Få adgang til brugerkonti

Få adgang til utilgængelige bruger-id'er

Hvis du har et bruger-id, som du skal logge ind på, men ikke har adgangskoden til, er der to muligheder for at få adgang til kontoen på.

Den foretrukne metode er at kontakte e-mailadministratoren og bede dem om at videresende e-mailadressen til din indbakke. Med denne metode kan du bruge linket Jeg har glemt min adgangskode til at nulstille adgangskoden for det pågældende bruger-id, så du får direkte adgang.

Hvis e-mailen ikke kan videresendes, kan du bruge den anden metode, hvor du ændrer e-mailadressen for bruger-id'et til én, du ejer. Nulstil herefter adgangskoden.

Denne fremgang kræver, at du har administratorrettigheder til den Adobe Sign-konto, som bruger-id'et hører under, samt en midlertidig e-mailadresse, som ikke bruges i tjenesten. Du kan bruge enhver større e-mailudbyder. Hvis du bruger en e-mail, som allerede findes i Adobe Sign, opstår der fejl.

Her er den trinvise proces:

 1. Log in på administratorkontoen, og gå til afsnittet Bruger under fanen Konto.
 2. Klik på + øverst til højre på listen Brugere.
 3. Klik på fanen Masseopret eller -opdater brugere. Der vises nogle markeringsbokse, et par links samt knappen Importér.

 1. Der åbnes en dialogboks med indstillinger for opdatering af brugere:
 • Fravælg Tillad oprettelse af brugere og Tillad oprettelse af grupper. Du skal kun opdatere en enkelt bruger.
 • Klik på linket Download CSV-eksempelfil for at åbne .csv-filen med Excel eller en anden teksteditor, som kan parse en .csv-fil.

 1. Slet indholdet i .csv-filen, undtagen de første tre rækker med overskrifter (E-mailadresse, Fornavn og Efternavn).
 2. Tilføj en fjerde overskrift i kolonne D, som hedder Ny e-mailadresse.
 3. Angiv e-mailadressen for det bruger-id, som du vil ændre, i række 2, kolonne A.
 4. Angiv henholdsvis brugerens for- og efternavn i række 2, kolonne B og C.
 5. Angiv den midlertidige e-mailadresse i række 2, kolonne D.
 6. Gem .csv-filen på skrivebordet.

 1. Gå tilbage til administratorskærmen, hvor Masseopret eller -opdater brugere vises, og Søg efter den gemte .csv-fil.
 2. Klik på Importér.
 3. Adobe Sign finder bruger-id'et via e-mailværdien i kolonne A, og ændrer den til det, der står i kolonne D. Navnefelterne ændres også til at afspejle værdierne i kolonne B og C, men det er ikke vigtigt hér.
 4. Opdater skærmen Brugere. Bruger-id'et har nu en ny e-mailadresse.
 5. Gå til logonsiden, og klik på linket Jeg har glemt min adgangskode.

 1. Angiv den samme e-mailadresse, som du lige har ændret for bruger-id'et, i tekstboksen.
 2. Klik på Send.
 3. Du modtager en e-mail, som anmoder om, at du angiver en ny adgangskode for bruger-id'et.
 4. Angiv en ny adgangskode.

Når adgangskoden er nulstillet, logges du automatisk på kontoen, og du kan nu bruge den med den nye e-mailadresse og adgangskode.

Bemærk:

Ændring af bruger-id'ets e-mailadresse medfører ikke andre ændringer ved brugeren. Adgangskoden, transaktionshistorik, biblioteksdokumenter og widgets forbliver, som de var.

Udestående transaktioner gennemføres som normalt, men meddelelser sendes til den nye e-mailadresse.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?