Uusien julkaisujen luominen (vain kiina, japani ja korea)

Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

Sivusuunnittelu alkaa perusasioista: uuden julkaisun aloittamisesta, sivujen määrittämisestä ja reunusten ja palstojen sijoittelusta tai ruudukkoasetusten muuttamisesta.

Kun luodaan julkaisua, työnkuluksi voidaan valita joko Sivuasetteluruudukko tai Reunukset ja palstat.

Huomautus: Julkaisun tiedostomuoto on kummassakin työnkulussa sama. Reunukset ja palstat ‑työnkulussa julkaisuun luotu sivuasetteluruudukko näytetään, kun taas Sivuasetteluruudukko-näkymässä se piilotetaan.

Työnkulku, joka perustuu ladonnan koostamiseen Sivuasetteluruudukko-näkymässä, on käytettävissä vain aasialaisissa kieliversioissa. Kun valitaan Sivuasetteluruudukko, julkaisussa näytetään neliöistä koostuva ruudukko. Sivukokoasetusten kautta voidaan määrittää neliöiden lukumäärä (rivien tai merkkien määrä). Tällä perusteella määräytyvät myös sivujen reunukset. Sivuasetteluruudukon solujen avulla objekti voidaan sijoittaa tarkasti sivulle.

Reunukset ja palstat -työnkulku on sama kuin länsimaalaisissa työnkuluissa. Länsimaalaiset työnkulut määritellään Reunukset ja palstat -asetuksissa, ja objektit järjestetään sivuille ilman sivuasetteluruudukoita. Reunukset ja palstat- tai Sivuasetteluruudukko-työnkulkujen avulla kirjoitussuunta voidaan määrittää vaaka- tai pystysuuntaiseksi.

Julkaisu, jossa näytetään sivuasetteluruudukko (vasemmalla) Julkaisu, jossa näytetään reunukset ja palstat (oikealla)

Uuden julkaisun luominen

 1. Valitse Tiedosto > Uusi > Julkaisu.

  Uusi julkaisu -ikkunassa on Julkaisun asetukset- ja Reunukset ja palstat -ikkunat, joten sivukoko, reunukset ja palstat voidaan määrittää samassa paikassa. Voit muuttaa näitä asetuksia koska tahansa.

 2. Julkaisun asetusten määrittäminen. (Katso Uuden julkaisun asetukset.)

  Jos haluat määrittää leikkausvara- ja informaatioalueet, aseta sivun mille tahansa reunalle arvo, esimerkiksi 3 mm (millimetreinä, tai 0,12 tuumina), ja napsauta ehjän ketjun kuvaketta, jolloin samaa arvoa käytetään alhaallasisäpuolella ja ulkopuolella.

  komento N
  Uuden ikkunan luominen InDesignin japaninkielisessä versiossa

 3. Avaa uusi, määritetyt asetukset sisältävä julkaisu valitsemalla OK.

Huomautus:

Uusien julkaisujen sivuasettelun oletusasetukset määritetään valitsemalla Tiedosto > Julkaisun asetukset tai Sivuasettelu > Reunukset ja palstat. Asetuksia voi määrittää, kun julkaisuja ei ole avoinna.

Uuden julkaisun luominen sivuasetteluruudukon avulla

 1. Valitse Tiedosto > Uusi > Julkaisu.

 2. Muuta sivujen määrää, sivun kokoa ja muita asetuksia. Määritä leikkausvara- ja informaatioalueet valitsemalla Lisää asetuksia.

 3. Napsauta Sivuasetteluruudukko-valintaikkunaa ja määritä sitten sivuasetteluruudukon asetukset. (Katso Sivuasetteluruudukon asetukset.)

 4. Avaa uusi, määritetyt asetukset sisältävä julkaisu valitsemalla OK.

Sivuasetteluruudukkoa käytetään vain sivuasetteluun. Jos haluat lisätä julkaisuun tekstiä, lisää kehysruudukkoja tai tekstikehyksiä.

Uuden julkaisun luominen reunusten ja palstojen avulla

Kun luot julkaisua länsimaalaisella työnkululla, valitse Reunukset ja palstat. Jos julkaisun yleiset sivuasetteluasetukset kuten reunukset ja palstojen määrä ovat jo tiedossa, on helpointa käyttää Reunukset ja palstat -valintaikkunaa.

 1. Valitse Tiedosto > Uusi > Julkaisu.

 2. Määritä asetukset Uusi julkaisu -valintaikkunassa. Asetukset ovat samat kuin luotaessa julkaisua sivuasetteluruudukon avulla.

 3. Valitse Reunukset ja palstat ja määritä sitten asetukset Uudet reunukset ja palstat ‑valintaikkunan kautta. Asetukset ovat samat kuin Reunukset ja palstat ‑valintaikkunassa. (Katso Julkaisun asetusten, reunusten ja palstojen muuttaminen.)

 4. Valitse OK.

Myös silloin, kun julkaisu on luotu Reunukset ja palstat -työnkulussa, sen sivuasetteluruudukkoa voidaan katsella valitsemalla Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä sivuasetteluruudukko. Sivuasetteluruudukon asetuksia voi muuttaa valitsemalla Sivuasettelu > Sivuasetteluruudukko.

Huomautus:

Kaikkien uusien julkaisujen oletusasetukset määritetään valitsemalla Tiedosto > Julkaisun asetukset, Sivuasettelu > Reunukset ja palstat tai Sivuasettelu > Asetteluruudukon asetukset. Asetuksia voi määrittää, kun julkaisuja ei ole avoinna.

Uuden julkaisun asetukset

Julkaisun esimääritys

Valitse aikaisemmin tallennettu esimääritys.

Peruste

Jos olet luomassa julkaisua, joka tulostetaan PDF- tai SWF-muodossa web-käyttöä varten, Web-asetuksen valinta muuttaa useita valintaikkunan asetuksia. Se esimerkiksi poistaa Vastakkaiset sivut käytöstä, muuttaa sivun suunnan pystysuunnasta vaakasuuntaan ja käyttää näytön tarkkuuteen perustuvaa sivukokoa. Voit muokata näitä asetuksia, mutta et voi muuttaa Peruste-asetusta julkaisun luomisen jälkeen.

CS6: Digital Publishing Suitea varten tarkoitettuihin julkaisuihin on lisätty digitaalisen julkaisun peruste.

Sivumäärä

Määritä uudessa dokumentissa luotavien sivujen määrä.

Aloitussivun numero

Määritä numero, josta julkaisu alkaa. Jos määrität parillisen numeron (kuten 2), kun vastakkaiset sivut on valittu, julkaisun ensimmäinen aukeama on kaksisivuinen aukeama. Katso Julkaisun aloittaminen kaksisivuisella aukeamalla.

Vastakkaiset sivut

Kun tämä asetus on valittuna, vasemman- ja oikeanpuoleiset sivut muodostavat kahden sivun aukeaman, kuten kirjoissa ja aikakauslehdissä. Poista valinta, jos käsittelet sivuja erillisinä. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, jos tulostat mainoslehtisiä tai julisteita tai jos haluat objektien leikkausvaran sidontaselkään.

Kun olet luonut julkaisun, voit Sivut-paneelia käyttämällä luoda yli kahden sivun aukeamia tai pakottaa kaksi ensimmäistä sivua samaan aukeamaan. (Katso Aukeaman sivutuksen määrittäminen.)

Ensisijainen tekstikehys

CS5.5 ja aikaisemmat versiot: Kun valitset tämän asetuksen, voit luoda tekstikehyksen, jonka koko on reunusten apuviivojen rajaama ja määritettyjä palsta-asetuksia vastaava alue. Ensisijainen tekstikehys lisätään A-sivupohjaan. (Katso Tekstikehysten käyttäminen sivupohjissa.)

Ensisijainen tekstikehys -asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut Tiedosto > Uusi > Julkaisu.

Ensisijainen tekstikehys

Vain CS6: Valitse tämä asetus, jos haluat lisätä sivupohjaan ensisijaisen tekstikehyksen. Kun käytät uutta sivupohjaa, ensisijaisen tekstikehyksen juttu juoksutetaan automaattisesti uudella sivupohjalla olevaan ensisijaiseen tekstikehykseen.

Sivukoko

Valitse valikosta koko tai määritä leveys ja korkeus. Sivukoko on sivun lopullinen haluttu koko leikkausvaran ja muiden sivun ulkopuolella olevien merkkien poistamisen jälkeen.

Suunta

Valitse Pysty  (korkea) tai Vaaka  (leveä). Kuvakkeet ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa Sivukoko-kohdan kokojen kanssa. Kun korkeus on suurempi kuin leveys, ohjelma valitsee pystykuvakkeen. Kun leveys on suurempi kuin korkeus, ohjelma valitsee vaakakuvakkeen. Jos napsautat kuvaketta, jota ohjelma ei ole valinnut, korkeuden ja leveyden arvot vaihdetaan keskenään.

Sarakkeet ja sarakkeen palstaväli

Määritä Palstat-välilehdessä julkaisussa käytettävien palstojen määrä. Määritä Sarakkeen palstaväli ‑välilehdessä kahden palstan väliin jätettävä tila annettuina yksikköinä.

Leikkausvara

Leikkausvaran avulla voit tulostaa määritetyn sivukoon ulkoreunalle sijoitettuja objekteja. Kun objekti sijoitetaan vaadittavan kokoisen sivun reunaan, tulostusalueen reunassa voi näkyä valkoinen alue, jos tulostusta tai leikkausta ei ole kohdistettu tarkasti kohdalleen. Tämän vuoksi tarvittavan kokoisen sivun reunassa olevat objektit olisi sijoitettava jonkin verran reunan yli, ja sivu pitäisi viimeistellä tulostuksen jälkeen. Alue rajataan ja poistetaan tulostuksen jälkeen. Leikkausvara näkyy julkaisussa punaisena viivana.

Informaatioalue

Informaatioalue poistetaan, kun julkaisu viimeistellään lopulliseen sivukokoon. Informaatioalueessa on tietoja tulostuksesta ja muokatuista väripalkeista tai ohjeita ja kuvauksia muista julkaisun tiedoista. Informaatioalueelle sijoitetut objektit (myös tekstikehykset) tulostetaan, mutta poistetaan, kun julkaisu viimeistellään lopulliseen sivukokoon.

Leikkausvara- ja informaatioalueiden ulkopuolella olevat objektit (sen mukaan, kumpi ulottuu kauemmaksi) eivät tulostu.

Huomautus:

Voit tallentaa julkaisun asetukset napsauttamalla Tallenna julkaisun oletusarvo -kuvaketta.

Yleistä julkaisuikkunasta

Kullakin julkaisun sivulla tai aukeamalla on oma taittopöytä ja apuviivat, jotka näkyvät normaalissa näyttötilassa. (Voit vaihtaa normaaliin näyttötilaan valitsemalla Näytä > Näyttötila > Normaali.) Taittopöytä korvautuu Esikatselu-tilassa harmaalla taustalla. (Katso Julkaisujen esikatselu.) Voit muuttaa tämän esikatselutaustan ja apuviivojen väriä Apuviivat ja taittopöytä -asetuksissa.

Julkaisu ja apuviivat normaalissa näyttötilassa

A. Aukeama (mustat viivat) B. Sivu (mustat viivat) C. Reunusten apuviivat (magentat viivat) D. Palstojen apuviivat (violetit viivat) E. Leikkausvara-alue (punaiset viivat) F. Informaatioalue (siniset viivat) 

Julkaisuikkunan huomautukset:

 • Muunväriset viivat ovat viivainlinjoja, jotka ovat tasojensa värisiä, kun ne valitaan. Lisätietoja: Tasot.

 • Palstojen apuviivat ovat reunusten apuviivojen edessä. Jos palstan apuviiva on aivan reunuksen apuviivan edessä, se peittää reunuksen apuviivan.

Luo mukautettuja sivukokoja

Voit luoda mukautettuja sivukokoja, jotka näkyvät Uusi julkaisu -valintaikkunan Sivukoko-valikossa.

 1. Valitse Tiedosto > Uusi > Julkaisu.

 2. Valitse Sivukoko-valikosta Mukautettu sivukoko.

 3. Anna sivukoolle nimi, määritä sivukokoasetukset ja valitse sitten Lisää.

Julkaisun oletusarvojen määrittäminen

Kun tallennat julkaisun sivukoko-, palsta-, reunus-, leikkausvara- ja informaatioalueasetukset oletusarvoiksi, säästät aikaa ja varmistat julkaisujesi yhtenäisyyden.

 1. Valitse Tiedosto > Julkaisun oletusarvot > Määritä.

 2. Valitse näyttöön tulevassa valintaikkunassa Uusi.

 3. Määritä oletusarvolle nimi ja valitse Uusi julkaisun oletusarvo -valintaikkunasta perusasetukset. (Lisätietoja vaihtoehdoista: Uuden julkaisun asetukset.)

 4. Valitse OK kaksi kertaa.

Huomautus:

Voit tallentaa julkaisun oletusarvon erilliseen tiedostoon ja lähettää sen muille käyttäjille. Tallenna ja lataa julkaisun oletusarvotiedostot Julkaisun oletusarvot -valintaikkunan Tallenna- ja Lataa-painikkeiden avulla.

Julkaisun luominen oletusarvoa käyttämällä

 1. Tee jokin seuraavista:.

  • Valitse Tiedosto > Julkaisun oletusarvo > [oletusarvon nimi]. (Pidä vaihtopainiketta painettuna oletusarvon valitsemisen aikana, jos haluat luoda uuden asiakirjan oletusarvon pohjalta avaamatta Uusi julkaisu -valintaikkunaa.)

  • Valitse Tiedosto > Uusi > Julkaisu ja valitse sitten oletusarvo Uusi julkaisu -valintaikkunan Julkaisun oletusarvo -valikosta.

  Oletusarvoasetukset näkyvät Uusi julkaisu -valintaikkunassa.

 2. Muuta halutessasi asetuksia ja valitse OK.

Huomautus:

Voit ohittaa Uusi julkaisu -valintaikkunan painamalla vaihtonäppäintä, kun valitset oletusarvon Julkaisun oletusarvo -valikosta.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi