Použití vynuceného ověření identity

Funkce Adobe Sign „Vynutit ověření identity“ je dostupná v rámci podnikového plánu služby.


Přehled

Funkce Vynutit ověření identity definuje spouštěcí události, které vyzvou příjemce k opakovanému ověření při interakci s dohodou.

Primárním spouštěčem ověření je otevření dohody.

 • Toto ověření musí být povoleno, je-li povolena některá z jiných spouštěcích událostí.

Ostatní spouštěče vynutí ověření při použití podpisu a/nebo při dokončení procesu podepisování.

Tyto spouštěče se vztahují na všechny podepisující v dohodě (interní i externí).

Přístup k této funkci se nachází na stránce Nastavení pro biofarmacii a je k dispozici všem zákazníkům s podnikovým plánem služby.


Jak se používá

Předpoklady

Aby mohla funkce Vynutit ověření identity fungovat, musí podepisující ověřovat svoji identitu jedním z následujících způsobů:

 • Telefonické ověření (SMS) – doporučeno pro externí podepisující
 • Ověřování službou Adobe Sign – doporučeno pro interní podepisující

Způsob ověření je definován na stránce Nastavení odeslání v části Způsoby ověření identity.

 

Je-li funkce Vynucené ověření identity povolena, vyžaduje, aby podepisující provedl ověření při otevření dohody.

Je možné nakonfigurovat další spouštěče ověření:

 • Výzva k ověření v každém poli pro podpis – Při kliknutí na pole pro podpis se příjemci zobrazí výzva k ověření
 • Výzva k ověření při dokončení dohody – Při kliknutí na tlačítko Kliknutím podepsat se příjemci zobrazí výzva k ověření

 

Při spuštění výzvy k ověření se příjemci zobrazí uživatelské rozhraní ověřování.

Existují zde dvě možnosti:

 • Telefonické ověření – Zpráva SMS s textem obsahujícím pětimístný číselný kód, který musí podepisující před připojením podpisu zadat
Telefonické ověření

 

 • Ověřování službou Adobe Sign – Požadavek na zadání hesla podepisujícího do služby Adobe Sign
Ověřování službou Adobe Sign

 

Po připojení podpisu může příjemce pokračovat v procesu vyplňování nebo podepisování formuláře.


Možnosti konfigurace

Je-li povolena funkce Vynutit ověření identity, jsou k dispozici tři možnosti rozhodující o tom, kdy se příjemci zobrazí výzva k ověření:

 • Ověření při otevření dohody – Při otevření dohody se příjemci zobrazí výzva k ověření ještě před zobrazením obsahu dohody
  • Tato možnost musí být povolena, pokud mají být povoleny jakékoli další výzvy k ověření
 • Ověření pro každé pole pro podpis – Je-li tato možnost povolena, příjemci se zobrazí výzva k ověření při každém kliknutí do pole podpisu
  • Znovu ověřována jsou pouze pole podpisů, u polí s iniciály se opětovné ověření neprovádí
  • Toto nastavení se vztahuje na vyžadovaná i volitelná pole podpisů a pole bloků podpisů
 • Ověření při dokončení cyklu podpisu – Po kliknutí na tlačítko Kliknutím podepsat se příjemci zobrazí výzva k ověření


Postup povolení nebo zakázání

Funkci „Vynutit ověření identity“ může na úrovni účtu povolit správce účtu Adobe Sign.

Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a přepíší hodnoty na úrovni účtu.

 

Chcete-li získat přístup k těmto možnostem, přejděte do nabídky: Účet > Nastavení účtu > Nastavení pro biofarmacii

Vynucené ověření identity


Na co pamatovat...

 • Vynucení identity spolupracuje s funkcí ověřeného podepsání sám sebou
 • Vynucené ověření identity se používá u polí digitálního a elektronického podpisu
  • Každý podepisující může mít pouze jedno pole digitálního podpisu a několik polí elektronického podpisu
 • Vynucené ověření identity nelze použít, pokud se jako podpis použije pouze razítko
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.