Yleistä massalatauksesta

Käyttäjien tuontitoiminnon (massalataus) avulla yrityksen järjestelmänvalvoja voi luoda käyttäjien tiedot sisältävän tiedoston ja lähettää tämän tiedoston yritysasiakkaan järjestelmänvalvojan käyttäjähallintasivulle käsittelyä varten. Jokainen kirjaus tiedostossa vastaa käyttäjää. Käsittelyn tuloksena jokaiselle käyttäjälle luodaan tili. Koska mukana saattaa olla tuhansia tilejä, käsittely tila ja edistyminen ovat näkyvillä, ja tiedoston käsittelyn voi peruuttaa milloin tahansa.

Yritystilit luodaan sen jälkeen, kun asiakas on hankkinut Adobelta lisenssisopimuksen, joka sisältää oikeuden määrättyyn määrään Adoben tuotteiden lisenssejä. Kun ostotapahtuma on suoritettu, Adoben asiakaspalvelija luo organisaatiolle tilin ja käyttäjän, jolla on pääkäyttäjän oikeudet kyseiseen tiliin. Pääkäyttäjä voi luoda ja hallita organisaationsa jäsenten käyttäjätilejä.

Huomautus:

Tuo käyttäjät -toiminto ei tue lisänimiä, joissa on erikoismerkkejä, esimerkiksi pilkku (,) tai puolipiste (;).

Toiminta

Kun tiedosto on valittu käsittelyä varten, tehdään seuraavat esitarkistukset ja lähetetään virheviestejä, jos tarkistukset epäonnistuvat.

 • Tiedosto CSV-muodossa
 • Kelvollinen otsikko (jos se on käytössä)
 • 1–5000 kirjausta

Jokaisesta kirjauksesta tarkistetaan seuraavat:

 • Sähköpostiosoitteen tulisi olla kelvollinen
 • Nolla tai useampi määritetty tuotekokoonpano
 • Maatunnus (jos se on käytössä) on kelvollinen ja viittaa maahan, jossa Adobe toimii
 • Asetukset (jos käytössä) ovat kelvollisia

Tiedostossa voi olla enintään 5000 kirjausta yhtä käsiteltävää tuontiprosessia kohden.

Kun tiedosto käsitellään, jokainen kirjaus käsitellään erikseen seuraavasti:

Sähköpostiosoitteen toimialue on

Toiminto

Poikkeukset

Organisaation varaama ja Adoben hallinnoima Adobe ID -tili on luotu annetulla sähköpostiosoitteella. Tervetuloviesti on lähetetty sähköpostitse.

Kutsun lähetys on jo käynnissä tai annetulla sähköpostiosoitteella on jo tili.

Adobella ei ole toimintaa kyseisessä maassa.

Tuotekokoonpanot ovat virheellisiä tai kiintiö on ylitetty.

Organisaation varaama ja yrityksen hallinnoima Henkilöä koskeva tietue on luotu määritetyllä käyttäjänimellä. Lisää määritettyihin tuotekokoonpanoihin. Sähköpostiosoitetta ei käytetä muuhun kuin toimialueen määrittämiseen. Sähköpostiviestiä ei ole lähetetty.

Käyttäjätunnus on jo olemassa.

Adobella ei ole toimintaa kyseisessä maassa.

Tuotekokoonpanot ovat virheellisiä tai kiintiö on ylitetty.

Ei organisaation varaama

Lähetetään kutsuviesti käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Tiliä ei ole luotu. Tämä kutsu on liitetty lueteltuihin tuotekokoonpanoihin.

Jos tili on olemassa, lisää tuotekokoonpanoihin.

Kutsu tai tili annetulla sähköpostiosoitteella on jo olemassa.

Adobella ei ole toimintaa kyseisessä maassa.

Kun kaikkien tiedostokirjausten käsittely on valmis, luodaan käsittelyn käynnistäneelle käyttäjälle sähköpostiviesti, joka sisältää ilmoituksen käsittelyn valmistumisesta ja yhteenvedon tuloksista.

Jos tuonti peruutetaan, käsittely lopetetaan sopivassa kohdassa. Käsittelyä, joka on valmistunut, ei peruuteta.

Käyttöliittymä

Hallintakonsolin Näytä käyttäjät -paneelissa on kuvake käyttäjätiedoston lataamiseksi hallintakonsoliin. Tiedostomuodon tulee olla ”csv”, ja siinä tulee olla .csv-pääte. Sen muoto on kuvattu alla.

Kun tuonti on valittu, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa on ohjeita, linkki esimerkkitiedostoon sekä linkki tiedoston etsimiseen ja valitsemiseen lataamista ja käsittelyä varten.

Kun tiedosto on valittu käsittelyä varten, esitarkistuksessa tarkistetaan sen kelpoisuus ja raportoidaan havaitut virheet. Jos virheitä ei ole, tiedosto tallennetaan palvelimelle ja käsittely alkaa. Organisaatiolla voi olla käynnissä vain yksi tuontiprosessi kerrallaan (toimialueesta riippumatta), joten seuraavien tuontiprosessien käynnistys on poissa käytöstä, kunnes ensimmäinen on valmis.

Kun tiedosto on hyväksytty käsiteltäväksi, Näytä käyttäjät -paneelin Tuontitulokset-välilehdellä näkyy rivi. Kirjauksessa näkyvät seuraavat tiedot:

 • Tiedostonimi
 • Latauspäivämäärä ja -aika ja käsittelyn käynnistyminen
 • Tila (Käsitellään/Valmis/Peruutettu) (päivitetään määräajoin)
 • Luotujen tilien lukumäärä (päivitetään määräajoin)
 • Virheiden lukumäärä (päivitetään määräajoin)
 • Käsittelynopeus (kirjausta sekunnissa) (päivitetään määräajoin)
 • Jäljellä oleva aika (arvio) (päivitetään määräajoin)
 • Säädin, jolla käsittelyn voi peruuttaa (käytössä vain, kun käsittely on käynnissä)
 • Linkki raporttiin (kun käsittely on päättynyt)
 • Säädin, jolla kirjauksen voi poistaa (kun käsittely on päättynyt)

Kun käsittelyn tila on päättynyt tai peruutettu, tiedostonimeä napsauttamalla näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa oleva raportti sisältää tarkemmat tiedot käsittelystä. Raportissa näkyy myös yhteenveto onnistuneiden tapahtumien lukumäärästä ja erilaisista vioista. Vain nollasta poikkeavat arvot näytetään.

Luodut käyttäjät alkavat näkyä käsittelyn aikana aktiivisten käyttäjien luettelossa, jos se on näkyvillä (tai lukumäärä päivittyy, jos se on näkyvillä).

Käyttäjille luodut kutsut alkavat näkyä käsittelyn aikana odottavien kutsujen luettelossa, jos se on näkyvillä (tai lukumäärä päivittyy, jos se on näkyvillä).

Raportti on käytettävissä, kun käsittely päättyy, ja siinä näkyy jokaisen käsitellyn kirjauksen tulokset. Raportissa on kolme saraketta:

 • Rivinumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tila ja (mahdollinen) virheviesti

Raportti järjestetään rivinumeron mukaan, ja rivinumerot vastaavat CSV-tiedoston alkuperäistä rivinumeroa.

Tärkeää: Tuontitulokset-sivulla näkyvät 90 päivää vanhat tai sitä uudemmat raportit. Raportit, jotka ovat vanhempia kuin 90 päivää, poistetaan automaattisesti ilman järjestelmänvalvojan toimenpiteitä.

Tiedostomuoto

Tiedoston, jossa käyttäjät on lueteltu, tulee noudattaa RFC 4180 -standardia (CSV-tiedoston määritys).  Jos otsikkorivi on käytössä, sen tulee olla seuraavanlainen:

Type, Email, ProductConfigurations, user name, CountryCode, FirstName, LastName, Options

Huomautus: nämä kentät saattavat muuttua silloin tällöin. Varmista, että otsikko vastaa hallintakonsolin uusinta esimerkkiä.

Nämä kentät määritetään seuraavasti:

Kenttä

Syntaksi

Selitys

Type Jokin seuraavista arvoista: Adobe ID, Enterprise ID, Federated ID. Nämä arvot määrittävät käyttäjälle asetetun ID-tyypin. Kirjainkokoa ei huomioida. ID-tyypin tulee olla kelvollinen kyseiselle toimialueelle.
Sähköposti

RFC 2822, osio 3.4.1

Enintään 60 merkkiä

Nimi ja toimialue. Yrityksen hallinnoimilla toimialueilla käytetään vain toimialueen nimeä. Käyttäjätunnus määrittää tilin nimen. Muiden tilityyppien osalta se on käyttäjän sähköpostiosoite ja tilin nimi.
ProductConfigurations Pilkuilla erotettu luettelo tuotekokoonpanojen lisänimistä Tuotekokoonpanon, johon haluat käyttäjän määrittää, lisänimi. Voit määrittää käyttäjän useaan tuotekokoonpanoon kerralla; erota kokoonpanojen nimet pilkuilla. Esimerkiksi "Audience Management:Audience Manager – Default Access, Custom plan only – Custom plan – Design"
Käyttäjänimi Mikä tahansa merkkijono. Vain ASCII-muoto käy. Käytössä vain yrityksen hallinnoimilla toimialueilla. Tilin nimi, jota kyseinen käyttäjä käyttää. Toimialueen omistaja voi määrittää sähköpostiosoitetta tai samaa osoitetta koskevia rajoituksia. Enimmäispituus 255
CountryCode ISO 3166-1 alpha-2 County Codes Kaksikirjaiminen maatunnus (esimerkiksi Yhdysvallat = ”US”) Jos käytössä, valittuna sen varmistamiseksi, että käyttäjä on maasta, jossa Adobe voi laillisesti toimia. Tulee olla käytössä yrityksen hallinnoimille tileille.
FirstName Merkkijono Enimmäispituus 255
LastName Merkkijono Enimmäispituus 255
Asetukset

Pilkuilla erotettu nimiluettelo. Tämä kenttä on tulevaa käyttöä varten

Odotettavissa olevat tulevat arvot:

NoEmail: estä tervetuloviestien lähettäminen käyttäjätileille.

ResetPassword: merkitse tili salasanan palauttamista varten

Lataa

Massalatauksen vianmääritys

Tässä osiossa on apua vianmääritykseen koskien virhetiloja tai muita ongelmia, joita saattaa syntyä käytettäessä Adoben hallintakonsolin massatuontitoimintoa.

”Virheelliset kokoonpanonimet" -virhe

Jos saat virheviestin "Virheelliset kokoonpanonimet" (”INVALID_CONFIGURATIONS”), tarkista tuotekokoonpano hallintakonsolissa:

 • Jos tuotekokoonpano on ”Oletuskokoonpano”, se on virtuaalinen kokoonpano, joka on annettu esimerkkinä. Sinun tulee muokata tätä kokoonpanoa, jotta voit muuntaa sen oikeaksi, toimivaksi tuotekokoonpanoksi.
 • Jos luot uuden tuotekokoonpanon, ”Oletuskokoonpano” katoaa.
 • Kun olet muokannut tuotekokoonpanoa tai luonut uuden, kokeile massatuontia uudelleen.

Vahvista CSV-muoto

Vahvista CSV-tiedosto vertaamalla sitä esimerkkimalliin hallintapaneelissa. Tärkeitä kenttiä ovat etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite ja maatunnus.

Jos käyttäjä on olemassa, tuonti ei epäonnistu. Näet sen sijaan viestin, jonka mukaan käyttäjä löytyy massalatausraportista.

Latausraportissa on lueteltu erikseen muut kuin käyttäjää koskevat varoitukset.

Tuontivirhe

Vaaditut kentät eri käyttäjätunnustyypeille:

Type Sähköposti ProductConfigurations Käyttäjänimi Maatunnus FirstName LastName Asetukset
Adobe-tunnus Pakollinen Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen
Enterprise ID Pakollinen Pakollinen Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen
Federated ID Pakollinen Pakollinen Pakollinen Pakollinen Valinnainen Valinnainen Valinnainen

Tunnetut ongelmat

Massatuontiraportissa oleva tuontivirhettä koskeva viesti on tällä hetkellä katkaistu oikealta puolelta. Tämä korjataan hallintakonsolin tulevassa koontiversiossa.

Tuontia koskevat virhetilat, -viestit ja vastekoodit

 

Tilanne

Viesti

Huomautukset

Virheellinen CSV-tiedoston otsikkorivi

 

CSV-tiedostossa on virheellinen otsikkorivi. Otsikkorivin tulee olla seuraavanlainen 

Type, Email, ProductConfigurations, user name, CountryCode, FirstName, LastName, Options

 

Tuonti on hylätty kun se on ladattu, ja eräajoa ei suoriteta.

CSV-tiedoston otsikkorivi puuttuu

 

CSV-tiedostossa on virheellinen otsikkorivi. Otsikkorivin tulee olla seuraavanlainen 

Type, Email, ProductConfigurations,user name, CountryCode, FirstName, LastName, Options

 

Tuonti on hylätty kun se on ladattu, ja eräajoa ei suoriteta.

Sarakkeiden määrä otsikkorivillä on virheellinen Virheellinen tiedostomuoto rivillä 2: katso ohjeita esimerkkitiedostosta. CSV-tiedostorivillä on virheellinen määrä sarakkeita Tuonti on hylätty kun se on ladattu, ja eräajoa ei suoriteta.
Datarivillä on virheellinen määrä sarakkeita

Virheellinen tiedostomuoto rivillä 2: katso ohjeita esimerkkitiedostosta. CSV-tiedostorivillä on virheellinen määrä sarakkeita

Tuonti on hylätty kun se on ladattu, ja eräajoa ei suoriteta.
CSV-tiedostossa ei ole datarivejä tai 1 datarivi ja puuttuva otsikkorivi Virheellinen tiedosto. Lisää ainakin yksi käyttäjä tiedostoon ja yritä uudelleen. Katso ohjeita esimerkkitiedostosta.  Tuonti on hylätty kun se on ladattu, ja eräajoa ei suoriteta.
Tyypin arvo on virheellinen

Virheellinen tiedostomuoto rivillä 2: tunnuksen tyypin tulee olla jokin seuraavista: Adobe ID, Enterprise ID, Federated ID. (Rivi numero 2.)

Tuonti on hylätty kun se on ladattu, ja eräajoa ei suoriteta
Virheellinen sähköpostiosoite

Virheellinen tiedostomuoto rivillä 2: kohdassa tulisi olla kelvollinen sähköpostiosoite. (Rivi numero 2.)

Tuonti on hylätty kun se on ladattu, ja eräajoa ei suoriteta
Sähköpostiosoite kuuluu toiseen toimialueeseen lisätietoja alla  
Virheellinen maatunnus: tunnus ei ole kaksikirjaiminen Virheellinen tiedostomuoto rivillä 2: maatunnuksen tulee noudattaa ISO 3166-1 alpha-2 -määritystä (kaksikirjaiminen maatunnus). (Rivi numero 2.) Tuonti on hylätty kun se on ladattu, ja eräajoa ei suoriteta. Tunnuksen tulee olla kelvollinen ja sen tulee viitata sellaiseen maahan, jossa Adobe toimii.
Maatunnus on kielletty (esimerkiksi KP) Virheellinen maatunnus. Näkyy viestinä raportissa ja yhteenvedossa.
Maatunnus on kaksikirjaiminen, mutta ei kelvollinen tunnus (esimerkiksi AB) Virheellinen maatunnus. Näkyy viestinä raportissa ja yhteenvedossa.
Etunimi-, sukunimi-, käyttäjätunnus- tai asetukset-kentän sisältö on liian pitkä (> 255) Virheellinen tiedostomuoto rivillä 3: merkkijono ylittää 255 merkkiä. (Rivi numero 3.) Tuonti on hylätty kun se on ladattu, ja eräajoa ei suoriteta.
Käyttäjätunnus ei ole sähköpostiosoite Virheellinen käyttäjätunnus.

Tämä riippuu siitä, vaatiiko myöntäjätaho tätä.

Näkyy myös yhteenvedossa.

Käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen tulee vastata toisiaan Virheellinen käyttäjätunnus. Käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen tulee olla samat tämän organisaation osalta.

Tämä riippuu siitä, vaatiiko myöntäjätaho tätä.

Virheellinen käyttäjätunnus. Näkyy yhteenvedossa.

Sähköpostiosoite ei ole oikeanlaisella toimialueella. Sähköpostiosoitteen toimialue ei ole kyseisen tahon omistuksessa. Tätä käyttäjää hallinnoidaan toisessa organisaatiossa tai käyttäjätyyppi on eri. Sähköpostiosoitteen toimialue ei ole kyseisen tahon omistuksessa. Näkyy yhteenvedossa.
Asetukset-kentässä on virheellinen arvo   Tällä hetkellä ei tarkistuksia tai viestejä
Sisäinen virhe Sisäinen virhe: <string>  
Käyttäjä on jo kutsuttu Kutsuttu jo Adobe ID -käyttäjänä. Kutsu on jo lähetetty. Ensimmäinen osa näkyy yhteenvedossa.
Käyttäjä on jo organisaatiossa Käyttäjä on jo liitetty organisaatioon. Käyttäjä xxx> on jo liitetty organisaatioosi. Ensimmäinen osa näkyy yhteenvedossa.
Ei-tuettu koodaus   Koodaustyyppiä ei tueta.

Joitakin erityisiä tapauksia:

Organisaation toimialue ja tyyppi

Edellytykset

Toiminto

Odotus

Viesti

d3 on varattu Type3:lle Käyttäjä u@d3 on jo olemassa (Type3) Lisää u@d3 Type1:ksi Virhe Käyttäjä on jo liitetty organisaatioon. Tämä käyttäjä on jo olemassa
  vapaa Lisää u@d3 Type2:ksi Virhe Sähköpostiosoitteen toimialue ei ole kyseisen tahon omistuksessa. Tätä käyttäjää hallinnoidaan toisessa organisaatiossa tai käyttäjätyyppi on eri.
  Käyttäjä u@d3 on jo olemassa (Type3) Lisää u@d3 Type3:ksi Virhe Käyttäjä on jo liitetty organisaatioon. Käyttäjä u@d3 on jo liitetty organisaatioosi.
  Käyttäjä u@d3 on jo olemassa (Type1) organisaatiossa Lisää u@d3 Type1:ksi Virhe Käyttäjä on jo liitetty organisaatioon. Käyttäjä u@d3 on jo liitetty organisaatioosi.
  Käyttäjä u@d3 on jo olemassa (Type1) organisaatiossa Lisää u@d3 Type3:ksi Virhe Käyttäjä on jo liitetty organisaatioon. Käyttäjä u@d3 on jo liitetty organisaatioosi.
 

Käyttäjä u@d3 kutsuttu (Type1)

Käyttäjää u@d3 ei ole

Lisää u@d3 Type1:ksi Virhe Kutsuttu jo Adobe ID -käyttäjänä. Kutsu on jo lähetetty. 
 

Käyttäjä u@d3 kutsuttu (Type1)

Käyttäjää u@d3 ei ole

Lisää u@d3 Type3:ksi Virhe Kutsuttu jo Adobe ID -käyttäjänä. Kutsu on jo lähetetty. 
 

Käyttäjä u@d3 kutsuttu (Type1)

u@d3 luotu Type1:ksi kutsun jälkeen

Lisää u@d3 Type1:ksi Virhe Kutsuttu jo Adobe ID -käyttäjänä. Kutsu on jo lähetetty. 
 

Käyttäjä u@d3 kutsuttu (Type1)

u@d3 luotu Type1:ksi kutsun jälkeen

Lisää u@d3 Type3:ksi Virhe

Kutsuttu jo Adobe ID -käyttäjänä. Kutsu on jo lähetetty. 

 

 

Käyttäjä u@d3 kutsuttu (Type1)

u@d3 luotu Type1:ksi ennen kutsua

Lisää u@d3 Type1:ksi Virhe Kutsuttu jo Adobe ID -käyttäjänä. Kutsu on jo lähetetty. 
 

Käyttäjä u@d3 kutsuttu (Type1)

u@d3 luotu Type1:ksi ennen kutsua

Lisää u@d3 Type3:ksi Virhe Kutsuttu jo Adobe ID -käyttäjänä. Kutsu on jo lähetetty. 
  Käyttäjä u@d3 on jo olemassa Type1 ei organisaatiossa Lisää u@d3 Type3:ksi Onnistui  
  Organisaatio ei ole varannut d2:ta

Lisää u@d2 Type3:ksi

Virhe Sähköpostiosoitteen toimialue ei ole kyseisen tahon omistuksessa. Tätä käyttäjää hallinnoidaan toisessa organisaatiossa tai käyttäjätyyppi on eri.
         
d2 on varattu Type2:lle Käyttäjä x@y kutsuttu d2:een käyttäjätyyppinä Type2 Lisää x@y Type1:ksi Virhe Kutsuttu jo Adobe ID -käyttäjänä. Kutsu on jo lähetetty.
  vapaa Lisää u@d3 Type2:ksi Virhe Sähköpostiosoitteen toimialue ei ole kyseisen tahon omistuksessa. Tätä käyttäjää hallinnoidaan toisessa organisaatiossa tai käyttäjätyyppi on eri.
  vapaa Lisää x@y Type3:ksi Virhe Sähköpostiosoitteen toimialue ei ole kyseisen tahon omistuksessa. Tätä käyttäjää hallinnoidaan toisessa organisaatiossa tai käyttäjätyyppi on eri.
         

Suorituskykyä koskevia tietoja

Ylikuormituksen välttämiseksi 66,6 %:n hyötyaikasääntö on osa käsittelyä.  Jos kirjauksen käsittelyyn kuluva aika eroaa keskiarvosta enemmän kuin 10 %, rajoitinta säädetään niin, että pyynnön käsittelyyn kuluu vain 2/3 reaaliajasta.

Operatiivisen tiimin hallinnoima rajoittimen säädin rajoittaa myös käsittelynopeutta.  Jos rajoittimen säädin asetetaan erikseen, hyötyajan säädin on poissa käytöstä. API-kutsun avulla voi vaihtaa takaisin hyötyaikaan perustuvaan rajoitukseen.

Käsiteltyjen pyyntöjen määrä per sekunti on näkyvillä, jotta voit antaa palautetta suorituskyvystä.

Tavoitenopeus 1000 tilin luomiseen niin, että jokainen lisätään kahteen tuotekokoonpanoon, on 1 tili sekunnissa pois lukien 66,6 %:n hyötyaika, joten todellinen käsittelynopeus on 0,66 tiliä sekunnissa tai noin 40 tiliä minuutissa.  1000 tilin luonti tällä nopeudella kestäisi 25 minuuttia.  5000 tilin luonti tällä nopeudella kestäisi 2 tuntia ja 5 minuuttia.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö