Podepsání sám sebou s možnostmi autorství a ověření

Přehled

Podepsání sám sebou je jednou ze dvou metod, kterou mají uživatelé k dispozici na podpis vlastních dokumentů bez toho, aby museli uvést dalšího příjemce.

Druhou je metoda Vyplnit a podepsat, kdy jde o proces bez polí, který umožňuje uživateli jednoduše kliknout na stránku a začít psát.  Zde nejsou možné šablony knihoven s aktivními poli ani ověření uživatele.

 

Podepsání sám sebou využívá spouštěcí stránky, která je podobná stránce Odeslat bez oblasti příjemce a umožňuje uživateli použít šablonu z knihovny účtu.

Mimo to může Podepsání sám sebou zahrnovat ověření uživatele, přičemž se dobře využije nastavení „vynutit ověření totožnosti“.


Jak se to používá

Všechny níže uvedené procesy předpokládají, že je jako výchozí nastavena možnost Podepsání sám sebou.  Pokud nenačítáte rozhraní Podepsání sám sebou, klikněte na odkaz Přepnout na klasické Podepisuji pouze já

 1. Zahajte transakci kliknutím na tlačítko Vyplnit a podepsat dokument na Domovské stránce

  Podepsání sám sebou – spuštění z domovské stránky

 2. Načte se stránka Vyplnit a podepsat.

  Přetáhněte soubor, který chcete podepsat, do pole Soubory nebo klikněte na možnost Přidat soubory a dokument připojte z místního systému nebo místa v síti.

  • Přidáním souboru z části Dokumenty knihovny přidáte formulář obsahující veškerá pole, která již byla přidána autorem do šablony
  • Máte možnost přidat více souborů z více zdrojů
  Podepsání sám sebou – připojení souboru

  Po přidání prvního souboru převezme pole Název dohody název daného souboru (pokud již hodnota jména nebyla explicitně uvedena).

  • Hodnotu názvu dohody lze změnit, pokud převzatý název dohody není přijatelný.
  Podepsání sám sebou s přidaným souborem

  Poznámka:

  K dispozici je možnost podepsaný dokument Chránit heslem.

  Když je zapnutá, bude uživatel vyzván k zadání hesla pro finální verzi dokumentu PDF, které je třeba zadat předtím, než bude soubor PDF otevřen ke čtení.

   

  • Až budete připraveni podepsat dokument, klikněte na možnost Podepsat
 3. Otevře se podepisovací stránka.

  Veškerá stávající pole jsou připravena na vyplnění.

  • Ve všech případech budete mít k dispozici alespoň jedno podpisové pole
  Podepisovací stránka na podepsání sám sebou

 4. Jakmile máte dohodu podepsanou, klikněte na tlačítko Kliknutím podepsat, abyste dohodu finalizovali.

  Podepsání sám sebou – Kliknutím podepsat

 5. Dohoda se bude chvíli zpracovávat a poté se objeví stránka „Úspěšně dokončeno“.

  V tuto chvíli můžete:

  • Odeslat kopii dohody – Načte se stránka Odeslat kopii, která vám umožňuje uvést jednu nebo více e-mailových adres, na které chcete podepsaný dokument zaslat.
   • Podepsaný soubor PDF je již připojen.
   • Pokud jste podepsaný dokument PDF zabezpečili heslem, pak budete muset příjemců heslo sdělit mimo proces. (Neuvádějte je do zprávy s připojeným souborem PDF)
  • Stáhnout kopii podepsaného dokumentu – Stáhne kopii podepsaného souboru PDF do vašeho místního systému.
  • Spravovat dohodu – Tato možnost načte stránku Spravovat
  • Podepsat další dohodu – Tato možnost vás přenese zpět na původní stránku Podepsání sám sebou, kde můžete začít znova.
  Podepsání sám sebou – úspěch

   

  Podepsaná dohoda je dostupná na vaší stránce Spravovat v části Dokončeno

  Podepsání sám sebou – Dokončeno na stránce Spravovat

 1. Zahajte transakci kliknutím na tlačítko Vyplnit a podepsat dokument na Domovské stránce

  Podepsání sám sebou – spuštění z domovské stránky

 2. Načte se stránka Vyplnit a podepsat.

  Přetáhněte soubor, který chcete podepsat, do pole Soubory nebo klikněte na možnost Přidat soubory a dokument připojte z místního systému nebo místa v síti.

  • Přidáním souboru z části Dokumenty knihovny přidáte formulář obsahující veškerá pole, která již byla přidána autorem do šablony
  • Máte možnost přidat více souborů z více zdrojů
  Podepsání sám sebou – připojení souboru

  Po přidání prvního souboru převezme pole Název dohody název daného souboru (pokud již hodnota jména nebyla explicitně uvedena).

  • Hodnotu názvu dohody lze změnit, pokud převzatý název dohody není přijatelný.
  Podepsání sám sebou s přidaným souborem

  Poznámka:

  K dispozici je možnost podepsaný dokument Chránit heslem.

  Když je zapnutá, bude uživatel vyzván k zadání hesla pro finální verzi dokumentu PDF, které je třeba zadat předtím, než bude soubor PDF otevřen ke čtení.

 3. Odeslání souboru k přidání autorství.

  • Zaškrtněte pole Náhled a přidání podpisových polí.
  • Klikněte na možnost Další
  Možnost Náhledu podepsání sám sebou

 4. Načte se prostředí přidání autorství.

  Pokud se ve vybraných/nahraných dokumentech nevyskytují žádná pole, přidá automatická detekce polí bublinu do levého horního rohu, v níž bude uvedeno, kolik je detekováno vhodných polí.

  • Klikněte na tlačítko.
  Poznámka:

  Automatická detekce polí se nespustí, pokud kterýkoli z nahraných dokumentů již obsahuje pole nebo pokud celkový počet stránek přesahuje 25.

  Autorství podepsání sám sebou – detekce polí

   

  Detekce polí je značně závislá na nahrávaném formuláři a většina detekovaných polí budou textová pole bez validace.

  Chcete-li odstranit jakékoli pole „navíc“, jedním kliknutím pole vyberte a poté stiskněte klávesu Delete.

  Autorství podepsání sám sebou – detekovaná pole

   

  Další pole se přidávají přetažením ze seznamu polí napravo.

  Autorství podepsání sám sebou – manuální umístění polí

  Níže naleznete některé typy polí a vlastnosti, které jsou v rozhraní podepsání sám sebou běžnější. 

  Zde je kompletní seznam typů polí.

  • Podpisová pole – Je pravděpodobné, že podpisové pole budete potřebovat.
   • Pokud toto pole nevložíte vy, aplikace jedno takové pole vloží na konec dokumentu
   • Digitální podpis je podporován, ale omezen pouze na jeden.  Další podpisová pole musejí být pole pro elektronický podpis
  • Pole s iniciálami – Potřebujete-li vložit místo celého podpisu iniciály
  • Pole s datem – Pole „Datum“ v uživatelském rozhraní je určeno pouze ke čtení a aplikace vloží datum podpisu automaticky.
  • Pole s celým jménem – Pole pouze ke čtení, v nichž je vložena tisková forma vašeho jména (jak je uvedena při přidání podpisu)
  • Textová pole – K zadání běžného textu.  Nejběžnější typ pole na vložení
   • Pole s více řádky (vlastnost textových polí) – Umožňuje zadat text do pole, zalomení řádku textu, aby se vešel více než jeden řádek textu

   

  Po umístění všech polí klikněte na tlačítko Podepsat v pravém dolním rohu.

 5. Otevře se podepisovací stránka.

  Všechna umístěna pole jsou připravena na vstupy.

  Podepisovací stránka na podepsání sám sebou

 6. Jakmile jste dokončili přidávání obsahu do dohody, klikněte na tlačítko Kliknutím podepsat, abyste dohodu finalizovali.

  Podepsání sám sebou – Kliknutím podepsat

 7. Dohoda se bude chvíli zpracovávat a poté se objeví stránka „Úspěšně dokončeno“.

  V tuto chvíli můžete:

  • Odeslat kopii dohody – Načte se stránka Odeslat kopii, která vám umožňuje uvést jednu nebo více e-mailových adres, na které chcete podepsaný dokument zaslat.
   • Podepsaný soubor PDF je již připojen.
   • Pokud jste podepsaný dokument PDF zabezpečili heslem, pak budete muset příjemců heslo sdělit mimo proces. (Neuvádějte je do zprávy s připojeným souborem PDF)
  • Stáhnout kopii podepsaného dokumentu – Stáhne kopii podepsaného souboru PDF do vašeho místního systému.
  • Spravovat dohodu – Tato možnost načte stránku Spravovat
  • Podepsat další dohodu – Tato možnost vás přenese zpět na původní stránku Podepsání sám sebou, kde můžete začít znova.
  Podepsání sám sebou – úspěch

   

  Podepsaná dohoda je dostupná na vaší stránce Spravovat v části Dokončeno

  Podepsání sám sebou – Dokončeno na stránce Spravovat

 1. Poznámka:

  Aby fungovalo Podepsání sám sebou s ověřením, musí být povolena metoda Vynucené ověřeníOvěření službou Acrobat Sign.

  Zahajte transakci kliknutím na tlačítko Vyplnit a podepsat dokument na Domovské stránce

  Podepsání sám sebou – spuštění z domovské stránky

 2. Načte se stránka Vyplnit a podepsat.

  Přetáhněte soubor, který chcete podepsat, do pole Soubory nebo klikněte na možnost Přidat soubory a dokument připojte z místního systému nebo místa v síti.

  • Přidáním souboru z části Dokumenty knihovny přidáte formulář obsahující veškerá pole, která již byla přidána autorem do šablony
  • Máte možnost přidat více souborů z více zdrojů
  Podepsání sám sebou – připojení souboru

  Po přidání prvního souboru převezme pole Název dohody název daného souboru (pokud již hodnota jména nebyla explicitně uvedena).

  • Hodnotu názvu dohody lze změnit, pokud převzatý název dohody není přijatelný.
  Podepsání sám sebou s přidaným souborem

  Poznámka:

  K dispozici je možnost podepsaný dokument Chránit heslem.

  Když je zapnutá, bude uživatel vyzván k zadání hesla pro finální verzi dokumentu PDF, které je třeba zadat předtím, než bude soubor PDF otevřen ke čtení.

   

  • Až budete připraveni podepsat dokument, klikněte na možnost Podepsat
 3. Ověřte se, aby se dohoda otevřela.

  • Vynucené ověření totožnosti vždy vyžaduje, aby se před otevřením dohody vždy podepisující osoba ověřila.
  • Ověření službou Acrobat Sign je jedinou podporovanou metodou ověření při podepsání sám sebou
  Ověření podepsání sám sebou

  Poznámka:

  V závislosti na nastavení může být požadováno další ověření, a to při samotném podepisování nebo finalizaci dohody.

 4. Otevře se podepisovací stránka.

  Veškerá stávající pole jsou připravena na vyplnění.

  • Ve všech případech budete mít k dispozici alespoň jedno podpisové pole
  Podepisovací stránka na podepsání sám sebou

 5. Jakmile máte dohodu podepsanou, klikněte na tlačítko Kliknutím podepsat, abyste dohodu finalizovali.

  Podepsání sám sebou – Kliknutím podepsat

 6. Dohoda se bude chvíli zpracovávat a poté se objeví stránka „Úspěšně dokončeno“.

  V tuto chvíli můžete:

  • Odeslat kopii dohody – Načte se stránka Odeslat kopii, která vám umožňuje uvést jednu nebo více e-mailových adres, na které chcete podepsaný dokument zaslat.
   • Podepsaný soubor PDF je již připojen.
   • Pokud jste podepsaný dokument PDF zabezpečili heslem, pak budete muset příjemců heslo sdělit mimo proces. (Neuvádějte je do zprávy s připojeným souborem PDF)
  • Stáhnout kopii podepsaného dokumentu – Stáhne kopii podepsaného souboru PDF do vašeho místního systému.
  • Spravovat dohodu – Tato možnost načte stránku Spravovat
  • Podepsat další dohodu – Tato možnost vás přenese zpět na původní stránku Podepsání sám sebou, kde můžete začít znova.
  Podepsání sám sebou – úspěch

   

  Podepsaná dohoda je dostupná na vaší stránce Spravovat v části Dokončeno

  Podepsání sám sebou – Dokončeno na stránce Spravovat


Postup povolení/zakázání

Rozhraní Podepsání sám sebou se aktivuje na úrovni Účet nebo Skupina (nastavení na úrovni skupiny jsou nadřazena nastavením na úrovni účtu).

Možnost aktivace rozhraní najdete tak, že přejdete do nabídky Účet > Nastavení účtu > Globální nastavení > Pracovní postup podepsání sám sebou

 • Aktivujte tuto možnost, abyste mohli používat Použít nově strukturované rozhraní podepsání sám sebou
 • Případně aktivujte „přepínací“ odkaz, aby uživatelé mohli přecházet mezi těmito dvěma rozhraními
 • Klikněte na tlačítko Uložit
Přejděte do nastavení


Možnosti konfigurace

Ověření uživatele

Správci mohou konfigurovat Účet nebo Skupinu na využití Vynuceného ověření totožnosti k zaznamenání systémem ověřeného podpisu.

Ověření podepsání sám sebou se vždy provádí metodou Ověření službou Acrobat Sign, která musí být podepisujícímu povolena.

 • Povolíte-li Ověření pro interní příjemce, pak povolte Ověření službou Acrobat Sign pro interní příjemce
 • Pokud nepovolíte Ověření pro interní příjemce, povolte Ověření službou Acrobat Sign v části s výchozím nastavením ověření.
 • Ověření službou Acrobat Sign nemusí být výchozí metodou ověření, stačí, když jde o dostupnou možnost.

Metody ověření konfigurujete tak, že přejdete do nabídky Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Metody ověření totožnosti

Přejděte na Metody ověření

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?