FTP-gegevens worden niet onthouden | Mac

Voer de volgende stappen uit:

 1. Dreamweaver afsluiten.

 2. Typ Sleutelhanger in Spotlight. Zoek en start de toepassing Sleutelhangertoegang.

 3. Sleutelhangertoegang geeft de Sleutelhangers weer. In de kolom Naam zoekt u het item met de naam van de site waarvoor u problemen in Dreamweaver probeert op te lossen.

  Bijvoorbeeld: SiteName-SiteServer 0. De bijbehorende ingang in de kolom Kind is: application password.

 4. Klik op het item om het te selecteren. De eigenschappen van de Sleutelhanger worden boven aan het venster Sleutelhangertoegang weergegeven. Controleer bovendien dat de waarde die voor Account wordt weergegeven, de FTP-gebruikersnaam is. Als dit niet het geval is, hebt u mogelijk het verkeerde item geselecteerd.

 5. Zorg dat u de juiste Sleutelhanger hebt geselecteerd en druk op de Delete-toets om het item te verwijderen. Laat de toepassing voorlopig geopend.

 6. Start Dreamweaver en ga naar het dialoogvenster Sites beheren (Site > Sites beheren). Selecteer de site waarvoor u probeert problemen op te lossen en klik op het bewerkingspictogram.

 7. Klik op Servers aan de linkerkant en dubbelklik op de servernaam in de lijst om de naam te bewerken.

 8. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor FTP in, en klik op Opslaan om het vakje Server bewerken te sluiten. Klik opnieuw op Opslaan om het vakje Site bewerken te sluiten.

  In Sleutelhangertoegang wordt een nieuwe Sleutelhanger gemaakt met dezelfde naam als het item dat u eerder hebt verwijderd.

 9. Sluit Sleutelhangertoegang en Dreamweaver.

 10. Start Dreamweaver opnieuw en controleer of de FTP-gegevens bewaard zijn.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?