De cache in Adobe Bridge CS4, CS5 beheren

De centrale cache van Adobe Bridge slaat informatie over miniaturen, voorvertoningen en metagegevens op in een database. Dankzij deze database verbeteren de prestaties wanneer u bestanden doorbladert of zoekt. Een grotere cache neemt echter meer schijfruimte in beslag. Met de cachevoorkeuren kunt u de juiste balans vinden tussen prestaties en cachegrootte.

  • Kies Bewerken > Voorkeuren > Cache (Windows) of Bridge > Voorkeuren > Cache (Mac OS) en kies uit de volgende opties:

Voorvertoningen van 100% in cache houden

Een voorvertoning van 100%, ook wel een volledige cache genoemd, is een JPEG-bestand dat de 100% ingezoomde voorvertoning weergeeft. De ingezoomde voorvertoning is de afbeelding die u ziet in een diavoorstelling of voorvertoning in een volledig scherm. Het is ook de afbeelding die u ziet wanneer u het gereedschap Loep gebruikt in de revisiemodus of het deelvenster Voorvertoning. Wanneer u dit cachebestand gebruikt, vermijdt u dat er een volledige afbeelding van het oorspronkelijke bronbestand wordt weergegeven. Het neemt echter wel extra schijfruimte in beslag en de eerste verwerking kan even duren.

Wanneer u het gereedschap Loep of 100% inzoomen gebruikt, wordt de voorvertoning van 100% geïmporteerd in het geheugen van het bestand. Met de optie Voorvertoningen van 100% in cache houden kan de voorvertoning van 100% naar de centrale cache worden geschreven. U vindt deze cache op de volgende locatie:

  • Mac OS: /Users/[Gebruikersnaam]/Library/Caches/Adobe/Bridge CS[versienummer]/Cache/full
  • Windows: /Documents and Settings/[Gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Bridge CS[versienummer]/Cache/full

Opmerking: schakel Verborgen bestanden weergeven in Windows in om deze locatie weer te geven. Zie Verborgen bestanden, mappen en bestandsextensies weergeven | Windows XP, Vista, Windows 7.

U kunt ook volledige voorvertoningen genereren voor alle bestanden in een map. Klik op de miniatuur en de knop Voorvertoningskwaliteit in de toepassingsbalk en kies Voorvertoningen van 100% genereren.Deze volledige voorvertoningen worden echter alleen gebruikt voor de gereedschappen 100% inzoomen en Loep. Ze worden alleen gebruikt om miniaturen, diavoorstellingen en schermvoorvertoningen weer te geven in weergaven van 100%. Bovendien worden ze niet gebruikt in het deelvenster Voorbeeld of de revisiemodus wanneer u het gereedschap Loep niet gebruikt.
Indien mogelijk automatisch exporteren naar de mappen

Met deze optie kunt u de gegevens van de centrale en geëxporteerde caches synchroniseren.Er worden cachebestanden gegenereerd voor elke map die wordt doorzocht door Adobe Bridge (op voorwaarde dat de map niet alleen-lezen is).

Wanneer Adobe Bridge voor het eerst een map opent, gaat het programma op zoek naar een geëxporteerde cache. Als het een geëxporteerde cache vindt, importeert Adobe Bridge alle vermeldingen in de centrale cache. Daarna werkt Adobe Bridge alleen met de centrale cache voor die map. Nieuwe of aangepaste miniaturen of metagegevens worden opgeslagen in de centrale cache. Als de optie Indien mogelijk automatisch exporteren naar de mappen is ingeschakeld, wordt de geëxporteerde cache ook bijgewerkt door Adobe Bridge met de pas gegenereerde of bijgewerkte miniaturen of metagegevens. De geëxporteerde cachegegevens voor die map worden echter niet gelezen door Bridge omdat de map al in de centrale cache bestaat.Wat betekent dit in de praktijk? Dit is van belang wanneer meerdere instanties van Adobe Bridge (op dezelfde computer of verschillende computers) de map openen. Bijvoorbeeld:

  1. Bridge CS4 heeft een geëxporteerde cache gemaakt voor een map.
  2. Bridge CS5 opent deze map, leest de geëxporteerde cache en importeert alle vermeldingen in de centrale cache van Bridge CS4.
  3. U plaatst nieuwe bestanden in de map of voegt een trefwoord of andere metagegevens toe aan een bestaand bestand.
  4. Bridge CS4 opent de map en genereert miniaturen voor de nieuwe bestanden. Omdat de optie Indien mogelijk automatisch exporteren naar de mappen is ingeschakeld, wordt de geëxporteerde cache ook bijgewerkt door het programma.
  5. Bridge CS5 opent de map en negeert het geëxporteerde cachebestand omdat het al is geopend in die map. Het genereert miniaturen voor de nieuwe bestanden en voegt ze toe aan de centrale cache.

Als u wilt vermijden dat de geëxporteerde caches van elke map die Adobe Bridge opent schijfruimte innemen, schakelt u deze optie uit. U kunt de cache handmatig exporteren voor elke individuele map door Gereedschappen > Cache > Cache opbouwen en exporteren te kiezen. U kunt deze stap uitvoeren voordat u bijvoorbeeld een map op een dvd brandt.

Locatie

Locatie geeft het pad naar de centrale cache weer. De centrale cache van Adobe Bridge CS3 bevindt zich op een andere locatie dan die van Adobe Bridge CS4 en CS5. Adobe Bridge CS4 en CS5 lezen de centrale cache van Bridge CS3 niet.

Cachegrootte

De bestanden en mappen die worden gecachet door Adobe Bridge gebruiken elk één databaserecord. Een databaserecord bevat een of meer JPEG-bestanden die worden gegenereerd door Adobe Bridge om miniaturen en voorvertoningen weer te geven.De cache kan maximaal 500.000 records bevatten. De standaardgrootte van een cache is gelijk aan 100.000 records.U kunt de prestaties verbeteren door de cachegrootte uit te breiden. Een grotere cache neemt echter meer schijfruimte in beslag. 

Cache comprimeren

Door de cache te comprimeren, worden verouderde databaserecords en de JPEG-bestanden die aan die records zijn gekoppeld, verwijderd.

Cache leegmaken

Door de cache leeg te maken, worden alle miniaturen en voorvertoningen in de centrale cache verwijderd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online