Kurve- og formtyper

Du kan oprette kurver og kombinere dem på mange forskellige måder i InDesign. InDesign opretter følgende typer kurver og former:

Enkle kurver

Enkle kurver er grundstenen i sammensatte kurver og former. De består af en åben eller lukket kurve, som kan gennemskære sig selv.

Sammensatte kurver

Sammensatte kurver består af to eller flere enkle kurver, der arbejder sammen med eller gennemskærer hinanden. De er mere grundlæggende end sammensatte former og genkendes af alle PostScript-kompatible programmer. Kurver, der er kombineret i en sammensat kurve, fungerer som et objekt og deler attributter (f.eks. farver og stregformater).

Sammensatte former

Sammensatte former består af to eller flere kurver, sammensatte kurver, grupper, blandinger, tekstkonturer, tekstrammer eller andre former, der arbejder sammen med og gennemskærer hinanden og opretter nye, redigerbare former. Nogle sammensatte former vises som sammensatte kurver, men deres komponentkurver kan redigeres kurve for kurve og behøver ikke at dele attributter.

Kurve- og formtyper

A. Tre enkle kurver B. Sammensat kurve C. Sammensat form 

Om kurver

Når du tegner, kan du oprette en linje, der kaldes en kurve. En kurve består af et eller flere lige eller buede segmenter. Begyndelsen og slutningen på hvert segment er markeret med ankerpunkter, der holder segmenterne på plads. En kurve kan være lukket (f.eks. en cirkel) eller åben med tydelige slutpunkter (f.eks. en bølgelinje).

Du kan ændre en kurves form ved at trække i dens ankerpunkter, i retningspunkterne i slutningen af retningslinjerne, der vises ved ankerpunkter, eller i selve kurvesegmentet.

En kurves komponenter

A. Markeret (udfyldt) endepunkt B. Markeret ankerpunkt C. Umarkeret ankerpunkt D. Buet kurvesegment E. Retningslinje F. Retningspunkt 

Kurver kan have to slags ankerpunkter: hjørnepunkter og udjævnede punkter. Ved et hjørnepunkt ændrer en kurve brat retning. Ved et udjævningspunkt forbindes kurvesegmenter som en ubrudt bue. Du kan tegne en kurve med en vilkårlig kombination af hjørnepunkter og udjævnede punkter. Hvis du tegner et forkert punkt, kan du altid ændre det.

Punkter på en kurve

A. Fire hjørnepunkter B. Fire udjævnede punkter C. Kombination af hjørnepunkter og udjævnede punkter 

Et hjørnepunkt kan forbinde to lige eller buede segmenter, hvorimod et udjævnet punkt altid forbinder to buede segmenter.

Et hjørnepunkt kan forbinde både lige segmenter og buede segmenter.

Bemærk:

Hjørnepunkter og udjævnede punkter må ikke forveksles med lige og buede segmenter.

En kurves kontur kaldes en streg. En farve eller et forløb, der er anvendt på en åben eller lukket kurves indvendige område, kaldes fyld. En streg kan have tykkelse, farve samt en stipling (Illustrator og InDesign) eller et stiliseret stregmønster (InDesign). Når du har oprettet en kurve eller form, kan du ændre egenskaberne for dens streg og fyld.

I InDesign viser hver kurve også et midtpunkt, der markerer formens midte, men som ikke er en del af selve kurven. Du kan bruge dette punkt til at trække kurven, til at justere den i forhold til andre elementer eller til at markere alle ankerpunkter på kurven. Midterpunktet er altid synligt og kan ikke skjules eller slettes.

Om retningslinjer og retningspunkter

Hvis du markerer et ankerpunkt, der forbinder buede segmenter (eller du markerer selve segmentet), viser de forbindende segmenters ankerpunkter retningshåndtag, som består af retningslinjer, der slutter i retningspunkter. Retningslinjernes vinkel og længde bestemmer de buede segmenters form og størrelse. Når du flytter retningspunkterne, omformes kurverne. Retningslinjer vises ikke i det endelige output.

Når du har markeret et ankerpunkt (til venstre), vises retningslinjer på alle buede segmenter, der er forbundet af ankerpunktet (til højre).

Et udjævnet punkt har altid to retningslinjer, der bevæger sig sammen som en enkelt, lige enhed. Hvis du flytter en retningslinje på et udjævnet punkt, justeres de buede segmenter på begge sider af punktet samtidigt, hvilket bevarer en fortløbende kurve ved det pågældende ankerpunkt.

Til sammenligning kan et hjørnepunkt have to, en eller ingen retningslinjer, afhængigt af om det sammenføjer henholdsvis to, et eller ingen buede segmenter. Retningslinjer for hjørnepunkter bevarer hjørnet ved at bruge forskellige vinkler. Hvis du flytter en retningslinje på et hjørnepunkt, justeres kun kurven på samme side af punktet som retningslinjen.

Når du har markeret et ankerpunkt (til venstre), vises retningslinjer på alle buede segmenter, der er forbundet af ankerpunktet (til højre).
Justering af retningslinjer på et udjævnet punkt (til venstre) og et hjørnepunkt (til højre)

Retningslinjer tangerer altid kurven ved ankerpunkterne (vinkelret på kurvens radius). Vinklen på hver retningslinje bestemmer kurvens hældning, og længden på hver retningslinje bestemmer kurvens højde eller dybde.

Flytning af retningslinjer og ændring af deres størrelse ændrer kurvers hældning.

Bemærk:

I Illustrator kan du få vist eller skjule ankerpunkter, retningslinjer og retningspunkter ved at vælge Vis > Vis kanter eller Vis > Skjul kanter.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online