Med Farvetone/mætning kan du justere farvetone, mætning og lysstyrke for et bestemt farveområde i et billede eller samtidigt justere alle farver i et billede. Denne justering er især god til at finjustere farver i et CMYK-billede, så de ligger inden for en outputenheds farveskala.

Du kan gemme indstillinger for Farvetone/mætning i panelet Egenskaber og derefter indlæse dem igen til brug i andre billeder. Yderligere oplysninger finder du under Gemme justeringsindstillinger og Anvende justeringsindstillinger igen.

Få mere at vide om billedjusteringer under Juster billedfarve og farvetone.

Anvende en justering af Farvetone/mætning

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på ikonet Farvetone/mætning  i panelet Justeringer.
  • Vælg Lag > Nyt justeringslag > Farvetone/mætning. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.

  De to farvelinjer i dialogboksen repræsenterer farverne i deres rækkefølge på farvehjulet. Den øverste farvelinje viser farven før justering, og den nederste linje viser, hvordan justeringen påvirker alle farvetonerne ved fuld mætning.

  Bemærk:

  Du kan også vælge Billede > Justeringer > Farvetone/mætning. Men husk, at denne metode foretager direkte justeringer i billedlaget og sletter billedinformation.

 2. Vælg fra menuen til højre for justeringsværktøjet På billede i panelet Egenskaber :

  • Vælg Original for at justere alle farver med det samme.
 3. Til farvetone skal du angive en værdi eller trække skydeknappen, indtil du er tilfreds med farverne.

  De værdier, der vises i tekstboksen, afspejler antallet af rotationsgrader rundt om hjulet fra den oprindelige pixelfarve. En positiv værdi angiver rotation med uret, en negativ værdi rotation mod uret. Værdier kan ligge fra -180 til +180.

  Farvehjul i Photoshop
  Farvehjul

  A. Farvemætning B. Farvetone 

  Bemærk:

  Du kan også vælge justeringsværktøjet På billede i panelet Egenskaber og derefter holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på en farve i billedet. Træk til venstre eller højre i billedet for at ændre farvetoneværdien.

 4. Angiv en værdi i Farvemætning, eller træk skydeknappen til højre for at øge farvemætningen eller til venstre for at reducere den.

  Farven flyttes væk fra eller mod midten af farvehjulet. Værdierne kan ligge fra -100 (procent af afmætning, mere matte farver) til +100 (procentvis forøgelse af mætning).

  Bemærk:

  Du kan også vælge justeringsværktøjet På billede i panelet Egenskaber og klikke på en farve i billedet. Træk til venstre eller højre i billedet for at mindske eller øge farvemætningen af det farveområde, der indeholder den pixel, du klikkede på.

 5. Angiv en værdi i Lys, eller træk skydeknappen til højre for at øge lysstyrken (føje hvidt til en farve) eller til venstre for at reducere den (føje sort til en farve). Værdierne kan ligge fra -100 (procent af sort) til +100 (procent af hvid).

Bemærk:

Klik på knappen Nulstil  i panelet Egenskaber for at fortryde en indstilling af Farvetone/mætning.

Angive det farveområde, der er justeret med Farvetone/mætning

 1. Anvend en justering af Farvetone/mætning.

 2. Vælg en farve fra menuen til højre for justeringsværktøjet På billede i knappen Egenskaber .

  Der vises værdier for firfarvehjul (i grader) i panelet Egenskaber. De svarer til de justeringsskydeknapper, der vises mellem farvelinjerne. Farveområdet defineres af to indvendige vertikale skydeknapper. De to udvendige trekantskydeknapper viser, hvor justeringerne af et farveområde spredes (fall-off) (en udtynding eller ændring af justeringerne i stedet for en skarpt defineret til/fra-anvendelse af justeringerne).

 3. Brug enten pipetteværktøjet eller justeringsskydeknapperne til at ændre farveområdet.
  • Klik på eller træk i billedet med pipetteværktøjet for at vælge et farveområde. Du kan udvide området ved at klikke på eller trække i billedet med pipetteværktøjet Føj til eksempel . Du kan reducere farveområdet ved at klikke på eller trække i billedet med pipetteværktøjet Udtræk fra eksempel . Mens et pipetteværktøj er valgt, kan du også trykke på Skift for at lægge til området eller Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) for at trække fra det.
  • Træk en af de hvide trekantskydeknapper for at justere mængden af farvens fall-off (spredning) (udtynding af justering) uden at påvirke området.
  • Træk området mellem trekanten og den lodrette linje for at justere området uden at påvirke mængden af fall-off.
  • Træk i midterdelen for flytte hele justeringsskydeknappen (hvilket omfatter trekanter og vertikale linjer) og vælge et andet farveområde.
  • Træk en af de lodrette hvide linjer for at justere farvekomponentens område. Hvis du flytter en lodret linje fra midten af justeringsskydeknappen og tættere på en trekant, forøges farveområdet, og fall-off reduceres. Hvis du flytter en lodret linje tættere på midten af justeringsskydeknappen og væk fra en trekant, formindskes farveområdet, og fall-off forøges.
  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og træk farvelinjen, så en anden farve findes midt på linjen.
  Justeringsskydeknap for farvetone/mætning i Photoshop
  Justeringsskydeknap for farvetone/mætning

  A. Værdier på skydeknappen for farvetone B. Justerer fall-off uden at påvirke område C. Justerer område uden at påvirke fall-off D. Justerer farveområde og fall-off E. Flytter hele skydeknappen 

  Hvis du ændrer justeringsskydeknappen, så den falder ind i et andet farveområde, ændres navnet i menuen Rediger for at afspejle denne ændring. Hvis du f.eks. vælger Gul og ændrer området, så farven falder i den røde del af farvelinjen, ændres navnet til Rød 2. Du kan konvertere op til seks af de enkelte farveområder til mange varianter af det samme farveområde (f.eks. Rød til Rød 6).

  Det farveområde, der vælges, når du vælger en farvekomponent, er som standard 30º bred med 30º fall-off på begge sider. For lav indstilling af fall-off kan medføre striber i billedet.

Farvelægge et gråtonebillede eller skabe en monotoneeffekt

 1. (Valgfrit) Hvis du farvelægger et gråtonebillede, skal du vælge Billede > Tilstand > RGB-farve for at konvertere billedet til RGB.

 2. Anvend en justering af Farvetone/mætning.

 3. I panelet Egenskaber skal du vælge indstillingen Farvelæg. Hvis forgrundsfarven er sort eller hvid, konverteres billedet til en rød farvetone (0°). Hvis forgrundsfarven ikke er sort eller hvid, konverteres billedet til den samme farvetone som den aktuelle forgrundsfarve. Lysstyrkeværdien for hver pixel ændres ikke.

 4. (Valgfrit) Brug skydeknappen Farvetone til at vælge en ny farve. Brug skydeknapperne Farvemætning og Lys til at justere farvemætning og lysstyrke for pixel.

Justere farvemætning med Vibrering

Vibrering justerer mætningen, så afskæring minimeres, når farver nærmer sig fuld mætning. Denne justering øger mætningen af mindre mættede farver mere end de farver, som allerede er mættet. Vibrering forhindrer også, at hudtoner bliver overmættet.

Fra en ekspert: Lag til justering af farveklarhed

Fra en ekspert: Lag til justering af farveklarhed
Richard Harrington

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på ikonet Vibrering i panelet Justeringer .
  • Vælg Lag > Nyt justeringslag > Vibrering. Angiv et navn til justeringslaget i dialogboksen Nyt lag, og klik på OK.

  Bemærk:

  Du kan også vælge Billede > Justeringer > Vibrering. Men husk, at denne metode foretager direkte justeringer i billedlaget og sletter billedinformation.

 2. Træk skydeknappen Vibrering i panelet Egenskaber for at øge eller mindske farvemætningen uden at afskære, når farverne bliver mere mættede. Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anvende mere justering på mindre mættede farver og forhindre farveafskæring, når de når fuld mætning, skal du bevæge skydeknappen Vibrering til højre.
  • Hvis du vil anvende samme mængde mætningsjustering på alle farver uanset disses nuværende mætning, skal du bevæge skydeknappen Mætning. I nogle tilfælde kan dette give færre striber end med skydeknappen Mætning i justeringspanelet Farvetone/mætning eller dialogboksen Farvetone/mætning.
  • Hvis du vil mindske mætningen, skal du enten bevæge skydeknappen Vibrering eller Mætning til venstre.

Justere farvemætning i billedområder

Svampværktøjet ændrer på raffineret vis farvemætningen i et område. Hvis et billede er i gråtonetilstand, forøger eller formindsker værktøjet kontrasten ved at flytte de grå niveauer væk fra eller hen mod mellemgråtonerne.

 1. Vælg svamp-værktøjet .
 2. Vælg en penselspids, og angiv penselindstillinger på indstillingslinjen.
 3. Vælg den måde, du vil ændre farven på, på indstillingslinjen i menuen Tilstand:

  Mætning

  Intensiverer farvens mætning

  Dæmp farvemætning

  Dæmper farvens mætning

 4. Angiv forløbet for svampværktøjet.
 5. Vælg indstillingen Vibrering for at minimere afskæring for fuldt mættede eller umættede farver.
 6. Træk hen over den del af billedet, du vil ændre.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online