Om justeringslag og udfyldningslag

Et justeringslag anvender farve- og tonejusteringer på billedet uden permanent at ændre pixelværdier. I stedet for at foretage en justering af Niveauer eller Kurver direkte på billedet kan du f.eks. oprette et justeringslag for Niveauer eller Kurver. Farve- og tonejusteringer gemmes i justeringslaget og anvendes for alle lag derunder. Du kan således rette på flere lag med en enkelt justering i stedet for at skulle justere lagene hver for sig. Du kan når som helst annullere ændringerne og gendanne det oprindelige billede.

Med udfyldningslag kan du udfylde et lag med en ren farve, et farveforløb eller et mønster. I modsætning til justeringslag påvirker udfyldningslag ikke de underliggende lag.

Der er følgende fordele ved justeringslag:

 • Ikke-destruktive redigeringer. Du kan forsøge med forskellige indstillinger og altid redigere justeringslaget igen. Du kan også reducere justeringens effekt ved at sænke lagets gennemsigtighed.

 • Selektiv redigering. Mal på justeringslagets billedmaske for at anvende en justering på en del af et billede. Du kan senere styre, hvilke dele af billede der justeres, ved at redigere lagmasken igen. Du kan variere justeringen ved at male på masken med forskellige gråtoner.

 • Mulighed for at anvende justeringer på flere billeder. Kopier og indsæt justeringslag mellem billeder for at anvende de samme farve- og tonejusteringer.

Justeringslag har mange af det samme egenskaber som andre lag. Du kan justere opaciteten og blandingstilstanden, og du kan gruppere dem for at anvende justeringen på bestemte lag. Du kan også slå synligheden til eller fra for at anvende eller få vist effekten.

Photoshop Justerings- og udfyldningslag
Original (venstre), justeringslag kun anvendt på laden (midt), hvilket giver flere detaljer på laden, og justeringslag anvendt på hele billedet (højre), hvilket gør hele billedet lysere og opbryder skyerne

Bemærk:

Fordi justeringslag indeholder justeringsdata i stedet for pixel, øger de ikke filstørrelsen nær så meget som pixellag. Hvis du arbejder med en meget stor fil, kan det dog være en god idé at reducere filstørrelsen ved at sammenflette justeringslag til pixellag.

Oprette og begrænse justerings- og udfyldningslag

Justeringslag og udfyldningslag har de samme indstillinger for gennemsigtighed og blandingstilstand som billedlag. Du kan omarrangere, slette, skjule og dublere dem som med billedlag.

Photoshop Justerings- og udfyldningslag
Justerings- og udfyldningslag

A. Justeringslag, der kun er begrænset til laget Log home B. Lagminiature C. Udfyldningslag D. Lagmaske 

Oprette et justeringslag

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Nyt justeringslag nederst i panelet Lag, og vælg en type justeringslag.

  • Vælg Lag > Nyt justeringslag og derefter en indstilling. Navngiv laget, angiv lagindstillinger, og klik på OK.

  Bemærk:

  Hvis du vil begrænse et justeringslags effekter til at omfatte bestemte billedlag, skal du vælge billedlagene, vælge Lag > Nyt > Gruppe fra lag og dernæst vælge en anden blandingstilstand end Videregivelse. Derefter skal du lægge justeringslaget øverst i laggruppen.

Oprette et udfyldningslag

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Lag > Nyt udfyldningslag og derefter en indstilling. Navngiv laget, angiv lagindstillinger, og klik på OK.

  • Klik på knappen Nyt justeringslag nederst i panelet Lag, og vælg en type udfyldningslag.

   Ren farve

   Udfylder justeringslaget med den aktuelle forgrundsfarve. Brug farvevælgeren til at vælge en anden udfyldningsfarve.

   Farveforløb

   Klik på farveforløbet for at åbne farveforløbseditor, eller klik på den inverterede pil, og vælg et farveforløb i pop op-panelet. Angiv yderligere indstillinger efter behov.

   • Type angiver farveforløbets form.
   • Vinkel angiver den vinkel, som farveforløbet anvendes med.
   • Skaler ændrer farveforløbets størrelse.
   • Tilbage vender farveforløbets retning om.
   • Rastersimulering reducerer stribedannelse ved at anvende rastersimulering på farveforløbet.
   • Juster med lag bruger lagets afgrænsningsramme til at beregne farveforløbsudfyldningen. Du kan trække i billedvinduet for at flytte farveforløbets midte.

   Mønster

   Klik på mønsteret, og vælg et mønster i pop op-panelet. Klik på Skaler, og indtast en værdi, eller træk skydeknappen. Klik på Fastgør til oprindelig for at gøre mønsterets startpunkt til det samme som dokumentets startpunkt. Vælg Sammenkæd med lag, hvis mønsteret skal flyttes med, når laget flyttes. Når Sammenkæd med lag er valgt, kan du trække i billedet for at placere mønsteret, mens dialogboksen Mønsterudfyldning er åben.

Begrænse justeringslag og udfyldningslag til bestemte områder

Du kan bruge lagmasker til at begrænse justeringslag og udfyldningslag til bestemte områder. Justeringslag og udfyldningslag indeholder som standard lagmasker som angivet med maskeikonet til højre for lagets miniaturebillede. (Hvis du vil oprette justeringslag uden lagmasker, skal du fravælge Tilføj maske som standard i menuen i panelet Justeringer).

Hvis du vil ændre formen på en maske i et eksisterende lag, kan du læse mere under Redigering af en lagmaske. Hvis du vil oprette et nyt justeringslag eller udfyldningslag med en maske med en bestemt form, skal du gennemføre en af følgende procedurer.

Oprette en justerings- eller udfyldningslagmaske vha. en markering eller en kurve

 1. I panelet Lag skal du vælge det lag, som du vil anvende justeringslaget eller udfyldningslaget på.

 2. Opret en pixelmarkering på billedet, eller opret og marker en lukket kurve.

  En markering begrænser det nye justerings- eller udfyldningslag med en lagmaske. En kurve begrænser det nye justerings- eller udfyldningslag med en vektormaske.

 3. Opret et justerings- eller udfyldningslag.

Oprette en justeringslagmaske med et farveområde

Funktionen Farveområde, som er nyttig ved oprettelse af en områdemarkering baseret på farveprøver i et billedet, kan også bruges til at oprette en justeringslagmaske. Du kan få yderligere oplysninger under Markere et farveområde.

 1. I panelet Lag skal du vælge det lag, som du vil anvende justeringslaget på.

 2. Vælg Lag > Nyt justeringslag, og vælg derefter en justeringstype.

 3. I sektionen Masker i panelet Egenskaber skal du klikke på farveområde.

 4. Vælg Farveprøver fra menuen Vælg i dialogboksen Farveområde.

 5. Vælg Lokaliserede farvegrupper for at bygge en maske baseret på forskellige farveområder i billedet.

 6. Indstil visningen til Valg og Vis det valgte til Ingen.

 7. Klik på et farveområde i billedet.

  Bemærk:

  Hvis du vil tage prøver fra flere områder, skal du holde Skift nede for at aktivere plus-pipetten. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede for at aktivere minus-pipetten.

  Når du klikker på billedområder, kan du få vist masken i dialogboksen Farveområde. Hvide områder er afmaskede pixel, sorte områder er maskede, og grå områder er delvist maskede.

 8. Brug skydeknappen Sløring til at øge eller mindske området af farver rundt om dine prøvefarver, som er inkluderet i det maskede område. Brug skyderen Område til at styre, hvor langt fra eller hvor tæt på en farve skal være fra eksempelpunkterne for at blive inkluderet i masken. Når du har justeret masken, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen Farveområde.

 9. Ændr justeringen efter behov i panelet Egenskaber.

  Justeringen anvendes kun på de afmaskede (eller delvist maskede) områder af billedet. Om nødvendigt kan du klikke på Farveområde igen for at foretage yderligere justeringer til justeringslagmasken.

Redigere eller sammenflette justeringslag og udfyldningslag

Redigere justeringslag og udfyldningslag

Du kan redigere indstillingerne for et justerings- eller udfyldningslag. Du kan også redigere et justerings- eller udfyldningslags maske for at styre den virkning, som laget har på billedet. Alle områder i et justerings- eller udfyldningslag er som standard "afmaskede" og kan derfor ses. (Se Om lag- og vektormasker).

Ændre indstillinger for justerings- og udfyldningslag

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på miniaturebilledet for justeringen eller udfyldningslaget i panelet Lag.

  • Vælg Lag > Indstillinger for lagindhold.

 2. Foretag de ønskede ændringer i panelet Egenskaber.

  Bemærk:

  Inverterede justeringslag har ingen redigerbare indstillinger.

Sammenflette justerings- eller udfyldningslag

Du kan flette et justerings- eller udfyldningslag på flere måder: Med laget nedenunder, med de andre lag i dets gruppe, med andre markerede lag samt med alle andre synlige lag. Men du kan ikke bruge et justerings-eller udfyldningslag som mållaget for en fletning. Når du fletter et justerings- eller udfyldningslag med det underliggende lag, lægges der raster i justeringerne, som anvendes permanent i det flettede lag. Du kan også lægge raster i et udfyldningslag uden at flette det. (Se Rasterisere lag)

Justerings- og udfyldningslag, hvis masker kun indeholder hvide værdier, øger ikke filstørrelsen ret meget, så det er ikke nødvendigt at flette disse justeringslag for at spare plads.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online