Informatie over exporteren vanuit Flash

SWF-bestanden exporteren

Bij de opdracht Exporteren worden de exportinstellingen niet afzonderlijk opgeslagen bij elk bestand, zoals bij de opdracht Publiceren. (U kunt de opdracht Publiceren gebruiken om alle bestanden te maken die u wilt gebruiken om Flash Professional-inhoud op het web te plaatsen.)

Met Film exporteren exporteert u een Flash Professional-document naar een indeling met stilstaande beelden, maakt u een genummerd afbeeldingsbestand voor ieder frame in het document en exporteert u het geluid in een document naar een WAV-bestand (alleen Windows).

 1. Open het Flash Professional-document om te exporteren, of selecteer het frame of de afbeelding om in het huidige document te exporteren.
 2. Selecteer Bestand > Film exporteren of Bestand > Exporteren > Afbeelding exporteren.
 3. Voer een naam in voor het uitvoerbestand.
 4. Selecteer de bestandsindeling en klik op Opslaan. Wanneer de indeling die u hebt geselecteerd meer informatie vereist, wordt een dialoogvenster Export weergegeven.
 5. Stel de exportopties in voor de indeling die u hebt geselecteerd. Zie Informatie over exportbestandsindelingen.
 6. Klik op OK en vervolgens op Opslaan.

Informatie over exportbestandsindelingen

Let hierbij op het volgende:

 • Wanneer de indeling die u hebt geselecteerd meer informatie vereist, wordt een dialoogvenster Export weergegeven.

 • Wanneer u een Flash Professional-afbeelding opslaat als een GIF-, JPEG-, PICT- (Macintosh) of BMP- (Windows) bitmapbestand, verliest het bestand de vectorinformatie en wordt het alleen met pixelinformatie opgeslagen. U kunt afbeeldingen geëxporteerd als bitmaps in beeldbewerkingsprogramma's zoals Adobe® Photoshop® bewerken, maar u kunt ze niet langer bewerken in op vector gebaseerde tekenprogramma's.

 • Wanneer u een Flash Professional-bestand in SWF-indeling exporteert, wordt de tekst gecodeerd als Unicode, waardoor internationale tekensets, inclusief double-bytelettertypen, worden ondersteund. Flash Professional Player 6 en hogere versies ondersteunen Unicode-codering.

Flash Professional-inhoud wordt als reeksen geëxporteerd en afbeeldingen worden als afzonderlijke bestanden geëxporteerd. PNG is de enige bitmapindeling voor verschillende platforms die transparantie (als een alpha-kanaal) ondersteunt. Sommige niet-bitmap exportindelingen ondersteunen geen alpha (transparantie)-effecten of -maskeerlagen.

De volgende tabel bevat de indelingen waar u Flash Professional-inhoud en -afbeeldingen naar toe kunt exporteren:

SWF-bestanden bijwerken voor Dreamweaver

Exporteer SWF-bestanden direct naar een Adobe® Dreamweaver®-site om de inhoud aan de pagina toe te voegen. Dreamweaver genereert alle benodigde HTML-code. U kunt Flash Professional starten vanuit Dreamweaver om de inhoud bij te werken. In Dreamweaver kunt u het Flash Professional-document (FLA-bestand) bijwerken en de bijgewerkte inhoud automatisch opnieuw exporteren.

Zie Dreamweaver gebruiken in Dreamweaver Help voor meer informatie over het werken met Dreamweaver.

 1. Open in Dreamweaver de HTML-pagina die de Flash Professional-inhoud bevat.
 2. Ga als volgt te werk:
  • Selecteer de Flash Professional-inhoud binnen de HTML-pagina en klik op Bewerken.

  • Druk op Control (Windows) of Cmd (Macintosh) in Ontwerpweergave en dubbelklik op de Flash Professional-inhoud.

  • Klik in Ontwerpweergave met de rechtermuisknop (Windows) of houd de Control-toets ingedrukt en klik (Macintosh) op de Flash Professional-inhoud en selecteer Bewerken met Flash.

  • Klik in Ontwerpweergave, in het deelvenster Site, met de rechtermuisknop (Windows) of houd de Control-toets ingedrukt en klik (Macintosh) op de Flash Professional-inhoud en selecteer Openen met Flash.

 3. Wanneer het FLA-bestand voor het geëxporteerde bestand niet wordt geopend, wordt het dialoogvenster Bestand openen weergegeven. Navigeer naar het FLA-bestand en klik op Openen.
 4. Wanneer de gebruiker de functie Change Link Sitewide in Dreamweaver heeft gebruikt, wordt een waarschuwing weergegeven. Klik op OK om de gewijzigde koppelingen toe te passen op het SWF-bestand. Klik op Niet meer waarschuwen om te voorkomen dat de melding wordt weergegeven wanneer u het SWF-bestand bijwerkt.
 5. Sla het FLA-bestand op zoals is vereist in Flash Professional.
 6. Wanneer u het FLA-bestand wilt opslaan en opnieuw naar Dreamweaver wilt exporteren, kunt u het volgende doen:
  • Klik op de knop Gereed boven de linkerbovenhoek van het werkgebied om het bestand bij te werken en Flash Professional af te sluiten.

  • Selecteer Bestand > Bijwerken voor Dreamweaver om het bestand bij te werken en Flash Professional open te houden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account