Funkce Prezentace stránky služby Adobe Sign je dostupná pro úrovně služby Team, Business a Enterprise

Popis funkce

Funkce Prezentace stránky umožňuje uživatelům s možností využití široké obrazovky plně využít šířku prohlížeče.

Pokud je tato funkce povolená, vyplní prohlížeč od okraje k okraji stránky Řídicí panel a Správa.


Jak se používá

Po povolení této funkce zdědí tuto vlastnost okamžitě všichni uživatelé v účtu a velikost stránky se jim zobrazí při úpravě šířky prohlížeče.


Řídicí panel

wide_dashboard


Správa

wide_manage

 

Kromě vyplnění prohlížeče na široké obrazovce se na stránce Správa projeví další dvě změny.

Karty panelu nástrojů nacházejícího se v pravé spodní části stránky byly přesunuty z pravé části panelu do jeho horní části:

manage_page_-_toolspanelwithtabsontop

 

Pokud je stránka Správa na mobilních zařízeních příliš úzká, panel nástrojů se za účelem lepší podpory sbalí.

Zobrazí se malá karta umožňující vysunutí panelu nástrojů do viditelného prostoru a rovněž jeho zasunutí a návrat do zobrazení seznamů.

manage_page_-_toolspanelnarrow
manage_page_-_toolspanelnarrow2


Možnosti konfigurace

Neexistují žádné další možnosti kromě povolení nebo zakázání této funkce.


Postup povolení nebo zakázání

Funkci Prezentace stránky může na úrovni účtu upravit pouze správce účtu Adobe Sign.

Úpravy na úrovni skupiny nejsou povoleny.

 

Toto nastavení lze upravit výběrem následujících nabídek: Účet > Nastavení účtu > Globální nastavení > Prezentace stránky Adobe Sign

page_presentationsetting-accountlevel

Poznámka:

Toto nastavení nemá žádný vliv na schopnost přeformátování aplikace Adobe Sign na mobilních zařízeních.  Tato funkce zůstane zapnutá bez ohledu na to, jestli je funkce Prezentace stránky povolená nebo ne.