בעיה הקשורה לציור מחדש במסגרת תצוגה מקדימה של תמונה, התמונה מעוותת

בעת הצגת תמונה ב-Camera Raw, התצוגה המקדימה של התמונה מעוותת ו/או מחולקת לגושים.

פתרון

הבעיה הזו הופיעה לאחר השקת מנהל ההתקנים למעבדים גרפיים של nVidia בגרסה 372.54. כדי להימנע מהבעיה, החזר את מנהל ההתקנים שלך לגרסה הקודמת, 368.81. כדי להחזיר את מנהל ההתקנים לגרסה הקודמת:

  1. עבור אל 'מנהל ההתקנים' > 'מתאמי תצוגה'
  2. לחץ לחיצה ימנית על Nvidia ובחר 'מאפיינים'
  3. בחר את האפשרות 'חזרה למצב הקודם של מנהל ההתקן'