Virhe — Dokumentin purkamiseen käytettävää digitaalista tunnusta ei ole, vaikka tarvittava varmenne on asennettu

Dokumentin purkamiseen käytettävää digitaalista tunnusta ei ole

Salattu dokumentti, jossa on käytetty elliptisten käyrien salausmenetelmään (Elliptical Curve Cryptography, ECC) perustuvaa varmennetta, ei aukea, vaikka tarvittava varmenne on asennettu. Näytöllä näkyy seuraava virheilmoitus:

Adoben tietoturvavaroitus

Ratkaisu: Päivitä Acrobat

Heinäkuun 2016 julkaisusta lähtien Acrobat ja Reader noudattavat RFC 5753 -standardia, joka vaikuttaa Salaus varmenteiden avulla -toimintoon, kun ECC-salausmenetelmää käytetään dokumentin salaamiseen. Dokumentti, joka on salattu käyttäen ECC-varmennetta Acrobatin tai Readerin heinäkuun 2016 tai uudemmassa julkaisussa, ei aukea Acrobatin ja Readerin vanhemmissa versiossa antaen yllä mainitun virheviestin.

Päivitä Acrobat tai Acrobat Reader uusimpaan versioon dokumentin avaamiseksi. Lisätietoja päivityksestä löydät kohdasta Acrobat- ja Reader-päivitysten asentaminen.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?