Příručka uživatele Zrušit

Typy polí

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
   5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
   1. Brána k ověření digitální identity
   2. Zásady kontroly identity
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Slučování polí
   9. Změny dohod
   10. Název dohody
   11. Jazyky
   12. Soukromé zprávy
   13. Povolené typy podpisů
   14. Připomenutí
   15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   16. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   17. Ochrana obsahu
   18. Povolení notářských transakcí
   19. Ukončení platnosti dokumentu
   20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   21. Pořadí podepisování
   22. Liquid Mode
   23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Vlastní e-mailové šablony
   6. Povolení oznámení bez odkazů
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. Ukládání do úschovny eOriginal pro doklad osvědčující právo k věci movité
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Možnosti příjemce
  1. Zrušení e-mailového připomenutí
  2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
   1. Přehled stránky elektronického podpisu
   2. Otevření pro čtení dohody bez polí
   3. Odmítnutí podepsání dohody
   4. Delegování podpisového oprávnění
   5. Opětovné zahájení vyplňování dohody
   6. Stažení PDF dohody
   7. Zobrazení historie dohody
   8. Zobrazení zpráv dohody
   9. Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
   10. Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis 
   11. Navigace v polích formuláře
   12. Vymazání dat z polí formuláře
   13. Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
   14. Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
   15. Přehled právních upozornění
   16. Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
 2. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 3. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
  5. Časté dotazy k vytváření
 4. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 5. Správa dohod
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 6. Sestava auditu
 7. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

 1. Zdroje zákaznické podpory 
 2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

Přehled polí vytvářených dokumentů

Při vytváření dokumentu lze umístit pole pro shromažďování dat příjemců. Může se jednat o různá data, od všudypřítomných polí pro podpisy a iniciály po méně obvyklé možnosti, jako jsou vypočtené hodnoty, hypertextové odkazy na externí webové stránky a externí soubory příloh.

Tento článek poskytuje stručný přehled pro každou řadu polí a jejich jedinečná pole. Odkaz na podrobnější článek je k dispozici pro  


Běžná vs. pokročilá formulářová pole

Pokud mají všechny účty přístup k běžným typům polí, vyšší úrovně služeb mají přístup k další sadě pokročilých polí a funkcí formulářů:

Pole pro podpis:

 • Podpis
 • Digitální podpis
 • Iniciály
 • Blok podpisu
 • Razítko

Informační pole podepisující osoby:

 • Titul
 • Společnost
 • Název
 • E-mail
 • Datum

Datová pole:

 • Zadávání textu
 • Rozbalovací pole
 • Zaškrtávací pole
 • Přepínací tlačítko

Pole transakce:

 • Razítko spoluúčasti
 • Číslo transakce

Datová pole:

 • Obrázek

Další pole:

 • Přiložený soubor
 • Hypertextový odkaz

Platební pole:

 • Platby (Platební pole jsou jedinečná v tom, že vyžadují integraci služby třetí strany.)

 

Kromě výše uvedených typů polí mají „pokročilá formulářová pole“ také následující funkce:

 • Podmíněná viditelnost pole – k dispozici pro všechny typy polí kromě polí Hypertextový odkaztransakce
 • Vypočtené hodnoty pole – Vlastnost pole zadávání textu
 • Ověření pole: Vlastní – regulární výraz – Možnost ověření pro pole zadávání textu, která umožňuje použít vlastní kódovaný regulární výraz
 • Ověření pole: Vlastní – vzorec – Možnost ověření pro pole zadávání textu, který umožňuje použití vypočtené hodnoty


Výběr typu pole úrovně pole

Ve vlastnostech většiny typů polí je rozevírací seznam hodnot, který umožňuje změnit typ pole na jiný typ pole.

Výrazně se tak urychlí vytváření formulářů při použití v kombinaci s Automatickou detekcí polí.

Digitální podpis


Pole pro podpis

Pole pro podepisujícího

Zaškrtávací pole Povinné na vlastnostech polí

Ve výchozím nastavení jsou pole pro podpis a iniciály povinná, jak naznačuje červená hvězdička. Chcete-li, aby byly volitelné, můžete zrušit zaškrtnutí políčka Povinné ve vlastnostech pole. Každému podepisujícímu je nutné přiřadit požadované pole pro podpis. Nemá-li podepisující přiřazeno požadované pole pro podpis nebo mu bylo přiřazeno pouze volitelné pole pro podpis, služba Adobe Acrobat Sign přidá na konec dokumentu Blok podpisu.

Pole iniciál

Pole Blok podpisu

Blok podpisu je skupina polí. Pole Blok podpisu nemůže být volitelné, a musí být vždy povinné.

Ve výchozím nastavení Blok podpisu obsahuje pole pro podpis a pole pro e-mail.

 

Správci účtu mohou nastavit, která pole budou v bloku pro podpis obsažena. Kromě polí pro podpis a e-mail lze zahrnout pole Název a Název společnosti.

Pole Blok podpisu se všemi přidanými poli

Přidat je lze přechodem na stránku ÚčetPreference podpisu a zaškrtnutím možností označených:

 • Vyžadovat od podepisujících při elektronickém podepisování uvedení jejich pracovní pozice
 • Vyžadovat od podepisujících při elektronickém podepisování uvedení jejich společnosti
Poznámka:

Pokud se bloky podpisu zobrazují na konci dokumentu, systém požadované pole pro podpis jednoho či více podepisujících podpisu nedokázal najít. Všem podepisujícím musí být přiřazeno nejméně jedno požadované pole pro podpis.

K přidání bloku podpisu také dojde, pokud byly Preference podpisu nastaveny na možnost „Vyžadovat od podepisujících při elektronickém podepisování uvedení jejich pracovní pozice“ a nebyla přidána diskrétní pole.

webové formuláře vyžadují pro všechny podepisující přítomnost pole pro podpis a pro e-mail služby Acrobat Sign.

Pole razítka tak mohou zastat dvojí funkci: buďto jako samostatný podpis, nebo jako podpora dalším podpisovým polím.  Můžete například potřebovat umístit osobní podpis a současně firemní razítko nebo pečetící razítko Hanko.

Další informace o polích razítka získáte kliknutím sem.

Razítko

Informační pole podepisující osoby

Informační pole podepisujícího

Informační pole podepisujícího se používají ke shromažďování konkrétních informací uložených ve službě Acrobat Sign. Registrovaní uživatelé mají tyto informace na svém profilu.

Tato pole se obvykle informacemi zaznamenanými u přiřazeného uživatele vyplní automaticky.

Pole Název a Společnost

Pole Název a Společnost se automaticky vyplní hodnotou Název a Společnost, má-li podepisující již účet služby Acrobat Sign. Pokud podepisující účet služby Acrobat Sign ještě nemá, může na tato pole kliknout a hodnotu zadat. Tato hodnota se uchová a u dokumentů, který má podepsat, se v budoucnosti u těchto typů polí použije automaticky.

Pole Název a Společnost nemohou být volitelná, a jsou vždy požadovaná, jak naznačuje červená hvězdička.

Velikost polí Název a Společnost lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Pole Celé jméno, E-mail a Datum

Tato pole jsou určena pouze ke čtení a v souboru podepisujícího se údaji vyplní automaticky. Protože se jedná o pole „pouze ke čtení“, nejsou na formuláři při zobrazení dohody příjemcem uvedena.

Pole Jméno podepisujícího přebírá hodnotu jména zadaného do podpisového pole nebo, pokud má příjemce aktivní účet Acrobat Sign, hodnotu jména spojeného s e-mailovou adresou.

 • Pokud dohoda obsahuje hodnotu jména zadanou odesílatelem při vytváření (např. Povinná jména příjemců), pak se hodnota zadaná odesílatelem automaticky vyplní do pole Jméno a příjemce ji nesmí měnit.
 • Pokud má příjemce aktivní účet Acrobat Sign, hodnota Jméno se při otevření dohody vyplní z profilu uživatele. Hodnotu Jméno lze změnit, pokud je do pole Podpis zadána nová hodnota Jméno a žádné jiné nastavení hodnotu Jméno neuzamkne.
 • Pokud příjemce nemá účet Acrobat Sign a odesílatel do pole pro jméno neuvede žádnou hodnotu, pole pro jméno zůstane prázdné, dokud není zadán podpis. Po vyplnění podpisového pole podepisujícím se všechna pole Jméno automaticky vyplní hodnotou zadanou do podpisového pole.

Pole pro e-mail se automaticky vyplní e-mailovou adresou, na kterou jste dohodu odeslali. E-mailová adresa je při odesílání dohody příjemci známou hodnotou, takže se hodnota pole pro e-mail automaticky přidá ještě předtím, než příjemce dohodu otevře.

Pole Datum se automaticky vyplní datem otevření dohody.

Poznámka:

Pokud chcete vlastní hodnotu data nebo ručně zadanou e-mailovou adresu, použijte Textové pole nakonfigurované na vlastní ověření.

Datová pole

Datová pole

Datová pole se používají ke shromažďování dalších informací od příjemce. Zahrnuje také objekty, které může příjemce použít pro výběry a možnosti.

Textové pole je nejuniverzálnější typ pole. Textové pole lze vyplnit a ve výchozím nastavení může obsahovat jakákoli zadaná data, například adresu nebo krátkou větu.

Velikost pole formuláře lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení textové pole podporuje pouze jednořádkový text. Chcete-li vytvořit pole obsahující víceřádkový text, otevřete okno možností pro pole formuláře. Poté vyberte Víceřádkové zadání dat. Upravte pole na příslušnou velikost pro víceřádkové zadání dat.

Vlastnosti textového pole

Vlastnosti rozevíracího pole

Rozvírací pole je seznam výběrů, ve kterém lze provést pouze jeden výběr. Příkladem je rozbalovací seznam států, kdy může podepisující vybrat ze seznamu pouze jeden stát.

Velikost rozvíracího pole lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Vlastnosti zaškrtávacího pole

Zaškrtávací políčka jsou přepínací objekty a lze je kdykoli zaškrtnout nebo zaškrtnutí zrušit. Tato možnost je užitečná pro případy zaškrtnutí všech odpovídajících polí nebo jako přepnutí pro jednoduchý výběr, například připojení budoucího kontaktu.

 

 

Vlastnosti přepínacího tlačítka

Přepínací tlačítka jsou seskupena. Skupina musí obsahovat nejméně dvě tlačítka a umožňuje výběr vždy jen jednoho přepínacího tlačítka v dané skupině. Pokud se ve skupině vybere jiné přepínací tlačítko, výběr ostatních se zruší. To je vhodné pro možnosti „buď/anebo“, například Ano nebo Ne.

Pole obrázku může příjemce využít k připojení obrázku, který lze později exportovat k použití. Lze použít obrázky studentských průkazů nebo naskenované obrázky dokumentů, jako je karta sociálního pojištění.

Další informace o polích obrázku získáte kliknutím sem

Obrázek

Více polí

Karta Více polí

Vlastnosti pole Přiložený soubor

Pole přílohy souboru lze použít k připojení dokumentů nebo obrázků k transakci.

Pole Přiložený soubor lze použít ke shromažďování doplňujících dokumentů a obrázků od podepisujících během procesu podepisování. Odeslané dokumenty jsou zahrnuty jako součást podepsaného dokumentu a přiloženy na konci podepsané dohody po dokončení procesu podepisování.

Velikost pole Přiložený soubor lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Poznámka:

Přílohy jsou omezeny na 25 stran a 5 MB.

Podporované formáty: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM nebo HTML

Vlastnosti pole Hypertextový odkaz

 • Pole hypertextového odkazu je dostupné pro firemní a podnikové plány služby.
 • Velikost pole Hypertextový odkaz lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.
 • Pokud je pole hypertextového odkazu definováno jako Povinné, musí být přiřazeno účastníkovi.
  • Hypertextové odkazy lze přiřadit pomocí role účastníků Všichni, což znamená, že na odkaz mohou kliknout všichni příjemci.
 • Hypertextové odkazy lze nakonfigurovat tak, aby uživatele přesunuly na určité místo v dokumentu nebo na externí adresu URL.
  • Pokud je hypertextový odkaz nakonfigurován s externím cílem, příjemce je upozorněn, že jej odkaz přesměrovává na externí web.
Varování hypertextového odkazu pro příjemce

Pole transakce

Karta Razítka

Vlastnosti razítka spoluúčasti

Razítka účastníka se zapíšou poté, co přiřazený příjemce podepíše dohodu. Jako k takovým k nim příjemce nemá přístup ani je nemůže upravovat.

Ve výchozím nastavení razítko účastníka zahrnuje tyto položky:

 • Jméno
 • Čas podpisu
 • E-mailová adresa
 • Titul*
 • Společnost*

*Hodnoty pozice a společnost se importují z polí Pozice a Společnost v dohodě přiřazené k účastníkovi.

 • Pokud pole Název a Společnost v dohodě nejsou, hodnoty se importují z profilu účastníka ve službě Acrobat Sign (pokud ho má).
 • V opačném případě hodnoty zůstanou nevyplněné
Vyplněné razítko účastníka

Pokud chcete, můžete hodnoty PoziceSpolečnost vyloučit tím, že zaškrtnete funkci Neuvádět název společnosti a pracovní pozici na razítku účastníka, která se nachází v nabídce správce v části Nastavení podpisu > Další nastavení:

Ovládací prvky pole účastníka

Vlastnosti čísla transakce

Razítko Číslo transakce se automaticky vyplní jedinečným identifikačním číslem, které označuje dohodu v systému Acrobat Sign.  Příjemci nemohou s polem přímo pracovat.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?