Umístění souborů předvoleb | Photoshop Elements a Premiere Elements

Aplikace Photoshop Elements a Adobe Premiere Elements mají různé soubory předvoleb. Zde je uveden podrobný seznam jejich umístění.

Systém Windows

Předvolby aplikace Photoshop Elements

Windows XP: C:\Documents and Settings\[uživatelské jméno]\Application data\Adobe\Photoshop Elements\{číslo verze}\Editor

Windows Vista/7/8/10: C:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements\{číslo verze}\Editor

Předvolby aplikace Premiere Elements

Windows XP: C:\Documents and Settings\[uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Premiere Elements\{číslo verze}

Windows Vista/7/8/10: C:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Elements\{číslo verze}

Předvolby aplikace Elements Organizer

Windows XP: C:\Documents and Settings\[uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\{číslo verze}\Organizer

Windows Vista/7/8/10: C:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\{číslo verze}\Organizer

Katalogy aplikace Elements Organizer (výchozí umístění)

Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\Catalogs

Windows Vista/7/8/10: C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\Catalogs

Poznámka: Složka Application Data/AppData je v systému Windows skrytá. Informace o tom, jak ji lze zobrazit, najdete v článku Zobrazení skrytých souborů, složek a přípon souborů.

Systém Mac OS

Aplikace Photoshop Elements

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/com.adobe.PhotoshopElements.plist

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe Photoshop Elements {číslo verze} Paths

Složka: /Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe Photoshop Elements {číslo verze} Settings

Aplikace Adobe Premiere Elements

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/com.Adobe.Premiere Elements.{číslo verze}.plist

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/com.adobe.Adobe Premiere Elements.framework.plist

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/com.Adobe.Premiere Elements-{číslo verze}.plist

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/com.Adobe.ASWrapper Server.{číslo verze}.plist

Složka:

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe/Premiere Elements/{číslo verze}

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe/Premiere Elements {číslo verze}

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe/Adobe ASWrapper Server/{číslo verze}

Aplikace Organizer

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/com.Adobe.Elements Organizer.{číslo verze}.plist

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/com.adobe.photodownloader.plist

Složky:

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe/ElementsOrganizer/

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe/CAHeadless/{číslo verze}

/Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe/dynamiclinkmanager

POZNÁMKA: Uživatelská složka Library je v systému Mac 10.7 a novějším skrytá. Informace o tom, jak ji zobrazit, najdete v článku Přístup ke skrytým souborům uživatelské knihovny | Mac OS 10.7 a novější.

Obnovení výchozích předvoleb

Nastavení předvoleb má vliv na to, jak aplikace Photoshop Elements Editor zobrazuje obrazy, kurzory a průhledné oblasti, ukládá soubory, používá zásuvné moduly a odkládací disky atd. Pokud se aplikace chová neočekávaně, je možné, že byl soubor předvoleb poškozen. Všechny předvolby můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Poznámka: Odstranění souboru předvoleb je akce, kterou nelze vrátit zpět.

Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Bezprostředně po začátku spouštění aplikace Photoshop Elements stiskněte a podržte klávesy Alt+Ctrl+Shift (Mac: Option+Command+Shift). Klepnutím na Ano odstraníte soubor nastavení programu Adobe Photoshop Elements.
  • Přejděte na možnost Úpravy > Předvolby (Mac: Photoshop Elements > Předvolby > Obecné), klikněte na tlačítko Obnovit předvolby při příštím spuštění a poté klikněte na OK. Po restartování aplikace Adobe Photoshop Elements budou všechny předvolby obnoveny na výchozí nastavení.

Při dalším spuštění aplikace Photoshop Elements Editor se vytvoří nový soubor předvoleb. Informace o specifické předvolbě můžete vyhledat v nápovědě podle názvu předvolby.

Opětovné zobrazení zakázaných výstražných zpráv

V určitých situacích se zobrazí zprávy obsahující výstrahy nebo výzvy. Zobrazování těchto zpráv můžete zakázat, když v okně zprávy vyberete Příště nezobrazovat. Zakázané zprávy také můžete později obnovit.

  1. V systému Windows zvolte příkaz Úpravy > Předvolby > Všeobecné. V systému Mac zvolte příkaz Photoshop Elements > Předvolby > Všeobecné.

  2. Klikněte na položku Obnovit všechny výstražné dialogy a klikněte na tlačítko OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?