Ota selvää, miten voit käyttää Admin Consolen tukivaihtoehtoja, hallita tukipyyntöjä, varata ajan asiantuntijaistuntoon ja suorittaa muita toimintoja.
Yritysten ja työryhmien yhteisö on paikka, jossa voit esittää kysymyksiä, keskustella ja oppia. Tämä yhteisö on jaettu tila, jossa Creative Cloudin ja Document Cloudin järjestelmänvalvojat voivat tehdä yhteistyötä ja tarjota ensiluokkaisen, kumppaneiden toimintaan perustuvan foorumin. Täällä voit vapaasti kysyä, jakaa tietoja ja oppia alan ammattilaisilta. Lue lisää

Admin Consolen Tuki-välilehdessä voit käyttää erilaisia tukitoimintoja yksinkertaisen ja helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta. Siellä voit muun muassa luoda ja hallita tukipyyntöjä, keskustella suoraan Adoben asiakaspalvelun tukihenkilöiden kanssa sekä varata aikoja istuntoihin asiantuntijoiden kanssa. Saat oikeudet myös suosittujen apuaiheiden ja keskustelupalstojen. käyttöön.

Huomautus:

Hallinnoijien on kirjauduttava sisään Adobe ID:illään, jotta he voivat käyttää tukipyyntöihin ja asiantuntijaistuntoihin liittyviä toimintoja.

Tukipyyntöjen luonti ja hallinta

Kirjaudu Admin Consoleen ja valitse Tuki. Opi luomaan ja hallinnoimaan tukipyyntöjä toimimalla ohjeiden mukaan.

Jos haluat ratkaista tukipyynnön tai keskustella siitä, voit soittaa Adoben asiakaspalveluun käyttämällä sivun oikeassa yläkulmassa annettua puhelinnumeroa. Jos puhelinnumeron alla oleva maa ei vastaa omaa maatasi, löydät lisää puhelinnumeroita valitsemalla Muut alueet. Lisätietoja tukiehdoistamme ja ‑prosesseistamme saat yritystuen ehdoista.

Jos haluat keskustella suoraan Adoben asiakaspalvelun kanssa, toimi ohjeiden mukaan.

 1. Jos olet Teams-järjestelmänvalvoja, valitse Tuki ja sitten Aloita keskustelu.

  Jos olet Enterprise-järjestelmänvalvoja, valitse Tuki > Tuen yhteenveto. Valitse tuoteperhe ja sitten Aloita keskustelu.

  Aloita keskustelu
 2. Näyttöön tulee reaaliaikainen keskusteluikkuna, jossa on valmiiksi määritettyjä keskustelunaiheita. Valitse jokin näistä aiheista.

  Aloita keskusteluistunto
 3. Voit muodostaa yhteyden edustajiimme ongelmasi ratkaisemiseksi kirjoittamalla viestin keskusteluikkunaan. 

Teams-järjestelmänvalvoja:

Jos haluat tarkastella suljettuja ja avoimia tukipyyntöjä, esittää kysymyksiä tai antaa tietoja olemassa olevista tukipyynnöistä, valitse Tukipyyntöjen hallinta.

Enterprise-järjestelmänvalvoja:
Jos haluat tarkastella organisaatiosi avoimia ja suljettuja tukipyyntöjä, valitse Tuki > Tukipyynnöt.

 • Tukipyynnöt-sivun Avoimet-välilehdessä on käynnissä oleviin istuntoihin liittyviä tietoja, muun muassa niiden tila, tukipyynnön tunnus, tukipyynnön nimi, tukipyynnön luoneen hallinnoijan nimi, prioriteetti ja päivämäärä.
 • Kun tukipyyntö on ratkaistu, voit tarkastella tukipyyntöjen historiaa Tukipyynnöt-sivun Suljetut-välilehdessä.

Avoimien tukipyyntöjen luettelo on värikoodattu ja lajiteltu tilan mukaan niin, että toimenpiteitä vaativat tukipyynnöt ovat luettelon alussa.

Näytä avoimet ja suljetut tukipyynnöt

Luomalla tukipyynnön voit ottaa yhteyttä Adoben asiakaspalveluun kaikissa Adoben tuotteiden käytön aikana ilmenneisiin ongelmiin liittyvissä asioissa.

 1. Valitse Admin Consolessa Tuki > Tuen yhteenveto.

 2. Etsi ja valitse luokka, johon ongelma kuuluu: Hallinta, Creative Cloud tai Document Cloud. Jos sinulla on esimerkiksi Photoshopin asennukseen liittyvä ongelma, valitse Creative Cloud. Jos ongelma taas liittyy käyttäjien tai käyttöoikeuksien hallintaan, valitse Hallinta.

 3. Valitse Luo tukipyyntöLuo tukipyyntö ‑ikkuna avautuu.

  Voit myös valita Tuki > Tukipyynnöt ja sitten Luo tukipyyntö.

  Luo tukipyyntö
 4. Valitse kohtaamasi ongelman tyyppi annetuista vaihtoehdoista: Hallinta tai Tuote. Valitse taas Luo tukipyyntö.

  Huomautus:

  Tuen yhteenveto ‑sivulla valitsemasi ongelmaluokka näkyy valittuna Luo tukipyyntö ‑ikkunassa. Varmista tukipyyntösi reitittämisen ja ratkaisemisen nopeuttamiseksi, että valitset kaikkein sopivimman luokan.

  Luo tukipyyntö
 5. Anna lisätietoja ongelmasta näyttöön tulevassa ikkunassa.

  Täytettävät tiedot Kuvaus
  Määritä tuote Määritä tuotteen nimi annetussa kentässä. Kirjoita tuotteen nimen ensimmäiset kirjaimet, niin näet vaihtoehtojen luettelon. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos haluat luoda hallinnollisen tukipyynnön.
  Valitse ongelman prioriteetti

  Määritä ongelma seuraavasti sen mukaan, miten se vaikuttaa toimintaasi:

  • P4 (Vähäinen): Valitse tämä vaihtoehto, jos ongelma ei aiheuta merkittäviä keskeytyksiä normaaliin toimintaan. Tämä vaihtoehto voi käsittää ohjelmointirajapintoihin ja integrointiin liittyviä ongelmia, asennukseen ja määritykseen liittyviä kyselyitä, parannuspyyntöjä tai dokumentaatioon liittyviä kysymyksiä..
  • P3 (Tärkeä): Jos ongelma keskeyttää normaalin toiminnan, valitse tämä vaihtoehto. Esimerkkejä tästä ovat ohjelmiston toimintahäiriöt tai virheellinen toiminta. 
  • P2 (Kiireellinen): Valitse tämä vaihtoehto, jos ongelmat aiheuttavat vakavia keskeytyksiä yrityksen normaaliin toimintaan. Esimerkkejä tästä ovat tapaukset, joissa ongelma vaikuttaa negatiivisesti koko yrityksen laajuiseen asennukseen, kiireelliset määräajat ja liiketoimintaan liittyvät taloudelliset riskit. 
  Määritä ongelman vaikutus

  Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista sen mukaan, missä määrin ongelma vaikuttaa organisaatioosi:

  • Pieni: Ongelma ilmenee yhdellä tai kahdella käyttäjällä.
  • Kohtalainen: Ongelma ilmenee tietyllä käyttäjäryhmällä.
  • Suuri: Vaikuttaa useimpiin käyttäjiin.
  Tee ongelmasta yhteenveto

  Tee ongelmasta kuvaileva yhteenveto. Mainitse, mikä ongelma on ja että mitä näet. 

  Esimerkkejä kuvailevista yhteenvedoista:

  • Virhe ”Vastaanotettua SAML-vastausta ei voi käsitellä” Federated ID:tä käytettäessä
  • ”Tiliä ei tunnistettu” tukipaneelissa
  • Virhe 400 tai muu virhe toimialuevarausta tarkistettaessa
  • Käyttäjät, ryhmät tai tunnistetietopaneeli ovat tyhjät
  • Vaihda toimialuevaraus Enterprise ID:stä Federated ID:ksi (tai toisin päin)
  • Virhe ”Tällä koodilla merkittyä kutsua ei löytynyt”
  Kuvaile kohtaamasi ongelman luonne Esitä kysymyksesi tai kuvaile ongelma yksityiskohtaisesti, ongelman aiheuttanut työnkulku ja sen toistoon tarvittavat vaiheet mukaan lukien. Sisällytä tietoja siitä, milloin ongelma ilmeni ensimmäisen kerran.
  Liitä näyttökuvia tai tiedostoja, jotka helpottavat ongelman kuvaamista (valinnainen) Voit liittää tukipyyntöön sitä koskevia, alle 20 Mt:n kokoisia tiedostoja. Esimerkki tästä on näyttökuva virheestä. Suoritettavia tiedostoja ja DLL-tiedostoja ei tueta.

  Huomautus:

  Jos ongelma aiheuttaa käyttökatkoja tai vakavia keskeytyksiä tuotantojärjestelmään, kuten seuraavissa tapauksissa, soita välittömästi Adoben asiakaspalveluun.

  • Järjestelmän täydellinen kaatuminen tai tuotantojärjestelmän tärkeimpien toimintojen keskeytykset
  • Vaarantunut tietojen eheys
  • Projektin kriittisten määräaikojen ohimenosta tai toimitettavien tuotteiden puuttumisesta johtuvat vääjäämättömät taloudelliset menetykset

 6. Lisää lisätietoja ongelmasta valitsemalla Seuraava. Täytä seuraavassa ikkunassa seuraavat tiedot:

  Täytettävät tiedot Kuvaus
  Luettele henkilöt, joille haluat lähettää ilmoituksen Voit lisätä vielä muitakin sähköpostiosoitteita, joihin haluat, että Adoben asiakaspalvelu lähettää tukipyynnöstä päivityksiä sähköpostitse. Voit lähettää ilmoituksia enintään kymmenelle henkilölle.
  Puhelinnumero Anna yhteydenpitoon käytettävä numero, jotta Adoben asiakaspalvelun tukihenkilö voi ottaa sinuun yhteyttä vianmäärityksen suorittamista tai selvennyksen pyytämistä varten.
  Aikavyöhyke Aikavyöhyke täytetään oletusarvoisesti järjestelmäsi tietojen perusteella.
  Työaika Määritä ajan liukusäätimen avulla paras aika, jolloin voimme tavoittaa sinut.
 7. Valitse Lähetä. Tukipyyntö luodaan, ja näyttöön tulee ilmoitus.

  Kun lähetät tukipyynnön, sille määrätään tukipyynnön tunnus, ja voit seurata tukipyynnön edistymistä Admin Consolessa. Kaikki vastaukset päivitetään tukipyyntöön, ja ne lähetetään myös sähköpostitse.

 8. Jos haluat tarkastella tietoja tai päivittää tukipyynnön, napsauta tukipyynnön nimeä Tuen yhteenveto- tai Tukipyynnöt-sivulla.

Jos haluat tarkastella ja hallita tiettyä avointa tukipyyntöä, valitse Tuki > Tukipyynnöt. Napsauta tukipyynnön nimeä Avoimet-välilehden alla. Näkyviin tulee näyttö, joka sisältää tukipyynnön kaikki tiedot.

Näytä tukipyynnön tiedot

Voit suorittaa tällä sivulla seuraavat toiminnot:

Lisää kommentti tai liite

Jos haluat lisätä tukipyyntöön liittyviä uusia tietoja tai vastata Adoben asiakaspalvelulle, voit lisätä kommentteja tukipyynnön luonnin jälkeen. Lisää tukipyyntöösi uusi kommentti valitsemalla Keskustelu-välilehdestä Lisää kommentti. Valitse sitten Lähetä. Jos haluat lisätä liitteen, valitse vastaavasti Keskustelu-välilehdestä Lisää liite. Lataa tiedostot ja valitse Lähetä.

Lisää kommentti tai liite

Huomautus:

Voit liittää tukipyyntöön sen kannalta olennaisia, alle 20 Mt:n kokoisia tiedostoja, esimerkiksi näyttökuvan virheestä. Suoritettavia tiedostoja ja DLL-tiedostoja ei tueta.

Sulje tai eskaloi tukipyyntö

Voit sulkea tukipyynnön valitsemalla Toiminnot-välilehdestä Sulje tukipyyntö. Joissakin harvinaisissa tapauksissa, kun et ole tyytyväinen tukipyynnön ratkaisuun, voit eskaloida tukipyynnön. Voit tehdä tämän valitsemalla Toiminnot-välilehdestä Eskaloi tukipyyntö.

Anna tässä tapauksessa tähän tarkoitukseen varatuissa kentissä lisätietoja siitä, miksi haluat eskaloida tukipyynnön. Valitse sitten Lähetä.

Eskaloi tukipyyntö

Päivitä yhteystiedot

Jos haluat lähettää sähköpostitse ilmoituksia useille ihmisille, napsauta Yhteystiedot-välilehteä vastapäätä olevaa kolmea pistettä. Valitse sitten Päivitä yhteystiedot. Lisää sähköpostiosoitteet näyttöön tulevaan ikkunaan. Voit lähettää ilmoituksia enintään kymmenelle henkilölle.

Päivitä yhteystiedot

Näytä tukipyynnön tiedot

Voit tarkastella tukipyynnön tietoja valitsemalla tiettyä tukipyyntöä avattaessa näkyviin tulevassa näytössä tukipyynnön nimen alta Tiedot.

Näytä tukipyynnön tiedot

Huomautus:

Tuen yhteenveto ‑sivulla näkyvät myös kolme viimeksi muokattua avointa tukipyyntöä (ja asiantuntijaistuntoa).

Asiantuntijaistunnot

Asiantuntijaistunto muodostuu 30 minuutin puhelusta, jossa käyttäjille annetaan toimintaohjeet tuotteen tietyn toiminnon käyttöön. Jokainen istunto järjestetään valitsemaasi aikaan Adoben asiakaspalvelutiimin kanssa. Istunnot toteutetaan käyttämällä tarvittaessa näytönjako-ohjelmistoa, jonka avulla tuoteasiantuntija voi käydä läpi monimutkaisia tai uusia työnkulkuja.

Huomautus:

 1. Asiantuntijaistunnot ovat käytettävissä vain englanniksi.
 2. Esitä pyyntö vähintään 24 tuntia ennakkoon.
 3. Jos tarvitset pidempiä istuntoja tai muodollisempaa koulutusta, käy koulutussivustossa ja perehdy Adoben koulutusvaihtoehtoihin.

Voit seurata asiantuntijoiden kanssa käymiäsi istuntoja. Jos haluat tarkastella pyydetyn asiantuntijaistunnon tietoja, päivittää asiantuntijaistunnon tai peruuttaa sen, napsauta istunnon tunnusta Tuen yhteenveto- tai Asiantuntijaistunnot-sivulla.

 • Asiantuntijaistunnot-sivun Avoimet-välilehdessä on käynnissä oleviin istuntoihin liittyviä tietoja, muun muassa niiden tila, aihe, istunnot pyytäneiden hallinnoijan nimi ja päivämäärät. Avoimien tukipyyntöjen luettelo on värikoodattu ja lajiteltu tilan mukaan niin, että toimenpiteitä vaativat tukipyynnöt ovat luettelon alussa.
 • Kun istunnot ovat päättyneet, voit tarkastella niiden koko historiaa Asiantuntijaistunnot-sivun Suljetut-välilehdessä.

Voit varata ajan asiantuntijaistuntoon toimimalla ohjeiden mukaan.

 1. Valitse Admin Consolessa Tuki > Tuen yhteenveto.

 2. Etsi ja valitse luokka, johon istunto kuuluu: Hallinta, Creative Cloud tai Document Cloud. Jos sinulla on esimerkiksi sovelluksen käyttöönottoon ja asennukseen liittyvä ongelma, valitse Hallinta. Jos ongelma liittyy toimintoihin, uusiin ominaisuuksiin tai yleisiin tuotetietoihin, valitse jokin tuoteperheistä.

 3. Valitse Sovi asiantuntijaistunnostaSovi asiantuntijaistunnosta ‑ikkuna avautuu.

  Voit valita myös Tuki > Asiantuntijaistunnot ja sitten Sovi asiantuntijaistunnosta.

  Sovi asiantuntijaistunnosta
 4. Tuen yhteenveto ‑sivulla valitsemastasi tuoteperheestä riippuen seuraavassa ikkunassa valitaan automaattisesti jompikumpi näistä vaihtoehdoista: Järjestelmänvalvojille tai Tuotteiden käyttäjille.

  Voit varata ajan asiantuntijaistuntoon valitsemalla Sovi asiantuntijaistunnosta.

  Huomautus:

  Jos olet tullut Asiantuntijaistunnot-sivulta, sinun on ennen jatkamista valittava jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista: Järjestelmänvalvojille tai Tuotteiden käyttäjille.

  Ongelman tyyppi
 5. Suorita näkyviin tulevassa Sovi asiantuntijaistunnosta ‑ikkunassa seuraavat toiminnot:

  Täytettävät tiedot Kuvaus
  Määritä tuote

  Määritä tuote, josta haluat lisätietoja. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos olet pyytänyt asiantuntijaistuntoa järjestelmänvalvojille.

  Istunnon aihe

  Valitse istunnon aihe avattavasta luettelosta.

  Kuvaile pyyntösi luonnetta

  Kuvaile ongelma yksityiskohtaisesti, mukaan lukien työnkulku, joka aiheutti ongelman.

  Ehdota istuntoaikoja Anna kolme aikaa, jolloin olet vapaana puheluun.
  Aikavyöhyke Aikavyöhyke täytetään oletusarvoisesti järjestelmäsi tietojen perusteella.
  Sähköposti Sähköpostiosoite, johon istuntoon liittyvät päivitykset lähetetään, on mainittu sivulla.
  Puhelinnumero Anna yhteydenpitoon ensisijaisesti käytettävä numero, maa- ja aluekoodit mukaan lukien.
 6. Valitse Lähetä. Asiantuntijaistunto luodaan, ja näyttöön tulee ilmoitus.

  Kun sovit asiantuntijaistunnosta, sille määrätään tukipyynnön tunnus, ja voit seurata tukipyynnön edistymistä. Kaikki vastaukset päivitetään tukipyyntöön, ja ne lähetetään myös sähköpostitse.

Voit varata ajan asiantuntijaistuntoon toimimalla ohjeiden mukaan.

 1. Valitse Admin Consolessa Tuki.

 2. Valitse Sovi asiantuntijaistunnostaSovi asiantuntijaistunnosta ‑ikkuna avautuu.

 3. Valitse istunnon aihe ja haluttu istuntoaika. Valitse istunnolle mahdollisimman sopiva aihe.

  Sovi asiantuntijaistunnosta

  Työryhmän määrittäminen

  Käyttäjien tai käyttöoikeuksien hallintaan liittyviä ongelmia varten.

  Sivustojen ja sovellusten luonti

  Dreamweaverin ja Adobe XD:n kaltaisia sovelluksia varten.

  Videoiden luonti

  Premiere Pron ja After Effectsin kaltaisia sovelluksia varten.

  Tulostus ja digitaalinen julkaisutoiminta

  InDesignin ja Illustratorin kaltaisia sovelluksia varten.

  Valokuvaus

  Photoshopin ja Lightroomin kaltaisia sovelluksia varten.

  Jos sinulla on sisäänkirjautumiseen, asennukseen ja aktivointiin liittyviä ongelmia, aloita keskustelu Adoben asiakaspalvelun kanssa.

 4. Napsauta Valitse päivä ja aika ‑vaihtoehtoa ja valitse ajankohta. Valitse Jatka.

 5. Lisää Anna tiedot ‑näyttöön yhteystietosi ja lyhyt kuvaus siitä, mitä haluat oppia istunnon aikana. Näin voimme valmistautua ja esittää juuri tarvitsemasi tiedot.

  Anna tiedot
 6. Valitse Vahvista.

  Kun istunto on ajoitettu, lähetämme sinulle tapaamisen tiedot ja vahvistusnumeron sähköpostitse. Sähköpostiviestissä on myös linkki istunnon peruuttamista tai uuden ajankohdan sopimista varten.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö