Valgfrie udvidelser bruges til at administrere specialiserede handlinger, såsom overscrolling, styring af VM-buffering og deaktivering af diskkomprimering.

Bemærk:

I de tidligere versioner kunne brugeren installere hhv. plugins til udvidelse på Mac OS og registreringsnøgler på Windows for at administrere specialiserede handlinger. Disse ældre plugins og registreringsnøgler fungerer ikke længere, og det giver følgende fejl, når du installerer dem: "Kunne ikke indlæse [navn på plugin], fordi det ikke virker med denne version af Photoshop".

Bemærk:

Undlad at trække plugins fra en tidligere udgave af Photoshop til mappen med plugins i din nuværende udgave. Du kan få flere oplysninger i Fejlfinding i forbindelse med plug-ins i Photoshop.

Sådan aktiveres udvidelser

 1. Brug Notepad (Windows) eller en teksteditor på macOS til at lave en almindelig tekstfil (.txt).

 2. I denne tabel kan du se, hvilken tekst du skal angive for at aktivere den ønskede indstilling:

  Navn Påkrævet tekst
  Deaktiver Async IO AllowAsyncIO 0
  Deaktivering af User Experience Friction ReduceUXFriction 0
  Deaktiver VM-buffer VMDisableBuffering 1
  Gennemtving VM-buffer VMForceBuffering 1
  Deaktiver Scratch Compression VMCompressPages 0
  Overscroll Always OverscrollAlways 2
  Husk langsomme filer RecentFilesSlowTimeout 1200
  Aktivér Legacy Healing Brush LegacyHealingBrush161 1
  Deaktiver System Stylus UseSystemStylus 0
  Aktivér RealTimeStylus uRTS 1
  Ubegrænset størrelse af forhåndsvisning FullPreviewMaxSize 32767
  Deaktivering af automatisk valg af proportionel transformering TransformProportionalScale 0
  Deaktivering af funktionsanvendelse vha. klik på lærredet OnCanvasClickToCommit 0
  Deaktivering af blandingstilstande i realtid LiveBlendModes 0

  Bemærk:

  Eksempel: Skriv følgende tekst:

  # Gennemtving VM-buffer
  VMForceBuffering 1

  i tekstfilen. Sørg for, at teksten for hver indstilling står på en ny linje i tekstfilen.

 3. Gem filen som "PSUserConfig.txt" i mappen med indstillinger i din version af Photoshop: 

  • Windows: [Installationsdrev]:\Brugere\[Brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5\Adobe Photoshop CC 2015 Settings\
  • Mac OS: /Brugere/[Brugernavn]/Bibliotek/Indstillinger/Adobe Photoshop CC 2015.5 Settings/
  Bemærk: Nogle filer og mapper er skjulte i Windows. Læs mere under Vis skjulte filer og mapper i Windows 10 og ældre versioner.
   
  Bemærk: Brugerens biblioteksmappe er skjult i Mac OS 10.7 og nyere. Læs mere under Åbn skjulte brugerbiblioteksfiler | Mac OS X 10.7 og nyere.

Beskrivelser af udvidelser og deres kompatibilitet

Deaktiver Async IO

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in
# Deaktiver Async IO
AllowAsyncIO 0
 • CC (v14.1 og nyere)
I/T

Deaktivering af User Experience Friction

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in

# Deaktivering af Reduce UX Friction

ReduceUXFriction 0

 • CC 2015.5 (v17.0 eller nyere)
I/T

Når indstillingen er aktiveret, vil et klik på lærredet med et aktivt tekstlag placere teksten, så du ikke behøver at trykke på Enter eller Esc eller bruge afkrydsningsfeltet på værktøjslinjen.  Når du forsøger at flytte et  baggrundslag, bliver du desuden spurgt, om du vil konvertere laget til et standardlag.  Når indstillingen deaktiveres, bruges der igen standardfunktionerne.

Deaktiver Scratch Compression

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in
# Deaktiver Scratch Compression
VMCompressPages 0

 • CC (v14.1 og nyere)
DisableScratch
Compression.plugin

Photoshop komprimerer sider før de bliver skrevet ind i arbejdsfilen. Komprimeringen giver ikke en mindre arbejdsfil, da Photoshop fortsat skal reservere plads til de ukomprimerede sider. For langsomme diskdrev eller SCSI-implementeringer vil reduktionen af data, der bliver overført til eller fra disken, imidlertid mere end kompensere for den nødvendige tid til at komprimere eller dekomprimere dataene. For hurtige diskdrev og SCI-implemeteringer er dette ikke tilfældet. Deaktivering af Scratch Compression forbedrer computerens ydeevne en smule, hvis den har hurtige diskdrev og SCSI-implementeringer.

Deaktiver VM-buffer

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in
# Deaktiver VM-buffer
VMDisableBuffering 1

 • Kun Mac
 • CC (v14.1 og nyere)
DisableVMBuffering.plugin

På Mac-computere med mere end 4 GB RAM vil Photoshop få operativsystemet til at bruge den ekstra RAM som buffer for arbejdsfilen, så adgangen til den bliver hurtigere. Deaktivering af VM-bufferen forhindrer Photoshop i at benytte de ekstra RAM.

Gennemtving VM-buffer

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in
# Gennemtving VM-buffer
VMForceBuffering 1
 • Kun Mac
 • CC (v14.1 og nyere)
ForceVMBuffering.plugin

På Mac-computere med mindre end 4 GB RAM vil Photoshop ikke få operativsystemet til at bruge den ekstra RAM som buffer for arbejdsfilen for at gøre adgangen til den hurtigere. Funktionen Force VM-buffer tvinger Photoshop til at bruge RAM til VM-buffer.

Overscroll Always

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in
# Overscrol altid
Overscroll Always 2
 • CC (kun versionerne 14.1 til 14.2.1)
Overscroll Always.plugin

Med funktionen Overscroll Always kan du fortsat panorere et dokument, selvom markøren er uden for dokumentets grænser, som er markeret med en grå standardfarve omkring billedets kanter. Som standard kan billeder, der passer inden for dokumentvinduet, ikke overscrolles.

Bemærk:

I de aktuelle versioner af Photoshop kontrolleres overscroll-funktionen af en indstilling:

 • I Photoshop CC 2014 skal du vælge Indstillinger > Grænseflade og aktivere Overscroll.
 • I Photoshop CC 2015 og nyere skal du vælge Indstillinger > Værktøjer og aktivere Overscroll.

Husk langsomme filer

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in
# Husk langsomme filer
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • CC (v14.1 og nyere)
RememberSlowFiles.plugin

Som standard fjerner Photoshop filer fra listen over seneste filer (Åbn seneste), hvis det varer længere end 20 ticks (1/3 sek.) at finde filen og se, om den stadig er der, når listen opdateres. Dette sker, når en fil gemmes eller åbnes. Nogle flytbare enheder og netværksdrivere kan være langsommere end dette. Funktionen Husk langsomme filer forhindrer listen Åbn seneste i at glemme filer, som det tager for lang tid at finde, når listen opdateres. Funktionen tillader, at det kan tage op til 20 sekunder. Det kan imidlertid tage længere tid at gemme eller åbne en fil, hvis dette ekstramodul bliver installeret.

Aktivér Legacy Healing Brush

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in
LegacyHealingBrush161 1
 • CC 2015.1 (kun 16.1.x)
I/T

Bemærk:

I Photoshop CC 2015.5 eller nyere kan du vende tilbage til at bruge funktionerne i reparationsværktøjet fra den ældre Photoshop CC 2014-version ved at gå ind i Indstillinger > Værktøjer > Anvend ældre algoritme for reparationspenselværktøjet.

I Photoshop CC 2015 blev der introduceret en ny algoritme til reparation med penselværktøjet i realtid. Nogle brugere foretrækker dog den tidligere algoritme til reparationspenslen og/eller feedback derfra. I CC 2015.1.x kan reparationspenslens funktion styres på 3 måder:

0 – algoritmen i realtid fra Photoshop CC 2015, som giver brugeren feedback i realtid

1 – algoritmen for reparationspenslen fra Photoshop CC 2014 og tidligere (Legacy), hvor brugergrænsefladens feedback ikke er i realtid

2 – algoritmen i realtid fra Photoshop CC 2015, men uden feedback i realtid

Bemærk:

Bemærk: i Photoshop CC 2015.1 blev der introduceret en ny skydeknap til spredning, som giver resultater, der minder om dem fra den tidligere algoritme. Læs mere under Eksempler på reparationspenselværktøjet.

Deaktiver System Stylus

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in
# Brug WinTab
UseSystemStylus 0

 • Kun Windows
 • CC 2014 (v15.x og nyere)
I/T

I Windows 8 og nyere bruger Photoshop (CC 2014 og nyere) Windows Ink til at styre interaktionen mellem Photoshop og en pen. Med Windows Ink får du bedre penselstrøg, og du kan bruge en tablet-pc eller konvertibel enhed uden at skulle installere en driver.

Hvis der anvendes en WinTab-driver på tablet-pc'en, og der ikke er mulighed for at bruge Windows Ink, eller hvis du oplever andre problemer, kan du bruge funktionen Deaktiver System Stylus til at tvinge Photoshop til at bruge WinTab.

Du kan få flere oplysninger i Tablet-understøttelse af Photoshop.

Aktivér RealTimeStylus

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in
# Tillad RTS
uRTS 1

 • Kun Windows
 • CC (kun v14.2.x)
I/T

Når du kører Photoshop CC (v14.2.x) på Windows 8.x, bruger Photoshop Wintab-teknologien fra Microsoft til at styre interaktionen mellem Photoshop og en pen. Hvis tablet-pc'en ikke fungerer korrekt med WinTab, kan du benytte Aktivér RealTimeStylus til at tvinge Photoshop til at benytte Windows Ink i stedet. Det kan muligvis forbedre pennens funktion.

Du kan få flere oplysninger i Funktioner på tablet-pc'er virker ikke i Photoshop (v14.2.x) | Windows.

Ubegrænset størrelse af forhåndsvisning

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in
# Ubegrænset størrelse på forhåndsvisning
FullPreviewMaxSize 32767

 • CC (v14.1 og nyere)
Unlimited Preview Size.plugin

Hvis du har aktiveret indstillingen Fuld Størrelse for billedforhåndsvisning under indstillingerne for Gem filer, begrænser Photoshop størrelsen på forhåndsvisning til 512 x 512 pixel. Med ubegrænset størrelse på forhåndsvisning fjernes begrænsningen på 512 x 512 pixels på forhåndsvisning af filer.

Deaktivering af automatisk valg af proportionel transformering

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in
# Deaktivering af automatisk valg af proportionel transformering – TransformProportionalScale 0 
 • CC 2019 eller nyere

Deaktivering af automatisk valg af proportionel transformering gendanner den gamle transformeringsfunktion.

Deaktivering af funktionsanvendelse vha. klik på lærredet

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in
# Deaktivering af funktionsanvendelse vha. klik på lærredet
OnCanvasClickToCommit 0
 • CC 2019 (v20.0.1 eller nyere

Deaktivering af funktionsanvendelse vha. klik på lærredet gendanner den gamle funktionalitet for beskæring, transformering samt placering af objekter og tekst.

Deaktivering af blandingstilstande i realtid

Påkrævet tekst Kompatibilitet Navn på gammelt plug-in
# Deaktivering af blandingstilstande i realtid
LiveBlendModes 0
 • CC 2019 (v20.0.1 eller nyere)

Deaktivering af blandingstilstande i realtid slår live-forhåndsvisningen af blandingseffekter fra.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online