Redigering af objekter vha. grafikrammer

Adobe InDesign-objekter indeholder alle elementer, du kan tilføje eller oprette i dokumentvinduet, f.eks. åbne kurver, lukkede kurver, sammensatte former og kurver, tekst, rasteret grafik, 3D-objekter og indsatte filer, f.eks. et billede.

Hvis et grafikelement befinder sig i en ramme (som det er tilfældet med al importeret grafik), kan du modificere det ved at ændre dets forhold til rammen som i følgende eksempler:

 • Beskær et grafikelement ved at gøre rammen mindre.

 • Opret diverse maskerings- og layouteffekter ved at indsætte et objekt i en ramme.

 • Føj en hjælpestreg (også kaldt kontur) til et grafikelement ved at ændre rammens stregtykkelse og farve.

 • Centrer et grafikelement i forhold til et baggrundsrektangel ved at forstørre rammen og angive dens fyldfarve.

Indsættelse af et objekt i en ramme

Brug kommandoen Indsæt i for at indlejre grafikker inden i beholderrammer. Du kan også indlejre grafikelementer i indlejrede rammer.

Baggrundsbillede indsat i en ramme
Baggrundsbillede indsat i en ramme

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil indsætte et objekt i en ramme, skal du markere objektet.

  • Hvis du vil indsætte to eller flere objekter i en ramme, skal du først gruppere dem, da en ramme kun kan indeholde et objekt.

  • Hvis du vil indsætte en tekstramme i en anden ramme og bevare dens aktuelle udseende, skal du markere hele tekstrammen med markeringsværktøjet  eller værktøjet Direkte markering , ikke tekstværktøjet.

 2. Vælg Rediger > Kopiér (eller Rediger > Klip, hvis du ikke ønsker at beholde originalen).

 3. Vælg en sti eller ramme og vælg derefter Rediger > Indsæt i.

Fjernelse af indholdet i en ramme

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du fjerner en grafik- eller tekstramme, skal du markere objektet med værktøjet Direkte markering . Eller brug markeringsværktøjet til at klikke på billedets håndværktøj til indhold.

  • Hvis du fjerner teksttegn, skal du markere dem med tekstværktøjet .

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil fjerne indholdet permanent, skal du trykke på Delete eller Tilbage.

  • For at placere indholdet et andet sted i layoutet skal du vælge Rediger > Klip, fravælg rammen, og vælg dernæst Rediger > Indsæt.

Bemærk:

Et importeret billede kan ikke eksistere uden en ramme. Hvis du klipper et importeret billede fra dets ramme og indsætter det andetsteds i et dokument, oprettes der automatisk en ny ramme til det.

Tilpasning af objekter i rammer

Hvis rammen og dens indhold har forskellig størrelse, kan du bruge tilpasningskommandoerne til at opnå den perfekte tilpasning.

Rammejusteringsindstillingerne påvirker rammer, der indeholder et grafikelement eller en anden tekstramme, men de påvirker ikke afsnit inden i en tekstramme. Du kan styre justering og indsættelse af selve teksten ved hjælp af kommandoen Tekstrammeindstillinger og panelerne Afsnit, Afsnitstyper og Tekstenhed.

Ændring af et objekt, så det passer til rammen

 1. Sådan markerer du objektets ramme.

 2. Vælg Objekt > Tilpasning og en af følgende muligheder:

  Fylde ramme proportionalt

  Ændrer størrelsen på indholdet, så det passer til hele rammen, mens indholdsproportionerne bevares. Rammens dimensioner ændres ikke. Hvis indholdet og rammen har forskellige proportioner, beskæres noget af indholdet ved afgrænsningsrammen.

  Tilpas indhold proportionalt

  Ændrer størrelsen på indholdet, så det passer til en ramme, mens indholdsproportionerne bevares. Rammens dimensioner ændres ikke. Hvis indholdet og rammen har forskellige proportioner, vil der opstå et vist tomrum.

  Indholdsafhængig tilpasning

  Tilpasser et billede automatisk i rammen baseret på billedets indhold og rammestørrelsen. Rammens dimensioner ændres ikke. For at gøre dette til standardrammetilpasning skal du gå til Præferencer > Generelt og vælge Gør Indholdsafhængig tilpasning til standardrammetilpasning.

  Bemærk:

  • Indholdsafhængig tilpasning fjerner de transformationer, der er anvendt på billedet, f.eks. Skaler, Roter, Spejlvend eller Vrid. Dog fjernes de transformationer, der er anvendt på rammen, ikke.
  • Indholdsafhængig tilpasning er ikke tilgængelig på Windows 32-bit.

  Tilpas ramme til indhold

  Ændrer størrelsen på en ramme, så den passer til indholdet. Rammens proportioner ændres efter behov, så de passer til indholdet. Dette er nyttigt, hvis du vil nulstille en grafikramme, du har ændret ved en fejl.

  Tilpas indhold til ramme

  Ændrer størrelsen på indholdet, så det passer til en ramme, og tillader samtidig, at indholdets proportioner ændres. Rammen ændres ikke, men det kan se ud som om, indholdet strækkes, hvis indholdet og rammen har forskellige proportioner.

  Bemærk:

  Du kan hurtigt tilpasse en ramme til indholdet ved at dobbeltklikke på et vilkårligt håndtag på rammen. Størrelsen på rammen ændres med udgangspunkt i det punkt, du klikker på. Hvis du klikker på et håndtag på siden af rammen, ændres størrelsen på rammen kun i den dimension.

  Justere et objekt i en grafikramme
  Justere et objekt i en grafikramme

  A. Original B. Ramme, der er ændret, så den passer til indhold C. Indhold, der er ændret, så det passer til ramme 

  Centrer indhold

  Centrerer indhold i en ramme. Rammens og indholdets proportioner bevares. Størrelsen på indholdet og rammen er uændret.

  Bemærk:

  Tilpasningskommandoerne tilpasser indholdets yderkanter til midten af rammestregen. Hvis rammen har kraftig stregtykkelse, vil indholdets yderkanter blive skjult. Du kan justere rammens stregjustering i forhold til midten, indersiden eller ydersiden af rammekanten. (Se Angive streger).

  For at fjerne uønskede tilpasningsindstillinger, der er anvendt ved hjælp af Tilpas automatisk, skal du vælge Objekt > Tilpasning > Fjern rammetilpasning.

Brug af Tilpas automatisk

Hvis du ændrer størrelsen af en billedramme, mens Tilpas automatisk ikke er markeret, ændres rammens størrelse, mens størrelsen af billedet forbliver uændret. Hvis du markerer Tilpas automatisk, ændres størrelsen af billedet sammen med rammen. Hvis du beslutter at beskære eller omdanne billedet, skal du bruge værktøjet Direkte markering til at omdanne selve billedet. Eller fjern markeringen af Tilpas automatisk, omdan billedet, og markér Tilpas automatisk igen.

Du kan markere indstillingen Tilpas automatisk i kontrolpanelet og i dialogboksen Indstillinger for rammetilpasning.

Angivelse af indstillinger for rammetilpasning

Du kan knytte en tilpasningsindstilling til en pladsholderramme, så tilpasningskommandoen anvendes, hver gang der indsættes indhold i den pågældende ramme.

 1. Markér en ramme.

 2. Vælg Objekt > Tilpasning > Rammetilpasning.

 3. Angiv følgende indstillinger, og klik på OK:

  Tilpas automatisk

  Vælg denne mulighed, hvis du ønsker, at rammen automatisk tilpasses, når du ændrer størrelsen på rammen.

  Referencepunkt

  Angiv et referencepunkt for beskærings- og tilpasningshandlinger. Hvis du f.eks. vælger øverste højre hjørne som referencepunkt og vælger Tilpas indhold proportionalt, beskæres billedet i enten venstre side eller i bunden (væk fra referencepunktet).

  Beskæringsværdi

  Angive placeringen af billedets afgrænsningsramme i forhold til rammen. Angiv positive værdier for at beskære billedet. Du kan f.eks. udelade en kant rundt om det indsatte billede. Angiv negative værdier for at tilføje et mellemrum mellem billedets afgrænsningsramme og rammen. Du kan f.eks. indsætte et hvidt mellemrum mellem billedet og rammen.

  Hvis du indtaster beskæringsværdier, som betyder, at billedet ikke længere er synligt, ignoreres de pågældende værdier, men tilpasningsindstillingen aktiveres fortsat.

  Tilpas i en tom ramme

  Angiv, om indholdet skal tilpasses rammen (hvilket betyder, at billedet vrides), om indholdet skal tilpasses proportionalt (hvilket kan give tomme mellemrum), eller om rammen skal udfyldes proportionalt (én eller flere sider beskæres muligvis).

Tilpasningshandlingen anvendes kun, når der indsættes indhold i en ramme. Hvis du ændrer størrelsen på rammen, genanvendes tilpasningsindstillingen kun, hvis Tilpas automatisk er valgt.

Flytning af en grafikramme eller dens indhold

Når du bruger markeringsværktøjet til at markere en grafikramme, kan du enten markere rammen eller billedet i rammen. Hvis du klikker uden for håndværktøjet til indhold og trækker markeringen, flyttes rammens indhold sammen med rammen. Hvis du trækker håndværktøjet til indhold, flyttes billedet i rammen.

Følgende teknikker indeholder metoder til flytning af en ramme eller dens indhold uafhængigt af hinanden. Disse teknikker er nyttige til justering af grafik, når det skal beskæres eller maskeres i dets ramme.

Bemærk:

Hvis et markeringsværktøj ikke fungerer som forventet, kan du prøve at fjerne markeringen fra alt først. Det gør du ved at trykke på Ctrl+Skift+A (Windows) eller Kommando+Skift+A (Mac OS).

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil flytte en ramme sammen med dens indhold, skal du bruge markeringsværktøjet  til at klikke på billedet uden for håndværktøjet til indhold.

  • Hvis du vil flytte importeret indhold uden at flytte rammen (dvs. panorere indholdet bag dets ramme), skal du trække håndværktøjet til indhold. Du kan også bruge værktøjet Direkte markering  til at markere og trække billedet.

  Flytning af indholdet, men ikke rammen
  Flytning af indholdet, men ikke rammen

  Bemærk:

  Hvis du holder museknappen nede på et grafikelement, før du flytter det, vises en dynamisk grafikvisning (en forhåndsvisning) af ydersiden af rammen, men der er ingen forhåndsvisning af billedet inden i rammen. Det gør det nemmere at se, hvordan du indsætter hele billedet i en ramme.

  • Hvis du vil flytte en ramme uden at flytte dens indhold, skal du klikke på rammen med markeringsværktøjet, skifte til værktøjet Direkte markering og derefter trække midterpunktet.
  Flytning af en ramme, men ikke indholdet
  Flytning af en ramme, men ikke indholdet

  • Du kan flytte flere rammer ved at markere objekterne med markeringsværktøjet og derefter trække dem. Hvis du markerer flere objekter med værktøjet Direkte markering, er det kun det element, du trækker, der flyttes.

Oprettelse af en ramme eller baggrund

En grafikramme er velegnet til brug som kant eller baggrund for sit indhold, da du kan ændre streg og fyld uafhængigt af rammens indhold.

Tilføje kanter i grafikrammer
Tilføje kanter i grafikrammer

A. Foto i grafikramme B. Ramme med streg C. Ramme forstørret med streg og fyld 
 1. Vælg markeringsværktøjet , og klik på et importeret grafikelement uden for håndværktøjet til indhold for at markere dets ramme.
 2. Træk et af afgrænsningsrammens håndtag udad for at forstørre rammen uden at ændre grafikelementets størrelse. Du kan bevare objektets proportioner ved at holde Shift nede, mens du trækker.
 3. Føj en stregfarve til rammen ved hjælp af panelet Farveprøver eller værktøjspanelet.
 4. Juster rammens stregtykkelse, format eller justering ved hjælp af panelet Streg.

Bemærk:

Du kan hurtigt forstørre en ramme lige meget på alle sider ved hjælp af panelet Omdan eller kontrolpanelet. Marker rammen med værktøjet Direkte markering , indstil panelet referencepunktfinder til midtpunktet, og indtast nye værdier for bredde og højde.

Beskæring eller afmaskning af objekter

Beskæring og afmaskning bruges i forbindelse med at skjule en del af et objekt. Forskellen er generelt, at der ved beskæring bruges et rektangel til at trimme kanterne på et billede, mens der ved afmaskning bruges en vilkårlig facon til at gøre et objekts baggrund gennemsigtig. Et almindeligt eksempel på afmaskning er en fritlægningskurve, som er en maske, der er oprettet til et bestemt billede.

Brug grafikrammer til at beskære eller afmaske objekter. Da et importeret grafikelement automatisk er indeholdt i en ramme, kan du beskære eller afmaske det med det samme uden at skulle oprette en ramme først. Hvis du ikke har oprettet en ramme til et importeret grafikelement manuelt, oprettes rammen automatisk med samme størrelse som grafikelementet, så det ikke er så tydeligt, at rammen er der.

Bemærk:

For at opnå mere effektiv udskrivning er det kun dataene for de synlige dele af beskårede eller afmaskede billeder, der sendes, når du udskriver dokumentet. Du sparer dog stadig diskplads og RAM, hvis du beskærer eller afmasker billeder til den ønskede form og størrelse, før du importerer dem til dokumentet.

 • For at beskære et importeret billede eller anden grafik, der allerede befinder sig i en rektangulær ramme, skal du klikke på objektet ved hjælp af Markerings værktøjet og trække i et hvilket som helst håndtag på den afgrænsningsramme, der bliver synlig. Tryk på Shift, mens du trækker, for at bevare rammens originale proportioner.


  Beskæring af et billede vha. en grafikramme

 • For at beskære eller maskere et objekt skal du bruge Markerings- eller Direkte markerings værktøjettilat vælge et objekt, du vil maskere. Vælg Rediger > Kopiér, vælg en tom sti eller ramme, der er mindre end objektet, og vælg dernæst Rediger > Indsæt i.
 • Du kan beskære rammeindholdet præcist ved at markere rammen med værktøjet Direkte markering og ændre rammens størrelse ved hjælp af panelet Omdan eller kontrolpanelet.
 • For at angive indstillinger for beskæring af en tom pladsholderramme skal du vælge Objekt > Tilpasning > Rammetilpasning og angive beskæringsmængden.

Bemærk:

I forbindelse med et importeret grafikelement kan du også oprette en maske ved at bruge tegneværktøjerne til at ændre formen på elementets eksisterende ramme.

Indstillinger for objekteksport

Introduktion til indstillinger for objekteksport

Indstillinger for objekteksport kan bruges til at angive eksportparametre, som kræves, når du eksporterer til andre formater, f.eks. EPUB, HTML eller tilgængelige PDF-filer.

 

Indstillinger for objekteksport kan anvendes på både tekstrammer og grafikrammer samt på grupper. Brug indstillinger for objekteksport til følgende:

 • Definer alternativ tekst til placerede billeder og placeret grafik.

 • Anvend mærker og indstillinger for faktisk tekst til mærkede PDF-filer.

 • Opret forskellige konverteringsindstillinger på de enkelte objekter, så de gengives korrekt ved forskellige skærmstørrelser og pixeltætheder. Du kan bruge disse indstillinger til at styre kvaliteten af rasterisering, der er anvendt på teksteffekter, f.eks. skyggeeffekt og facet, når du eksporterer layoutet til HTML eller EPUB.

Bemærk:

Hvis et objekt er forbundet til et hyperlink, understøttes det ved eksport.

Anvendelse af indstillinger for objekteksport

 1. Marker rammen eller gruppen i layoutet.
 2. Vælg Objekt > Indstillinger for objekteksport.

  eller

  Højreklik på objektet, og vælg Indstillinger for objekteksport.

 3. Anvend indstillingerne.

Bemærk:

Du kan lade dialogboksen Indstillinger for objekteksport være åben, mens du vælger andre objekter i layoutet, så du nemt kan anvende ændringerne.

Indstillinger for alternativ tekst

Alternativ tekst er en kort tekstbaseret beskrivelse af et billede eller et grafisk element. Teksten bruges i situationer, hvor billedet ikke gengives, eller som en hjælp til skærmlæsere.

Alternativ tekstkilde

Vælg kilden til den alternative tekst for de valgte rammer eller grupper.

Bemærk:

Når du importerer indhold fra Microsoft Word, importerer InDesign også alternativ tekst, der er anvendt på billeder.

Brugerdefineret

Indtast tekst manuelt.

Fra struktur

Brug tekst som angivet i strukturen. Se Kode grafik til brug sammen med skærmlæsersoftware.

Fra XMP (Titel |Beskrivelse |Overskrift)

Brug data, der er lagret i almindelige XMP-felter. Hvis XMP-dataene opdateres med et andet program, f.eks. Adobe Bridge, opdateres teksten automatisk, når du opdaterer linket.

Fra anden XMP

Hvis tekststrengen er lagret i et andet XMP-felt, skal du angive hele navneområdet og egenskabsnavnet i formatet <ns>:<property>. Brugergrænsefladen i Adobe Bridge understøtter f.eks. IPTC Core, som indeholder et felt med navnet "IPTC Subject Code". Hvis dette felt blev brugt til at gemme tekststrengen, ville egenskabsværdien være "Iptc4xmpCore:SubjectCode[1]".

Indstillinger for mærket PDF

Anvend mærke

Vælg kilden til PDF-mærket for de valgte rammer eller grupper.

Fra struktur

Brug tekst som angivet i strukturen.

Artefakt

Bruges til grafikelementer, der ikke har nogen vigtig betydning, når de læses højt i en skærmlæser.

Baseret på objekt

Bestemmer automatisk indholdet af rammen og anvender mærket "Tekstenhed" eller "Figur".

Faktisk tekstkilde

PDF understøtter også faktisk tekst ud over alternativ tekst. Faktisk tekst kan anvendes på grafikelementer, der visuelt ligner tekst. Det kan f.eks. være et scannet TIFF-billede. Faktisk tekst bruges til at repræsentere ord, der er konverteret til en illustration. Faktisk tekst kan kun anvendes til mærkede PDF-filer.

Brugerdefineret

Indtast tekst manuelt.

Fra struktur

Brug tekst som angivet i strukturen. Se Kode grafik til brug sammen med skærmlæsersoftware.

Fra XMP (Titel |Beskrivelse |Overskrift)

Brug data, der er lagret i almindelige XMP-felter. Hvis XMP-dataene opdateres med et andet program, f.eks. Adobe Bridge, opdateres teksten automatisk, når du opdaterer linket.

Fra anden XMP

Hvis tekststrengen er lagret i et andet XMP-felt, skal du angive hele navneområdet og egenskabsnavnet i formatet <ns>:<property>. Brugergrænsefladen i Bridge understøtter f.eks. IPTC Core, som indeholder et felt med navnet "IPTC Subject Code". Hvis dette felt blev brugt til at gemme tekststrengen, ville egenskabsværdien være "Iptc4xmpCore:SubjectCode[1]".

EPUB- og HTML-indstillinger

Brug EPUB- og HTML-indstillingerne til at angive indstillinger for billedkonvertering for individuelle objekter. Hvis indstillingerne ikke angives, bruges indstillingerne for billedkonvertering ved EPUB-eksport. Se Indstillinger for EPUB-billeder.

Indstillinger for objekteksport
Indstillinger for objekteksport

epub:type

Klik på pileikonet for at vælge, i hvilken rækkefølge læseren kan læse dokumentet.

Bevar udseende fra layout

Marker dette for at angive brugerdefinerede indstillinger for billedkonvertering for valgte rammer.

Standard

Standardindstillinger knyttet til dialogen for indstillinger til Eksportdialog.

Brug eksisterende billede til grafikobjekter

Bruger et eksisterende billede til grafikobjekter

Rasteriser beholder

Konverter objektet til et billede. En tekstramme bliver f.eks. konverteret til et billede.

Rasteriser indhold

Udseendet bevares via CSS. 

Brugerdefineret rasterisering

Marker dette for at angive brugerdefinerede indstillinger for billedkonvertering for valgte rammer.

Format

Giver dig mulighed for at vælge, om de optimerede billeder i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG.

Opløsning (ppi)

Angiv opløsningen af billederne i ppi (pixel pr. tomme). Mens operativsystemer benytter standardopløsninger på enten 72 ppi eller 96 ppi, ligger opløsningerne for mobilenheder på fra 132 ppi (iPad) til 172 ppi (Sony Reader) til over 300 ppi (iPhone 4). Du kan angive en ppi-værdi for hvert af de valgte objekter. Gyldige værdier er 72, 96, 150 (gennemsnittet for alle e-bogenheder i dag) og 300.

Palet

Giver mulighed for at styre, hvordan InDesign håndterer farver, når GIF-filer optimeres. GIF-formatet bruger en begrænset farvepalet, som ikke kan indeholde mere end 256 farver.

Vælg Adaptiv for at oprette en palet med et repræsentativt udvalg af farver i grafikken uden rastersimulering (blanding af små farveprikker for at simulere flere farver). Vælg Web for at oprette en palet med websikre farver, der er en delmængde af Windows- og Mac OS-systemfarver. Vælg System (Win) eller System (Mac) for at oprette en palet ved hjælp af de indbyggede systemfarvepalet. Dette kan resultere i uventede resultater.

Vælg Skærminterlacing for at få vist et billede, der gradvist indlæses langsomt ved at udfylde de manglende linjer. Hvis denne indstilling ikke er valgt, er billedet uskarpt og bliver efterhånden tydeligt, når billedet har fuld opløsning.

Kvalitet

Bestemmer forholdet mellem komprimering (resulterer i mindre filstørrelser) og billedkvalitet for hvert JPEG-billede, der oprettes. Lav resulterer i den mindste filstørrelse og den laveste billedkvalitet.

Metode

Afgør, hvor hurtigt JPEG-grafik vises, når den fil, der indeholder billedet, åbnes på internettet. Vælg Proces for at få vist JPEG-billederne gradvist og med flere detaljer, efterhånden som de downloades. (Filer, der oprettes med denne indstilling, er lidt større og kræver mere RAM ved visning). Vælg Grundlinje, hvis hver JPEG-fil først skal vises, når den er downloadet. En pladsholder vises ved filens placering, indtil filen vises.

Brugerdefineret Layout

Vælg indstilling for layout på rullemenuen.

 • Justering og afstand: Angiv billedjusteringen (venstrejusteret, centreret, højrejusteret) samt top- og bundmargen.
 • Gør flydende til venstre: Vælg denne indstilling for justering af flydende til venstre.
 • Gør flydende til højre: Vælg denne indstilling for justering af flydende til højre.

Indsæt sideskift

Marker denne indstilling for at indsætte sideskift ved billeder. Der kan indsætte sideskift før billedet, efter billedet eller både før og efter billedet.

Størrelse

Vælg brugerdefineret CSS-bredde og -højde i følgende indstillinger:

 • Ingen: Ingen CSS-bredde eller -højde anvendes på objektet.
 • Standard: Der anvendes standard CSS-bredde og -højde.
 • Fast: Der anvendes en fast CSS-bredde og -højde.
 • Relativ i forhold til tekstforløb: Gælder kun for CSS-bredde. CSS-bredden tilpasses tekstforløbet.
 • Relativ i forhold til tekststørrelse: Gælder kun for CSS-bredde. CSS-bredden tilpasses tekstforløbet.
 • Brugerdefineret bredde: Vælg denne indstilling for at angive den brugerdefinerede værdi for bredde.
 • Brugerdefineret højde: Vælg denne indstilling for at angive den brugerdefinerede værdi for højde.

Bemærk:

Rullelisten Størrelse kan kun anvendes til EPUB Reflowable og HTML-layout. Dette kan ikke anvendes til EPUB Fixed Layout.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online