I det usandsynlige tilfælde, at Photoshop går ned, indeholder nedbrudsrapporten vigtige tip til at finde ud af, hvad der gik galt. Du kan dele nedbrudsrapporten med Photoshop-fejlsøgningsfællesskaber, f.eks. følgende, med henblik på at få hjælp til løsning af problemet:

Du kan også selv tjekke tippene og forsøge at fejlsøge Photoshop.

Find rapporter om nedbrud

På macOS kan du finde nedbrudsrapporten her:

  • Users/<dit brugernavn>/Library/Logs/CrashReporter

Hvis du vil navigere til denne placering, skal du have adgang til de skjulte brugerbiblioteksfiler på macOS. Se Metode 2 i denne artikel for at forstå hvordan.

Læs en nedbrudsrapport

En nedbrudsrapport er en simpel tekstfil, der kan åbnes i et hvilket som helst tekstredigeringsprogram, inkl. TextEdit, der som standard er installeret sammen med macOS.

Eksemplerne nedenfor viser eksempel-nedbrudsrapporter fra Photoshop. De vigtigste oplysninger i en nedbrudsrapport findes helt i starten. Nedbrudsrapporten kan også nævne mange tråde. Den eneste tråd, der har interesse set ud fra et fejlsøgningsperspektiv, er den tråd, der gik ned (se linje 20 i Eksempel 1 nedenfor). I sektionen med oplysninger om den pågældende tråd er de øverste linjer de vigtigste, fordi de viser, hvad Photoshop lavede lige før nedbruddet.

Eksempler på nedbrudsrapporter

I disse eksempler er den tekst, der står efter <--, kommentarer/anmærkninger, der hjælper dig med at forstå rapporten.

Eksempel 1

Process: Adobe Photoshop <version> [5203]
Path: /Applications/Adobe Photoshop <version>/Adobe Photoshop <version>.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop <version> <--Verify Photoshop is installed at the default location (in this example Photoshop is installed at the default location)
Identifier: com.adobe.Photoshop
Version: 13.0.1 (13.0.1.519)
Code Type: X86-64 (Native) <--Indicates whether Photoshop is running in 32bit or 64bit
Parent Process: launchd [247]

Date/Time: 2012-09-08 21:22:50.249 +0200 <--Indicates the time of the crash
OS Version: Mac OS X 10.7.4 (11E53) <--Make sure your Operating System is up-to-date
Report Version: 9

Interval Since Last Report: 373928 sec
Crashes Since Last Report: 38
Per-App Interval Since Last Report: 3471 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 26
Anonymous UUID: EA7ACECD-BA62-466C-A06F-4A2BB60CBC87

Crashed Thread: 0 Main Thread Dispatch queue: com.apple.main-thread <--Indicates which thread crashed. In this case Thread 0 crashed. Look below for the Thread 0 section for clues

Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes: 0x000000000000000d, 0x0000000000000000

VM Regions Near 0:
-->
__TEXT 0000000100000000-0000000103340000 [ 51.2M] r-x/rwx SM=COW /Applications/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop CS6

Application Specific Information:
objc[5203]: garbage collection is OFF

Thread 0 Crashed:: Main Thread Dispatch queue: com.apple.main-thread <–Start of the Thread 0 section
0 com.extensis.AutoActivationPlugin.PS13 0x00000001287bd974 _ZL31ATSFontGetFileReferenceOverridejP5FSRef + 39 <--Indicates Extensis font management plug-in may be part of the cause. Try disabling 3rd party plug-ins.
1 com.adobe.CoolType 0x00000001046cbd8b CTInit + 1075137 <--Indicates Adobe’s type engine, fonts or font caches may be part of the cause. If disabling 3rd party plug-ins doesn’t solve it, try troubleshooting your installed fonts.
2 com.adobe.CoolType 0x000000010461d321 CTInit + 359767
3 com.adobe.CoolType 0x000000010456bfe1 0x104561000 + 45025
4 com.adobe.CoolType 0x0000000104685ea3 CTInit + 788697
5 com.adobe.CoolType 0x000000010462a0a1 CTInit + 412375
6 com.adobe.CoolType 0x0000000104629d5e CTInit + 411540
7 com.adobe.CoolType 0x000000010468541b CTInit + 786001
8 com.adobe.CoolType 0x00000001045bc724 0x104561000 + 374564
9 com.adobe.Photoshop 0x00000001001fe853 0x100000000 + 2091091
10 com.adobe.Photoshop 0x00000001001f7c46 0x100000000 + 2063430
11 com.adobe.Photoshop 0x00000001001f966c 0x100000000 + 2070124
12 com.adobe.Photoshop 0x00000001001f9518 0x100000000 + 2069784
13 com.adobe.Photoshop 0x0000000100eb86d5 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 6692149
14 com.adobe.Photoshop 0x00000001019d4d23 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 18342787
15 com.adobe.Photoshop 0x00000001005c45dc 0x100000000 + 6047196
16 com.adobe.Photoshop 0x00000001012ac047 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 10835623
17 com.adobe.Photoshop 0x0000000100a74072 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 2217682
18 com.adobe.Photoshop 0x00000001005bc40d 0x100000000 + 6013965
19 com.adobe.Photoshop 0x00000001005b7abc 0x100000000 + 5995196
20 com.adobe.Photoshop 0x00000001005ad63e 0x100000000 + 5953086
21 com.adobe.Photoshop 0x000000010001f312 0x100000000 + 127762
22 com.adobe.Photoshop 0x00000001019223d4 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 17611316
23 com.apple.AppKit 0x00007fff944df0c6 -[NSApplication run] + 555
24 com.adobe.Photoshop 0x00000001019219d2 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 17608754
25 com.adobe.Photoshop 0x0000000101923c3e AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 17617566
26 com.adobe.Photoshop 0x00000001005ae50c 0x100000000 + 5956876
27 com.adobe.Photoshop 0x00000001007b0f8f boost::system::system_error::what() const + 2000527
28 com.adobe.Photoshop 0x00000001007b11d9 boost::system::system_error::what() const + 2001113
29 com.adobe.Photoshop 0x000000010054b4dc 0x100000000 + 5551324

Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff90c377e6 kevent + 10
1 libdispatch.dylib 0x00007fff9601278a _dispatch_mgr_invoke + 923
2 libdispatch.dylib 0x00007fff9601131a _dispatch_mgr_thread + 54

Eksempel 2

Process: Adobe Photoshop <version> [1038] 
Path: /Applications/Adobe Photoshop <version>/Adobe Photoshop <version>.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop <version> <--Verify Photoshop is installed at the default location (in this example Photoshop is installed at the default location)
Identifier: com.adobe.Photoshop 
Version: 13.0.2 (13.0.2.23) 
Code Type: X86-64 (Native) <--Indicates whether Photoshop is running in 32bit or 64bit
Parent Process: launchd [155] 
User ID: 501 

Date/Time: 2012-12-12 16:09:15.667 +0800 <--Indicates the time of the crash
OS Version: Mac OS X 10.8.2 (12C3006) <---Make sure your Operating System is up-to-date
Report Version: 10 

Interval Since Last Report: 535069 sec 
Crashes Since Last Report: 4 
Per-App Interval Since Last Report: 4167 sec 
Per-App Crashes Since Last Report: 4 
Anonymous UUID: B95A695F-E19E-3DA4-4BC9-651BBF824913 

Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread <--Indicates which thread crashed. In this case Thread 0 crashed. Look below for the Thread 0 section for clues

Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS) 
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x0000000114d9cff0 

VM Regions Near 0x114d9cff0: 
MALLOC_LARGE 0000000113c00000-0000000113c63000 [ 396K] rw-/rwx SM=COW 
--> mapped file 0000000113c63000-0000000114d9d000 [ 17.2M] r--/rwx SM=COW /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/Resources/ArtFile200.bin 
MALLOC_LARGE 0000000114d9d000-0000000115d9d000 [ 16.0M] rw-/rwx SM=PRV 

Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread <--Start of the Thread 0 section
0 com.adobe.Photoshop 0x00000001001cfd40 0x100000000 + 1899840 <--In some cases, Photoshop crashed somewhere within its own code. This code is 'unresolved' and needs to be interpreted by an Photoshop engineer. First, Submit the Crash Report using Crash Reporter every time you hit a crash log like this. Second, you can share the crash report on our troubleshooting communities to get help diagnosing the problem
1 com.adobe.Photoshop 0x000000010081ec3e 0x100000000 + 8514622 
2 com.adobe.Photoshop 0x000000010081ee8a 0x100000000 + 8515210 
3 com.adobe.Photoshop 0x000000010081e187 0x100000000 + 8511879 
4 com.adobe.Photoshop 0x0000000100619cad 0x100000000 + 6397101 
5 com.adobe.Photoshop 0x000000010062790e 0x100000000 + 6453518 
6 com.adobe.Photoshop 0x000000010062837e 0x100000000 + 6456190 
7 com.adobe.Photoshop 0x00000001006281a3 0x100000000 + 6455715 
8 com.adobe.Photoshop 0x0000000100631963 0x100000000 + 6494563 
9 com.adobe.Photoshop 0x000000010069e232 0x100000000 + 6939186 
10 com.adobe.Photoshop 0x00000001008ba103 0x100000000 + 9150723 
11 com.adobe.Photoshop 0x000000010148224b 0x100000000 + 21504587 
12 com.adobe.Photoshop 0x00000001008ba245 0x100000000 + 9151045 
13 com.adobe.Photoshop 0x000000010069dfa7 0x100000000 + 6938535 
14 com.adobe.Photoshop 0x00000001006a6a50 0x100000000 + 6974032 
15 com.adobe.Photoshop 0x00000001005dc9ca 0x100000000 + 6146506 
16 com.adobe.Photoshop 0x000000010086a2d5 0x100000000 + 8823509 
17 com.adobe.Photoshop 0x0000000100098293 0x100000000 + 623251 
18 com.adobe.Photoshop 0x00000001000860db 0x100000000 + 549083 
19 com.adobe.Photoshop 0x0000000100086180 0x100000000 + 549248 
20 com.adobe.Photoshop 0x00000001016fecc8 0x100000000 + 24112328 
21 com.apple.Foundation 0x00007fff8cc8d513 __NSFireTimer + 96 
22 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8c30fda4 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_TIMER_CALLBACK_FUNCTION__ + 20 
23 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8c30f8bd __CFRunLoopDoTimer + 557 
24 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8c2f5099 __CFRunLoopRun + 1513 
25 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8c2f46b2 CFRunLoopRunSpecific + 290 
26 com.apple.HIToolbox 0x00007fff8dfde0a4 RunCurrentEventLoopInMode + 209 
27 com.apple.HIToolbox 0x00007fff8dfddd84 ReceiveNextEventCommon + 166 
28 com.apple.HIToolbox 0x00007fff8dfddcd3 BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 62 
29 com.apple.AppKit 0x00007fff83670613 _DPSNextEvent + 685 
30 com.apple.AppKit 0x00007fff8366fed2 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 128 
31 com.apple.AppKit 0x00007fff83667283 -[NSApplication run] + 517 
32 com.adobe.Photoshop 0x00000001016febb2 0x100000000 + 24112050 
33 com.adobe.Photoshop 0x00000001016ffe7c 0x100000000 + 24116860 
34 com.adobe.Photoshop 0x0000000100087bdd 0x100000000 + 555997 
35 com.adobe.Photoshop 0x00000001002c87dc 0x100000000 + 2918364 
36 com.adobe.Photoshop 0x00000001002c88b9 0x100000000 + 2918585 
37 com.adobe.Photoshop 0x0000000100002444 0x100000000 + 9284 

Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager 
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff8241cd16 kevent + 10 
1 libdispatch.dylib 0x00007fff8ee54dea _dispatch_mgr_invoke + 883 
2 libdispatch.dylib 0x00007fff8ee549ee _dispatch_mgr_thread + 54

Se også

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online