שיפורים בנקודות העיגון

ערכנו כמה שיפורים המספקים לך גמישות רבה יותר ויותר שליטה בעבודה עם נקודות עיגון ועם נקודות האחיזה שלהן. מרבית השיפורים הובנו לתוך המערכת באופן שלא יפריע לעבודה בטכניקות ובתהליכי עבודה קיימים.

גרירת נקודות אחיזה באורכים שונים (הכלי Pen)

<b>(משמאל)</b> נקודות האחיזה המנוגדות שוות באורכן ומותאמות.<br/><b>(מימין)</b> לאחר לחיצה על Cmd/Ctrl תוכל לשנות את אורכן של נקודות האחיזה, כך שלא יהיו זהות, תוך כדי גרירה

בגרסאות קודמות של Illustrator CC, כאשר ציירת נקודת החלקה בעזרת הכלי Pen, נקודות האחיזה המנוגדות היו תמיד שוות באורך ומותאמות.

שיפור: ב- Illustrator CC 2014, לחץ על Cmd/Ctrl תוך כדי גרירת נקודות האחיזה של נקודת החלקה כדי לשנות את נקודות האחיזה, כך שלא יהיו זהות באורכן (תוך שמירה על ההתאמה ביניהן). היתרון שמציע שיפור זה הוא שכעת יש לך מידה רבה יותר של שליטה במראה העקומה הבאה שתיווצר. 

התאמת נקודות אחיזה שבורות (הכלי Anchor Point)

<b>(משמאל)</b> נקודות האחיזה של נקודות פינה אינן מותאמות<br/><b>(מימין)</b> לאחר בחירה בכלי Anchor Point, לחץ על Opt/Alt כדי להתאים נקודות אחיזה מנוגדות וליצור עקומה חלקה

בגרסאות הקודמות, יכולת לבטל את ההתאמה בין נקודות אחיזה של נקודות עיגון כדי ליצור נקודות פינה. לאחר מכן, אם החלטת להפוך את הנקודה לנקודה חלקה, היו לך שתי אפשרויות:

  • הפיכת נקודות עיגון נבחרות לנקודות חלקות (בחלונית Control) או
  • גרירה מחדש של נקודות האחיזה בעזרת הכלי Anchor Point.

אף ששתי הטכניקות שצויינו פועלות, העקומה המקורית מושפעת תמיד, וייתכן שלא תיראה אותו דבר שוב.

השיפור: ב- Illustrator CC 2014, בחר את הכלי Anchor Point, לחץ על Opt/Alt ולחץ על כל נקודת אחיזה שתבחר כדי לבצע התאמה בין נקודות האחיזה המנוגדות ולהפוך את הנקודה לנקודה חלקה. שיפור זה מאפשר לך ליצור עקומה חלקה מבלי לשנות את העקומה המנוגדת. 

השבתת אפשרות ההצמדה של נקודות אחיזה

<b>(משמאל)</b> נקודות עיגון ונקודות אחיזה המוצמדות לנקודת התייחסות<br/><b>(מימין)</b> נקודות העיגון מוצמדות אך נקודות האחיזה אינן מוצמדות

אפשרות זו רלוונטית במצבים שבהם מופעלת הצמדה מכל סוג שהוא (של פיקסלים, רשת או נקודה) לדוגמה, במצב Pixel Preview, התכונה Snap to Pixel תופעל. הדבר מגביל את אפשרויות ציור הנתיבים כיוון שגם נקודות העיגון וגם נקודות האחיזה מוצמדות לפיקסלים.

השיפור: ב- Illustrator CC 2014, כללי ההצמדה ימשיכו לחול על נקודות העיגון, אך הגבלה זו לא תחול על נקודות האחיזה. כעת, אתה מקבל שליטה טובה יותר בעקומות גם כאשר אפשרות ההצמדה לפיקסלים/רשת/נקודה מופעלת.

שליטה טובה יותר בסגירת נתיבים

<b>(משמאל)</b> נתיבים הכוללים נקודות התחלה חלקות גרמו להגבלות בעת סגירת נתיבים<br/><b>(מימין)</b> תוך כדי לחיצה על Opt/Alt, בטל את ההתאמה בין נקודות האחיזה של נקודת העיגון הסוגרת ובצע שינויים כרצונך.

בגרסאות קודמות של Illustrator, בנתיב בעל נקודת התחלה חלקה, לא היתה דרך להתאים את עקומת הסגירה בעת סגירת נתיב. אם נקודת ההתחלה של הנתיב היתה פינה - ניתן היה לבצע זאת. אך מעצבים המשתמשים בעט אלקטרוני יצרו בדרך כלל את כל נקודות העיגון כחלקות (בשל רגישות העט האלקטרוני - לרוב קשה להגיע ללחיצה נקיה).

השיפור: ב- Illustrator CC 2014, לחץ על Opt/Alt, ונתק את ההתאמה של נקודות האחיזה של נקודת עיגון סוגרת. כעת באפשרותך גם לבצע התאמות עדינות יותר בעקומת הסגירה.

מיקום מחדש של נקודת עיגון סוגרת

<b>(משמאל)</b> לא ניתן היה לבצע מיקום מחדש בעזרת מקש הרווח<br/><b>(מימין)</b> לחץ על מקש הרווח בעת סגירת נתיב כדי למקם מחדש את נקודות העיגון לסגירה.

במקומות רבים ביישום לחיצה על מקש הרווח מאפשרת לבצע מיקום מחדש של נקודת עיגון. זוהי אפשרות רלוונטית בתרחישים כגון גרירת הצמדה, גרירת המיקוד, לחיצה על הכלי Pen ועוד. עם זאת, האפשרות לא פעלה בעת ניסיון לסגור נתיב.

השיפור: ב- Illustrator CC 2014, לחץ על מקש הרווח בעת סגירת נתיב כדי למקם מחדש את נקודת העיגון הסוגרת. שיפור זה מאפשר לך לקבל שליטה טובה יותר בעקומות הפתיחה והסגירה של נתיב.

הודעת האזהרה של הכלי Anchor Point הוסרה

הודעת האזהרה לא תוצג וההפרעה לזרימת הפעילות תפחת

בזמן עבודה עם הכלי Anchor Point, חשוב מאוד לכוון במדויק וללחוץ על נקודות האחיזה (או על נקודת עיגון). לחיצה בכל מקום אחר גרמה להצגה של הודעת אזהרה (ראה למעלה).

השיפור: ב- Illustrator CC 2014, הודעת אזהרה זו הוסרה. אם תלחץ בצורה שגויה, הנתיב או נקודת העיגון שנבחרו לא ישתנו. שינוי זה מיועד להפחית לחיצה אחת כדי לסגור את האזהרה, והמשמעות היא הפסקה אחת פחות בתהליכי העבודה של העיצוב.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?