Nová Domovská stránka služby Adobe Sign je navržena tak, aby nabízela přístupové body pro nejběžnější uživatelské funkce.

Přehled

Nová Domovská stránka je navržena tak, aby více nabízela běžné funkce, které uživatelé pravidelně používají.

Nová Domovská stránka obsahuje všechny funkce, ale její rozvržení se může měnit na základě průběžného vstupu od zákazníků.

Poznámka:

Z klasického rozhraní „řídicího panelu“ byly odebrány dva prvky

 • Vaše aktivita za minulý měsíc
 • Archivovat


Plán nasazení

Formát nové Domovské stránky je v současnosti pro stávající zákazníky volitelný.

Nové účty mají přístup pouze k novému formátu stránky a nemají možnost přepnout se do staršího formátu.

Starší účty budou převáděny na nové rozhraní v průběhu několika dalších verzí s cílem, aby do konce roku 2020 používali nové rozhraní všichni zákazníci.

Poznámka:

U starších účtů se v pravém horním rohu stránky nachází možnost pro přepnutí mezi novým a klasickým prostředím.

Obrázek

Volby v části Udělejte více s aplikací Adobe Sign jsou viditelné pouze v případě, že má uživatel oprávnění pro přístup k této funkci.

Přístup k funkcím je řízen správci na úrovni účtu (v části Globální nastavení) nebo na úrovni skupiny (v části Nastavení skupiny).


Prvky dostupné na Domovské stránce

Kliknutím na otazník v pravém horním rohu libovolného okna služby Adobe Sign získají uživatelé přístup k obsahu samoobslužné nápovědy.  Po kliknutí na otazník se otevře dílčí nabídka s těmito možnostmi:

 • Uživatelská příručka – Otevře novou kartu prohlížeče s uživatelskou příručkou služby Adobe Sign
 • Návody – Otevře novou kartu s videi s výukovými lekcemi služby Adobe Sign
 • Kontaktujte podporu – Otevře portál pro kontaktování podpory, ve kterém lze využít služby podpory prostřednictvím e-mailu, chatu nebo telefonu
  • Možnosti podpory se liší podle úrovně služby účtu zákazníka
  • Požadavky na změnu nastavení, změnu účtu nebo prozkoumání určité transakce (nebo jiného uživatelského obsahu) musí podat správce účtu ve službě Adobe Sign
 • Poznámky k verzi – Odkaz na aktuální poznámky k verzi
Obrázek

Odkaz Probíhá v horní části stránky udává počet dohod, u kterých právě probíhá proces dokončení cyklů podpisu.

 • Filtr Probíhá nezahrnuje dohody, které právě čekají na váš (přihlášeného uživatele) krok
Probíhá

Kliknutím na text Probíhá otevřete stránku Správa s vybraným filtrem Probíhá:

Stránka Správa – Probíhá

Odkaz Čeká na vás v horní části stránky udává počet dohod, které právě čekají na váš krok:

Obrázek

Kliknutím na text Čeká na vás otevřete stránku Správa s vybraným filtrem Čeká na vás:

Stránka Správa – Čeká na vás

Každá dohoda uvedená v seznamu Čeká na vás obsahuje odkaz Podepsat, pomocí kterého můžete dohodu otevřít a začít s ní pracovat.

K obsahu Událost a upozornění získáte přístup pomocí odkazu v horní části Domovské stránky:

Obrázek

Kliknutím na text Události a upozornění otevřete protokol Poslední oznámení:

Protokol Události a upozornění

Protokol Poslední oznámení nabízí seznam událostí, jejichž protokolování je pro vašeho uživatele nakonfigurováno.

 • Události a upozornění jsou uvedeny na oddělených kartách
 • Pro každou uvedenou dohodu se zde nachází jeden odkaz.  Pomocí tohoto odkazu můžete otevřít zobrazení dohody v aktuálním stavu
 • Protokolování událostí a upozornění můžete konfigurovat kliknutím na ikonu klíče na pravé straně stránky, bezprostředně nad daty událostí a upozornění

Kliknutím na tlačítko Vyžádat podpisy otevřete prázdnou standardní stránku Odeslat.

> Po kliknutí sem si můžete přečíst další informace o odeslání dohody k podpisu

Obrázek

Novou dohodu lze spustit výběrem šablony knihovny nebo vlastního pracovního postupu a kliknutím na tlačítko Spustit z knihovny.  Vyberte si buď:

 • Poslední – Seznam 20 naposledy použitých šablon, přičemž ty neposlednější jsou uvedené nahoře.
 • Dokument knihovnyUvádí seznam všech dostupných šablon knihovny.
 • Pracovní postupUvádí seznam všech pracovních postupů dostupných pro uživatele.

Po výběru pracovního postupu klikněte na tlačítko Spustit.

Spustit z knihovny

Kliknutím na tlačítko Vyplnit a podepsat dokument otevřete standardní stránku Vyplnit a podepsat.

> Kliknutím sem si můžete přečíst další informace o funkci Vyplnit a podepsat

Obrázek

Kliknutím na tlačítko Publikovat webový formulář otevřete prázdnou standardní stránku Vytvořit webový formulář

> Kliknutím sem zobrazíte informace o webových formulářích

Obrázek

Kliknutím na tlačítko Hromadné odeslání pomocí funkce Mega Sign otevřete prázdnou standardní stránku Mega Sign

> Kliknutím sem zobrazíte informace o funkci Mega Sign

Obrázek

Kliknutím na tlačítko Vytvoření šablon dokumentů otevřete prázdnou standardní stránku
Vytvořit šablonu knihovny

> Kliknutím sem zobrazíte další informace o vytváření šablon knihovny

Obrázek

Kliknutím na tlačítko Správa a sledování dohod otevřete stránku Správa

Obrázek

Pomocí tlačítka Rozšiřte možnosti svého účtu otevřete novou stránku, která se bude lišit podle nejvyšší úrovně oprávnění ve službě Adobe Sign (uživatel, správce skupiny nebo správce účtu):

Obrázek

 

Uživatelům se zobrazí část Můj podpis jejich nabídky Osobní preference, která nejlépe podporuje vytváření podpisů uživatelů:

>>Kliknutím sem zobrazíte další informace o nastavení podpisu

Zobrazení uživatele

 

Správcům na úrovni skupiny se zobrazí nastavení loga úrovně skupiny. Nastavení loga na úrovni skupiny zruší nastavení na úrovni účtu:

>>Další informace o logách zobrazíte zde

Zobrazení správce skupiny

 

Správci na úrovni účtu se zobrazí okno pro kompletní nastavení úrovně účtu, pomocí kterého lze konfigurovat následující položky:

 • Název společnosti – Formální název společnosti
  • Nastavení názvu firmy pro všechny uživatele v účtu – Zaškrtnutím této možnosti vložíte hodnotu do pole Název společnosti
 • Název hostitele – Název hostitele je poddoména (neboli doména třetí úrovně) specifického účtu ve službě Adobe Sign.
 • Odeslání loga (úroveň účtu) – Definuje logo účtu. 
  • Logo úrovně účtu zdědí všechny skupiny, pokud nebude logo explicitně odesláno na úrovni skupiny

>> Informace o přidání značky účtu naleznete zde

Zobrazení správce účtu

Účty s povoleným rozšířeným sdílením účtů mohou přepínat mezi sdílenými účty:

 • Přejeďte ukazatelem myši přes svoje jméno v pravém horním rohu obrazovky
 • Klikněte na možnost Přepnout účet
 • Vyberte uživatelský účet, do kterého chcete přepnout a klikněte na možnost OK

>> Podrobnosti o sdílení účtu naleznete zde

Rozšířené sdílení – Přepnutí účtů

Po přepnutí do účtu jiného uživatele může přihlášený uživatel odesílat dohody jménem účtu, do kterého je „přepnutý“:

Účet, do kterého se uživatel přepl


Odebírané prvky „klasické“ Domovské stránky

Následující prvky jsou z Domovské stránky postupně odebírány a nebudou v konečné verzi této stránky k dispozici.

Je odebrána sestava aktivit.

Uživatelé, kteří si chtějí tyto informace i nadále prohlížet, mohou nastavit pravidelné sestavy na kartě sestav nebo používat funkci sestav v části Události a upozornění

Obrázek

Možnost archivace dokumentu bude zcela odebrána. 

Zákazníci, kteří mají v archivu nějaký obsah, si mohou tento obsah i nadále prohlížet a stahovat na stránce Správa, ale nemohou odesílat nové dokumenty.

 • Platí to i pro funkci přesměrování e-mailu do archivu
Obrázek


Známé problémy

Problém: Po přepnutí na novou domovskou stránku je stránka zcela prázdná.

Test: Pokuste se načíst tuto stránku: https://documentcloud.adobe.com/

 • Pokud nemůžete načíst https://documentcloud.adobe.com/ , měli byste kontaktovat svého interního správce sítě a společně odblokovat doménu documentcloud.adobe.com.
 • Pokud výše uvedenému odkazu přístup máte, kontaktujte podporu

Poznámka:

Stránky Správa a Zobrazit dohodu mají podobný problém.