כלי Pencil המשופר

הכלי Pencil שופר כך שיאפשר התאמה טובה יותר לעקומות, סגירה אוטומטית של נתיבים וציור של מקטעי קווים ישרים מוגבלים ובלתי מוגבלים.

הכלי Pencil

קביעות מוגדרות מראש

לחץ לחיצה כפולה על הסמל של הכלי Pencil ב- Toolbox כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Pencil Tool Options. המחוון Fidelity כולל ארבע קביעות מוגדרות מראש שניתן לבחור מביניהן. הקביעה המוגדרת מראש בקצה השמאלי של המחוון (Accurate) מספקת את הדיוק הרב ביותר בציור נתיבים. הקביעה המוגדרת מראש בקצה הימני של המחוון (Smooth) יוצרת את הנתיבים החלקים ביותר. בחר את הקביעה המוגדרת מראש המתאימה ביותר לדרישות הציור שלך.

<b>(שמאל)</b> Illustrator CC (גרסה ‎17.x) <br/><b>(ימין)</b> Illustrator CC 2014 (הגדרת Fidelity נוספת, תיבת סימון של מקש Option)

קביעה מוגדרת מראש נוספת של Fidelity

המחוון Fidelity כולל חמש קביעות מוגדרות מראש מ- Illustrator CC 2014. הוספנו למחוון קביעה מוגדרת מראש חדשה (הקביעה המוגדרת מראש המדויקת ביותר) על מנת לאפשר לך לקבוע את הנתיב המדויק ביותר. תיבות דו-שיח אחרות שכוללות את הקביעות המוגדרות מראש הן תיבות הדו-שיח של הכלי Smooth, הכלי Brush והכלי Blob Brush.

לחיצה על מקש Alt מעבירה לאפשרות כלי Smooth

כאשר תיבת סימון זו מסומנת, בזמן השימוש ב- Pencil tool או ב- Brush tool, תוכל להקיש על ‏Alt ‏(Mac:‏ Option) כדי לעבור לכלי Smooth.

סגירה אוטומטית של נתיבים

כאשר נקודות הקצה של נתיב שאתה מצייר קרובות זו לזו ומפריד ביניהן מספר מוגדר מראש של פיקסלים, יוצג סמן סגירת הנתיב (). כאשר תשחרר את הלחצן של העכבר, נתיב מהסוג שתואר לעיל ייסגר באופן אוטומטי.

ניתן להגדיר מראש את מספר הפיקסלים בתיבת הדו-שיח Pencil Tool Options > בשדה Within.   

ציור מקטעים ישרים מוגבלים או בלתי מוגבלים

ניתן להשתמש בכלי Pencil כדי לצייר מקטעים ישרים מוגבלים או בלתי מוגבלים. בעת ציור מקטע ישר, יוצג סמן המקטע הישר ().

מקטעים ישרים מוגבלים

הקש על המקש Shift ותוך כדי לחיצה השתמש בכלי Pencil כדי לצייר מקטעים ישרים המוגבלים ל- 0‏, 45 או 90 מעלות.

מקטעים ישרים בלתי מוגבלים

לחץ לחיצה ארוכה על המקש Alt/Opt כדי לצייר מקטעים ישרים בלתי מוגבלים. עם זאת, כדי לצייר נתיב עם קווים מרובים:

  1. צייר מקטע של קו.
  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
    1. תוך כדי לחיצה על המקש Shift או Alt/Opt, הצב את הסמן בנקודת הקצה של הקו. כאשר יוצג סמן המשך הנתיב (), לחץ על הלחצן של העכבר וצייר קו נוסף.
    2. תוך כדי לחיצה על הלחצן של העכבר, לחץ על המקשים Shift או Alt/Opt ושחרר אותם וצייר את המקטע הבא.

המשך נתיב

סמן המשך הנתיב () מוצג כאשר קיים מספר מוגדר מראש של פיקסלים בין הסמן של העכבר לנקודת הקצה.

ניתן להגדיר מראש את מספר הפיקסלים בתיבת הדו-שיח Pencil Tool Options > בשדה Within.   

מיזוג נתיבים

כדי לבצע מיזוג של שני נתיבים:

  1. בחר את הנתיבים שברצונך למזג.
  2. הרחב את אחד הנתיבים וקרב אותו לנתיב השני.
  3. כאשר יוצג סמן מיזוג הנתיבים (), שחרר את הלחצן של העכבר כדי לבצע את המיזוג.

הכלי Smooth

קביעות מוגדרות מראש

לחץ לחיצה כפולה על הסמל של הכלי Smooth ב- Toolbox כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Smooth Tool Options. קיים מחוון Fidelity המבוסס על קביעות מוגדרות מראש הזמין עבור הכלי Smooth.

<b>(שמאל)</b> Illustrator CC (גרסה ‎17.x) <br/><b>(ימין)</b> Illustrator CC 2014 (הגדרת Fidelity נוספת)

הערה:

כבר לא ניתן להשתמש בכלי Smooth על-ידי לחיצה על הלחצן Alt/Opt בזמן השימוש בכלי Pencil.

הכלי Paintbrush ו- Blob Brush

המחוון הכולל ארבע קביעות מוגדרות מראש זמין גם בתיבות הדו-שיח Paintbrush ו- Blob Brush Tool Options.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון