Vyplnění a podepsání dokumentu samotným uživatelem

Zjistěte, jak můžete vyplnit pole formuláře a přidat svůj podpis do dokumentu, který potřebujete podepsat.

Přehled

Funkce Vyplnit a podepsat je jeden ze dvou způsobů, které má uživatel k dispozici pro podepsání vlastního dokumentu bez účasti jiného příjemce.

Druhá možnost je způsob Podepsání sám sebou, který umožňuje použít šablony, autorství a podpisy ve shodě s požadavky předpisu FDA 21 CFR Part 1.

 

Rozhraní Vyplnit a podepsat je navrženo tak, aby posloužilo jako rychlá a jednoduchá metoda umožňující uživateli nahrát dokument, vyplnit jakýkoli potřebný obsah a poté volitelně připojit svůj podpis.

Textse zadává prostřednictvím přímého rozhraní typu „klikni a piš“, které odstraňuje potřebu vkládat složitá pole.

Podívejte se na video Vyplnit a podepsat

Jak se to používá

 1. Na Domovské stránce služby Adobe Sign klikněte na odkaz Vyplnit a podepsat

  Spuštění funkce Vyplnit a podepsat z domovské stránky

 2. Vyberte skupinu (pokud je k dispozici)

  • Výběr skupiny ovlivní, jaké nastavitelné prvky a šablony jsou podepisujícímu k dispozici.
  • Při změně skupiny dojde k obnovení stránky, vymažou se veškeré učiněné úpravy
 3. Přidejte soubory, které potřebujete podepsat.

  • Soubory lze přidat přetažením nebo pomocí odkazu Přidat soubory, podobně jako se připojují soubory na stránce Odeslat.
  • Více souborů lze přidat a jejich pořadí lze změnit přetažením
 4. Zadání názvu dohody

  • Ve výchozím nastavení převezme pole Název dohody hodnotu názvu prvního souboru přetaženého do části Soubory.
   • Tuto hodnotu je možné podle potřeby upravit.
  Vyberte si skupinu a přiložte soubor

 5. Až soubory přidáte v zamýšleném pořadí, zaškrtněte pole Náhled a přidání podpisových polí a klikněte na tlačítko Další

 6. Načte se rozhraní Vyplnit a podepsat, kde se zobrazí soubory dokumentů, které jste nahráli, v takovém pořadí, jak byly uvedeny.

  Vyplnění dokumentu:

  • Vyberte typ pole
  • Klikněte na dokument, do kterého chcete přidat obsah pole
   • V textových polích se zobrazí kurzor a „zápatí“ pole, do kterého lze psát
   • Grafika se vkládá postupně jedním kliknutím myší

  U všech polí lze upravit velikost písma a jejich správné umístění lze zajistit snadným přesunutím

 7. Projděte celý dokument a umístěte vstup, kam je třeba.

  Po vyplnění dokumentu klikněte na tlačítko Hotovo v pravém horním rohu okna.

  Poznámka:

  V rámci procesu Vyplnit a podepsat není vyžadován podpis.


Zpráva: Podařilo se!

Po kliknutí na tlačítko Hotovo se stránka znovu načte na stránku „Úspěšně podepsáno“.

Na této stránce je nalevo miniatura dokumentu, který jste právě podepsali, a čtyři následující kroky, na které můžete kliknout:

○ Odeslat kopii – Tato možnost spustí nový pracovní postup, kterým se podepsaný dokument doručí na jednu nebo více e-mailových adres

○ Stáhnout kopii – Kliknutím na tento odkaz se v místním systému otevře kopie podepsaného dokumentu PDF

○ Spravovat tento dokument – Tato možnost otevře kartu Spravovat

○ Podepsat jiný dokument – Tento odkaz znovu otevře stránku pro nahrávání rozhraní Vyplnit a podepsat, abyste mohli podepsat jiný dokument


Typy vstupů

A. Textový vstup – Klikněte na tuto možnost, a poté klikněte kamkoli do dokumentu, kam chcete přidat text. Pokud se chcete přesunout do jiné části dokumentu, musíte explicitně kliknout do nové oblasti a začít psát. Textový vstup respektuje konce řádků, takže je snadné psát do polí poznámek o více řádcích.

B. Vstup se zaškrtávacím políčkem – Tato možnost vloží grafiku jednoduchého zaškrtávacího políčka.  Ideální pro zaškrtávací políčka.

C. Vstup s plnými tečkami – Plné tečky představují další jednoduchou grafiku, která se tradičně používá v sadách přepínacích tlačítek, lze je ale také použít u zaškrtávacích políček.

D. Pole podpisu – Pole podpisu umožňuje uživateli vložit podpis. Pokud máte pro svůj účet uložený nějaký podpis, použije se jako výchozí tento podpis. Jinak vám budou předloženy normální možnosti podpisu, které umožňují nastavení účtu.

E. Pole na iniciály – Iniciály zrcadlí pole podpisu, využívají jakýkoli uložený obrázek a umožňují normální možnosti vstupu, pokud není použit uložený obrázek.


Změna velikosti písma

U všech typů vstupu je možné nastavit velikost menší nebo větší oproti výchozí velikosti, přičemž si všechny typy vstupů ponechávají nastavení velikosti nezávisle na jiných typech vstupů.

V jedné dohodě je možné mít více příkladů velikostí pro jakýkoli daný typ vstupu.

 

Text, zaškrtávací políčka a plné tečky podporují mechaniku změny velikosti „v krocích“, kdy se písmo mění na nejbližší předem definovanou velikost směrem dolů nebo nahoru.

V horní části každého z těchto polí je rozhraní obsahující ikonu Odstranit (odpadkový koš na pravé straně) a dva příklady písmene „A“.

Písmeno „A“ vlevo je menší a zmenšuje velikost písma o jednu úroveň.

Písmeno „A“ vpravo je větší a velikost písma o jednu úroveň zvětšuje.

Poznámka:

Změna velikosti písma pro jakýkoli typ vstupu se přenáší do veškerých následných polí stejného typu. 

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, zadejte nějaký text do prvního pole a poté po krocích měňte velikost písma na větší nebo menší tak, aby velikostí odpovídalo písmu v původním dokumentu. Jakmile dosáhnete správné velikosti, již byste velikost písma neměli měnit.

 

Pole Zaškrtávací políčka, Plné tečky, Podpis a Iniciály nabízejí možnost dynamické změny velikosti tím, že kliknete na modré táhlo a přetáhnete jej do vstupního pole.

Opět platí, že změna velikosti tímto způsobem se zachovává, dokud u typu vstupu nedojde k další změně velikosti (kterýmkoli způsobem).


Přesun vstupních polí

Všechna vstupní pole lze po umístění přesunovat. Podle toho, jak je formulář konstruován, může být snazší zadat vstup do samostatné části formuláře, a poté přesunout na místo.

Přesun pole:

    ○ Výběr provedete jedním kliknutím. Zobrazí se ohraničovací rámeček pole.

    ○ Když je kurzor nad polem, změní se na čtyřsměrnou šipku.  Kliknutím a podržením tlačítka myši můžete pole přesunout, kamkoli potřebujete.

Postup povolení/zakázání

Funkce Vyplnit a podepsat / Podepisuji pouze já je ve výchozím nastavení dostupná všem uživatelům na všech úrovních služby.

Správci, kteří by funkci Vyplnit a podepsat / Podepisuji pouze já chtěli odebrat z Domovské stránky, to mohou provést výběrem nabídky Účet > Globální nastavení > Vyplnit a podepsat

Toto nastavení je rovněž dostupné na úrovni skupiny.

Přejít do Vyplnit a podepsat

K předložení preferovaných možností máte dvě možnosti:

○ Nové rozhraní Vyplnit a podepsat je výchozí

◘ Zaškrtnutím této možnosti se jako výchozí pracovní postup Domovské stránky nastaví Vyplnit a podepsat

◘ Po zrušení zaškrtnutí této možnosti zůstane výchozím pracovním postupem Domovské stránky pracovní postup Podepisuji pouze já

○ Povolit uživatelům přepínat...

◘ Zaškrtnutí tohoto políčka aktivuje odkaz umožňující uživateli volně přepínat mezi oběma pracovními postupy

 

Možnosti konfigurace

Digitální podpisy lze jako možnost podpisu přidávat následujícím způsobem:

 • Povolení digitálních podpisů v účtu
  • Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Digitální podpisy
  • Povolte alespoň jeden způsob digitálního podpisu: Cloud nebo Stažení
  • Klikněte na tlačítko Uložit
Možnost Digitální podpis

 

Možnost Digitální podpis je třetí položka nabídky Podepsat

Přidání digitálního podpisu zahájí proces digitálního podpisu a přivede podepisujícího přímo k možnosti výběru svého poskytovatele podpisu.

Po dokončení podpisu a kliknutí na Hotovo se dokument uloží do části Podepsané na kartě Správa.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.