Opret panoramabilleder med Photomerge

Om Photomerge

Kommandoen Photomerge™ kombinerer flere fotografier til ét sammenhængende billede. Du kan f.eks. tage fem overlappende fotografier af en bys tage og derefter flette dem sammen til et panoramabillede. Kommandoen Photomerge kan samle fotografier, der er fliseinddelt vandret såvel som lodret.

Kildebilleder (øverst) og færdig Photomerge-sammensætning (nederst)
Kildebilleder (øverst) og færdig Photomerge-sammensætning (nederst)

Om at tage billeder til Photomerge

Dine kildefotografier spiller en vigtig rolle i panoramasammensætninger. Følg disse retningslinjer for at undgå problemer, når du tager billeder til brug sammen med Photomerge:

Lad billederne overlappe tilstrækkeligt

Billederne skal overlappe med ca. 40%. Hvis de overlapper mindre, kan Photomerge muligvis ikke samle panoramaet automatisk. Vær dog opmærksom på, at billederne ikke bør overlappe for meget. Hvis billeder overlapper hinanden med 70% eller mere, er Photomerge muligvis ikke i stand til at blande billederne. Prøv på at holde de enkelte fotografier blot en anelse forskellige fra hinanden.

Bruge en brændvidde

Hvis du bruger en zoomlinse, skal du ikke ændre brændvidden (zoome ind eller ud), mens du tager billeder.

Hold kameraet stabilt

Selvom Photomerge kan behandle mindre rotationer mellem billeder, kan en hældning på mere end et par grader medføre fejl, når panoramaet skal samles. Brug af et stativ med drejehoved hjælper med at bevare kameraets justering og synsvinkel.

Bliv i samme position

Undgå at skifte position, når du tager en række fotografier, så billederne tages fra den samme synsvinkel. Med den optiske søger og kameraet holdt tæt på øjet bevares synsvinklen så ensartet som mulig. Eller prøv at bruge et stativ for at holde kameraet på det samme sted.

Undgå at bruge forvrængningslinser

Forvrængningslinser kan give problemer i Photomerge. Indstillingen Automatisk kan dog justere billeder taget med fiskeøjeobjektiver.

Bevar den samme eksponering

Undgå at benytte blitz i nogle billeder og ikke i andre. Blandingsfunktionerne i Photomerge hjælper til at udjævne forskellige belysninger, men ekstreme forskelle gør justeringen svær. Nogle digitale kameraer ændrer automatisk eksponeringsindstillinger, efterhånden som du tager billeder, og det kan derfor være nødvendigt at kontrollere kameraets indstillinger for at være sikker på, at alle billederne har samme eksponering.

Oprette en Photomerge-sammensætning

 1. Vælg Filer > Automatiser > Photomerge.

 2. Vælg en af følgende i menuen Brug under Kildefiler i dialogboksen Photomerge:

  Filer

  Genererer Photomerge-sammensætningen vha. individuelle filer.

  Mapper

  Bruger alle de billeder, der er gemt i en mappe, til at oprette Photomerge-sammensætningen.

 3. Angiv, hvilke billeder der skal bruges, ved at gøre et af følgende:
  • Hvis du vil vælge billedfiler eller en mappe med billeder, skal du klikke på knappen Gennemse og navigere til filerne eller mappen.

  • Hvis du vil bruge de billeder, der er åbne i Photoshop i øjeblikket, skal du klikke på Tilføj åbne filer.

  • Hvis du vil fjerne billeder fra listen Kildefil, skal du vælge filen og klikke på knappen Fjern.

 4. Vælg en layoutindstilling:

  Automatisk

  Photoshop analyserer kildebillederne og anvender layoutet Perspektiv, Cylindrisk eller Sfærisk, afhængigt af det layout der giver den bedste Photomerge.

  Perspektiv

  Opretter en ensartet sammensætning ved at angive et af kildebillederne (som standard det midterste billede) som referencebillede. De andre billeder transformeres derefter (flyttes, strækkes eller skråtstilles efter behov), så de passer til overlappende indhold på tværs af lag.

  Cylindrisk

  Reducerer "butterfly"-forvrængningen, der kan forekomme med layoutet Perspektiv, ved at vise enkelte billeder som på en udfoldet cylinder. Overlappende indhold på tværs af filer tilpasses stadig. Referencebilledet placeres i midten. Mest velegnet til oprettelse af brede panoramaer.

  Anvend cylindrisk tilknytning
  Anvende cylindrisk tilknytning

  Sfærisk

  Justerer og transformerer billederne, som om de var knyttet til det indvendige af en sfære, hvilket simulerer den oplevelse det er at se et 360 graders panorama. Hvis du har taget et sæt billeder, som dækker 360 grader, kan du bruge den til 360-graders panoramaer. Du kan også bruge Sfærisk til at oprette flotte panoramaresultater med andre filsæt.

  Collage

  Justerer lagene og matcher overlappende indhold og transformerer (roterer eller skalerer) nogen af kildelagene.

  Ændring af placering

  Justerer lagene og tilpasser overlappende indhold, men transformerer (strækker eller skråtstiller) ikke nogen af kildelagene.

 5. Vælg en eller flere af følgende indstillinger:

  Bland billeder sammen

  Finder de optimale rammer mellem billederne og opretter overgange, baseret på disse rammer, og farvetilpasser billederne. Når Bland billeder sammen er slået fra, udføres der en enkel rektangulær blanding. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis du vil retouchere blandingsmaskerne i hånden.

  Fjernelse af vignettering

  Fjerner og udfører belysningskompensation i billeder, der har mørke kanter på grund af linsefejl eller forkert linseskygge.

  Korrektion af geometrisk forvrængning

  Kompenserer for tønde-, pude- eller fiskeøjeforvrængning.

  Indholdsafhængig udfyldning af gennemsigtige områder

  Udfyld uden problemer de gennemsigtige områder med lignende omkringliggende billedindhold.

 6. Klik på OK.

Photoshop opretter et billede med flere lag ud fra kildebillederne og tilføjer lagmasker efter behov for at oprette optimal blanding på de steder, hvor billederne overlapper hinanden. Du kan redigere lagmaskerne eller tilføje justeringslag for yderligere at finjustere de forskellige områder af panoramabilledet.

Bemærk:

Hvis du vi erstatte tomme områder omkring billedets rammer, skal du bruge en udfyldning, der afhænger af indholdet. (Se Brug indholdsafhængig, mønster- eller oversigtsudfyldning.)

Oprette 360-graders panoramaer

Med enheder som Ricoh Theta V og Insta360One kan du optage komplette 360 panoramabilleder i en enkelt optagelse. Du kan også kombinere Photomerge med 3D-effekter for at lave 360-graders panorama-billeder. Først kombinerer du billederne for at oprette et panorama, og derefter bruger du kommandoen Sfærisk panorama til at bøje panoramaet, så det hænger sammen.

Sørg for at fotografere en "fuld cirkel" af billeder med tilstrækkelig overlapning. Hvis du fotograferer med et panoreringshoved på et stativ, bliver resultatet bedre.

 1. Vælg Filer > Automatiser > Photomerge.
 2. Tilføj de billeder, du vil bruge, i dialogboksen Photomerge.

  Medtag ikke billeder, der dækker toppen (zenith) eller bunden (nadir) af scenen. Du skal tilføje disse billeder senere.

 3. Vælg Sfærisk som Layout.

  Bemærk:

  Hvis du tog billeder med en fiskeøjelinse, skal du vælge Automatisk Layout og Korrektion af geometrisk forvrængning. Hvis din linse ikke bliver genkendt automatisk af Photoshop, kan du downloade det gratis program Adobe Lens Profile Creator fra Adobes hjemmeside.

 4. (Valgfrit) Vælg Fjernelse af vignet eller Geometrisk forvrængning som Linsekorrektion.
 5. (Valgfrit) Vælg Indholdsafhængig udfyldning af gennemsigtige områder for at undgå gennemsigtige pixel i panoramabilledets kanter.

 6. Klik på OK.

 7. Vælg 3D > Ny form fra lag > Sfærisk panorama.
 8. (Valgfrit) Tilføj manuelt top- og bundbillederne i sfæren. Du kan også overmale resterende gennemsigtige pixel i det sfæriske 3D-panoramalag.

Rediger panoramaer

Lanceret i oktober 2017-versionen af Photoshop CC.

Du kan redigere ækvirektangulære sfæriske panoramaer i Photoshop. Når panoramaaktivet er importeret og dets lag er markeret, kan du åbne panoramafremviseren ved at vælge 3D > Sfærisk panorama > Nyt panoramalag fra markeret lag. Du kan også indlæse et sfærisk panorama fra dit system i fremviseren ved at vælge 3D > Sfærisk panorama > Importér Panorama.

Når du har åbnet et panorama i fremviseren, kan du udføre en lang række handlinger på det.

Drej kameravisningen rundt

I Photoshop kan du justere kameravisningen for dit panoramabillede.

 1. Vælg flytteværktøjet
 2. Klik og træk i visningen for at se dig omkring i panoramabilledet.
panorama_rotate-view
Roter kameravisningen med flytteværktøjet i Photoshop

Juster synsfeltet

Panelet Egenskaber i Photoshop viser kameraegenskaberne. Her kan du justere kameraets synsfelt i mm (som med et 35 mm kamera) eller grader.

Du kan også klikke og trække kontrolelementerne på aksewidgeten, der findes i det nederste venstre hjørne i dokumentvinduet i Photoshop, for at rotere kameraet uden at gå tilbage til flytteværktøjet.

panorama-adjust-field-view
Juster synsfeltet med kontrolelementerne på aksewidgeten

Mal på panoramaet

Du kan bruge male- og justeringsværktøjerne i Photoshop, f.eks. reparationspenselværktøjet og pletreparationspenslen, til at redigere panoramaet. Filtre fungerer kun på den synlige del af panoramaet. Vi anbefaler derfor, at du isolerer billedet uden for 3D-visningen for at påføre filtre på dit panoramabillede.

I arbejdsforløbet nedenfor anvendes pletreparationspenslen som et eksempel.

 1. Vælg Filer > Åbn, og vælg navnet på den fil, du vil åbne.

 2. Vælg 3D > Sfærisk panorama > Nyt panoramalag fra markeret lag.

 3. Vælg pletreparationspenslen. Sørg for, at Projicering er valgt som malesystem i panelet Egenskaber.

 4. Klik på det område, du vil korrigere, eller klik og træk for at udjævne skønhedsfejl i et større område. Få mere at vide i Retoucher med Pletreparationspensel.

  Bemærk:

  • Du kan forbedre kvaliteten og ydeevnen, når du maler panoramabilledet ved at vælge et nyt lag over panoramalaget. Når du har redigeret laget, skal du vælge indstillingen Sammenflet nedad på panelmenuen Lag eller trykke på CtrlKommando+E.
  • Du kan anvende filtre på hele panoramaet ved at dobbeltklikke på laget med navnet Sfærisk kort på panelet Lag, redigere det og derefter gemme filen. Billedet bliver automatisk opdateret i det sfæriske layout.

 5. Du kan eksportere billedet ved at vælge 3D > Sfærisk panorama > Eksportér panorama.