Du kan føje en maske til et lag og bruge masken til at skjule dele af laget og vise lagene nedenunder. Afmaskning af lag er en værdifuld sammensætningsteknik til kombination af flere billeder til ét enkelt billede eller til fjernelse af en person eller et objekt fra et billede.

Videoselvstudium: Afmask del af et billede

Videoselvstudium: Afmask del af et billede
Matthew Pizzi

Videoselvstudium: Fjern en person fra baggrunden med afmaskning

Videoselvstudium: Fjern en person fra baggrunden med afmaskning
lynda.com

Om lag- og vektormasker

Du kan bruge masker til at skjule dele af et lag og til at vise dele af lagene nedenunder. Du kan oprette to slags masker:

 • Lagmasker er opløsningsafhængige bitmapbilleder, som redigeres med male- eller markeringsværktøjerne.

 • Vektormasker er opløsningsuafhængige og oprettes med et pen- eller formværktøj.

  Lag- og vektormasker er ikke-slettende, hvilket betyder, at du kan vende tilbage og redigere maskerne igen uden at miste de indeholdte skjulte pixel.

  I panelet Lag vises både lag- og vektormaskerne som et ekstra miniaturebillede til højre for lagminiaturen. For lagmasken repræsenterer dette miniaturebillede den gråtonekanal, der oprettes, når du tilføjer lagmasken. Vektormaskeminiaturen repræsenterer en kurve, som klipper lagets indhold ud.

Bemærk:

Hvis du vil oprette en lag- eller vektormaske på baggrundslaget, skal du først konvertere det til et almindeligt lag (Lag > Nyt > Lag fra baggrund).

Afmaskning af lag
Afmaskning af lag

A. Miniaturebillede af lagmaske B. Miniaturebillede af vektormaske C. Ikonet Vektormaske sammenkædet D. Tilføje maske 

Du kan redigere en lagmaske for at lægge til eller trække fra det afmaskede område. En lagmaske er et gråtonebillede. Derfor skjules områder, som du maler med sort, og vises områder, som du maler med hvid, mens områder, som males med grå toner, vises med forskellige niveauer af gennemsigtighed.

Baggrund malet med sort, kort malet med grå, kurv malet med hvid
Baggrund malet med sort, kort malet med grå, kurv malet med hvid

En vektormaske opretter en form med skarpe kanter i et lag og er praktisk, når du vil indsætte et designelement med rene definerede kanter. Når du har oprettet et lag med en vektormaske, kan du anvende en eller flere lagtyper på det og om nødvendigt redigere dem for at få en knap, et panel eller andet webdesignelement, der straks kan bruges.

Panelet Egenskaber indeholder yderligere kontrolelementer til at justere en maske med. Du kan ændre maskens opacitet, så en større eller mindre del af det maskede indhold kan ses, invertere masken eller omdefinere maskens grænser, ligesom med en områdemarkering.

Panelet Egenskaber
Panelet Egenskaber

A. Lagmaske B. Vektormaske 

Tilføje lagmasker

Når du tilføjer en lagmaske, kan du skjule eller få vist hele laget eller basere masken på et udsnit eller gennemsigtighed. Senere skal du male på masken for at skjule dele af det lag og få vist lagene nedenunder med stor nøjagtighed.

Tilføje en maske, der viser eller skjuler hele laget

 1. Sørg for, at intet af billedet er markeret. Vælg Marker > Fravælg.
 2. Marker laget eller gruppen i panelet lag.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette en maske, som viser hele laget, skal du klikke på knappen Tilføj lagmaske  i panelet Lag eller vælge Lag > Lagmaske > Vis alle.
  • Hvis du vil oprette en maske, som skjuler hele laget, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på knappen Tilføj lagmaske eller vælge Lag > Lagmaske > Skjul alle.

Tilføje en lagmaske, der skjuler en del af et lag

 1. Marker laget eller gruppen i panelet lag.
 2. Marker området i billedet, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Ny lagmaske  i panelet Lag for at oprette en maske, som viser det markerede.
  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på knappen Tilføj lagmaske i panelet Lag for at oprette en maske, som skjuler det markerede.
  • Vælg Lag > Lagmaske > Vis markering eller Skjul markering.

Oprette en maske fra laggennemsigtighed

Hvis du vil redigere et lags gennemsigtighed direkte, kan du oprette en maske ud fra disse data. Denne teknik er nyttig til video og 3D.

 1. Vælg laget i panelet Lag.
 2. Vælg Lag > Lagmaske > Fra gennemsigtighed.

Photoshop konverterer gennemsigtigheden til en uigennemsigtig farve, som er skjult af den nyoprettede maske. Farven varierer stærkt afhængigt af de filtre og andre processer, som tidligere er benyttet på laget.

Anvende en lagmaske fra et andet lag

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil flytte masken til et andet lag, skal du trække den til det andet lag.
  • Hvis du vil dublere masken, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække masken til det andet lag.

Fjern sammenkædning mellem lag og masker

Et lag eller en gruppe er som standard sammenkædet med sin lagmaske eller vektormaske som angivet med kædeikonet  mellem miniaturebillederne i panelet Lag. Laget og dets maske flyttes sammen i billedet, når du flytter et af disse elementer med flytteværktøjet . Ved at fjerne kæderne mellem dem kan du flytte dem uafhængigt og forskyde maskens grænser hver for sig i forhold til laget.

 • Hvis du vil fjerne sammenkædningen mellem et lag og dens maske, skal du klikke på kædeikonet i panelet Lag.

 • Hvis du vil genoprette kæden mellem et lag og dens maske, skal du klikke mellem lagets og maskekurvens miniaturebilleder i panelet Lag.

Deaktivere eller aktivere en lagmaske

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg laget med den lagmaske, du vil deaktivere eller aktivere, og klik på knappen Deaktiver/aktiver maske i panelet Egenskaber.
  • Hold Skift nede, og klik på lagmaskens miniaturebillede i panelet Lag.
  • Vælg laget med den lagmaske, du vil deaktivere eller aktivere, og vælg Lag > Lagmaske > Deaktiver eller Lag > Lagmaske > Aktiver.

  Et rødt X vises over maskens miniaturebillede i panelet Lag, når masken er deaktiveret, og lagets indhold vises uden afmaskningseffekter.

Anvende eller slette en lagmaske

Du kan anvende en lagmaske for at slette de skjulte dele af et lag permanent. Da lagmasker gemmes som alfakanaler, kan anvendelse og sletning af lagmasker hjælpe med at reducere filstørrelsen. Du kan også slette en lagmaske uden at anvende ændringerne.

 1. Vælg det lag i panelet Lag, som indeholder lagmasken.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil fjerne lagmasken efter at have anvendt den permanent på laget, skal du klikke på ikonet Anvend maske nederst i panelet Egenskaber.
  • Hvis du vil fjerne lagmasken uden at have anvendt den på laget, skal du klikke på knappen Slet nederst i panelet Egenskaber og derefter klikke på Slet.

  Du kan også anvende eller slette lagmasker med menuen Lag.

  Bemærk:

  Du kan ikke anvende en lagmaske permanent på et Smart Object-lag, hvis lagmasken slettes.

Vælge og vise lagmaskekanalen

Hvis du vil gøre redigeringen af en lagmaske lettere, kan du få vist gråtonemasken alene eller som en rubylit-maske på laget.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Lag:

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på lagmaskens miniaturebillede for kun at få vist gråtonemasken. Hvis du vil have vist lagene igen, skal du holde Alt eller Alternativ nede og klikke på lagmaskens miniaturebillede. Alternativt kan du klikke på øjeikonet i panelet Egenskaber.
  • Hold Alt+Skift (Windows) eller Alternativ+Skift (Mac OS) nede, og klik på lagmaskens miniaturebillede for at få vist masken oven på laget i en rubylit-maskefarve. Hold Alt+Skift eller Alternativ+Skift nede, og klik på miniaturebilledet igen for at slå farvevisningen fra.

Ændre lagmaskens rubylit-farve eller opacitet

 1. Dobbeltklik på lagmaskekanalen i panelet Kanaler.

 2. Hvis du vil vælge en ny maskefarve, skal du klikke på farveprøven i dialogboksen Visningsindstillinger for lagmaske og vælge en ny farve.
 3. Hvis du vil ændre opaciteten, skal du angive en værdi mellem 0% og 100%.

  Både farve- og opacitetsindstillingerne påvirker kun maskens udseende og har ingen indflydelse på, hvordan underliggende områder beskyttes. Du kan f.eks. ændre disse indstillinger for at gøre det nemmere at se masken i forhold til farverne i billedet.

 4. Klik på OK.

Juster maskegennemsigtighed og kanter

Brug panelet Egenskaber til at justere gennemsigtigheden af en valgt lag- eller vektormaske. Maskens opacitet styres med skydeknappen Tæthed. Med udtynding kan du blødgøre maskekanter.

Yderligere indstillinger gælder kun for lagmasker. Med invertering vendes maskerede og umaskerede om områder om. Med indstillingen Maskekant får du en række kontrolelementer til at ændre maskekanterne med, såsom Udjævn og Sammentræk/udvid. Få mere at vide om indstillingen Farveområde på Opret og begræns justerings- og udfyldningslag.

Ændre masketæthed

 1. Marker det lag i panelet Lag, som indeholder den maske, du vil redigere.
 2. Klik på maskens miniaturebillede i panelet Lag. Der vises en ramme omkring miniaturebilledet.

 3. Træk i skydeknappen Tæthed i panelet Egenskaber for at justere maskens gennemsigtighed.

  Ved 100% tæthed er masken helt ugennemsigtig og blokerer for hele lagets underliggende område. Efterhånden som du mindsker tætheden, vil mere af området under masken blive synligt.

Udtynde maskekanter

 1. Marker det lag i panelet Lag, som indeholder den maske, du vil redigere.
 2. Klik på maskens miniaturebillede i panelet Lag. Der vises en ramme omkring miniaturebilledet.

 3. Du kan udtynde maskekanterne ved at flytte skydeknappen til udtynding.

  Udtynding slører maskens kanter og skaber en blødere overgang mellem de maskede og afmaskede områder. Udtynding anvendes fra maskens kanter og udad, inden for det pixelområde, du indstiller med skydeknappen.

Finpudse maskekanter

 1. Marker det lag i panelet Lag, som indeholder den maske, du vil redigere.
 2. Klik på maskens miniaturebillede i panelet Lag. Der vises en ramme omkring miniaturebilledet.

 3. Klik på Maskekant. Du kan ændre maskekanterne med indstillingerne i dialogboksen Finpuds maske og få vist masken på forskellige baggrunde. Se en beskrivelse af indstillinger på Juster markeringens kanter.

 4. Klik på OK for at lukke dialogboksen Finpuds Maske og anvende dine ændringer på lagmasken.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online