Použití vynuceného ověření identity

Funkce „Vynutit ověření identity“ je dostupná v rámci plánů služby Adobe Acrobat Sign pro velké podniky a firmy.

Přehled

Funkce Vynutit ověření identity definuje spouštěcí události, které vyzvou příjemce k opakovanému ověření při interakci s dohodou.

Primárním spouštěčem ověření je otevření dohody.

 • Toto ověření musí být povoleno, je-li povolena některá z jiných spouštěcích událostí.

Ostatní spouštěče vynutí ověření při použití podpisu a/nebo při dokončení procesu podepisování.

Tyto spouštěče se vztahují na všechny podepisující v dohodě (interní i externí).

Přístup k této funkci se nachází na stránce Nastavení pro biofarmacii a je k dispozici všem zákazníkům s plánem služby pro velké podniky nebo firmy.

Jak se to používá

Předpoklady

Aby mohla funkce Vynutit ověření identity fungovat, musí podepisující ověřovat svoji identitu jedním z následujících způsobů:

 • Telefonické ověření (SMS) – doporučeno pro externí podepisující
 • Ověřování službou Acrobat Sign – doporučeno pro interní podepisující

Způsob ověření je definován na stránce Nastavení odeslání v části Způsoby ověření identity.

 

Je-li funkce Vynucené ověření identity povolena, vyžaduje, aby podepisující provedl ověření při otevření dohody.

Je možné nakonfigurovat další spouštěče ověření:

 • Výzva k ověření v každém poli pro podpis – Při kliknutí na pole pro podpis se příjemci zobrazí výzva k ověření
 • Výzva k ověření při dokončení dohody – Při kliknutí na tlačítko Kliknutím podepsat se příjemci zobrazí výzva k ověření

 

Při spuštění výzvy k ověření se příjemci zobrazí uživatelské rozhraní ověřování.

Existují zde dvě možnosti:

 • Telefonické ověření – Zpráva SMS s textem obsahujícím pětimístný číselný kód, který musí podepisující před připojením podpisu zadat
Výzva příjemce k ověření pomocí telefonu

 

 • Ověřování službou Acrobat Sign – Požadavek na zadání hesla podepisujícího pro službu Acrobat Sign
Výzva k ověření službou Acrobat Sign

Po připojení podpisu může příjemce pokračovat v procesu vyplňování nebo podepisování formuláře.

Možnosti konfigurace

Je-li povolena funkce Vynutit ověření identity, jsou k dispozici tři možnosti rozhodující o tom, kdy se příjemci zobrazí výzva k ověření:

 • Ověření při otevření dohody – Při otevření dohody se příjemci zobrazí výzva k ověření ještě před zobrazením obsahu dohody.
  • Tato možnost musí být povolena, pokud mají být povoleny jakékoli další výzvy k ověření.
 • Ověření pro každé pole pro podpis – Je-li tato možnost povolena, příjemci se zobrazí výzva k ověření při každém kliknutí do pole podpisu.
  • Znovu ověřována jsou pouze pole podpisů, u polí s iniciály se opětovné ověření neprovádí.
  • Toto nastavení se vztahuje na vyžadovaná i volitelná pole podpisů a pole bloků podpisů.
 • Ověření při dokončení cyklu podpisu – Po kliknutí na tlačítko Kliknutím podepsat se příjemci zobrazí výzva k ověření.
v zápatí klikněte na tlačítko Podepsat

Postup povolení nebo zakázání

Funkci „Vynutit ověření identity“ může na úrovni účtu povolit správce účtu služby Acrobat Sign.

Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a zruší hodnoty na úrovni účtu. 

 

Chcete-li získat přístup k těmto možnostem, přejděte do nabídky: Nastavení účtu > Nastavení pro biofarmacii

Přechod na ovládací prvky vynuceného ověřování identity na kartě Biofarmacie


Na co pamatovat...

 • Vynucení identity spolupracuje s funkcí ověřeného podepsání sám sebou
 • Vynucené ověření identity se používá u polí digitálního a elektronického podpisu
  • Každý podepisující může mít pouze jedno pole digitálního podpisu a několik polí elektronického podpisu
 • Vynucené ověření identity nelze použít, pokud se jako podpis použije pouze razítko
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.