čtení pro čtečku souboru EPUB.
  • Vylepšený zápis stylů tabulek a buněk do CSS: Styly tabulek a buněk jsou nyní správně mapovány do CSS. Odrážejí stejný styl ve výstupu. Pokud nepoužijete tabulku, nejsou vytvořeny žádné zbytečné soubory CSS.
  • Metadata a zobrazující aplikace (export):  Nyní můžete aktualizovat informace o souboru nebo metadata souboru aplikace InDesign a tato data budou převedena do formátu EPUB jak na kartě Přeformátovatelné rozvržení, tak na kartě Pevné rozvržení. Do voleb exportu do formátu EPUB s přeformátovatelným i pevným rozvržením jsme přidali novou kartu Zobrazující aplikace. Aplikace InDesign nyní zobrazuje aplikace, které můžete namapovat pro otevírání souborů ve formátu EPUB.
Karta Zobrazující aplikace

Vylepšení tabulek

V rámci vylepšení tabulek v aplikaci InDesign máte nyní možnost jednoduše přetahovat řádky a sloupce tabulky z jednoho umístění do druhého.

Bezproblémové aktualizace

Při aktualizaci zůstanou zachovány zkratky a předvolby, takže můžete rychle začít pracovat s novou verzí aplikace InDesign. Při aktualizaci sady InDesign Creative Cloud můžete migrovat nastavení z poslední nainstalované verze aplikace InDesign a nemusíte tedy měnit svá nastavení při každé aktualizaci této sady. Po migrování nastavení je nutné zapnout synchronizaci nastavení v aktuální verzi, aby došlo k uložení nejnovějších nastavení do cloudu.

Složky Vzorků barev

Můžete vytvářet skupiny barev a uspořádat v nich obsažené vzorky do různých skupin barev. Pomocí nové ikony Skupina barev nebo pomocí rozbalovací či místní nabídky na panelu Vzorník můžete jednoduše vytvářet skupiny barev.

Škálovatelné efekty

Při změně měřítka objektu nedochází v aplikaci InDesign ke změně měřítka efektů průhlednosti. V rámci nové funkce Škálovatelné efekty byla do rozbalovací nabídky řídicího panelu a rozbalovací nabídky panelu Transformace přidána volba pro úpravu měřítka efektů průhlednosti při změně měřítka objektu. Tyto úpravy měřítka můžete zapnout či vypnout. Funguje to stejným způsobem jako úprava měřítka tloušťky tahu (tato funkce nebude aktivní, tj. bude uvedena šedým písmem, pokud uživatel vybere v nabídce Předvolby > panel Obecné možnost Nastavit změnu velikosti v procentech). Pokud je tato volba zapnutá a dojde ke změně měřítka objektu s aplikovanými efekty průhlednosti, bude odpovídajícím způsobem upraveno také měřítko těchto efektů. Hodnoty atributů týkajících se použitých efektů se v modelu změní a budou správně uvedeny v dialogovém okně těchto efektů.

Začlenění kódů QR do dokumentů

Nyní můžete do dokumentu aplikace InDesign vkládat kódy QR. Do dokumentů aplikace InDesign můžete přidávat různé typy kódů QR:

  • Prostý text
  • Hypertextový odkaz na web
  • Textová zpráva
  • E-mail
  • Vizitka

Vylepšené vyhledávání - Hledat předcházející

Při provádění rychlých úprav v aplikaci InDesign se může stát, že při hledání a měnění znaků neúmyslně příliš rychle stisknete tlačítko Hledat další, a přeskočíte text, který jste chtěli změnit. Dialogové okno Hledat/Změnit aplikace InDesign nyní obsahuje dvě tlačítka pro různé směry hledání - ve výchozím nastavení je aktivní tlačítko pro hledání směrem vpřed. Směr hledání můžete také obrátit.

Modernizace - změny v panelech

Panel Rady nástroje

V rámci modernizace byl panel Tipy k použití nástroje převeden z technologie Flash na HTML5. Panel Tipy k použití nástroje si nyní můžete zobrazit v aplikaci InDesign pomocí nabídky Okna > Pomůcky > Tipy k použití nástroje. Na tomto panelu najdete název nástroje, radu nástroje a ikonu vybraného nástroje. Dříve se jednalo o rozšíření založené na APE (Flash). V rámci odstraňování APE bude tento panel nyní založen na CEP HTML5.

Panel Úloha na pozadí

Panel úloh na pozadí, který můžete otevřít pomocí nabídky Okno > Pomůcky > Úloha na pozadí, slouží k monitorování úloh probíhajících na pozadí. Umožňuje také uživateli zrušit úlohu probíhající na pozadí. Tento panel byl dříve založen na technologii APE (Flash), ale nyní byl přepracován tak, aby používal naši technologii ovladačů uživatelského rozhraní.

Jednoduché ukládání zpět

Pokud pošlete soubor sady aplikace InDesign uložený ve službě Creative Cloud jinému uživateli služby Creative Cloud, je zcela jedno, jakou verzi má tento uživatel nainstalovanou (CS6, R0, R1, atd.) - dokument si může okamžitě otevřít. Sdílení souborů aplikace InDesign s kolegy a tiskárnami působícími v rámci služby Creative Cloud je jednodušší než kdy dříve!
Předávání souborů je efektivnější, protože není nutné ověřovat, kterou verzi aplikace InDesign Creative Cloud váš kolega používá nebo převádět soubor ručně do formátu IDML (odesílatel souboru), či se obávat, že se soubor neotevře (příjemce souboru).

Integrace služby Behance

Nyní můžete svoji práci uložit z aplikace InDesign přímo do služby Behance a prezentovat tak svoje dokončené nebo rozpracované projekty. S postupným vylepšováním své práce a odesíláním nových verzí získáte okamžitou zpětnou vazbu od milionů tvůrčích lidí z celého světa.

Zlepšené balení

Možnost začlenit soubor PDF nebo IDML do libovolného balíčku vytvořeného z aplikace InDesign. Balíček aplikace InDesign nyní obsahuje: INDD + propojené soubory + písma + IDML + PDF (dříve obsahoval balíček aplikace InDesign pouze soubory INDD + propojené soubory + písma).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online