Oversigt over kurver

I Kurvejustering kan du justere punkter i hele et billedes toneområde. Til at starte med repræsenteres billedets tonalitet med en lige diagonal linje på en graf. Ved justering af RGB-billeder repræsenterer området øverst til højre på grafen højlys, mens området nederst til venstre repræsenterer skygge. Grafens vandrette akse repræsenterer inputniveauerne (det originale billedes værdier), og den lodrette akse repræsenterer outputniveauerne (nye justerede værdier). Når du tilføjer kontrolpunkter på linjen og flytter dem, ændres kurvens form, så den afspejler dine billedjusteringer. De stejle afsnit af kurven repræsenterer områder med større kontrast, mens flade afsnit repræsenterer områder med mindre kontrast.

Du kan gemme indstillinger for justering af kurver som forudindstillinger. Se Gemme justeringsindstillinger og Anvende justeringsindstillinger igen.

Bemærk:

Kurvejustering kan også anvendes på CMYK-, LAB- og gråtonebilleder. Med CMYK-billeder viser grafen procentdele af trykfarve/pigment. Med LAB- og gråtonebilleder viser grafen lysværdier.

Indstilling for kurver i Photoshop
Indstillinger for kurver i panelet Egenskaber

A. Justeringsværktøjet På billede B. Indsamle prøver fra et billede for at indstille sort punkt. C. Indsamle prøver fra et billede for at indstille gråt punkt. D. Indsamle prøver fra et billede for at indstille hvidt punkt. E. Redigere punkter for at ændre kurven. F. Tegne for at ændre kurven. G. Menu med forudindstillinger for kurver H. Indstil sort punkt. I. Indstil gråt punkt. J. Indstil hvidt punkt. K. Vis afskæring. 

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves
lynda.com

Justere billedfarve og farvetone med Kurver

Hvis du flytter et punkt i den øverste del af kurven, justeres højlysene. Hvis du flytter et punkt i midten af kurven, justeres mellemtonerne, og hvis du flytter et punkt i den nederste del af kurven, justeres skyggerne. Hvis du vil gøre højlys mørkere, skal du flytte et punkt nedad i nærheden af kurvens top. Hvis et punkt enten flyttes ned eller til højre, knyttes inputværdien til en lavere outputværdi, og billedet bliver mørkere. Hvis du vil gøre skyggerne lysere, skal du flytte et punkt opad i nærheden af kurvens bund. Hvis et punkt flyttes enten op eller til venstre, knyttes en lavere inputværdi til en højere outputværdi, og billedet bliver lysere.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at foretage en kurvejustering:

  • Klik på ikonet Kurver i panelet Justeringer.
  • Vælg Lag > Nyt justeringslag > Kurver. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.

  Bemærk:

  Når du vælger Billede > Justeringer > Kurver, foretages justeringen direkte på billedlaget, og billedoplysninger kasseres.

 2. (Valgfrit) Vælg den kanal, du vil justere, i menuen til venstre for Auto-knappen i panelet Egenskaber for at justere farvebalancen.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Egenskaber:

  • Klik direkte på kurvelinjen, og træk derefter kontrolpunktet for at justere toneområdet.
  • Vælg justeringsværktøjet På billede, og træk derefter i det område, som du vil justere, i billedet.
  • Vælg justeringsværktøjet På billede, og klik på toneområderne, som du vil justere, i billedet. Derved anbringes kontrolpunkter langs kurvelinjen.
  • Vælg en forudindstilling i menuen Forudindstilling.

  Træk et kontrolpunkt op eller ned for at gøre toneområdet, du justerer, lysere eller mørkere. Træk et kontrolpunkt til venstre eller højre for at øge eller reducere kontrasten. Du kan føje op til 14 kontrolpunkter til kurven. Fjern et kontrolpunkt ved at trække det væk fra grafen. Når du justerer tonaliteten, fortsætter grafen med at vise den oprindelige diagonale grundlinje og billedhistogrammet som reference. Under Indstillinger for kurvevisning kan du se, hvordan disse funktioner kan slås fra.

 4. (Valgfrit) Brug denne fremgangsmåde til at ændre justeringen.

  • Tilføj flere punkter direkte på kurven for at justere forskellige toneområder.
  • Klik på justeringsværktøjet På billede i andre områder af billedet, og træk op eller ned.
  • Flyt skydeknapperne Indstil sort eller hvidt punkt, eller brug pipetteværktøjet til at angive de mørkeste og lyseste værdier i billedet.
  • Klik på et punkt på kurven, og angiv værdier i input- og outputfelterne.
  • Vælg blyantikonet, og tegn en ny kurve over den eksisterende. Klik på ikonet Udjævn kurveværdierne, når du er færdig, for at udjævne den kurve, du tegnede. Klikker du mere end én gang, fortætter udjævninen af kurven yderligere.

  Punkter på kurven forbliver forankrede, indtil du flytter dem. Du kan foretage justeringer i ét toneområde, uden det påvirker de andre.

Brug af justeringsværktøjet På billede i Photoshop
Når du klikker på justeringsværktøjet På billede i billedet, tilføjes kontrolpunkter på kurven. Flyt kontrolpunkterne for at justere billedets tonalitet.

Fjerne kontrolpunkter fra en kurve

Brug en af følgende fremgangsmåder til at fjerne et kontrolpunkt.

 • Træk kontrolpunktet væk fra grafen.
 • Markér kontrolpunktet, og tryk på slet.
 • Hold Ctrl nede, mens du klikker (Windows), eller hold kommandotasten nede, mens du klikker (Mac OS) på kontrolpunktet.

 

Angive visningsindstillinger for kurve

Du kan kontrollere visningen af kurvegitteret ved hjælp af visningsindstillingerne for kurven.

 1. Foretag en Kurvejustering.

 2. Vælg Visningsindstillinger for kurve i menuen i panelet Egenskaber.

  Bemærk:

  Hvis du vælger Billede> Justeringer> Kurver, skal du udvide Visningsindstillinger for kurve i dialogboksen Kurver.

 3. Vælg en af følgende i dialogboksen Visningsindstillinger for kurver:

  Lys (0-255)  Viser intensitetsværdierne for RGB-billeder i et område fra 0 til 255 med sort (0) i nederste venstre hjørne.
  Pigment/trykfarve %  Viser procenter for CMYK-billeder i et område fra 0 til 100 med højlys (0 %) i nederste venstre hjørne.
  Simpelt gitter  Viser gitterlinjer i intervaller på 25 %.
  Detaljeret gitter  Viser gitterlinjer i intervaller på 10 %.
  Vis kanalmasker  Viser farvekanalkurverne, der er tilføjet på den sammensatte kurve.
  Histogram  Viser et histogram af det oprindelige billedes toneværdier bagved grafen.
  Grundlinje  Viser den originale billedfarve og tone som en 45-graders vinkellinje for reference,
  Skæringslinje  Viser vandrette og lodrette linjer, der hjælper dig med at justere kontrolpunkter, mens du trækker dem mod histogrammet eller gitteret.

  Bemærk:

  Hvis du vil ændre intervallet for gitterlinjer, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på gitteret.

Anvende en automatisk korrektion i Kurver

 1. Klik på Auto i panelet Egenskaber.

Auto anvender en automatisk farvekorrektion ved hjælp af den aktuelle standardindstilling. Hvis du vil ændre standardindstillingen, skal du vælge Auto-indstillinger i menuen i panelet Egenskaber og konfigurere indstillingerne i dialogboksen Indstillinger for automatisk farvekorrektion. Du kan anvende en korrektion af typen Automatisk farve, Automatisk kontrast eller Automatisk tone på et billede. Yderligere oplysninger om disse indstillinger finder du i afsnittet Angive automatiske justeringsindstillinger.

Brug af skydeknapperne til angivelse af sort og hvidt punkt

Brug skydeknapperne for sort og hvidt til hurtigt at indstille de sorte og hvide punkter (rene sorte og rene hvide værdier) i billedet, når du udfører en kurvejustering.

 1. Træk skydeknapperne for sort og hvidt punkt til et punkt langs den vandrette akse. Bemærk, at inputværdien ændrer sig, mens du trækker.

 2. Gør et af følgende for at få vist eksempler på afskæring, når du justerer sorte og hvide punkter:

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede.
  • Vælg Vis afskæring af sort-hvide punkter i menuen i panelet.

Øge kontrasten i et fotografis mellemtoner med Kurver

Hvis billedet anvender det fulde toneområde, men trænger til mellemtonekontrast, skal du klikke på ikonet Kurver  i panelet Justeringer. Træk kurven til en S-form.

Forøg hældning i kurven i Photoshop
Hvis du øger hældningen i midten af kurven, øges kontrasten i mellemtonerne.

Tastaturgenveje: Kurver

Du kan bruge disse tastaturgenveje for Kurver:

 • Hold Skift+Ctrl (Windows) eller Skift+Kommando (Mac OS) nede, og klik i billedet for at indsætte et punkt på kurven for den valgte farve i hver farvekomponentkanal (men ikke i den sammensatte kanal).

 • Hold Skift nede, og klik på punkter på kurven for at markere flere punkter. Markerede punkter udfyldes med sort.

 • Klik i gitteret, eller tryk på Ctrl-D (Windows) eller Kommando-D (Mac OS) for at fravælge alle punkter på kurven.

 • Hvis du vil vælge det næste højere punkt på kurven, skal du trykke på plus-tasten; hvis du vil vælge det næste laveste punkt, skal du trykke på minus-tasten.

 • Tryk på piletasterne for at flytte markerede punkter på kurven.

 • (Dialogboksen Kurver) Hvis du vil indstille et punkt på kurven for den aktuelle kanal, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker (Windows), eller holde kommandotasten nede mens du klikker (Mac) i billedet.

Bemærk:

Hvis du i stedet for bruger funktionen Kurvejustering, skal du klikke i billedet med justeringsværktøjet På billede .

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online