Aktivering af valgfrie udvidelser | Photoshop

Valgfrie udvidelser bruges til at administrere specialiserede handlinger, såsom deaktiveringsklik til at bekræfte, styring af VM-buffering og deaktivering af diskkomprimering.

Sådan aktiveres udvidelser

 1. Brug Notepad (Windows) eller en teksteditor på macOS til at lave en almindelig tekstfil (.txt).

 2. I denne tabel kan du se, hvilken tekst du skal angive for at aktivere den ønskede indstilling:

  Bemærk:

  Eksempel: Skriv følgende tekst:

  # Gennemtving VM-buffer
  VMForceBuffering 1

  i tekstfilen. Sørg for, at teksten for hver indstilling står på en ny linje i tekstfilen.

 3. Gem filen som "PSUserConfig.txt" i mappen med indstillinger i din version af Photoshop: 

  Windows

  • [Installation Drive]:\Brugere\[Brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\[Photoshop_version]\[Photoshop_version]Settings\

  macOS:

  • //Brugere/[Brugernavn]/Library/Preferences/[Photoshop_version]Settings/
  Bemærk:

  Brugerens biblioteksmappe er skjult i macOS. Der er flere oplysninger i Åbn skjulte brugerbiblioteksfiler | macOS.

Beskrivelser af udvidelser og deres kompatibilitet

Aktivér logføring af arbejdsdisk

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Aktivér logføring af arbejdsdisk

LogScratch 1

 • v24.2 eller nyere

Deaktiver Async IO

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Deaktiver Async IO
AllowAsyncIO 0

 • v14.1 eller nyere

Deaktivering af User Experience Friction

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Deaktivering af Reduce UX Friction

ReduceUXFriction 0

 • v17.0 eller nyere

Når indstillingen er aktiveret, vil et klik på lærredet med et aktivt tekstlag placere teksten, så du ikke behøver at trykke på Enter eller Esc eller bruge afkrydsningsfeltet på værktøjslinjen.  Når du forsøger at flytte et  baggrundslag, bliver du desuden spurgt, om du vil konvertere laget til et standardlag.  Når indstillingen deaktiveres, bruges der igen standardfunktionerne.

Deaktiver Scratch Compression

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Deaktiver Scratch Compression
VMCompressPages 0

 • v14.1 eller nyere

Photoshop komprimerer sider før de bliver skrevet ind i arbejdsfilen. Komprimeringen giver ikke en mindre arbejdsfil, da Photoshop fortsat skal reservere plads til de ukomprimerede sider. For langsomme diskdrev eller SCSI-implementeringer vil reduktionen af data, der bliver overført til eller fra disken, imidlertid mere end kompensere for den nødvendige tid til at komprimere eller dekomprimere dataene. For hurtige diskdrev og SCI-implemeteringer er dette ikke tilfældet. Deaktivering af Scratch Compression forbedrer computerens ydeevne en smule, hvis den har hurtige diskdrev og SCSI-implementeringer.

Deaktiver VM-buffer

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Deaktiver VM-buffer
VMDisableBuffering 1

 • kun macOS
 • v14.1 eller nyere

På macOS med mere end 4 GB RAM vil Photoshop få operativsystemet til at bruge den ekstra RAM som buffer for arbejdsfilen, så adgangen til den bliver hurtigere. Deaktivering af VM-bufferen forhindrer Photoshop i at benytte de ekstra RAM.

Gennemtving VM-buffer

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Gennemtving VM-buffer
VMForceBuffering 1

 • kun macOS
 • v14.1 eller nyere

På macOS med mindre end 4 GB RAM vil Photoshop ikke få operativsystemet til at bruge den ekstra RAM som buffer for arbejdsfilen for at gøre adgangen til den hurtigere. Funktionen Force VM-buffer tvinger Photoshop til at bruge RAM til VM-buffer.

Overscrol altid

Bemærk:

I de aktuelle versioner af Photoshop kontrolleres overscroll-funktionen af en indstilling:

 • Vælg Indstillinger > Værktøjer og aktiver Overscroll.

Husk langsomme filer

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Husk langsomme filer
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • v14.1 eller nyere

Som standard fjerner Photoshop filer fra listen over seneste filer (Åbn seneste), hvis det varer længere end 20 ticks (1/3 sek.) at finde filen og se, om den stadig er der, når listen opdateres. Dette sker, når en fil gemmes eller åbnes. Nogle flytbare enheder og netværksdrivere kan være langsommere end dette. Funktionen Husk langsomme filer forhindrer listen Åbn seneste i at glemme filer, som det tager for lang tid at finde, når listen opdateres. Funktionen tillader, at det kan tage op til 20 sekunder. Det kan imidlertid tage længere tid at gemme eller åbne en fil, hvis dette ekstramodul bliver installeret.

Aktivér gammelt reparationspenselværktøj

Bemærk:

I den nuværende version af Photoshop kan du vende tilbage til den tidligere version af reparationspenselværktøj ved at aktivere Brug gammel version på værktøjslinjen.

En ny skydeknap til spredning, som giver resultater, der minder om dem fra den tidligere algoritme. Læs mere under Eksempler på reparationspenselværktøjet.

Brug WinTab i stedet for Windows Ink

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Brug WinTab
UseSystemStylus 0

 • Kun Windows

I Windows 10 bruger Photoshop Windows Ink til at styre interaktionen mellem Photoshop og en pen. Med Windows Ink får du bedre penselstrøg, og du kan bruge en tablet-pc eller konvertibel enhed uden at skulle installere en driver.

Hvis der anvendes en WinTab-driver på tablet-pc'en, og der ikke er mulighed for at bruge Windows Ink, kan du tvinge Photoshop til at bruge funktionen WinTab i stedet for Windows Ink.

Du kan få flere oplysninger i Tablet-understøttelse af Photoshop.

Ubegrænset størrelse af forhåndsvisning

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Ubegrænset størrelse på forhåndsvisning
FullPreviewMaxSize 32767

 • v14.1 eller nyere

Hvis du har aktiveret indstillingen Fuld Størrelse for billedforhåndsvisning under indstillingerne for Gem filer, begrænser Photoshop størrelsen på forhåndsvisning til 512 x 512 pixel. Med ubegrænset størrelse på forhåndsvisning fjernes begrænsningen på 512 x 512 pixels på forhåndsvisning af filer.

Deaktivering af automatisk valg af proportionel transformering

Bemærk:

I den nuværende version af Photoshop kan du vende tilbage til den tidligere metode til transformation ved at aktivere  Præferencer > Generelt > Brug gammel version af fri transformeringsværktøjet.

Se Konsekvent transformeringsadfærd for flere detaljer

Deaktiver JavaScript-advarsler

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Deaktiver JavaScript-advarsler

WarnRunningScripts 0

 • v20.0 og nyere

Deaktiver JavaScript-advarsler undertrykker advarselsdialogbokse, når du kører scripts uden for menuen Filer > Scripts i Photoshop.

Deaktivering af funktionsanvendelse vha. klik på lærredet

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Deaktivering af funktionsanvendelse vha. klik på lærredet
OnCanvasClickToCommit 0

 • v20.0.1 eller nyere

Deaktivering af funktionsanvendelse gendanner den gamle funktionalitet for beskæring, transformering samt placering.

Deaktivering af blandingstilstande i realtid

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Deaktivering af blandingstilstande i realtid
LiveBlendModes 0

 • v20.0.1 eller nyere

Deaktivering af blandingstilstande i realtid slår live-forhåndsvisningen af blandingseffekter fra.

Deaktiver klassificering af dokumenter

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Deaktiver dokumentklassificering
EnableDocumentGroup 0

 • v21.0 eller nyere

Som standard indfanger Photoshop dokumenttypen på det dokument, der gemmes fra appen til Adobes produktforbedringsprogram.

Vælg emneversion

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Brug Vælg emne version 1 Algoritme

SelectSubjectVersion 1

 • v21.0 - 21.1.3

Ved aktivering bruger Photoshop v21.0 - 21.1.3 den ældre Photoshop 20.x algoritme til valg af emneversion.

Gennemtving GPU fra

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Gennemtving GPU fra

GPUDeny 1

 • v22.4 eller nyere

 

Deaktiver GPU'en fuldstændigt. GPU'en berøres slet ikke, Photoshop kører ikke sniffer, Photoshop bruger ikke nogen GPU API'er.

Gennemtving GPU til

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Gennemtving GPU

GPUForce 1

 • v22.4 eller nyere

 

Photoshop deaktiverer kort, der ikke opfylder minimumskravene. Du kan tvinge et ikke-understøttet kort til at tænde, og Photoshop fungerer muligvis med et ikke-understøttet kort aktiveret. Vi understøtter dog ikke officielt Photoshop med denne indstilling aktiveret. Anvendes på eget ansvar.

Deaktiver GPU til Neural Filters

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Deaktiver GPU til Neural Filters

NeuralFilterForceGPU 0

 • v23.1 eller nyere

 

Deaktiverer Neural Filters fra at bruge GPU'en til behandling og bruger i stedet CPU'en.

Deaktiver 3D-funktionalitet

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Deaktiver 3D-funktionalitet

GPUAllow3D 0

 • v24.0.1 eller nyere

 

Deaktiverer alle 3D-funktioner. Kan bruges til at forhindre nedbrud ved åbning af filer i visse tilfælde.

Brug forældet macOS SAVE API

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Brug forældet macOS SAVE API

ForceInplaceSaveForNonAPFSOnMac 1

UseDeprecatedAppleMediaServer 1

 • v22.4 eller nyere

 

Photoshop bruger den nyeste macOS SAVE API i aktuelle versioner. Når denne indstilling er aktiveret, tvinger den Photoshop til at bruge de ældre, forældede lagringsmetoder.

Timing af hurtig tastaturgenvej

Påkrævet tekst

Kompatibilitet

# Timing af hurtig tastaturgenvej

sprk 200

 • v23.0 eller nyere

 

sprk (SPRing-loaded Keyboard-shortcut (hurtig tastaturgenvej)) bruger en værdi, der er i millisekunder. Så "sprk 200" er 200 ms, hvor tasten holdes nede for at gøre den til en hurtig tastaturgenvej.  Hvis du øger tallet, f.eks. til 1000 ms, skal du holde tasten nede længere (over 1000 ms) for at vende tilbage til det forrige værktøj.

Start med 200, og prøv 100 eller 300 for at se, om 200 ikke virker. Vi har erfaret, at 100 til 300 fungerer godt de fleste kunder. 

 

Adobe-logo

Log ind på din konto