Příručka uživatele Zrušit

Ověřování polí formuláře

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
   5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
   1. Brána k ověření digitální identity
   2. Zásady kontroly identity
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Slučování polí
   9. Změny dohod
   10. Název dohody
   11. Jazyky
   12. Soukromé zprávy
   13. Povolené typy podpisů
   14. Připomenutí
   15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   16. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   17. Ochrana obsahu
   18. Povolení notářských transakcí
   19. Ukončení platnosti dokumentu
   20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   21. Pořadí podepisování
   22. Liquid Mode
   23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Vlastní e-mailové šablony
   6. Povolení oznámení bez odkazů
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. Ukládání do úschovny eOriginal pro doklad osvědčující právo k věci movité
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 2. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
 1. Časté dotazy k vytváření
 2. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 3. Správa dohod 
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 4. Sestava auditu
 5. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

 1. Zdroje zákaznické podpory 
 2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

Ověření pole

Pole formuláře Dohoda lze nastavit tak, aby umožňovala zadání pouze konkrétního formátu údajů.

Ve výchozím nastavení pole formuláře umožňuje jakoukoli kombinaci písmen, čísel nebo zvláštních znaků: `~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;’:”,./<>?£

Ověření použijte, chcete-li povolit zadání pouze konkrétního formátu údajů do daného pole. Po neúspěšném ověření formulář zobrazí červenou varovnou bublinu, a formulář nelze podepsat, dokud pole nebude ověřeno.

V prostředí ověřování nastavte ověření pole dvojitým kliknutím na pole a výběrem možnosti ze seznamu Ověření.

K dostupným ověřením patří:

Řetězec – Umožňuje výběr údajů (typů znaků), které lze zadat; můžete také nastavit maximální délku zadání.

Znaková sada: libovolná – Totéž jako u nulového ověření; akceptuje se jakékoli zadání: písmena, čísla nebo zvláštní znaky.

Písmena – Lze zadat pouze písmena. Po zadání čísel nebo zvláštních znaků se zobrazí chybová zpráva.

Číslice – Lze zadat pouze číslice. Po zadání písmen nebo zvláštních znaků se zobrazí chybová zpráva.

Písmena a číslice – Lze zadat pouze čísla a písmena (užitečné pro pole adresy). Po zadání zvláštního znaku se zobrazí chybová zpráva.

Maximální délka – Nastaví maximální počet znaků, které lze do pole zadat.

Například:

Pole umožňuje pouze písmena a číslice, zadání zvláštního znaku tedy podepisujícího varuje.

Číslo – Lze zadat pouze čísla. Po zadání písmen nebo zvláštních znaků se zobrazí chybová zpráva:

Rozsah hodnot – Rozsah hodnot je volitelné nastavení. Není-li rozsah hodnot určen, lze zadat jakoukoli číselnou hodnotu. Rozsah hodnot lze zadat, chcete-li omezit zadávané číslo tak, aby odpovídalo zvolenému rozsahu.

Například:

Při zadání čísla mimo určený rozsah, se zobrazí varovná zpráva.

Datum – Do tohoto pole lze zadat pouze datum pomocí čísel a lomítek. Ve výchozím nastavení je datum nastaveno v americkém formátu mm/dd/rr. Můžete také vybrat požadovaný formát zadávaného data, a to rozbalením seznamu vedle možnosti Formát data.

Poznámka:

Ověření data zkontroluje pouze formátování a rozsah zadaných čísel.

Hodnota mm je omezena na rozsah 01–12
Hodnota dd je omezena na rozsah 01–31
Hodnota rr je omezena na rozsah 00–99
Hodnota rrrr rozsah omezuje na 0000–9999

Teoreticky by bylo možné zadat datum, které neexistuje, například 06/31/13

Protože červen má pouze 30 dní, technicky vzato jde o neplatné datum, přesto by je ověření data (dd/mm/rr) akceptovalo, protože kontroluje rozsahy hodnoty, nikoli platná kalendářní data.

Například:

Jelikož datum není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

Čas – Umožňuje zadání pouze časové hodnoty pomocí čísel a symbolu dvojtečky „ : “. K dispozici je pouze jeden formát pro Čas, a to ##:##


Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty Čas.

Poznámka:

Žádné textové znaky nejsou povoleny, v poli nastaveného funkcí Ověření času tedy nelze určit hodnotu dop./odp.

Například:

Jelikož čas není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

PSČ Velká Británie – Umožňuje zadání pouze PSČ v britském formátu.
Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty PSČ Velká Británie.

PSČ USA – Umožňuje pouze zadání pětimístného PSČ.
Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty PSČ USA.

PSČ USA 4 – Umožňuje pouze pětimístné PSČ a doplňkový čtyřmístný doručovací kód.

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty PSČ USA 4.

Poznámka:

Při použití tohoto ověření je nutné zadat čtyřmístný doručovací kód.

Například:

Jelikož PSČ není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

Telefon – Toto ověření umožňuje zadání pouze telefonního čísla.

Země USA – U nastavení USA je nutné zadat desetimístné číslo. K rozdělení čísla lze použít i závorky, pomlčky či mezery.

Akceptovány budou například následující formáty:
1234567890
123 456-7890
123-456-7890
(123)4567890
(123) 456 7890
(123)456-7890
(123) 456-7890

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty telefonního čísla v rámci USA.

Země Británie – U nastavení Británie je nutné zadat jedenáctimístné číslo. První číslicí musí být nula. K rozdělení čísla lze použít i závorky či mezery

Akceptovány budou například následující formáty:
01234567891
01234 567891
01234 567 891
(01234)567891
(01234) 567891
(01234) 567 891

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty telefonního čísla v rámci Británie.

Například:

Jelikož telefonní číslo není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

Číslo sociálního pojištění – Umožňuje pouze devítimístné číslo. Akceptovány jsou pouze dva formáty:

123456789
123-45-6789

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty Číslo sociálního pojištění.

Například:

Jelikož číslo sociálního pojištění není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

E-mailová adresa - Umožňuje pouze zadání e-mailové adresy. Může se lišit od e-mailové adresy spojené s danou transakcí.

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty E-mailová adresa.

Poznámka:

Textové pole u Ověření pole Adresa se liší od typu pole E-mail. Ověření e-mailové adresy umožňuje zadání jakékoli e-mailové adresy, zatímco typ pole E-mail vytvoří pole Pouze ke čtení, které automaticky vyplní e-mailová adresa podepisujícího-

Například:

Jelikož e-mailová adresa není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

Měna – Umožňuje zadání číselné hodnoty měny se symboly místní nominální hodnoty ($,£) nebo desetinnou čárkou. Můžete také vybrat rozsah hodnot.

Země – Jsou-li do tohoto pole zadány údaje v nesprávném formátu, objeví se textová bublina zobrazující příklad formátu zadání hodnoty měny.

USA – Umožňuje volitelné použití symbolu $

Británie – Umožňuje volitelné použití symbolu £

Rozsah hodnot - Můžete nastavit rozsah hodnot pro zadání hodnoty měny.

Při zadání nesprávné hodnoty se objeví textová bublina zobrazující přijatelný rozsah hodnot pro toto pole.

Například:

Jelikož měna není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

Procento – Toto ověření umožňuje pouze čísla a volitelný symbol %. Můžete také vybrat rozsah hodnot.

Při zadání nesprávné hodnoty se objeví textová bublina zobrazující přijatelný formát procentuální hodnoty.

Rozsah hodnot - Můžete nastavit rozsah hodnot pro zadání procentuální hodnoty.
Při zadání nesprávné hodnoty se objeví textová bublina zobrazující přijatelný rozsah hodnot nastavený pro toto pole.

Například:

Jelikož v tomto typu ověřeného pole jsou povolena pouze čísla, podepisujícímu se zobrazí varovná zpráva.

Vlastní – regulární výraz - Umožňuje vlastní kontrolu ověření a chybovou zprávu.

Regulární výraz - Používá se k definování kontroly, která umožňuje nebo neumožňuje informace zadané podepisujícím.

Chybová zpráva – Vlastní chybová zpráva, která se zobrazí v červené bublině varování, pokud je ověření neúspěšné.

Poznámka:

Tento koncept je pokročilý a má mnoho různých použití podle situace. Definici naleznete na této stránce.

 • Služba Adobe Acrobat Sign nepodporuje metaznaky „?i“ a „?-i“ pro rozlišování malých a velkých písmen

Například:

Povolena jsou pouze platná čísla kreditních karet, proto čísla 1234-1234-1234-1234-1234 ověřením neprojdou.

Vlastní – Vzorec - Používá se k vytvoření výpočtu a kontroly očekávaného zadání nebo řešení výpočtu.

Vzorec - Zadat lze buď vlastní vzorec, nebo lze použít funkci výpočtu.

Chybová zpráva – Vlastní chybová zpráva, která se zobrazí v červené bublině varování, pokud je ověření neúspěšné.

Například:

Výsledkem vzorce je ověření, které v tomto poli jako hodnotu nepovoluje „0“.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?