Oversigt over justering af billedfarve og farvetone

To metoder til justering af billedfarve og farvetone er at bruge justeringslag eller at redigere i Adobe Camera Raw. Begge metoder giver en høj grad af kontrol og fleksibilitet uden at ændre eller beskadige de oprindelige billedoplysninger permanent. Dine oprindelige billeders integritet bevares. Denne redigering uden at slette noget giver dig fleksibiliteten til at foretage yderligere ændringer, starte forfra med en anden redigeringsmetode eller fortryde justeringer, selv efter en redigering er blevet gemt.

Med justeringslag kan du redigere i separate lag i billedfilen, hvormed det oprindelige billede (baggrundslaget) forbliver intakt. Den nemmeste vej til justeringslagets værktøjer er via ikonet på panelet Justeringer. Du kan tilføje mere end ét justeringslag ved mere kompleks billedredigering. Du kan også bruge masker til at anvende justeringerne på en bestemt del af billedet. Få mere at vide i Afmaskning af lag.

Adobe Camera Raw er et ekstramodul til Photoshop til justering af farver og farvetoner. I dets redigeringsvindue er der et stort eksempelbillede, og justeringsværktøjerne er ordnet i den rækkefølge, du normalt vil bruge dem i. På trods af navnet kan du i Adobe Camera Raw udover Camera Raw-filer redigere JPEG- og TIFF-filer. Hvis du vil foretage den samme justering på flere billeder, kan du gemme indstillingerne som en forudindstilling og bruge den efter behov.

Bemærk:

Medmindre en bestemt justering ikke er tilgængelig som et justeringslag eller i Camera Raw, skal du ikke bruge kommandoerne under menuen Billede > Justeringer. Justeringerne i menuen Billede ændrer eller sletter pixeloplysninger i billedet permanent.

Justering af billedfarve og farvetone med justeringslag

 1. Klik på værktøjsikonet for den justering, du vil foretage, i panelet Justeringer:

 2. Juster værktøjsindstillinger for justeringslag i panelet Egenskaber.

Video tutorial: What are adjustment layers?

Video tutorial: What are adjustment layers?
lynda.com

Justering af billedfarve og farvetone i Camera Raw

 1. Vælg Filer > Åbn.

 2. Vælg en eller flere TIFF-, JPEG- eller Camera Raw-filer i vinduet Åbn, og vælg derefter Camera Raw i menuen Format.

 3. Klik på Åbn.

 4. Brug kontrolelementerne i Adobe Camera Raw til at justere indstillingerne. Du kan bruge Justeringspenslen til at udføre redigeringer til bestemte områder af billedet. Få mere at vide i Farve- og tonejusteringer i Camera Raw.

Bemærk:

Du kan vælge indstillinger, så JPEG- og TIFF-filer altid åbnes i Camera Raw.

Tip: Få tips til at indstille JPG-filer til at åbne i Adobe Camera Raw i denne selvstudievideo af Terry White.

Aktivere redigering af JPEG- og TIFF-filer i Camera Raw

 1. Vælg (Windows) Rediger > Indstillinger > Camera Raw eller (Mac OS) Photoshop > Indstillinger > Camera Raw.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Håndtering af JPEG- og TIFF-filer i dialogboksen Camera Raw-indstillinger:

  • Vælg Åbn alle understøttede JPEG-filer automatisk i menuen JPEG.
  • Vælg Åbn alle understøttede TIFF-filer automatisk i menuen TIFF.

Video tutorial: What is Adobe Camera Raw?

Video tutorial: What is Adobe Camera Raw?
Laura Shoe

Bemærk:

Udover de to beskrevne arbejdsgange herover kan du også bruge Smart Objects til redigering af lag uden at slette noget. Se Sammenkædede Smart Objects for at få mere at vide.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online