Fireworks met Flash gebruiken

 • U kunt in een handomdraai Fireworks-vectoren, -bitmaps, -animaties en -afbeeldingen voor meerdere knopstatussen importeren, kopiëren of exporteren voor gebruik in Adobe Flash®.

 • Vanuit Flash wordt TLF-tekst als een lege bitmapafbeelding gekopieerd in Fireworks (uitgevoerd onder Windows). TLF-tekst converteren naar ASCII-tekst en deze importeren in Fireworks.

 • Dankzij de functie Starten en bewerken kunt u Fireworks-afbeeldingen gemakkelijk bewerken in Flash. Als u Flash gebruikt, worden de voorkeuren voor Starten en bewerken die u in Fireworks hebt ingesteld, altijd toegepast.

 • De stijl Flash HTML biedt geen ondersteuning voor pop-upmenucode. Het gedrag van Fireworks-knoppen en andere soorten interactiviteit worden niet geïmporteerd naar Flash.

Fireworks-afbeeldingen plaatsen in Flash

Door een Fireworks PNG-bestand te importeren of te kopiëren, hebt u de meeste controle over de manier waarop afbeeldingen en animaties aan Flash worden toegevoegd. U kunt ook JPEG-, GIF-, PNG- en SWF-bestanden importeren die zijn geëxporteerd vanuit Fireworks.

Opmerking:

bij het importeren of kopiëren en plakken van Fireworks-afbeeldingen in Flash gaan bepaalde kenmerken, zoals structuren en actieve filters, verloren. Het is niet mogelijk een verloopeffect voor contouren uit Fireworks te importeren of te kopiëren en plakken in een Flash-document. Flash biedt bovendien alleen ondersteuning voor effen vullingen, verloopvullingen en standaardlijnen.

Fireworks PNG-bestanden importeren in Flash

U kunt Fireworks PNG-bronbestanden rechtstreeks in Flash importeren, zonder de bestanden eerst naar een andere afbeeldingsindeling te hoeven exporteren. Alle Fireworks-vectorafbeeldingen, -bitmapafbeeldingen, -animaties en -afbeeldingen voor meerdere knopstatussen kunnen wordt geïmporteerd in Flash.

Opmerking:

het gedrag van Fireworks-knoppen en andere soorten interactiviteit worden niet geïmporteerd in Flash, omdat Fireworks-gedrag wordt ingeschakeld door JavaScript dat extern is ten opzichte van de bestandsindeling. Flash maakt gebruik van interne ActionScript-code.

 1. Sla het document op in Fireworks.

 2. Ga naar een open document in Flash.

 3. (Optioneel) Klik op het hoofdframe en de laag waarin u de Fireworks-inhoud wilt importeren.

 4. Selecteer Bestand > Importeren.

 5. Ga naar het PNG-bestand en selecteer dit.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk in het dialoogvenster Import Fireworks Document:

  • Selecteer de optie Import As A Single, Flattened Bitmap.

  • Selecteer een importoptie in de twee pop-upmenu's.

 7. Selecteer hoe u tekst wilt importeren.

 8. Klik op OK.

  Opmerking:

  de selecties in het dialoogvenster Import Fireworks Document worden opgeslagen en gebruikt als standaardinstellingen.

Opties voor het importeren van Fireworks-afbeeldingen, vectorobjecten en tekst

Opties voor het importeren van afbeeldingen

Importeren als één samengevoegde bitmap

Er wordt één, niet-bewerkbare afbeelding geïmporteerd.

Alle pagina's importeren in nieuwe frames als filmfragmenten

Alle pagina's van het PNG-bestand worden geïmporteerd in een nieuwe Flash-laag die de naam krijgt van het PNG-bestand. Er wordt een hoofdframe gemaakt in de nieuwe laag op de locatie van het actieve frame, de eerste pagina van het PNG-bestand wordt als een filmfragment in dit frame geplaatst en alle andere pagina's worden als filmfragmenten in de daaropvolgende frames geplaatst. De laaghiërarchie en frames in het PNG-bestand blijven behouden.

Import Page 1 Into Current Frame As Movie Clip

De inhoud van de geselecteerde pagina wordt geïmporteerd als een filmfragment, dat wordt geplaatst in het actieve frame en de actieve laag in het Flash-bestand. De laaghiërarchie en frames in het PNG-bestand blijven behouden.

Alle pagina's importeren in nieuwe scènes als filmfragmenten

Alle pagina's van het PNG-bestand worden geïmporteerd en elke pagina wordt als een filmfragment aan een nieuwe scène toegewezen. Alle lagen en frames op de pagina's blijven behouden. Als het Flash-bestand al scènes bevat, worden de nieuwe scènes bij het importeren na de bestaande scènes ingevoegd.

Pagina 1 in nieuwe laag importeren

De geselecteerde pagina wordt geïmporteerd als een nieuwe laag. Frames worden in de tijdlijn geïmporteerd als afzonderlijke frames.

Opties voor het importeren van vectorobjecten

Als bitmaps importeren om de weergave te behouden

De bewerkbaarheid van vectorobjecten blijft behouden, tenzij de objecten speciale vullingen, lijnen of effecten hebben die niet door Flash worden ondersteund. De vormgeving van dergelijke objecten blijft behouden doordat de objecten in Flash worden omgezet in niet-bewerkbare bitmapafbeeldingen.

Als bewerkbare paden importeren

De bewerkbaarheid van alle vectorobjecten blijft behouden. Als de objecten speciale vullingen, lijnen of effecten hebben die niet door Flash worden ondersteund, zien deze vullingen, lijnen of effecten er mogelijk anders uit nadat ze zijn geïmporteerd.

Opties voor het importeren van tekst

Als bitmaps importeren om de weergave te behouden

De bewerkbaarheid van tekst blijft behouden, tenzij de tekst speciale vullingen, lijnen of effecten heeft die niet door Flash worden ondersteund. De vormgeving van dergelijke tekst blijft behouden doordat de tekst in Flash wordt omgezet in een niet-bewerkbare bitmapafbeelding.

Opmerking:

Vanuit Flash wordt TLF-tekst als een lege bitmapafbeelding gekopieerd in Fireworks.

Alle paden bewerkbaar laten

De bewerkbaarheid van alle tekst blijft behouden. Als de tekstobjecten speciale vullingen, lijnen of effecten hebben die niet door Flash worden ondersteund, zien deze objecten er mogelijk anders uit nadat ze zijn geïmporteerd.

Fireworks-afbeeldingen kopiëren of slepen naar Flash

Als u afbeeldingen wilt kopiëren naar versies van Flash die ouder zijn dan Flash 8, kiest u Bewerken > Padomtrekken kopiëren.

Opmerking:

wellicht moet u de objecten degroeperen (Wijzigen > Degroeperen) voordat u deze als aparte vectorobjecten in Flash kunt bewerken.

 1. Selecteer in Fireworks het object of de objecten die u wilt kopiëren.

 2. Selecteer Bewerken > Kopiëren en kies Kopiëren in het pop-upmenu van Flash.

 3. Maak een nieuw document in Flash en kies Edit > Paste of sleep het bestand rechtstreeks van Fireworks naar Flash.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Import Fireworks Document een optie bij Into:

  Huidige frame als filmfragment

  De inhoud wordt geïmporteerd als een filmfragment en wordt geplaatst in het actieve frame en de actieve laag in het Flash-bestand. De laaghiërarchie en frames in het PNG-bestand blijven behouden.

  Nieuwe laag

  De geplakte inhoud wordt geïmporteerd als een nieuwe laag. Frames worden in de tijdlijn geïmporteerd als afzonderlijke frames.

 5. Selecteer hoe u vectorobjecten wilt importeren.

 6. Selecteer hoe u tekst wilt importeren.

 7. Klik op OK.

  Opmerking:

  de selecties in het dialoogvenster Import Fireworks Document worden opgeslagen en gebruikt als standaardinstellingen.

De structuur van de Flash-bibliotheek

Fireworks-objecten worden geïmporteerd in de map Fireworks Objects in de Flash-bibliotheek. Deze map heeft de volgende structuur:

Map Bestand 1 // Met als naam de Fireworks-bestandsnaam

 • Map Pagina 1 // Met als naam de paginanaam (als er sprake is van meer dan één pagina)

  — Pagina 1 // Met als naam de paginanaam

  — — Map Frame 1 // Met als naam de framenaam (als er sprake is van meer dan één frame)

  — — Frame 1 // Met als naam de framenaam

  — — — Symbool 1 in frame 1 // Met een naam op basis van de symboolnaam

  — — — Symbool 2 in frame 1

  ...

  — Map Gedeelde lagen // Gedeelde lagen op frames in pagina 1

  — — Map Gedeelde laag // Met de naam van de gedeelde laag

  — — Symbool Gedeelde laag

 • Map pagina 2

  — Pagina 2

  — Symbool 1 op pagina 2 (voor een pagina zonder frames)

  ...

 • Map Stramienpagina

  — Stramienpagina

  — Symbool 1 in Stramienpagina

  ...

  — Map Gedeelde lagen // Gedeelde lagen op pagina's

  — — Map Gedeelde laag // Met de naam van de gedeelde laag

  — — Symbool Gedeelde laag

Fireworks-symbolen importeren in Flash

Neem bij het importeren van Fireworks-symbolen in Flash de volgende punten in overweging:

 • Als een symbool gebruikmaakt van 9-delige schaling, worden de vier segmenthulplijnen geïmporteerd en behouden in Flash. De 9-delige schaling blijft echter niet behouden voor animaties. De geïmporteerde symbolen worden opgeslagen als symbolen in de Flash-bibliotheek.

 • "Soft edits" die zijn toegepast op complexe symbolen gaan verloren. De hoofdversie van het symbool wordt geïmporteerd

 • Grafisch complexe symbolen worden opgeslagen als een PNG-bestand en een JSF-bestand. Alleen het PNG-bestand wordt geïmporteerd. Als een symbool uit meerdere paden bestaat, worden de paden samengevoegd tot één symbool.

 • Als u wilt beschikken over alle functies van complexe symbolen in Flash, vervangt u het symbool door de Flash-versie ervan.

Zichtbaarheid en vergrendeling behouden

Objecten en lagen die in het PNG-bestand verborgen zijn, worden geïmporteerd in Flash en blijven hier verborgen. Niet-zichtbare delen van een complex grafisch symbool (bijvoorbeeld de knopstatus Boven of Omlaag) worden echter niet geïmporteerd.

Als een laag is vergrendeld of verborgen, nemen alle objecten en sublagen in die lagen de instelling Verborgen of Vergrendeld over, en deze instelling blijft behouden wanneer de objecten of sublagen worden geïmporteerd in Flash.

Als u één pagina importeert in een nieuwe laag in Flash, wordt één laag gemaakt voor de hele pagina en worden alle objecten weergegeven. De zichtbaarheids- en vergrendelingskenmerken blijven niet behouden.

Ondersteunde Photoshop-laageffecten

Actieve effecten uit Photoshop - Slagschaduw

Toewijzing is als volgt:

 • grootte wordt toegewezen aan vervagenX, vervagenY

 • afstand wordt toegewezen aan afstand

 • kleur wordt toegewezen aan kleur

 • hoek wordt toegewezen aan 180 - (hoek Photoshop-effect)

Actieve effecten uit Photoshop - Schaduw binnen

Toewijzing is als volgt:

 • grootte wordt toegewezen aan vervagenX, vervagenY

 • afstand wordt toegewezen aan afstand

 • kleur wordt toegewezen aan kleur

 • hoek wordt toegewezen aan 180 - (hoek Photoshop-effect)

Actieve effecten uit Photoshop - Gloed buiten

Toewijzing is als volgt:

 • dekking wordt toegewezen aan sterkte

 • kleur wordt toegewezen aan kleur

 • grootte wordt toegewezen aan vervagenX, vervagenY

Effecten uit Photoshop Live - Gloed binnen

Toewijzing is als volgt:

 • dekking wordt toegewezen aan sterkte

 • kleur wordt toegewezen aan kleur

 • grootte wordt toegewezen aan vervagenX, vervagenY

 • objecten met andere Photoshop-laageffecten worden omgezet in pixels

Fireworks-afbeeldingen in andere indelingen exporteren voor gebruik in Flash

U kunt Fireworks-afbeeldingen exporteren als JPEG-, GIF-, PNG- en Adobe Illustrator 8-bestanden (AI-bestanden) en deze vervolgens importeren in Flash.

Hoewel PNG de native bestandsindeling voor Fireworks is, verschillen PNG-afbeeldingsbestanden die u exporteert uit Fireworks van de PNG-bronbestanden die u opslaat in Fireworks. Net als GIF- of JPEG-bestanden, bevatten geëxporteerde PNG-bestanden alleen afbeeldingsgegevens en geen aanvullende gegevens over segmenten, lagen, interactiviteit, actieve filters of andere bewerkbare inhoud.

Fireworks-afbeeldingen en -animaties exporteren als SWF-bestanden

U kunt Fireworks-afbeeldingen en -animaties exporteren als Flash SWF-bestanden. De instellingen voor de lijngrootte en -kleur blijven behouden als u Weergave behouden kiest in het deelvenster Exportopties Flash SWF-bestanden.

Tijdens het exporteren als SWF-bestand gaat de volgende opmaak verloren: overvloeimodus, lagen, maskers (die zijn toegepast vóór het exporteren), segmentobjecten, afbeeldingen met hyperlinks, gedrag, patroonvullingen en contourverlopen.

 1. Selecteer Bestand > Opslaan als.

 2. Geef een bestandsnaam op en kies de doelmap.

 3. Selecteer de indeling Adobe Flash SWF.

 4. Klik op Opties. Selecteer een optie bij Objecten:

  Paden behouden

  De bewerkbaarheid van paden blijft behouden. Effecten en opmaak gaan verloren.

  Weergave behouden

  Vectorobjecten worden indien nodig omgezet in bitmapobjecten; de weergave van toegepaste lijnen en vullingen blijft behouden. De bewerkbaarheid gaat verloren.

 5. Selecteer een optie bij Tekst:

  Bewerkbaarheid behouden

  De bewerkbaarheid van tekst blijft behouden. Effecten en opmaak gaan verloren.

  Omzetten in paden

  Tekst wordt omgezet in paden en aangepaste tekenspatiëring of tussenruimtes die u in Fireworks hebt ingesteld, blijven behouden. De bewerkbaarheid als tekst gaat verloren.

 6. Stel de kwaliteit van de JPEG-afbeeldingen in met de pop-upschuifregelaar JPEG-kwaliteit.

 7. Selecteer de frames die u wilt exporteren en geef de beeldsnelheid in seconden op.

 8. Klik op OK en klik vervolgens op Opslaan in het dialoogvenster Exporteren.

8-bits PNG-bestanden met transparantie exporteren

U kunt 32-bits PNG-bestanden met transparantie exporteren door Fireworks PNG-bronbestanden rechtstreeks te importeren in Flash. Als u 8-bits PNG-bestanden met transparantie wilt exporteren, volgt u de onderstaande procedure:

 1. Kies in Fireworks de optie Venster > Optimaliseren om het deelvenster Optimaliseren te openen.

 2. Selecteer PNG 8 bij Bestandsindeling voor export en kies Alfatransparantie in het pop-upmenu Transparantie.

 3. Selecteer Bestand > Exporteren.

 4. Selecteer Alleen afbeeldingen in het pop-upmenu Opslaan als type.

 5. Geef een naam op voor het bestand en sla het op.

Geëxporteerde Fireworks-afbeeldingen en -animaties importeren in Flash

 1. Maak een nieuw document in Flash.

  Opmerking:

  als u een Fireworks-afbeelding importeert in een bestaand Flash-bestand, maakt u een nieuwe laag in Flash.

 2. Selecteer File > Import en zoek het afbeeldings- of animatiebestand.

 3. Klik op Open om het bestand te importeren.

Afbeeldingen in Flash bewerken met Fireworks

Dankzij de integratie van de functie Starten en bewerken, kunt u Fireworks gebruiken om een afbeelding te wijzigen die u in Flash hebt geïmporteerd, zelfs als deze afbeelding niet uit Fireworks is geëxporteerd.

Opmerking:

in Fireworks gemaakte PNG-bestanden die in Flash zijn geïmporteerd vormen een uitzondering: het PNG-bestand moet in dat geval zijn geïmporteerd als een samengevoegde bitmapafbeelding.

Als de afbeelding is geëxporteerd vanuit Fireworks en u het oorspronkelijke PNG-bestand hebt opgeslagen, kunt u het PNG-bestand in Fireworks bewerken vanuit Flash. Als u terugkeert naar Flash, worden zowel het PNG-bestand als de afbeelding in Flash bijgewerkt.

 1. Klik in Flash met de rechtermuisknop (Windows) of terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) op het afbeeldingsbestand in het deelvenster Documentbibliotheek.

 2. Selecteer Edit With Fireworks in het pop-upmenu.

  Opmerking:

  als Edit with Fireworks niet wordt weergegeven in het pop-upmenu, kiest u Edit With en kiest u Fireworks.

 3. Klik op Yes in het vak Find Source om het originele PNG-bestand voor uw Fireworks-afbeelding te zoeken en klik op Open.

 4. Bewerk de afbeelding en klik op Gereed als u klaar bent.

  In Fireworks wordt een nieuw afbeeldingsbestand geëxporteerd naar Flash en wordt het oorspronkelijke PNG-bestand opgeslagen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account