Konfigurer selvsignerende workflows

Workflows for selvunderskrivelse

Aktivering af Selvunderskrivelse kan gøres på konto- og/eller gruppeniveau.

Muligheden for at aktivere oplevelsen kan findes ved at gå til Kontoindstillinger > Globale indstillinger > Selvunderskrivelsesworkflows

Der er to selvunderskrivelsesmiljøer til rådighed:

 • Udfyld og underskriv giver et feltløst miljø, hvor brugerne klikker direkte ind i formularen og skriver deres indhold. Signaturer anvendes fra en rullemenu.
 • Struktureret selvunderskrivelse giver et miljø, hvor brugerne kan oprette felter på siden og inkludere underskrivergodkendelse.
Aktivering af Aktivér selvunderskrivelsesworkflows giver adgang til miljøet Struktureret selvunderskrivelse.

Der er to andre integrerede kontroller til yderligere at udvide eller begrænse brugeroplevelsen:

 • Brug Udfyld og underskriv som standard – hvis aktiveret, indlæses Udfyld og underskrive-oplevelsen som standardgrænsefladen, når en bruger åbner et selvunderskrivelsesworkflow.
  • Hvis deaktiveret, indlæses Struktureret selvunderskrivelse som standardmiljøet.   
 • Tillad brugere at skifte mellem Udfyld og underskriv og Struktureret selvunderskrivelse – hvis det er aktiveret, ser brugeren et link til at skifte mellem de to oplevelser.
  • Hvis deaktiveret, kan brugeren ikke skifte miljøer.

Administratoren kan konfigurere kontoen/gruppen mellem de to indlejrede indstillinger for at give adgang til kun ét miljø eller begge.

Gå til indstillingerne

Andre konfigurationsmuligheder at overveje

Digitale signaturer kan tilføjes som en signaturmulighed ved at aktivere digitale signaturer på kontoen

 1. Gå til Konto > Kontoindstillinger > Digitale signaturer
 2. Aktivér mindst en af følgende metoder til digital signatur: cloud eller download
 3. Klik på Gem
Mulighed for digital signatur

Hvis underskrivergodkendelse kræves, skal administratorer konfigurere kontoen/gruppen for at:

 • Aktivere selvunderskrivelsesworkflows.
  • Deaktivere standarden for Udfyld og underskriv.
  • Deaktivere muligheden for at tillade brugeren at skifte mellem Udfyld og underskriv og Struktureret selvunderskrivelse.
 • Aktivér Tvungen identitetsgodkendelse for at bede brugeren om at godkende sig selv, når aftalen åbnes.
 • Deaktiver Bed ikke underskriveren om at godkende på ny, hvis de allerede er logget på Acrobat Sign.
 • Tillad Acrobat Sign-godkendelse for interne underskrivere.
  • Acrobat Sign-godkendelse skal være en mulig godkendelsesmetode.
   • Det anbefales generelt at aktivere forskellige metoder for identitetsgodkendelse for interne modtagere og etablere Acrobat Sign-godkendelse som standardgodkendelsesmetoden.
   • Hvis Acrobat Sign-godkendelse ikke er standardmetoden for godkendelse, skal indstillingen Tillad afsendere at ændre standardmetoden for godkendelse være aktiveret.
     

Konfigurer dine godkendelsesmetoder under Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger > Metoder til identitetsgodkendelse.

Gå til godkendelsesmetoder

Adobe-logo

Log ind på din konto