Vítejte v průvodci rychlým nastavením služby Adobe Sign!

V tomto průvodci naleznete doporučené první kroky konfigurace svého účtu ve službě Adobe Sign a přípravy k odesílání transakcí.

Níže vidíte dvě karty, jednu pro uživatele systému a druhou pro správce účtu. Na jednotlivých kartách naleznete seznamy funkcí, které lze konfigurovat, a vpravo od názvů funkcí se nacházejí úrovně služeb, na které se vztahují.

Všem uživatelům doporučujeme nejprve konfigurovat svůj osobní ID a teprve poté, pokud jsou současně správci účtu, pokračovat na kartu Správce a konfigurovat nastavení účtu.

Poznámka:

Individuální účty mají samostatnou licenci, takže ve výchozím nastavení je jediný uživatel současně správcem účtu.

Uživatelé

Při prvním přihlášení do služby Adobe Sign věnujte chvilku kontrole svých osobních uživatelských údajů. Tyto informace se používají v několika šablonách, takže je důležité zajistit, aby byly správné.

 • Umístěním ukazatele myši na své jméno v pravém horním rohu otevřete nabídku a klikněte na řádek Můj profil
profile_drop-down

Na stránce profilu se zobrazí specifické hodnoty, které bude služba Adobe Sign používat při přizpůsobení všech vašich transakcí. Nejdůležitější položky:

 • Vaše jméno a příjmení - používá se v e-mailové komunikaci a ve vašem výchozím vysázeném podpisu
 • Vaše pracovní zařazení - doplní se do pole pracovního zařazení, pokud je toto pole nabídnuto k vyplnění
 • Název vaší společnosti - uvádí se v e-mailové komunikaci a měl by to být oficiální název společnosti
 • Časové pásmo - razítka času a data budou uváděna ve vašem časovém pásmu pro lepší přehlednost při vytváření sestav.

Potřebujete-li provést změny v kterékoli položce obsahu, klikněte na tlačítko Upravit profil, proveďte potřebné změny, a poté kliknutím na tlačítko Uložit tyto změny uložte.

Služba Adobe Sign umožňuje současné používání tří stylů podpisů, záleží na osobních a pracovních požadavcích:

 • Písmo podobné skriptu: Výchozí hodnota a v současnosti nejoblíbenější styl. Na vaše jméno je aplikováno písmo napodobující vzhled vlastnoručního podpisu.

Pokud zvolíte tuto možnost, nemusíte provádět žádnou explicitní konfiguraci

Script like sig

Přizpůsobené podpisy

Chcete-li vytvořit jedinečný podpis, přejděte do části Osobní preference > Můj podpis

Kliknutím na tlačítko Vytvořit otevřete panel podpisu a vyberte metodu vytvoření podpisu:

 • Biometrický: Napište svůj podpis myší, perem nebo prstem!  Nejlepšího výsledku dosáhnete napsáním svého podpisu prstem na tabletu
  • Možnost Mobilní umožňuje odeslat podpis ze zařízení, na kterém právě pracujete, dotykem na aktivovaný telefon
 • Obrázek podpisu: Pokud máte obrázek svého podpisu, můžete jej odeslat do systému a služba Adobe Sign tento obrázek použije při podepisování jako váš podpis

Po vytvoření vhodného podpisu klikněte na možnost Použít.

create_signature

Pro náročné uživatele, kteří chtějí být v neustálém kontaktu se svými transakcemi, můžete načasovat milníky, které mohou aktivovat odeslání e-mailu do vaší schránky nebo upozornění, které bude doručeno ve zprávě.

Pro zobrazení stránky Události/Upozornění přejděte do části Osobní preference > Moje události/upozornění

my_events_and_alerts

Několik stručných definic:

 • Události: Akce spojené s transakcí (odesílání, zobrazení, podepsání, atd.).
 • Upozornění: Očekávané akce, ke kterým nedojde v zadaném časovém rozmezí (nejsou zobrazeny do osmi hodin, zobrazeny, ale nepodepsány do tří hodin, atd.).

Události i upozornění lze konfigurovat dvěma způsoby. Zaškrtnutím voleb konfigurace můžete vybrat žádnou možnost, jednu nebo obě možnosti. Máte k dispozici následující volby:

 • E-mail: Vyberete-li tuto volbu, obdržíte e-mail při každém výskytu události nebo upozornění. V závislosti na objemu vašich transakcí se může tato volba chovat jako „nevyžádaná pošta“, takže při jejím nastavování doporučujeme pamatovat na přípustný objem doručovaných zpráv.
 • Událost: Události se zobrazují na vaší kartě Domovská stránka (v části Události/Upozornění) a budou uvedeny také ve všech zprávách, které vytvoříte na stránce Události/Upozornění.

Pamatujte si také, že pro tyto události/upozornění jsou k dispozici dvě karty.

 • Moje události/upozornění obsahuje sadu voleb pro transakce, u kterých jste odesílatelem.
 • Část Sdílené události/upozornění obsahuje nastavení pro všechny ostatní ID uživatelů, které s vámi sdílí svůj účet. Chcete-li konfigurovat sdílené události/upozornění, přejděte do nabídky Osobní preference > Sdílené události/upozornění.

 

Zprávy lze konfigurovat ve spodní části stránky – můžete dostávat souhrn zaškrtnutých události a zpráva může být doručována podle vašeho přání jednou za týden, každý pracovní den nebo každý den. 

Podniková a firemní úroveň služby umožňují uživatelům vytvářet osobní zápatí podobná souboru s podpisem v e-mailu.

Pokud tuto možnost povolil váš správce účtu, můžete ji nastavit přechodem do části: Osobní preference > Moje e-mailové zápatí

 • Pokud tuto volbu nevidíte, může ji správce účtu povolit na úrovni účtu nebo skupiny.

Toto zápatí se umístí ve spodní části transakčních e-mailů, ale nad zápatí na úrovni účtu:

email_footer
Branded Email2

K dispozici jsou dvě výchozí jazykové volby:

 • Moje jazyková předvolba – Určuje výchozí jazyk e-mailů, které vám budou doručovány a také jazyk používaný při navigaci po obrazovce
 • Jazyk podepisování – Určuje výchozí jazyk e-mailů a pokynů při navigaci po obrazovce pro příjemce mimo účet ve službě Adobe Sign
my_lanaguage_preferences

Správci

Vítejte, správci!

Předpokládáme, že jste úspěšně konfigurovali své osobní uživatelské ID a jste připraveni učinit další rozhodnutí týkající se celého účtu.

Níže uvedené popisy jsou poměrně dlouhé, ale řádným nastavením účtu zajistíte, že odesílatelé i autoři podpisů nebudou mít žádné problémy se zahájením používání vašeho procesu a omezíte tak počty dotazů souvisejících s nasazením tohoto procesu.

Poznámka: V následujícím textu nejsou podrobně popsány všechny dostupné volby, takže v případě dotazů kontaktujte podporu.

Podobně jako v případě zálohování počítačů a telefonu není na škodu ani uchovávání kopií podepsaných dohod. Místo stahování dohod po jedné ze stránky Spravovat může funkce Externí archiv odeslat kopii podepsaných dohod na alternativní e-mailovou adresu nebo do účtu služby Evernote nebo Box.

Postup nastavení

Přihlaste se jako správce účtu a přejděte do části: Účet > Nastavení účtu > Externí archiv

Archive

Chcete-li odesílat kopie dohod ve vašem účtu na alternativní e-mailovou adresu, zadejte tuto e-mailovou adresu do pole Odeslat další kopii… a poté klikněte na tlačítko Uložit změny.

External Archive Field

Poznámka:

Velikost pole Externí archiv je omezena na 255 znaků. Pokud potřebujete dokumenty rozeslat více osobám, můžete použít distribuční seznam.

Chcete-li odeslat kopii do služby Evernote nebo Box, klikněte na odpovídající odkaz klikněte sem a v novém okně se zobrazí specifické pokyny.

Box

Preference podpisu.

U těchto nastavení je nutné vzít v úvahu mnoho různých voleb, takže se do toho pusťme.

Přejděte do části: Účet > Preference podpisu

signature_preferences

První dvě nastavení řídí automatické formátování čáry, na které se nachází podpis a data podpisu vložená pod čárou:

 • Použít dobře formátované podpisy a iniciály
  • Povolením této možnosti vložíte čáru a pod ní obsah podpisu
  • Zakázáním této možnosti dojde k pouhému umístění podpisu bez označení, že se jedná o elektronický podpis

 • Dynamicky přizpůsobit čáru pod podpisem a iniciály
  • Povolením této možnosti provedete dynamickou úpravu čáry pod podpisem tak, aby byla o několik pixelů delší než samotný podpis nebo iniciály
  • Pokud je tato možnost zakázaná, vytiskne se plná čára po celé délce původního pole podpisu


Povolit příjemcům vkládat podpisy a iniciály

Další část řídí jak mohou příjemci připojit svůj podpis. Pokud nemáte určitý důvod pro omezení možností, doporučujeme umožnit příjemcům připojit svůj podpis způsobem, který jim vyhovuje.

Máte k dispozici tři volby:

 • Zapište jejich jména a iniciály - Zapsání jména je pro většinu podepisujících tím nejsnadnějším způsobem, protože nevyžaduje žádné další kroky. Příjemce napíše svoje jméno a použije se písmo podobné skriptu
  • Dynamická volba písma podepisování - Služba Adobe Sign nabízí celou řadu písem podobných skriptu. Ve výchozím nastavení se používají v pevném pořadí.  Pokud je tato možnost povolena, bude se používat náhodný počáteční bod použitého písma
 • Vytvářejte ručně psané podpisy a iniciály na obrazovce pomocí myši, stylusu nebo prstu - Pokud je tato možnost povolena, mají příjemci možnost fyzicky nakreslit svůj podpis
 • Odesílání obrazu jejich podpisu a iniciál - Pokud je tato možnost povolena, mohou příjemci odeslat ze svého místního systému obraz se svým podpisem


Povolit příjemcům použít jejich uložený podpis

Tato část možností určuje, jestli příjemci mohou používat existující uložený podpis (biometrické podpisy a podpisy založené na obrazu se ukládají).  Pokud zakážete používání uložených podpisů, budou příjemci muset svůj podpis napsat, nakreslit nebo odeslat, a to v závislosti na typu podpisu, který povolíte.

Máte následující možnosti:

 • Všichni příjemci - Pokud je tato možnost vybraná, můžou všichni příjemci používat uložené podpisy
 • Interní příjemci - Tato možnost umožní používat uložené podpisy pouze příjemcům, kteří také existují jako uživatelé ve vašem účtu Adobe Sign
 • Nikdo - Zakáže používání uložených podpisů všem příjemcům

 

V této části se nachází ještě jedno zaškrtávací políčko:

 • Povolit uživatelům v mém účtu nahrát obrázek a uložit ho do jejich profilu jako podpis a iniciály - Povolením této možnosti umožníte uživatelům ve svém účtu Adobe Sign odeslat obraz svého podpisu v příslušné části Osobní preference.

Přidání označení společnosti je vynikajícím způsobem jak přizpůsobit službu Adobe Sign nejen pro uživatele vašeho účtu, ale také pro podepisující.

Název společnosti a adresa URL názvu hostitele

V této části nastavíte název společnosti a název hostitele pro svůj účet. Na první pohled se jedná o základní možnosti, ale i ty zajistí přizpůsobení vašeho účtu. 

Tato dvě nastavení se vztahují na celý účet a nelze je upravit na úrovni skupiny

Přihlaste se jako správce účtu a přejděte do části: Účet > Nastavení účtu > Nastavení účtu

account_setup

Název společnosti

Hodnota zadaná do tohoto pole se zobrazí ve veškeré e-mailové korespondenci ze služby Adobe Sign. Také se automaticky doplní do polí Název společnosti uživatelům, když chtějí podepsat dokument.

Company Name Field

Ve výchozím nastavení umožňuje služba Adobe Sign uživatelům upravovat svá osobní nastavení, včetně hodnoty Název společnosti pro jednotlivé uživatele.  Chcete-li nainstalovat jeden neměnný název společnosti pro všechny uživatele, zaškrtněte políčko Nastavení názvu firmy pro všechny uživatele v účtu.

 

Název hostitele

Nastavením názvu hostitele pro účet změníte adresu URL, na které se uživatelé přihlašují a adresu URL, kde jsou dohody hostovány pro podepisující.

Hostname Field

Výsledkem je přizpůsobená adresa URL s vašim názvem hostitele.

Hostname URL

Propagace značky je důležitá! Vaši zákazníci chtějí na rozesílaných transakcích vidět vaše logo a odesláním loga označíte tímto logem všechny e-maily rozesílané službou Adobe Sign s vašimi transakcemi.

Podporovány jsou obrázky JPEG, GIF a PNG – obecně platí, že nejlepší výsledky poskytuje formát PNG.

Přihlaste se jako správce účtu a přejděte do části: Účet > Nastavení účtu > Nastavení účtu > Odeslat logo.

account_setup2

Klikněte na tlačítko Odeslat a přejděte k obrázku, který chcete použít. Pamatujte si, že nejlépe fungují obrazy uvedených rozměrů (60 pixelů vysoké a 200 pixelů široké).

Po vybrání obrazu se logo zobrazí vpravo od tlačítka Odeslat:

Logo Installed

Pokud budete chtít logo někdy změnit, stačí kliknout na tlačítko Vymazat a logo se odstraní.

Část Globální nastavení karty Účet patří mezi části bohaté na funkce a všechna nastavení jsou specifická pro určitá použití nebo pro určité případy.

Níže uvádíme popis jednotlivých voleb a vysvětlujeme naše doporučení, ale je možné, že vaše použití bude odlišné od „nejběžnějšího používání“.

Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Globální nastavení.

 • Připojit k e-mailům s podepsanou dohodou odesílatele soubor CSV s daty formuláře
  Toto pole zaškrtněte, pokud používáte formuláře a chcete získat soubor CSV s daty polí pro každý podepsaný dokumentu. Jeden soubor CSV pro každou transakci může být ale poněkud těžkopádné řešení.

  Pokud potřebujete shromažďovat data nebo odesílat data zpět do systému CRM, může být lepší vytvořit řešení API.

 • Omezená viditelnost dokumentu
  Tato funkce umožňuje ukázat v rámci transakce určité soubory pouze různým autorům podpisů. Používání funkce Omezená viditelnost dokumentu vyžaduje dokonalé pochopení pracovního postupu podepisování ve vztahu k odesílaným dokumentům a způsobu připojování těchto dokumentů.

  Pokud chcete poslat rozsáhlou transakci s více soubory více autorům podpisů a chcete skrýt část takového dokumentu před jedním či více autory podpisů, je toto nastavení určeno právě vám! Pokud se nemůžete rozhodnout, podívejte se na toto video.
 • Přiložit k odeslaným e-mailům kopii PDF podepsaného dokumentu
  Po dokončení transakce obdrží všichni účastníci automaticky kopii. Toto nastavení umožňuje změnit výchozí chování a posílat kopie pouze interním, pouze externím, nebo oběma typům pracovníků, nebo je neposílat nikomu.

  Toto nastavení bude pravděpodobně záviset na povaze vašich dokumentů. Pokud shromažďujete citlivé informace, nebude asi vhodné rozesílat podepsané kopie. Takové řešení je nejlepší z hlediska zabezpečení, ale jeho důsledkem může být fakt, že vás zákazníci budou kontaktovat s žádostí o kopii dokumentu. V takovém případě doporučujeme požádat autora podpisu, aby si u služby Adobe Sign zaregistroval bezplatný účet a stáhl si kopii přímo ze služby Adobe Sign.

 • Připojit zprávu auditu k dokončeným dokumentům
  Pokud potřebujete, aby byly k e-mailům, které vám posíláme, připojeny zprávy auditů, povolte tuto možnost alespoň pro odesílatele.

 • Sloučení více dokumentů do jednoho dokumentu poté, co byly podepsány
  Pokud pro jednu transakci odešlete více souborů, služba Adobe Sign tyto soubory před odesláním k podpisu sloučí do jednoho PDF.

  Toto nastavení určuje, jestli budou vaše podepsané a archivované e-maily obsahovat jeden velký dokument PDF nebo jestli bude dokument rozdělen zpět do několika souborů.

Poznámka:

Toto nastavení se vztahuje pouze na kopii přiloženou k podepsanému a archivovanému e-mailu. Kopie, které stáhnete ze služby Adobe Sign později, budou vždy obsahovat jeden kompletní soubor PDF.

 • Poslat další kopii každé podepsané dohody na tyto e-mailové adresy

Opět se jedná o Externí archiv, ale toto nastavení lze nakonfigurovat na úrovni skupiny (pro zákazníky podnikové a firemní úrovně) a umožňuje přesměrovat vyplněné kupní dohody do účetního oddělení nebo vyplněné dohody NDA do právního oddělení (například).


 • Odeslat podepsaný dokument
  Pokud chcete umožnit autorům podpisů dokument vytisknout, podepsat jej a poslat zpět faxem, tak toto nastavení povolte. Někdy může někdo dokument vytisknout a zaslat vám jej, a pokud toto nastavení nepovolíte, nebude možné ve službě Adobe Sign transakci uzavřít.

 • Integrace služby Twitter
  Nechte lidi šířit svoje úspěchy! Odešlete při každém vyplnění transakce oznámení do služby Twitter.

 • Delegování pro uživatele v mém účtu
  Delegování v tomto případě znamená povolení jinému autorovi podpisu (e-mailové adrese) podepsat dokument za vás. Delegování nezabrání přístupu původní strany, ale pouze udělí jinému uživateli oprávnění k podpisu.

  Obecně doporučujeme proces podepisování co nejvíce zjednodušit, což znamená povolit delegování. V některých případech je ale nutné, aby dokument podepsala pouze určená strana.

Poznámka:

Pamatujte si, že toto nastavení se vztahuje na uživatele ve vašem účtu služby Adobe Sign (nikoli na všechny osoby ve vaší společnosti). Může se stát, že autoři podpisů nebudou mít ve vašem účtu uživatelská ID pro službu Adobe Sign a na takové strany se toto nastavení nevztahuje.

 • Oprávnění k podpisu
  Toto nastavení určuje výchozí přístup k podepsání dokumentu pro uživatele ve vašem účtu služby Adobe Sign.

  Obecně doporučujeme povolit ve výchozím nastavení podepisování všem. Pokud chcete používat službu Adobe Sign k libovolným personalistickým účelům, musíte v každém případě umožnit podepisování všem.
  Pokud ve výchozím nastavení odmítnete všem oprávnění k podepisování, budete muset výslovně povolit autory podpisů, kteří musí dokument podepsat.

  Tip: To, že jste správce, ještě neznamená, že jste automaticky také autor podpisu. Takže pokud potřebujete podepisovat dokumenty a zakážete ve výchozím nastavení podepisování, musíte přejít do části Uživatelé a skupiny, kliknout na svoji e-mailovou adresu a povolit své vlastní oprávnění k podepisování.

 • Delegování pro uživatele mimo můj účet
  Podobné jako výše uvedené nastavení, ale vztahuje se na uživatele, kteří nejsou obsaženi ve vašem účtu služby Adobe Sign.

 • Nastavit časové pásmo pro použití v dohodách vytvořených uživateli v tomto účtu
  Nastaví časové pásmo pro razítka času a data ve vašich transakcích.

 • Nastavení související se správou skupiny
  Zákazníci podnikové a firemní úrovně mohou mít skupiny a pokud máte skupiny, můžete pro tyto skupiny potřebovat správce.

  Tato dvě nastavení umožňují povolit (nebo zakázat) správcům skupin přidávání nových uživatelů nebo měnit nastavení úrovně skupin (jedná se v podstatě o stejná nastavení, která vidíte v části Globální nastavení).

Poznámka:

Služba Adobe Sign je založena na modelu vztahu nadřízený – podřízený a skupiny jsou podřízenými objekty účtu. To znamená, že nová skupina zdědí vlastnosti účtu. Znamená to také, že změny na úrovni skupiny přepíší nastavení úrovně účtu.

Nastavení odeslání jsou funkce, které se zobrazují vašim odesílajícím agentům na kartě Odeslat. Tato část popisuje všechny konfigurace dostupné na této stránce.

Podobně jako globální nastavení jsou i tato nastavení velice specifická pro jednotlivé případy.

Je to také vcelku dlouhé, proto si přineste něco k pití a přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání.

 • Nový způsob odesílání
  Toto nastavení povolí nový způsob odesílání. Můžete také uživatelům umožnit přepínat se mezi novým a klasickým způsobem odesílání.

 • Po přihlášení zobrazit stránku Odeslat 
  Toto nastavení přesměruje uživatele po přihlášení do služby Adobe Sign na kartu Odeslat (místo na kartu Domovská stránka).

  Pokud se při prvním přihlášení setkáte s nepříjemnou prodlevou, je to pravděpodobně způsobeno skripty probíhajícími na kartě Domovská stránka, které se snaží zobrazit pomocí elegantních ukazatelů přesná data zpráv. Pokud by vaši uživatelé místo zobrazení dat na kartě Domovská stránka raději přešli přímo k procesu odesílání, použijte právě tuto funkci!

 • Odeslat dokumenty ke schválení
  Vyžaduje váš pracovní postup schválení jednou nebo více osobami, ale nikoli jejich podpisy? Pokud ano, povolte tuto funkci.

Poznámka:

Formuláře mohou být navrženy tak, aby vyžadovaly po schvalovateli doplnění informací do polí, ale nikoli podepsání dokumentu.

 • Připojení dokumentů
  Toto nastavení povolí všechny kanály umožňující uživateli připojit dokument. Pokud potřebujete provádět řízení verzí svých dokumentů, bude vhodné zakázat vše kromě knihovny, ve které se nacházejí aktuální verze vašich formulářů.

 • Automaticky vyplňovat název dokumentu
  Automatické vyplňování názvů dokumentů je funkce, která šetří čas, ale pamatujte si, že dokument převezme název prvního přiloženého souboru. Pokud tedy tuto funkci povolíte, měli byste zvážit současné povolení uživateli upravit název dokumentu. Čistě pro případ potřeby.
 • Jazyky
  Pomocí tohoto nastavení mohou uživatelé nastavit jazyk podepisování externích autorů podpisů na stránce Odeslat.
 • Šablony zpráv
  Významná úspora času pro agenty pracující s velkými objemy. Šablony zpráv umožňují nastavit novou výchozí zprávu a dále definovat velké množství dalších vlastních šablon zpráv. Pokud zjistíte, že vícekrát za den posíláte stejné dokumenty se stejnou zprávou, věnujte chvíli nakonfigurování této funkce.

 • Soukromé zprávy příjemcům
  Umožňuje, aby se v rámci odesílání odeslala jednotlivým příjemcům soukromá zpráva.

 • Povolené typy podpisů
  Ve výchozím nastavení je povolen pouze e-podpis. Nicméně na světě stále ještě existuje hodně lidí, kteří chtějí dokumenty tisknout a posílat zpět faxem. Pokud se domníváte, že někteří z vašich zákazníků by mohli tento způsob použít, povolte volbu Faxový podpis.

 • Nastavení odesílatele podpisu
  Tato nastavení jsou určena pro situaci, kdy je odesílatel druhým podepisujícím dokumentu. A pokud povolíte odesílatelům připojit druhý podpis, stojí za to nastavit výchozí nastavení pro váš pracovní postup tak, aby se minimalizoval rozsah údajů, které odesílatelé musí upravit v jednotlivých transakcích.

 • Připomenutí
  Pokud váš proces vyžaduje nastavení připomenutí, můžete pomocí tohoto nastavení nakonfigurovat krokování a zprávu připomenutí a ještě zkrátit dobu cyklu pro odesílatele.

 • Ochrana podepsaného dokumentu heslem
  Pokud je tato volba povolená, musí uživatel před otevřením podepsaného PDF nebo před jeho zobrazením online zadat heslo.

  Je to určité zdržení, ale dobré zabezpečení.

 • Ověření identity podepisujících zahrnutých v mém účtu
  Služba Adobe Sign nabízí autorům podpisů několik způsobů druhotného ověření. V závislosti na vašem způsobu používání můžete nebo nemusíte povolit některou nebo i více z těchto možností nebo můžete, ale nemusíte, povolit odesilatelům, aby si tento způsob vybrali sami.

Poznámka:

Vybrat můžete libovolnou možnost nebo i více možností, ale pokud chcete povolit Telefonické ověření, musíte nejprve povolit možnost Povolit odesílajícím nastavit volby ověření identity podepisujícího pro jednotlivé příjemce.

 • Ukončení platnosti dokumentu
  Pokud pracujete s „obdobími vhodných příležitostí“, jako jsou například zvláštní ceny po dobu následujících XX dní, můžete takové okno definovat a vynutit ukončení platnosti dokumentu, pokud nebude do požadované doby podepsaný.

  Pokud tuto volbu povolíte, doporučujeme zvážit povolení volby Povolit změnu nastavení doby platnosti po odeslání dokumentu. Termín prodlužovat nemusíte, ale je hezké mít tu možnost.

 • Nové rozhraní pro náhled a podepisování
  Povolí nové rozhraní pro podepisování. Také uživatelům umožňuje přepínat se mezi novým a klasickým rozhraním pro podepisování.

 • Zobrazit náhled, umístit podpisy nebo přidat pole
  Pokud zjistíte, že často přidáváte pole do dokumentů, můžete povolit zobrazování nástroje pro přetažení polí ve výchozím nastavení. Pokud ale pracujete s dokumenty, u kterých probíhá řízení verzí, bude vhodné tuto možnost úpravy polí uživatelům odebrat.

 • Pořadí podepisování
  Většina dokumentů (se kterými se setkáváme) je podepisována v postupném pořadí, což je také výchozí hodnota. Pokud ale váš běžný pracovní postup využívá proces paralelního podepisování, kdy jsou všichni požádáni, aby dokument podepsali současně, můžete tuto volbu zde nakonfigurovat.

  Pokud používáte oba způsoby, můžete povolit odesílateli, aby zvolil postup, který nejlépe odpovídá příslušné transakci.

Další propagace značky!

Přejděte do části Účet > Nastavení e-mailu a zobrazí se následující volby:

Záhlaví e-mailu – Jedná se o nastavení pro celý účet, které umístí do spodní části e-mailů určitou textovou zprávu. Jedná se o skvělý způsob přiložení marketingových informací nebo právních upozornění.

Povolit uživatelům vlastní zápatí e-mailu – Toto nastavení umožňuje jednotlivým uživatelům nastavit si vlastní obsah podpisu

Obrázky záhlaví a zápatí – Záhlaví a zápatí e-mailů jsou jako loga, ale větší. Pomocí této volby vaše značka v e-mailech opravdu vynikne a zákazník ihned pozná, od koho e-mail obdržel.

Podobně jako v případě loga jsou podporovány formáty JPEG, GIF a PNG. 

Použijte obrázek 200 pixelů vysoký a maximálně 600 pixelů široký.

U každé volby se zobrazí odkaz Odeslat nový obrázek. Můžete přejít k obrázku ve svém místním systému. Klikněte na možnost Uložit.

 

Branded Email2

Nastavení zabezpečení služby Adobe Sign odpovídá obecným nastavením zabezpečení heslem, která znáte z jiných aplikací s několika speciálními nastaveními pro dokumenty.

Chcete-li nastavit zabezpečení, přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení zabezpečení.

 • Nastavení jednotného přihlašování
  Přihlašují se vaši uživatelé z uživatelské základny Adobe nebo Google? Pokud ano, povolte příslušná nastavení a zakažte všechna, jejichž používání neočekáváte.

 • Nastavení Zapamatovat si mne
  Umožňuje zapamatování si přihlašovacích údajů uživatele po určité časové období. Z rozevíracího seznamu vyberte časové období.

 • Zásady přihlašovacího hesla
  Toto nastavení určuje parametry požadované frekvence změny hesla a počet použitých hesel, která si služba Adobe Sign bude pamatovat, aby zabránila opakovanému používání hesel.

 • Síla hesla pro přihlášení
  Požadovaná síla hesla je klíčem k zajištění zabezpečení účtu, takže doporučujeme nastavit tuto hodnotu tak vysoko, jak jen budou vaši uživatelé schopni tolerovat.

 • Typ šifrování PDF
  Klíčem k úrovním šifrování PDF je znalost, kterou verzi aplikace Reader podepisující pravděpodobně používají. Pokročilejší šifrování vyžaduje novější verze aplikace Reader.

  Obecně řečeno, pokud má cílový autor podpisu alespoň základní technické znalosti, můžete tuto hodnotu vcelku bezpečně nastavit na 128-bit AES. Aplikace Acrobat 7 byla vydána na začátku roku 2005 a většina lidí již od té doby provedla aktualizaci.

 • API
  Umožňuje povolit necertifikovaným partnerským aplikacím přístup k datům z tohoto účtu. Také povoluje uživatelům, kteří nejsou správci účtu, vyvíjet aplikace používající API aplikace Adobe Sign.

 • Povolit rozsahy IP
  Pokud máte obavy z pokusů externích stran o získání přístupu k vašim uživatelům, je omezení rozsahu IP vynikajícím obranným opatřením. Jenom zkontrolujte, jestli někdo nemusí pracovat z domova nebo na mobilním zařízení mimo vaši vlastní síť.

 • Sdílení účtů
  Sdílení účtů je vynikajícím způsobem správy vám odpovědných agentů; navíc je rozumné kontrolovat, s kým oni sdílejí své účty. Mnozí správci raději vytvářejí sdílení účtů pouze při vytváření nových uživatelů a zakazují nastavení pro celý účet.

 • Ověření identity autora podpisu
  Mají se uživatelé před podepsáním dokumentu přihlásit? V závislosti na způsobu používání se může jednat o dobré bezpečnostní opatření.

 • Heslo pro podepisování dohody
  Povoluje využívání hesel při ochraně podepisování nebo zobrazování dokumentů.

 • Síla hesla pro podepsání dohody
  Zadejte sílu hesla.

 • Ověření založené na znalostech
  Můžete omezit počet pokusů, které mohou autoři podpisů využít k ověření své identity před zrušením dohody.

Budete používat API? Pokud máte vývojáře a chcete integrovat službu Adobe Sign do existujícího systému CRM (nebo čehokoli jiného s povoleným API), zvažte tuto možnost.

Adobe Sign podporuje rozhraní REST API:

Přejděte do části Účet > Rozhraní API služby Adobe Sign.

Používání rozhraní API aplikace Adobe Document Cloud pro přístup k datům uživatele vyžaduje tokeny OAuth.

Pokud máte starší aplikaci, která nepodporuje OAuth, můžete vytvořit integrační klíč.

Pokud se vám nezobrazí klíč pro vytvoření integračního klíče, kontaktujte podporu.

Na této stránce dále naleznete

Po povolení rozhraní API se vlevo zobrazí nový odkaz na Protokol požadavků API. Tento protokol obsahuje příchozí XML hovorů rozhraní API a může být cenným pomocníkem při řešení problémů s kódem.

 

Rozhraní REST API je dostupné prostřednictvím volby Aplikace API.

Na této stránce klikněte na odkaz Vytvořit novou aplikaci, zadejte název pro aplikaci a klikněte na tlačítko Vytvořit aplikaci.

Okamžitě dojde k vytvoření a zobrazení nového ID aplikace a utajení.

Rozdělení uživatelů do funkčních skupin může být velice výhodné, obzvláště, pokud máte různé požadavky na podepisování nebo různé struktury sestavování zpráv, které je nutné dodržovat.

Naštěstí je vytvoření skupiny ve službě Adobe Sign neskutečně jednoduché. Přejděte do části
Účet > Uživatelé nebo Účet > Skupiny.

 

Na stránce Skupina stačí kliknout na tlačítko + v pravém horním rohu stránky a do pole zadat nový název skupiny.

Nachází se zde také odkaz na konfigurování nastavení skupiny - kliknutím na řádek si zobrazíte odkaz na nastavení skupiny. Tato nastavení jsou prakticky identická s globálními nastaveními, která jste nakonfigurovali na úrovni účtu, ale jelikož jsou skupiny podřízeným objektem účtu, přepisují nastavení skupiny nastavení účtu.

Všimněte si také, že název skupiny lze kdykoli aktualizovat, takže pokud budete někdy muset změnit názvy skupin, není to vůbec žádný problém.

A konečně přichází na řadu přidání uživatelů!

Ve službě Adobe Sign existují dva způsoby vytváření nových uživatelů:

Po jednom

nebo

Hromadné vytvoření pomocí CSV

Proces vytvoření jednotlivého uživatele je velice jednoduchý. Stačí přejít do části
Přejít na Účet > Uživatelé a poté v pruhu nástrojů zobrazeném vedle pole pro hledání klikněte na tlačítko +. Zobrazí se dialogové okno Vytvořit.

 

Vyplňte e-mailovou adresu, jméno a příjmení a poté vyberte skupinu, do které chcete uživatele přiřadit (pokud je to nutné).

Nachází se zde také zaškrtávací pole Zobrazit jejich dohody. Tato volba vytvoří sdílení účtu mezi novým uživatelem a správcem. Pokud chcete sledovat transakce nového agenta, zaškrtněte toto pole.

Pokud nechcete, můžete i přesto vytvořit sdílení, musíte ale použít funkci Sdílení účtů.

Po vytvoření uživatele bude na zadanou adresu odeslán e-mail s požadavkem na nastavení hesel a po jejich nastavení bude uživatel aktivní a připravený k odeslání svých prvních dokumentů!

Hromadně lze vytvořit uživatele takto: přejděte do části Účet > Uživatelé a poté v pruhu nástrojů zobrazeném vedle pole pro hledání klikněte na tlačítko +. V dialogovém okně Vytvořit klikněte na možnost Hromadně vytvořit uživatele.

 

Tento proces spočívá ve vytvoření souboru CSV obsahujícího minimálně sloupce s e-mailovou adresou a jménem/příjmením. Přesný formát naleznete v ukázkovém souboru CSV – klikněte na odkaz stáhnout ukázkový soubor CSV. Připravte soubor v určeném formátu. Jakmile je soubor připraven, klikněte na tlačítko Procházet a soubor vyberte.

Jedinou nevýhodou tohoto procesu je to, že nemůžete vytvořit sdílení mezi účtem uživatele a svým účtem správce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online